นโยบาย

นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google

Google ทำให้อินเทอร์เน็ตใช้งานได้ฟรีและเข้าถึงได้ทั่วไปโดยการช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสร้างรายได้จากเนื้อหา และช่วยให้ผู้ลงโฆษณาเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประโยชน์และตรงความต้องการ เราจำเป็นต้องกำหนดขีดจำกัดเนื้อหาที่จะสร้างรายได้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือในระบบนิเวศโฆษณา

คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เมื่อสร้างรายได้จากเนื้อหาด้วยโค้ดโฆษณา Google คำว่า "เนื้อหา" หมายถึงทุกอย่างที่มีอยู่ในหน้าเว็บหรือแอป รวมถึงโฆษณาอื่นๆ และลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปอื่น การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจส่งผลให้ Google บล็อกโฆษณาไม่ให้แสดงในเนื้อหาของคุณ หรือระงับหรือยุติบัญชีของคุณ

ข้อจำกัดเหล่านี้มีผลเพิ่มเติมจากนโยบายอื่นๆ ที่ควบคุมการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google

เนื้อหาผิดกฎหมาย

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • ผิดกฎหมาย สนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้อื่น

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • ละเมิดลิขสิทธิ์ เรามีนโยบายที่จะตอบสนองต่อการแจ้งกล่าวหาการละเมิดที่เป็นไปตาม Digital Millennium Copyright Act (DMCA) คุณยื่นเรื่องโต้แย้งผ่านฟอร์มนี้ได้
 • ขายหรือโปรโมตการขายผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ สินค้าลอกเลียนแบบมีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของสินค้าจริงจนแยกไม่ออก สินค้าเลียนแบบคุณลักษณะของแบรนด์ของผลิตภัณฑ์โดยพยายามลวงขายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากเจ้าของแบรนด์

พืชหรือสัตว์หายากหรือใกล้สูญพันธุ์

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • โปรโมตการขายผลิตภัณฑ์จากพืชหรือสัตว์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์

  ตัวอย่าง: การขายเสือ ครีบปลาฉลาม งาช้าง หนังเสือ นอแรด น้ำมันปลาโลมา

เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือที่มีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ หรือดูถูกดูหมิ่นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันมีพื้นฐานจากเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติในระบบหรือการสร้างคนชายขอบ

  ตัวอย่าง: การสนับสนุนกลุ่มที่สนับสนุนให้มีความเกลียดชังหรือเครื่องมือของกลุ่มที่สนับสนุนให้มีความเกลียดชัง การส่งเสริมให้ผู้อื่นเชื่อว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่ใช่มนุษย์ ด้อยกว่า หรือสมควรถูกเกลียด

 • คุกคาม ข่มขู่ หรือกลั่นแกล้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

  ตัวอย่าง: การเลือกแบบเจาะจงบุคคลเพื่อละเมิดหรือคุกคาม การชี้นำว่าเหตุการณ์โศกนาฏกรรมไม่เคยเกิดขึ้น หรือเหยื่อหรือครอบครัวของเหยื่อเป็นผู้สร้างเรื่องหรือสมรู้ร่วมคิดเพื่อปิดบังเหตุการณ์ดังกล่าว

 • ข่มขู่หรือสนับสนุนให้ทำอันตรายต่อตนเองหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ

  ตัวอย่าง: เนื้อหาที่สนับสนุนการฆ่าตัวตาย การอดอาหาร หรือการทำร้ายตัวเองในรูปแบบอื่นๆ การส่งเสริมหรือการสนับสนุนวิธีปฏิบัติหรือการกล่าวอ้างทางการแพทย์ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ การข่มขู่ผู้อื่นว่าจะทำอันตรายในชีวิตจริงหรือการยุยงให้เกิดการทำร้ายผู้อื่น การส่งเสริม ยกย่อง หรือให้อภัยต่อความรุนแรงต่อผู้อื่น เนื้อหาที่กลุ่มก่อการร้ายสร้างหรือสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายหรือองค์กรลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติ หรือเนื้อหาที่ส่งเสริมการกระทำของผู้ก่อการร้ายรวมถึงการหาแนวร่วม หรือเนื้อหาที่เฉลิมฉลองการก่อการร้ายโดยองค์กรลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติหรือองค์กรก่อการร้าย

 • แสวงหาประโยชน์จากผู้อื่นด้วยการขู่กรรโชก

  ตัวอย่าง: การขู่กรรโชกจากเรื่องน่าอับอาย สื่ออนาจารเพื่อแก้แค้น แบล็กเมล์

การเปิดโอกาสให้พฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • ช่วยให้ผู้ใช้ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด

  ตัวอย่าง: การจัดทำเอกสารปลอมหรือเป็นเท็จ เช่น หนังสือเดินทาง ประกาศนียบัตร หรือการรับรอง การขายหรือเผยแพร่รายงานสำหรับภาคการศึกษา บริการรับเขียนเอกสารหรือรับทำข้อสอบ ข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผ่านการตรวจสารเสพติด

 • ส่งเสริมการแฮ็กและการแคร็กระบบในรูปแบบต่างๆ และ/หรือบอกวิธีการหรือให้อุปกรณ์เจาะข้อมูลหรือการเข้าถึงซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตแก่ผู้ใช้

  ตัวอย่าง: หน้าเว็บหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสารหรือระบบ/อุปกรณ์จัดส่งเนื้อหาชนิดอื่นๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หลีกเลี่ยงการคุ้มครองลิขสิทธิ์ รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์ในเนื้อหาดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ที่ถอดรหัสสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมเพื่อให้ได้รับบริการฟรีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หน้าเว็บที่ช่วยหรือเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดสตรีมวิดีโอในกรณีที่ผู้ให้บริการเนื้อหาไม่อนุญาต

เนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิด

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • สื่อให้เข้าใจผิด กล่าวอ้างอย่างไม่ถูกต้อง หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เนื้อหาของคุณ หรือวัตถุประสงค์หลักของปลายทางในเว็บ
 • ชักจูงให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับเนื้อหาโดยมีเจตนาหลอกลวงหรือไม่ชัดเจน
 • ใช้การ "ฟิชชิง" เพื่อขโมยข้อมูลของผู้ใช้
 • โปรโมตเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการโดยใช้คำกล่าวอ้างปลอม ไม่จริงใจ หรือหลอกลวง

  ตัวอย่าง: แผนการ "รวยทันใจ"

 • เผยแพร่ข้อมูลเท็จซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมหรือบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือในกระบวนการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตย

  ตัวอย่าง: ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง สิทธิ์ในการรับสมัครเลือกตั้งทางการเมืองโดยพิจารณาจากอายุหรือภูมิลำเนา ผลการเลือกตั้ง หรือการเข้าร่วมการสำรวจสำมะโนประชากรโดยให้ข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามบันทึกของทางราชการ

 • สื่อให้เข้าใจผิดว่าเป็นบริษัทในเครือหรือได้รับการรับรองจากบุคคล องค์กร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น

  ตัวอย่าง: การแอบอ้างผลิตภัณฑ์ของ Google, การใช้โลโก้บริษัทในทางที่ผิด

 • หลอกลวงผู้ใช้ผ่านสื่อที่บิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ

 • เกี่ยวกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจซึ่งมุ่งเป้าหมายไปยังผู้ใช้ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของคุณ การบิดเบือนหรือปกปิดข้อมูลของประเทศบ้านเกิดหรือรายละเอียดข้อเท็จจริงอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ

ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • มีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือ "มัลแวร์" ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเข้าถึงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือเครือข่ายได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

  ตัวอย่าง: ไวรัสคอมพิวเตอร์ แรนซัมแวร์ หนอนคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจัน รูทคิต คีย์ล็อกเกอร์ ไดอะเลอร์ สปายแวร์ ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยปลอม และโปรแกรมหรือแอปอื่นๆ ที่เป็นอันตราย

 • ละเมิดนโยบายซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์ของ Google

  ตัวอย่าง: ความไม่โปร่งใสในการเปิดเผยฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์หรือผลที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ การไม่แสดงข้อกำหนดในการให้บริการหรือข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทาง การพ่วงซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันโดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบ การเปลี่ยนแปลงระบบโดยที่ผู้ใช้ไม่ยินยอม การทำให้ผู้ใช้ปิดใช้หรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ได้ยาก การไม่ใช้ Google API ที่เปิดให้ใช้แบบสาธารณะอย่างเหมาะสมเมื่อโต้ตอบกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของ Google

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • มีข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือเกมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ

  ตัวอย่าง: กิจกรรมทางเพศ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ทางอวัยวะเพศ ทวารหนัก และ/หรือทางปาก การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง ภาพอนาจารแบบการ์ตูน ภาพเปลือย

 • มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอม ไม่ว่าจะเป็นการจำลองหรือเรื่องจริง

  ตัวอย่าง: การข่มขืน การร่วมประเวณีระหว่างญาติสนิท การร่วมเพศระหว่างมนุษย์และสัตว์ การมีเพศสัมพันธ์กับศพ การร่วมเพศที่มีการทรมานและฆาตกรรม โลลิตาหรือภาพอนาจารของเด็กหรือวัยรุ่น การออกเดทกับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 • อาจตีความได้ว่าเป็นการโปรโมตกิจกรรมทางเพศเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน

  ตัวอย่าง: การค้าประเวณี บริการเพื่อนเที่ยว อาบอบนวด เว็บไซต์การกอด

การจัดหาเจ้าสาวตามสั่ง

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • อำนวยความสะดวกเรื่องการแต่งงานกับชาวต่างชาติ

  ตัวอย่าง: การจัดหาเจ้าสาวตามสั่ง นายหน้าบริการแต่งงานข้ามชาติ ทัวร์หาคู่

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ในเนื้อหาสำหรับครอบครัว

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • ทำให้ดูเหมือนว่าเหมาะกับผู้ชมทั้งครอบครัว แต่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางเพศ ความรุนแรง หรือมีการแสดงภาพเด็กหรือตัวการ์ตูนที่เด็กๆ ชอบในลักษณะที่ไม่เหมาะกับผู้ชมทั่วไป

เนื้อหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและโรคใคร่เด็ก

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • ส่งเสริมการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากผู้เยาว์

  ตัวอย่าง: ภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหรือเนื้อหาอื่นที่นำเสนอภาพ ส่งเสริม หรือสนับสนุนความสนใจทางเพศที่ผู้ใหญ่มีต่อผู้เยาว์

Google ไม่อนุญาตการสร้างรายได้จากเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหรือโรคใคร่เด็กโดยเด็ดขาด Google เป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับการกระทำทารุณเด็กในโลกออนไลน์มาโดยตลอด และให้การสนับสนุนครอบครัวปลอดภัยออนไลน์อย่างแข็งขัน ภาพการทารุณเด็กทางเพศภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาหมายถึงการนำเสนอภาพของผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ การสำเร็จความใคร่ด้วยปาก หรือการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง รวมถึงการแสดงภาพอวัยวะเพศ (ทั้งที่มีสิ่งปกปิดหรือไม่ปกปิด) ที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ คำนิยามนี้รวมไปถึงภาพถ่าย วิดีโอ การ์ตูน ภาพวาด ภาพเขียน และรูปปั้น ภาพดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับเด็กจริง หรือเป็นภาพที่สร้าง เปลี่ยนแปลง ประกอบหรือได้รับการแก้ไขให้ดูเหมือนเด็กโดยใช้คอมพิวเตอร์ (เช่น "โฟโต้ช็อป") และยังรวมถึงการเชิญชวนให้ผู้เยาว์กระทำกิจกรรมทางเพศ ซึ่งเรียกว่า "การล่อลวง" ด้วยเช่นกัน การล่วงละเมิดทางเพศกับเด็ก คือเนื้อหาหรือพฤติกรรม (รูปภาพ ข้อความ วิดีโอ เป็นต้น) ที่นำเสนอ ส่งเสริม หรือสนับสนุนความสนใจทางเพศที่ผู้ใหญ่มีต่อผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี)

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร