นโยบาย

นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google

Google ทำให้อินเทอร์เน็ตใช้งานได้ฟรีและเข้าถึงได้ทั่วไปโดยการช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสร้างรายได้จากเนื้อหา และช่วยให้ผู้ลงโฆษณาเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประโยชน์และตรงความต้องการ เราจำเป็นต้องกำหนดขีดจำกัดเนื้อหาที่จะสร้างรายได้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือในระบบนิเวศโฆษณา

คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เมื่อสร้างรายได้จากเนื้อหาด้วยโค้ดโฆษณา Google คำว่า "เนื้อหา" หมายถึงทุกอย่างที่มีอยู่ในหน้าเว็บหรือแอป รวมถึงโฆษณาอื่นๆ และลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปอื่น การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจส่งผลให้ Google บล็อกโฆษณาไม่ให้แสดงในเนื้อหาของคุณ หรือระงับหรือยุติบัญชีของคุณ

ข้อจำกัดเหล่านี้มีผลเพิ่มเติมจากนโยบายอื่นๆ ที่ควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google

เนื้อหาผิดกฎหมาย

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • ผิดกฎหมาย สนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้อื่น

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • ละเมิดลิขสิทธิ์ เรามีนโยบายที่จะตอบสนองการแจ้งกล่าวหาการละเมิดที่เป็นไปตาม Digital Millennium Copyright Act (DMCA) โดยคุณสามารถยื่นเรื่องโต้แย้งผ่านฟอร์มนี้ได้
 • ขายหรือโปรโมตการขายผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ สินค้าลอกเลียนแบบมีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของสินค้าจริงจนแยกไม่ออก สินค้าเลียนแบบสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของผลิตภัณฑ์โดยพยายามลวงขายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากเจ้าของแบรนด์

พืชหรือสัตว์หายากหรือใกล้สูญพันธุ์

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • โปรโมตการขายผลิตภัณฑ์จากพืชหรือสัตว์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์

  ตัวอย่าง: การขายเสือ ครีบฉลาม งาช้าง หนังเสือ นอแรด น้ำมันปลาโลมา

เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือที่มีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ หรือดูถูกดูหมิ่นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันมีพื้นฐานจากเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติหรือการกีดกันทางสังคมอย่างเป็นระบบ

  ตัวอย่าง: การส่งเสริมกลุ่มที่สนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังหรือเครื่องมือของกลุ่มดังกล่าว การส่งเสริมให้ผู้อื่นเชื่อว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่ใช่มนุษย์ ด้อยกว่า หรือสมควรถูกเกลียด

 • คุกคาม ข่มขู่ หรือกลั่นแกล้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

  ตัวอย่าง: การเลือกแบบเจาะจงบุคคลเพื่อละเมิดหรือคุกคาม การชี้นำว่าเหตุการณ์โศกนาฏกรรมไม่เคยเกิดขึ้น หรือเหยื่อหรือครอบครัวของเหยื่อเป็นผู้สร้างเรื่องหรือสมรู้ร่วมคิดเพื่อปิดบังเหตุการณ์ดังกล่าว

 • ข่มขู่หรือสนับสนุนให้ทำอันตรายต่อตนเองหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ

  ตัวอย่างเช่น เนื้อหาที่สนับสนุนการฆ่าตัวตาย การอดอาหาร หรือการทำร้ายตัวเองในรูปแบบอื่นๆ เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนวิธีปฏิบัติหรือคำกล่าวอ้างทางการแพทย์ที่จะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื้อหาที่ข่มขู่ว่าจะทำอันตรายกับผู้อื่นในชีวิตจริงหรือมีเจตนาที่จะทำร้ายผู้อื่น เนื้อหาที่ส่งเสริม ยกย่อง หรือให้อภัยการใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น เนื้อหาที่สร้างโดยกลุ่มก่อการร้ายหรือสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายหรือองค์กรลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติ หรือเนื้อหาที่ส่งเสริมการกระทำของผู้ก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงการหาแนวร่วม หรือเนื้อหาที่เฉลิมฉลองการก่อการร้ายโดยองค์กรลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติหรือองค์กรก่อการร้าย

 • เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ด้านสุขภาพในปัจจุบัน และมีเนื้อหาขัดแย้งกับความคิดเห็นเชิงวิทยาศาสตร์ที่คนส่วนใหญ่เชื่อถือ
 • แสวงหาประโยชน์จากผู้อื่นด้วยการขู่กรรโชก

  ตัวอย่าง: การขู่กรรโชกจากเรื่องน่าอับอาย สื่ออนาจารเพื่อแก้แค้น แบล็กเมล

การเปิดโอกาสให้กระทำการฉ้อฉลหลอกลวง

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • ส่งเสริมการแฮ็กและการแคร็กระบบในรูปแบบต่างๆ และ/หรือบอกวิธีการ ให้อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์เจาะข้อมูลหรือการเข้าถึงอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตแก่ผู้ใช้

  ตัวอย่าง: หน้าเว็บหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสารหรือระบบ/อุปกรณ์แสดงเนื้อหาชนิดอื่นๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หลีกเลี่ยงการคุ้มครองลิขสิทธิ์ รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์ในเนื้อหาดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ที่ถอดรหัสสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมเพื่อให้ได้รับบริการฟรีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หน้าเว็บที่ช่วยหรือเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดสตรีมวิดีโอในกรณีที่ผู้ให้บริการเนื้อหาไม่อนุญาต

 • โปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามหรือเฝ้าสังเกตบุคคลอื่นหรือกิจกรรมของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

  ตัวอย่าง: สปายแวร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการเฝ้าสังเกตบุคคลใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสปายแวร์/มัลแวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ดักจับข้อมูลจากข้อความ การโทร หรือประวัติการท่องเว็บ รวมทั้งเครื่องติดตาม GPS ที่ทำมาเพื่อการสอดแนมหรือติดตามบุคคลโดยไม่ได้รับคำยินยอม และการโปรโมตอุปกรณ์เฝ้าระวัง (เช่น กล้อง เครื่องบันทึกเสียง กล้องติดรถยนต์ กล้องวงจรปิด) ซึ่งทำมาเพื่อการสอดแนมโดยเฉพาะ

  แต่ไม่รวมถึง (ก) บริการนักสืบเอกชน หรือ (ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ปกครองติดตามหรือเฝ้าสังเกตบุตรหลานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิด

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • สื่อให้เข้าใจผิด กล่าวอ้างอย่างไม่ถูกต้อง หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เนื้อหาของคุณ หรือวัตถุประสงค์หลักของปลายทางในเว็บ
 • ชักจูงให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับเนื้อหาโดยมีเจตนาหลอกลวงหรือไม่ชัดเจน
 • ใช้การ "ฟิชชิง" เพื่อขโมยข้อมูลของผู้ใช้
 • โปรโมตเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการโดยใช้คำกล่าวอ้างปลอม ไม่จริงใจ หรือหลอกลวง

  ตัวอย่าง: แผนการ "รวยทันใจ"

 • เผยแพร่ข้อมูลเท็จซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมหรือบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือในกระบวนการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตย

  ตัวอย่าง: ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง สิทธิ์ในการรับสมัครเลือกตั้งทางการเมืองโดยพิจารณาจากอายุหรือภูมิลำเนา ผลการเลือกตั้ง หรือการเข้าร่วมการสำรวจสำมะโนประชากรโดยให้ข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามบันทึกของทางราชการ

 • สื่อให้เข้าใจผิดว่าเป็นบริษัทในเครือหรือได้รับการรับรองจากบุคคล องค์กร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น

  ตัวอย่าง: การแอบอ้างผลิตภัณฑ์ของ Google, การใช้โลโก้บริษัทในทางที่ผิด

 • หลอกลวงผู้ใช้ผ่านสื่อที่บิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ

 • เกี่ยวกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจซึ่งมุ่งเป้าหมายไปยังผู้ใช้ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของคุณ การบิดเบือนหรือปกปิดข้อมูลของประเทศบ้านเกิดหรือรายละเอียดข้อเท็จจริงอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ

การกระทำที่เป็นการร่วมกันหลอกลวง 

เราไม่อนุญาตให้มีสิ่งต่อไปนี้ 

 • การประสานงานกับเว็บไซต์หรือบัญชีอื่นเพื่อปกปิดหรือสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนของคุณหรือรายละเอียดข้อเท็จจริงอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณในเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ
 • การนำผู้ใช้ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของคุณเองไปยังเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องราวที่สังคมในประเทศของคุณกำลังให้ความสนใจ การบิดเบือนหรือปกปิดประเทศต้นทางของคุณหรือรายละเอียดทางเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณเอง

ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • มีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือ "มัลแวร์" ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเข้าถึงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือเครือข่ายได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

  ตัวอย่าง: ไวรัสคอมพิวเตอร์ แรนซัมแวร์ หนอนคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจัน รูทคิต คีย์ล็อกเกอร์ ไดอะเลอร์ สปายแวร์ ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยปลอม และโปรแกรมหรือแอปอื่นๆ ที่เป็นอันตราย

 • ละเมิดนโยบายซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์ของ Google

  ตัวอย่าง: ความไม่โปร่งใสในการเปิดเผยฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์หรือผลที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ การไม่แสดงข้อกำหนดในการให้บริการหรือข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิผู้ใช้ปลายทาง การพ่วงซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันโดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบ การเปลี่ยนแปลงระบบโดยที่ผู้ใช้ไม่ยินยอม การทำให้ผู้ใช้ปิดใช้หรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ได้ยาก การไม่ใช้ Google API ที่เปิดให้ใช้แบบสาธารณะอย่างเหมาะสมเมื่อโต้ตอบกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของ Google

เนื้อหาเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • มีข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือเกมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ

  ตัวอย่าง: กิจกรรมทางเพศ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ทางอวัยวะเพศ ทวารหนัก และ/หรือทางปาก การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง ภาพอนาจารแบบการ์ตูน ภาพเปลือย

 • มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอม ไม่ว่าจะเป็นการจำลองหรือเรื่องจริง

  ตัวอย่าง: การข่มขืน การร่วมประเวณีระหว่างญาติสนิท การร่วมเพศระหว่างมนุษย์และสัตว์ การมีเพศสัมพันธ์กับศพ การร่วมเพศที่มีการทรมานและฆาตกรรม โลลิตาหรือภาพอนาจารของเด็กหรือวัยรุ่น การออกเดทกับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 • อาจตีความได้ว่าเป็นการโปรโมตกิจกรรมทางเพศเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน

  ตัวอย่าง: การค้าประเวณี บริการเพื่อนเที่ยว อาบอบนวด เว็บไซต์การกอด

การจัดหาเจ้าสาวตามสั่ง

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • อำนวยความสะดวกเรื่องการแต่งงานกับชาวต่างชาติ

  ตัวอย่าง: การจัดหาเจ้าสาวตามสั่ง นายหน้าบริการแต่งงานข้ามชาติ ทัวร์หาคู่

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ในเนื้อหาที่เหมาะกับครอบครัว

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • ทำให้ดูเหมือนว่าเหมาะกับผู้ชมทั้งครอบครัว แต่มีธีมสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางเพศ ความรุนแรง หรือมีการแสดงภาพเด็กหรือตัวการ์ตูนที่เด็กๆ ชอบในลักษณะที่ไม่เหมาะกับผู้ชมทั่วไป

การล่วงละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศกับเด็ก

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • การล่วงละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศกับเด็ก หรือเนื้อหาที่ส่งเสริมการล่วงละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศกับเด็ก ข้อกำหนดนี้รวมถึงสื่อที่มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทั้งหมด
 • ทำอันตรายต่อเด็ก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพฤติกรรมต่อไปนี้
  • "การล่อลวงเด็ก" (เช่น ผูกมิตรกับเด็กผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อนำไปสู่การมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ และ/หรือเพื่อการแลกเปลี่ยนภาพทางเพศกับเด็ก)
  • "การขู่กรรโชกทางเพศ" (เช่น ข่มขู่หรือแบล็กเมลเด็กโดยใช้ภาพลับของเด็ก ไม่ว่าจะมีภาพนั้นอยู่จริงๆ หรืออ้างว่ามีก็ตาม)
  • การนำผู้เยาว์มาเกี่ยวโยงกับเรื่องเพศ (เช่น เนื้อหาที่บรรยาย สนับสนุน หรือส่งเสริมการล่วงละเมิดทางเพศหรือแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก) และ
  • การค้าเด็ก (เช่น โฆษณาหรือเชิญชวนเพื่อล่อลวงเด็กไปแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์)

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการรายงานไปยังศูนย์ข้อมูลเด็กสูญหายหรือถูกเอารัดเอาเปรียบแห่งชาติ (National Center for Missing & Exploited Children) และปิดบัญชีนั้นๆ หากคุณเชื่อว่ามีเด็กที่กำลังตกอยู่ในอันตรายจากการถูกล่วงละเมิด แสวงหาประโยชน์ หรือตกเป็นเหยื่อของผู้ค้ามนุษย์ หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที หากคุณกังวลว่าเด็กกำลังตกอยู่ในอันตรายหรือเคยตกอยู่ในอันตรายอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดแจ้งพฤติกรรมดังกล่าวให้ Google ทราบ

นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

การเปิดเผยการใช้ข้อมูลส่วนตัว

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องทำดังนี้

 • มีและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เปิดเผยการเก็บรวบรวม แชร์ และใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ แอป การเผยแพร่ทางอีเมล หรือพร็อพเพอร์ตี้อื่นๆ อันเป็นผลจากการใช้บริการโฆษณา Google ของคุณอย่างชัดเจน นโยบายความเป็นส่วนตัวต้องเปิดเผยว่าบุคคลที่สามอาจวางและอ่านคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ หรือใช้เว็บบีคอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นผลมาจากการแสดงโฆษณาในเว็บไซต์

  คุณจะมีตัวเลือกในการแสดงลิงก์วิธีที่ Google ใช้ข้อมูลเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์หรือแอปของพาร์ทเนอร์ของเราในเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลของ Google

คุกกี้ในโดเมน Google

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องทำดังนี้

 • ไม่ตั้งค่าคุกกี้ในโดเมนของ Google หรือแก้ไข ขัดขวาง หรือลบคุกกี้ที่ตั้งค่าไว้ในโดเมนของ Google

การระบุตัวตนผู้ใช้

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องทำดังนี้

 • ไม่ใช้ลายนิ้วมือของอุปกรณ์หรือออบเจ็กต์ที่แชร์ในเครื่อง (เช่น คุกกี้ Flash, ออบเจ็กต์ตัวช่วยเบราว์เซอร์, พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง HTML5) นอกเหนือจากคุกกี้ HTTP หรือตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งผู้ใช้รีเซ็ตได้และออกแบบมาเพื่อใช้ในโฆษณา
 • ไม่ส่งข้อมูลใดๆ ที่ Google จะใช้หรือทราบได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ หรือข้อมูลที่ระบุอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งโดยเฉพาะเป็นการถาวร (เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำของโทรศัพท์มือถือ หากตัวระบุดังกล่าวรีเซ็ตไม่ได้)
 • ต้องไม่ใช้บริการของเราเพื่อระบุหรืออำนวยความสะดวกในการระบุตัวตนผู้ใช้ หรือรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้เข้ากับข้อมูลทั่วไปที่รวบรวมไว้ก่อนหน้า โดยไม่มีประกาศที่ชัดเจนจากผู้รวมดังกล่าว หรือไม่มีความยินยอมตอบรับล่วงหน้าของผู้ใช้ (การเลือกเข้าร่วม) คุณจะต้องไม่พยายามแยกส่วนข้อมูลที่ Google รายงานแบบสรุป โดยที่ยังไม่ได้รับคำยินยอมจากผู้ใช้

  โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคำแนะนำเพื่อการปฏิบัติตามนโยบายการระบุตัวผู้ใช้

 • ปฏิบัติตามนโยบายการยินยอมของผู้ใช้ EU

การใช้ข้อมูลอุปกรณ์และตำแหน่ง

ในกรณีที่ผู้เผยแพร่โฆษณาเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวตนหรือใช้เพื่ออนุมานสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้ปลายทางได้อย่างแม่นยำ เช่น แหล่งที่มาจากข้อมูล GPS, WiFi หรือเสาสัญญาณมือถือ

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องทำดังนี้

 • ใช้โฆษณาคั่นระหว่างหน้าหรือการแจ้งเตือนในเวลาที่เหมาะสมเพื่อเปิดเผยให้ผู้ใช้ทราบวัตถุประสงค์ที่อาจนำข้อมูลของผู้ใช้ไปใช้ (ได้แก่ การปรับเปลี่ยนโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ข้อมูลวิเคราะห์ และการระบุแหล่งที่มา หากมี) รวมถึงให้ทราบว่าอาจแชร์ข้อมูลดังกล่าวกับพาร์ทเนอร์
 • ขอรับคำยินยอมอย่างชัดแจ้ง (เช่น การเลือกรับ) จากผู้ใช้ปลายทางก่อนเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
 • ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง Google ในสถานะที่เข้ารหัสหรือผ่านช่องทางที่เข้ารหัส และ
 • เปิดเผยการเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ข้อสัญญามาตรฐาน (SCC)

ในการโอนข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับการโฆษณาออนไลน์และการวัดผลออกจากเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ Google จะดำเนินการโดยอ้างอิงตามข้อสัญญามาตรฐาน (SCC) ของคณะกรรมาธิการยุโรป สำหรับบริการของผู้ประมวลผลข้อมูล ข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads จะรวม SCC สําหรับการโอนข้อมูลส่วนตัวไปยังผู้ประมวลผลข้อมูลที่ก่อตั้งในประเทศที่สามเอาไว้ด้วย สำหรับบริการของผู้ควบคุมข้อมูล ข้อกำหนดของ Google Ads ด้านการคุ้มครองข้อมูลระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลจะรวม SCC สําหรับการโอนข้อมูลส่วนตัวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลที่ก่อตั้งในประเทศที่สามเอาไว้ด้วย ทุกครั้งที่มีการโอนข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว SCC ที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างพาร์ทเนอร์กับ Google จะมีผลบังคับใช้ด้วย

หากพาร์ทเนอร์ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่มาจากเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นข้อมูลของ Google ที่ได้จากการใช้ Google Ad Manager ของพาร์ทเนอร์

 • พาร์ทเนอร์จะใช้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวได้เฉพาะตามที่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 • พาร์ทเนอร์จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวในระดับที่เทียบเท่ากับข้อกำหนดของ SCC เป็นอย่างน้อย และ
 • หากพาร์ทเนอร์พิจารณาว่าตนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นได้ พาร์ทเนอร์จะต้องแจ้งต่อ Google เป็นลายลักษณ์อักษร และยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวหรือดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเพื่อเป็นการชดเชยที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวไม่ได้

กฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act หรือ COPPA)

หากคุณใช้บริการโฆษณาของ Google ในเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (COPPA) คุณต้องทำดังนี้

 • แจ้งให้ Google ทราบถึงเว็บไซต์หรือส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ COPPA โดยใช้ Google Search Console ติดแท็กคำขอโฆษณาโดยใช้ SDK ของ AdMob หรือติดแท็กเว็บไซต์ แอป หรือคำขอโฆษณาสำหรับการดูแลให้เหมาะสมกับเด็ก
 •  ไม่ใช้การโฆษณาตามความสนใจ (รวมถึงรีมาร์เก็ตติ้ง) ในการกำหนดกลุ่มต่อไปนี้เป็นเป้าหมาย
  • กิจกรรมในอดีตหรือปัจจุบันของผู้ใช้ที่คุณทราบว่ามีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือ
  • กิจกรรมในอดีตหรือปัจจุบันในเว็บไซต์ที่มุ่งเป้าหมายไปยังผู้ใช้อายุต่ำกว่า 13 ปี

ภาษาที่ไม่รองรับ

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเนื้อหาขั้นต่ำ

เราไม่อนุญาตให้สร้างรายได้หากไม่มีเนื้อหา

 • ต้องไม่ใช่เนื้อหาที่ใช้แค่เป็นตัวยึดตำแหน่งของเว็บไซต์หรือแอปที่ยังสร้างไม่เสร็จ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว