Zasady programu

Zasady Google dotyczące wydawców

Google pomaga zapewnić możliwość swobodnego i otwartego korzystania z internetu, ułatwiając wydawcom zarabianie na treściach, a reklamodawcom docieranie do potencjalnych klientów i oferowanie im przydatnych produktów oraz usług, którymi mogą być zainteresowani. Utrzymanie zaufania do ekosystemu reklam wymaga ustanowienia ograniczeń dotyczących tego, na czym będziemy zarabiać.

Zarabiając na treściach za pomocą kodu reklam Google, musisz przestrzegać opisanych poniżej zasad. Treści to wszystko, co znajduje się na stronie lub w aplikacji, w tym inne reklamy i linki do innych witryn lub aplikacji. Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować zablokowanie wyświetlania reklam Google z Twoimi treściami lub zawieszenie bądź zamknięcie konta.

Te ograniczenia mają zastosowanie dodatkowo do wszelkich innych zasad regulujących korzystanie z usług Google dla wydawców.

Treści niezgodne z prawem

Nie zezwalamy na treści, które:

 • są niezgodne z prawem, promują nielegalne działania lub naruszają prawa innych osób.

Nadużycie własności intelektualnej

Nie zezwalamy na treści, które:

 • naruszają prawa autorskie. Naszą zasadą jest reagowanie na zawiadomienia o możliwym naruszeniu praw autorskich zgodnie z amerykańską ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA). W takiej sytuacji wydawca może złożyć roszczenie wzajemne za pomocą tego formularza;
 • sprzedają lub promują sprzedaż podróbek produktów. Mają one znak towarowy lub logo, które jest identyczne lub niemal identyczne ze znakiem towarowym innego produktu. Naśladują też cechy danej marki, co ma przekonać nabywców, że są to oryginalne wyroby.

Gatunki zagrożone wyginięciem

Nie zezwalamy na treści, które:

 • promują sprzedaż produktów pozyskiwanych z gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem.

  Przykłady: sprzedaż tygrysów, płetw rekina, kości słoniowej, skóry tygrysa, rogów nosorożca, tranu z delfina

Treści niebezpieczne lub obraźliwe

Nie zezwalamy na treści, które:

 • nawołują do nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promują ich dyskryminację lub ubliżają im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inny aspekt wiążący się z systematyczną dyskryminacją lub marginalizacją;

  Przykłady: promowanie grup szerzących nienawiść lub akcesoriów dla tych grup; dehumanizacja określonej grupy lub konkretnej osoby, przedstawienie jej jako gorszej lub zasługującej na nienawiść

 • mają na celu nękanie, zastraszanie lub dokuczanie konkretnej osobie lub grupie osób;

  Przykłady: wskazywanie danej osoby jako celu znęcania się lub nękania; sugerowanie, że tragiczne wydarzenie nie miało miejsca, że ofiary lub ich rodziny są aktorami albo że są to osoby zamieszane w próbę zatuszowania faktów związanych z tym wydarzeniem

 • zawierają groźby lub nawołują do fizycznego lub psychicznego krzywdzenia siebie lub innych osób;

  Przykłady: treści pochwalające samobójstwo, anoreksję lub inne formy samookaleczenia; promowanie lub chwalenie szkodliwych treści lub praktyk medycznych i zdrowotnych; grożenie komuś rzeczywistą krzywdą lub nawoływanie do ataków na inne osoby; promowanie, wychwalanie lub akceptowanie przemocy wobec innych osób; treści tworzone przez grupy terrorystyczne lub międzynarodowe organizacje zajmujące się przemytem narkotyków, treści popierające te grupy lub organizacje oraz treści nawołujące do aktów terrorystycznych (w tym materiały rekrutacyjne) i pochwalające ataki przeprowadzone przez organizacje terrorystyczne lub międzynarodowe organizacje zajmujące się przemytem narkotyków

 • mają na celu wykorzystywanie innych osób za pomocą wymuszeń.

  Przykłady: wyłudzanie pieniędzy pod groźbą udostępnienia kompromitujących informacji, rozpowszechnianie materiałów o charakterze pornograficznym bez zgody osób w nich przedstawionych, szantaż

Umożliwianie nieuczciwego postępowania

Nie zezwalamy na treści, które:

 • pomagają użytkownikom wprowadzać innych w błąd;

  Przykłady: tworzenie fałszywych dokumentów, takich jak paszporty, dyplomy lub akredytacje; sprzedaż lub dystrybucja prac pisemnych albo podchodzenie do egzaminu za inną osobę w zamian za wynagrodzenie; informacje lub produkty do fałszowania wyników testów narkotykowych

 • promują jakiekolwiek formy hackingu lub crackingu bądź dostarczają użytkownikom instrukcje albo sprzęt, które pozwalają na modyfikowanie oprogramowania, serwerów lub witryn internetowych albo na uzyskiwanie do nich nieuprawnionego dostępu.

  Przykłady: strony lub produkty umożliwiające nielegalny dostęp do telefonów komórkowych oraz innych systemów albo urządzeń do komunikacji bądź dostarczania treści; produkty lub usługi umożliwiające obejście praw autorskich, w tym obejście technologii zarządzania prawami cyfrowymi; produkty nielegalnie dekodujące sygnały kablowe albo satelitarne w celu uzyskania bezpłatnych usług; strony, które ułatwiają lub umożliwiają pobieranie filmów przesyłanych strumieniowo w przypadku, gdy nie zezwala na to dostawca treści

Treści wprowadzające w błąd

Nie zezwalamy na treści, które:

 • podają nieprawdziwe informacje lub ukrywają dane wydawcy, treści lub główny cel miejsca docelowego w internecie;
 • nakłaniają użytkowników do interakcji z treścią pod pretekstem innych działań lub w niejasnych celach;
 • służą do wyłudzania informacji na temat użytkowników;
 • promują treści, produkty lub usługi za pomocą fałszywych, nieuczciwych lub wprowadzających w błąd twierdzeń;

  Przykład: programy obiecujące użytkownikom „szybki zarobek”

 • zawierają ewidentnie nieprawdziwe stwierdzenia i mogą negatywnie wpłynąć na udział w procesie wyborczym lub demokratycznym oraz na zaufanie społeczne w tych kwestiach;

  Przykłady: informacje o procedurach głosowania, możliwości startowania w wyborach ze względu na wiek lub miejsce urodzenia kandydata; informacje o wynikach wyborów lub o udziale w spisach sprzeczne z oficjalnymi danymi rządowymi

 • fałszywie sugerują powiązania z inną osobą, organizacją, produktem lub usługą;

  Przykłady: podszywanie się pod produkty i usługi Google, niewłaściwe używanie logo firm

 • mają na celu wprowadzenie użytkowników w błąd za pomocą sfałszowanych informacji związanych z polityką, kwestiami społecznymi lub sprawami istotnymi dla opinii publicznej;

 • dotyczą polityki, kwestii społecznych lub spraw istotnych dla opinii publicznej i są kierowane do użytkowników z innego kraju; fałszują lub zatajają informacje o kraju pochodzenia wydawcy lub inne istotne informacje na jego temat.

Złośliwe lub niechciane oprogramowanie

Nie zezwalamy na treści, które:

 • zawierają złośliwe oprogramowanie („malware”), które może stanowić zagrożenie dla komputera, urządzenia lub sieci albo służyć do uzyskiwania do nich nieupoważnionego dostępu;

  Przykłady: wirusy komputerowe, ransomware, robaki internetowe, konie trojańskie, rootkity, keyloggery, dialery, programy szpiegowskie, programy udające oprogramowanie zabezpieczające i inne złośliwe programy lub aplikacje

 • naruszają zasady Google dotyczące niechcianego oprogramowania.

  Przykłady: brak przejrzystych informacji o funkcjach oprogramowania lub wszystkich konsekwencjach jego instalacji; nieprzekazanie klientowi warunków korzystania z oprogramowania lub umowy licencyjnej użytkownika; łączenie różnych programów lub aplikacji bez wiedzy użytkownika; wprowadzanie zmian w systemie bez zgody użytkownika; utrudnianie użytkownikom wyłączenia lub odinstalowania oprogramowania; nieprawidłowe zastosowanie publicznie dostępnych interfejsów API Google podczas interakcji z usługami Google

Treści o charakterze jednoznacznie seksualnym

Nie zezwalamy na treści, które:

 • zawierają tekst, obrazy, dźwięki, filmy lub gry o wyraźnym charakterze seksualnym;

  Przykłady: czynności seksualne, takie jak seks genitalny, analny lub oralny; masturbacja; pornografia rysunkowa lub hentai; sugestywne prezentowanie nagości

 • przedstawiają czynności seksualne z udziałem osób, które nie wyraziły na to zgody, symulowane lub rzeczywiste;

  Przykłady: gwałt, kazirodztwo, zoofilia, nekrofilia, filmy pornograficzne przedstawiające sceny rzekomo autentycznych gwałtów, tortur lub zabójstw, pornografia z lolitami lub nastolatkami, randki z osobami niepełnoletnimi

 • mogą być interpretowane jako promowanie aktu seksualnego w zamian za wynagrodzenie.

  Przykłady: prostytucja, usługi towarzyskie i escort, masaż intymny, pieszczoty intymne

Międzynarodowe usługi matrymonialne

Nie zezwalamy na treści, które:

 • ułatwiają zawarcie małżeństwa z obcokrajowcem.

  Przykłady: korespondencyjny wybór partnerów, międzynarodowe agencje matrymonialne, wycieczki w celu poznania partnera

Tematyka tylko dla dorosłych w treściach dla całej rodziny

Nie zezwalamy na treści, które:

 • wydają się odpowiednie dla całej rodziny, ale zawierają tematykę tylko dla dorosłych, w tym seks lub przemoc, albo przedstawiają dzieci lub popularne postacie dziecięce w sposób nieodpowiedni dla wszystkich odbiorców.

Materiały związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i pedofilią

Nie zezwalamy na treści, które:

 • promują seksualne wykorzystywanie nieletnich.

  Przykłady: materiały wizualne związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci lub inne treści wizualne, które przedstawiają albo promują pociąg seksualny osób dorosłych do osób niepełnoletnich lub zachęcają do takich zachowań

Google stanowczo zabrania zarabiania na materiałach wizualnych związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci lub pedofilią. Google zawsze dokłada wszelkich starań w walce z wykorzystaniem seksualnym dzieci w internecie i zdecydowanie wspiera bezpieczeństwo rodziny w internecie. Zgodnie z prawem federalnym Stanów Zjednoczonych materiały wizualne związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci definiuje się jako obrazy przedstawiające osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) uczestniczące w czynności o charakterze seksualnym, jak stosunek płciowy, seks oralny lub masturbacja, jak również lubieżne przedstawienie narządów płciowych (zakrytych lub odkrytych). Ta definicja obejmuje fotografie, filmy, filmy rysunkowe, rysunki, obrazy i rzeźby. Obraz może przedstawiać prawdziwe dziecko; może to być także obraz wygenerowany komputerowo, przekształcony, zestawiony z kilku obrazów lub w inny sposób zmodyfikowany tak, by przedstawiać osobę wyglądającą jak dziecko (np. w programie Photoshop). Obejmuje to też nakłanianie nieletnich do czynności seksualnych. Wykorzystywanie seksualne dzieci odnosi się do wszelkich treści i materiałów (zdjęć, tekstów, filmów itp.), które przedstawiają lub promują pociąg seksualny ze strony osób dorosłych do osób nieletnich (poniżej 18 roku życia) lub zachęcają do takich zachowań.

Zasady dotyczące prywatności

Oświadczenia dotyczące prywatności

Wydawcy muszą:

 • mieć i respektować politykę prywatności, która wyraźnie informuje, że ich witryny, aplikacje, e-maile lub inne usługi zbierają, udostępniają i wykorzystują dane w ramach usług reklamowych Google. Polityka prywatności musi informować użytkowników, że inne firmy mogą umieszczać pliki cookie w przeglądarkach użytkowników i odczytywać je albo wykorzystywać obrazy web beacon do gromadzenia informacji w wyniku wyświetlania reklam w witrynie.

  Aby dostosować się do zasad związanych z oświadczeniami dotyczącymi prywatności i sposobu, w jaki Google wykorzystuje dane, możesz w widocznym miejscu wyświetlać link do strony Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług.

Pliki cookie w domenach Google

Wydawcy nie mogą:

 • umieszczać plików cookie w domenach Google ani modyfikować, przechwytywać lub usuwać plików cookie umieszczonych w domenach Google.

Identyfikowanie użytkowników

Wydawcy:

 • nie mogą używać cyfrowych odcisków urządzeń ani technologii LSO (ang. Locally Shared Object; w tym m.in. plików cookie flash, obiektów pomocniczych przeglądarki czy HTML5 localStorage) innych niż pliki cookie HTTP lub identyfikatory urządzeń mobilnych, które użytkownik może zresetować, zaprojektowane do użytku reklamowego;
 • nie mogą przekazywać do Google żadnych informacji, które Google może wykorzystać lub rozpoznać jako informacje umożliwiające identyfikację; lub które trwale identyfikują konkretne urządzenie (np. niepowtarzalny identyfikator telefonu komórkowego, jeśli nie można go zresetować);
 • nie mogą używać naszych usług do identyfikowania użytkowników ani ułatwiania łączenia informacji umożliwiających identyfikację osób z zebranymi wcześniej informacjami, które nie umożliwiają takiej identyfikacji, bez wyraźnego powiadomienia o takich działaniach i wcześniejszego uzyskania zgody użytkownika na taką identyfikację lub połączenie. Niezależnie od tego, czy użytkownik wyraził zgodę na takie działania, nie można podejmować prób dezagregacji danych, które Google raportuje w formie zagregowanej;

  Więcej informacji można znaleźć w artykule Zasady dotyczące identyfikacji użytkowników – porady.

 • muszą przestrzegać polityki w zakresie zgody użytkownika z UE.

Korzystanie z danych o urządzeniu i lokalizacji

Jeśli wydawcy gromadzą, przetwarzają lub ujawniają informacje, które pozwalają zidentyfikować lub wywnioskować dokładną lokalizację geograficzną użytkownika, takie jak dane GPS, Wi-Fi lub z masztów telefonii komórkowej, muszą spełnić następujące warunki.

Wydawcy muszą:

 • poinformować użytkownika za pomocą reklamy pełnoekranowej lub wyświetlonego w odpowiednim momencie powiadomienia, do czego mogą służyć jego dane (np. do personalizacji reklam, statystyki, atrybucji) oraz że mogą być one udostępniane partnerom;
 • uzyskać od użytkowników uprzednią, wyraźną zgodę na zbieranie, przetwarzanie lub ujawnianie takich informacji;
 • wysyłać takie informacje do Google w stanie zaszyfrowanym lub zaszyfrowanym kanałem;
 • ujawniać takie gromadzenie, przetwarzanie lub ujawnianie informacji we wszystkich obowiązujących politykach prywatności.

Privacy Shield (Tarcza Prywatności)

Jeśli partner przetwarza dane osobowe, które pochodzą z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub ze Szwajcarii i zostały udostępnione przez Google w związku z korzystaniem przez partnera z Google Ad Managera, to:

 • zgodnie z zasadami dalszego przekazywania danych w ramach programu Privacy Shield partner może używać tych danych osobowych wyłącznie w taki sposób, na jaki wyraziła zgodę osoba, której te dane dotyczą;
 • partner musi zapewnić ochronę tych danych osobowych na poziomie co najmniej równym wymaganemu przez program Privacy Shield;
 • jeśli partner stwierdzi, że nie może spełnić powyższych wymagań, musi powiadomić o tym Google na piśmie i albo zaprzestać przetwarzania tych danych osobowych, albo podjąć uzasadnione, odpowiednie kroki, by dostosować się do tych wymagań.
 • Określenie „Tarcza Prywatności” oznacza ramy prawne programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności UE-USA) oraz ramy prawne programu Swiss-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA). Określenia „osoba, której dotyczą dane”, „dane osobowe” i „przetwarzanie” mają natomiast znaczenie nadane im w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO, UE 2016/679). Firma nadrzędna grupy Google, czyli Google LLC, ma certyfikat Privacy Shield obejmujący ją samą i wszystkie należące do niej w całości podmioty zależne ze Stanów Zjednoczonych.

Ustawa o ochronie prywatności dzieci w internecie (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA)

Jeśli wydawca wdraża dowolną usługę reklamową Google w witrynie lub sekcji witryny objętej ustawą o ochronie prywatności dzieci w internecie (COPPA):

 • musi powiadomić Google o tych witrynach lub sekcjach witryn objętych ustawą COPPA za pomocą Google Search Console, otagować żądanie reklamy, używając pakietu SDK AdMob albo otagować swoją witrynę, aplikację lub żądanie reklamy jako skierowane do dzieci;
 •  nie może używać reklam opartych na zainteresowaniach (w tym remarketingu) do kierowania reklam na:
  • wcześniejszą lub obecną aktywność użytkowników, o których wiadomo, że nie ukończyli 13 lat;
  • wcześniejszą lub obecną aktywność w witrynach skierowanych do użytkowników, którzy nie ukończyli 13 lat.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem