Zasady programu

Zasady Google dotyczące wydawców

Google pomaga zapewnić możliwość swobodnego i otwartego korzystania z internetu, ułatwiając wydawcom zarabianie na treściach, a reklamodawcom docieranie do potencjalnych klientów i oferowanie im przydatnych produktów oraz usług, którymi mogą być zainteresowani. Utrzymanie zaufania do ekosystemu reklam wymaga ustanowienia ograniczeń dotyczących treści, na których można zarabiać.

Zarabiając na treściach za pomocą kodu reklam Google, musisz przestrzegać opisanych poniżej zasad. Treści to wszystko, co znajduje się na stronie lub w aplikacji, w tym inne reklamy i linki do innych witryn lub aplikacji. Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować zablokowanie wyświetlania reklam Google obok Twoich treści lub zawieszenie bądź zamknięcie konta.

Te ograniczenia mają zastosowanie dodatkowo do wszelkich innych zasad regulujących korzystanie z usług Google dla wydawców.

Treści niezgodne z prawem

Nie zezwalamy na treści, które:

 • są niezgodne z prawem, promują nielegalne działania lub naruszają prawa innych osób.

Nadużycie własności intelektualnej

Nie zezwalamy na treści, które:

 • naruszają prawa autorskie. Naszą zasadą jest reagowanie na zawiadomienia o możliwym naruszeniu praw autorskich zgodnie z amerykańską ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA). W takiej sytuacji wydawca może złożyć roszczenie wzajemne za pomocą tego formularza;
 • sprzedają lub promują sprzedaż podróbek produktów. Podróbki mają znak towarowy lub logo, które są identyczne lub niemal identyczne ze znakiem towarowym innego produktu. Naśladują też cechy danej marki, co ma przekonać nabywców, że są to oryginalne wyroby.

Gatunki zagrożone wyginięciem

Nie zezwalamy na treści, które:

 • promują sprzedaż produktów pozyskiwanych z gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem.

  Przykłady: sprzedaż tygrysów, płetw rekina, kości słoniowej, skóry tygrysa, rogów nosorożca, tranu z delfina

Treści niebezpieczne lub obraźliwe

Nie zezwalamy na treści, które:

 • nawołują do nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promują ich dyskryminację lub ubliżają im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inny aspekt wiążący się z systematyczną dyskryminacją lub marginalizacją;

  Przykłady: promowanie grup szerzących nienawiść lub akcesoriów dla tych grup; dehumanizacja określonej grupy lub konkretnej osoby, przedstawienie jej jako gorszej lub zasługującej na nienawiść

 • mają na celu nękanie, zastraszanie lub dokuczanie konkretnej osobie lub grupie osób;

  Przykłady: wskazywanie danej osoby jako celu znęcania się lub nękania; sugerowanie, że tragiczne wydarzenie nie miało miejsca, że ofiary lub ich rodziny są aktorami albo że są to osoby zamieszane w próbę zatuszowania faktów związanych z tym wydarzeniem

 • zawierają groźby lub nawołują do fizycznego lub psychicznego krzywdzenia siebie lub innych osób;

  Przykłady: treści pochwalające samobójstwo, anoreksję lub inne formy samookaleczenia; promowanie lub chwalenie szkodliwych treści lub praktyk medycznych i zdrowotnych; grożenie komuś rzeczywistą krzywdą lub nawoływanie do ataków na inne osoby; promowanie, wychwalanie lub akceptowanie przemocy wobec innych osób; treści tworzone przez grupy terrorystyczne lub międzynarodowe organizacje zajmujące się przemytem narkotyków, treści popierające te grupy lub organizacje oraz treści nawołujące do aktów terrorystycznych (w tym materiały rekrutacyjne) i pochwalające ataki przeprowadzone przez organizacje terrorystyczne lub międzynarodowe organizacje zajmujące się przemytem narkotyków

 • dotyczą obecnego kryzysu zdrowotnego i są sprzeczne z konsensusem naukowym;
 • mają na celu wykorzystywanie innych osób za pomocą wymuszeń.

  Przykłady: wyłudzanie pieniędzy pod groźbą udostępnienia kompromitujących informacji, rozpowszechnianie materiałów o charakterze pornograficznym bez zgody osób w nich przedstawionych, szantaż

Umożliwianie nieuczciwego postępowania

Nie zezwalamy na treści, które:

 • promują jakiekolwiek formy hackingu lub crackingu bądź dostarczają użytkownikom instrukcje, sprzęt albo oprogramowanie, które pozwalają na modyfikowanie sprzętu, oprogramowania, serwerów lub witryn internetowych albo na uzyskiwanie do nich nieuprawnionego dostępu.

  Przykłady: strony lub produkty umożliwiające nielegalny dostęp do telefonów komórkowych oraz innych systemów albo urządzeń do komunikacji bądź dostarczania treści; produkty lub usługi umożliwiające obejście zabezpieczeń związanych z prawami autorskimi, w tym obejście technologii zarządzania prawami cyfrowymi; produkty nielegalnie dekodujące sygnały kablowe albo satelitarne w celu uzyskania bezpłatnych usług; strony, które ułatwiają lub umożliwiają pobieranie filmów przesyłanych strumieniowo w przypadku, gdy nie zezwala na to dostawca treści

 • umożliwiają użytkownikowi śledzenie lub monitorowanie innej osoby albo jej działań bez zgody tej osoby, lub reklamują produkty i usługi, które na to pozwalają.

  Przykłady: programy szpiegowskie i technologie służące do inwigilowania partnera lub partnerki, m.in. programy szpiegowskie i złośliwe oprogramowanie służące do monitorowania SMS-ów, połączeń telefonicznych lub historii przeglądania innej osoby; urządzenia GPS lub aplikacje śledzące w tej technologii przeznaczone do szpiegowania albo śledzenia osób bez ich zgody; reklamowanie sprzętu do monitoringu (np. aparatów fotograficznych lub kamer, rejestratorów dźwięku, kamer samochodowych, ukrytych kamer do monitoringu domu) jako urządzeń do szpiegowania

  Te zasady nie dotyczą a) prywatnych usług detektywistycznych ani b) produktów i usług związanych z lokalizowaniem i monitorowaniem działań niepełnoletnich dzieci przez ich rodziców.

Treści wprowadzające w błąd

Nie zezwalamy na treści, które:

 • podają nieprawdziwe informacje lub ukrywają informacje dotyczące wydawcy, treści lub głównego celu miejsca docelowego w internecie;
 • nakłaniają użytkowników do interakcji z treścią pod pretekstem innych działań lub w niejasnych celach;
 • służą do wyłudzania informacji na temat użytkowników;
 • promują treści, produkty lub usługi za pomocą fałszywych, nieuczciwych lub wprowadzających w błąd twierdzeń;

  Przykład: programy obiecujące użytkownikom „szybki zarobek”

 • zawierają ewidentnie nieprawdziwe stwierdzenia i mogą negatywnie wpłynąć na udział w procesie wyborczym lub demokratycznym oraz na zaufanie społeczne w tych kwestiach;

  Przykłady: informacje o procedurach głosowania, możliwości startowania w wyborach ze względu na wiek lub miejsce urodzenia kandydata; informacje o wynikach wyborów lub o udziale w spisach sprzeczne z oficjalnymi danymi rządowymi

 • fałszywie sugerują powiązania z inną osobą, organizacją, produktem lub usługą;

  Przykłady: podszywanie się pod produkty i usługi Google, niewłaściwe używanie logo firm

 • mają na celu wprowadzenie użytkowników w błąd za pomocą sfałszowanych informacji związanych z polityką, kwestiami społecznymi lub sprawami istotnymi dla opinii publicznej;

 • dotyczą polityki, kwestii społecznych lub spraw istotnych dla opinii publicznej i są kierowane do użytkowników z innego kraju; fałszują lub zatajają informacje o kraju pochodzenia wydawcy lub inne istotne informacje na jego temat.

Złośliwe lub niechciane oprogramowanie

Nie zezwalamy na treści, które:

 • zawierają złośliwe oprogramowanie („malware”), które może stanowić zagrożenie dla komputera, urządzenia lub sieci albo służyć do uzyskiwania do nich nieupoważnionego dostępu;

  Przykłady: wirusy komputerowe, ransomware, robaki internetowe, konie trojańskie, rootkity, keyloggery, dialery, programy szpiegowskie, programy udające oprogramowanie zabezpieczające i inne złośliwe programy lub aplikacje

 • naruszają zasady Google dotyczące niechcianego oprogramowania.

  Przykłady: brak przejrzystych informacji o funkcjonalności oprogramowania lub wszystkich konsekwencjach jego instalacji; nieprzekazanie klientowi warunków korzystania z oprogramowania lub umowy licencyjnej użytkownika; łączenie różnych programów lub aplikacji bez wiedzy użytkownika; wprowadzanie zmian w systemie bez zgody użytkownika; utrudnianie użytkownikom wyłączenia lub odinstalowania oprogramowania; nieprawidłowe zastosowanie publicznie dostępnych interfejsów Google API podczas interakcji z usługami lub produktami Google

Treści o charakterze jednoznacznie seksualnym

Nie zezwalamy na treści, które:

 • zawierają tekst, obrazy, dźwięki, filmy lub gry o wyraźnym charakterze seksualnym;

  Przykłady: czynności seksualne, takie jak seks genitalny, analny lub oralny; masturbacja; pornografia rysunkowa lub hentai; sugestywne prezentowanie nagości

 • przedstawiają czynności seksualne z udziałem osób, które nie wyraziły na to zgody, symulowane lub rzeczywiste;

  Przykłady: gwałt, kazirodztwo, zoofilia, nekrofilia, filmy pornograficzne przedstawiające sceny rzekomo autentycznych gwałtów, tortur lub zabójstw, pornografia z lolitami lub nastolatkami, randki z osobami niepełnoletnimi

Akty seksualne w zamian za wynagrodzenie

Nie zezwalamy na treści, które:

 • mogą być interpretowane jako promowanie aktu seksualnego w zamian za wynagrodzenie.

  Przykłady: prostytucja; usługi towarzyskie i escort; masaż intymny oraz pieszczoty intymne; sponsoring lub inne układy seksualne, w których jedna z osób oczekuje, że druga będzie przekazywać jej pieniądze, prezenty, zapewniać pomoc finansową, mentoring lub inne cenne korzyści, tak jak w przypadku tzw. sugardatingu

Międzynarodowe usługi matrymonialne

Nie zezwalamy na treści, które:

 • ułatwiają zawarcie małżeństwa z obcokrajowcem.

  Przykłady: korespondencyjny wybór partnerów, międzynarodowe agencje matrymonialne, wycieczki w celu poznania partnera

Tematyka tylko dla dorosłych w treściach dla całej rodziny

Nie zezwalamy na treści, które:

 • wydają się odpowiednie dla całej rodziny, ale zawierają tematykę tylko dla dorosłych, w tym seks lub przemoc, albo przedstawiają dzieci lub popularne postacie dziecięce w sposób nieodpowiedni dla wszystkich odbiorców.

Wykorzystywanie seksualne dzieci i naruszanie ich praw

Nie zezwalamy na treści, które:

 • promują seksualne wykorzystywanie nieletnich; zasada ta obejmuje wszystkie materiały związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci;
 • narażają dzieci na niebezpieczeństwo, w tym między innymi promują:
  • uwodzenie dzieci („child grooming”), na przykład zaprzyjaźnienie się z dzieckiem w internecie w celu doprowadzenia (online lub offline) do kontaktu seksualnego lub wymiany z dzieckiem zdjęć o charakterze seksualnym;
  • szantaż seksualny („sextortion”), polegający na przykład na grożeniu dziecku udostępnieniem jego intymnych zdjęć (nawet wtedy, gdy grożący nie dysponuje takimi zdjęciami);
  • seksualizację dzieci (np. treści przedstawiające, zachęcające lub promujące wykorzystywanie seksualne lub molestowanie dzieci);
  • handel dziećmi, na przykład reklamowanie lub pozyskiwanie dzieci w celu ich wykorzystywania seksualnego.

Podejmiemy stosowne działania obejmujące m.in. zawiadomienie organizacji NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) i usunięcie kont. Jeśli uważasz, że dziecko może zostać wykorzystane lub paść ofiarą handlu ludźmi albo sądzisz, że doszło już do wymienionych przestępstw, bezzwłocznie skontaktuj się z policją. Jeśli masz podejrzenia, że dziecku coś grozi w związku z naszymi usługami, możesz zgłosić to Google.

Zasady dotyczące prywatności

Oświadczenia dotyczące prywatności

Wydawcy muszą:

 • mieć i respektować politykę prywatności, która wyraźnie informuje, że ich witryny, aplikacje, e-maile lub inne usługi zbierają, udostępniają i wykorzystują dane w ramach usług reklamowych Google. Polityka prywatności musi informować użytkowników, że inne firmy mogą umieszczać pliki cookie w przeglądarkach użytkowników i odczytywać je albo wykorzystywać obrazy web beacon do gromadzenia informacji w wyniku wyświetlania reklam w witrynie.

  Aby dostosować się do zasad związanych z oświadczeniami dotyczącymi prywatności i sposobu, w jaki Google wykorzystuje dane, możesz w widocznym miejscu wyświetlać link do strony Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług.

Pliki cookie w domenach Google

Wydawcy nie mogą:

 • umieszczać plików cookie w domenach Google ani modyfikować, przechwytywać lub usuwać plików cookie umieszczonych w domenach Google.

Identyfikowanie użytkowników

Wydawcy:

 • nie mogą używać cyfrowych odcisków urządzeń ani technologii LSO (ang. Locally Shared Object; w tym m.in. plików cookie flash, obiektów pomocniczych przeglądarki czy HTML5 localStorage) innych niż pliki cookie HTTP lub identyfikatory urządzeń mobilnych, które użytkownik może zresetować, zaprojektowane do użytku reklamowego;
 • nie mogą przekazywać do Google żadnych informacji, które Google może wykorzystać lub rozpoznać jako informacje umożliwiające identyfikację; lub które trwale identyfikują konkretne urządzenie (np. niepowtarzalny identyfikator telefonu komórkowego, jeśli nie można go zresetować);
 • nie mogą używać naszych usług do identyfikowania użytkowników ani ułatwiania łączenia informacji umożliwiających identyfikację osób z zebranymi wcześniej informacjami, które nie umożliwiają takiej identyfikacji, bez wyraźnego powiadomienia o takich działaniach i wcześniejszego uzyskania zgody użytkownika na taką identyfikację lub połączenie. Niezależnie od tego, czy użytkownik wyraził zgodę na takie działania, nie można podejmować prób dezagregacji danych, które Google raportuje w formie zagregowanej;

  Więcej informacji można znaleźć w artykule Zasady dotyczące identyfikacji użytkowników – porady.

 • muszą przestrzegać polityki w zakresie zgody użytkownika z UE.

Korzystanie z danych o urządzeniu i lokalizacji

Jeśli wydawcy gromadzą, przetwarzają lub ujawniają informacje, które pozwalają zidentyfikować lub wywnioskować dokładną lokalizację geograficzną użytkownika, takie jak dane GPS, Wi-Fi lub z masztów telefonii komórkowej, muszą spełnić następujące warunki.

Wydawcy muszą:

 • poinformować użytkownika za pomocą reklamy pełnoekranowej lub wyświetlonego w odpowiednim momencie powiadomienia, do czego mogą służyć jego dane (np. do personalizacji reklam, statystyki, atrybucji) oraz że mogą być one udostępniane partnerom;
 • uzyskać od użytkowników uprzednią, wyraźną zgodę na zbieranie, przetwarzanie lub ujawnianie takich informacji;
 • wysyłać takie informacje do Google w stanie zaszyfrowanym lub zaszyfrowanym kanałem;
 • ujawniać takie gromadzenie, przetwarzanie lub ujawnianie informacji we wszystkich obowiązujących politykach prywatności.

Standardowe klauzule umowne

Przy przenoszeniu danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, które pochodzą z internetowych usług reklamowych i pomiarowych, Google korzysta ze standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. W przypadku usług podmiotów przetwarzających dane Zasady przetwarzania danych w reklamach Google uwzględniają standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich. W przypadku podmiotów, które występują w roli administratora danych, Warunki współpracy między administratorami w zakresie ochrony danych uwzględniają standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich. W stosownych przypadkach przekazywania danych osobowych stosuje się standardowe klauzule umowne stanowiące część umowy zawartej między Google a partnerem.

Jeśli partner przetwarza dane osobowe, które pochodzą z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii i zostały udostępnione przez Google w związku z korzystaniem przez partnera z Google Ad Managera, to:

 • partner może używać tych danych osobowych wyłącznie w taki sposób, na jaki wyraziła zgodę osoba, której te dane dotyczą;
 • partner musi zapewnić ochronę tych danych osobowych na poziomie co najmniej równym wymaganemu przez standardowe klauzule umowne;
 • jeśli partner stwierdzi, że nie może spełnić powyższych wymagań, musi powiadomić o tym Google na piśmie i albo zaprzestać przetwarzania tych danych osobowych, albo podjąć uzasadnione, odpowiednie kroki, by dostosować się do tych wymagań.

Amerykańska ustawa o ochronie prywatności dzieci w internecie (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA)

Jeśli wydawca wdraża dowolną usługę reklamową Google w witrynie lub sekcji witryny objętej ustawą o ochronie prywatności dzieci w internecie (COPPA):

 • musi powiadomić Google o tych witrynach lub sekcjach witryn objętych ustawą COPPA za pomocą Google Search Console, otagować żądanie reklamy, używając pakietu SDK AdMob albo otagować swoją witrynę, aplikację lub żądanie reklamy jako skierowane do dzieci;
 •  nie może używać reklam opartych na zainteresowaniach (w tym remarketingu) do kierowania reklam na:
  • wcześniejszą lub obecną aktywność użytkowników, o których wiadomo, że nie ukończyli 13 lat;
  • wcześniejszą lub obecną aktywność w witrynach skierowanych do użytkowników, którzy nie ukończyli 13 lat.

Nieobsługiwane języki

Nie zezwalamy na treści, które:

Minimalne wymagania dotyczące treści

Nie zezwalamy na zarabianie na witrynach, które nie zawierają treści.

 • Brak treści oznacza również treści zastępcze w witrynach i aplikacjach w budowie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem