Zásady Google pro majitele obsahu

(23. března 2022) V souvislosti s válkou na Ukrajině pozastavíme zpeněžování obsahu, který tuto válku zneužívá, popírá nebo omlouvá.

(10. března 2022) Vzhledem k nedávnému pozastavení reklamních systémů Google v Rusku pozastavíme možnost vytvářet nové ruské účty ve službách AdSense, AdMob a Google Ad Manager. Navíc inzerentům se sídlem v Rusku pozastavíme zobrazování reklam ve službách a sítích společnosti Google po celém světě.

(3. března 2022) Kvůli pokračující válce na Ukrajině dočasně pozastavujeme zobrazování reklam uživatelům nacházejícím se v Rusku.

(26. února 2022) S ohledem na válku na Ukrajině pozastavujeme pro státem financovaná média z Ruské federace zpeněžování na Googlu. 

Situaci aktivně sledujeme a v případě potřeby budeme naše kroky upravovat.

Momentálně migrujeme a sjednocujeme všechny zásady Google pro majitele obsahu a omezení společnosti Google pro majitele obsahu do nového centra nápovědy k zásadám pro majitele obsahu. V tuto chvíli si všechny zásady můžete přečíst v centrech nápovědy AdMob, AdSenseAd Manager

Pokud zpeněžujete obsah prostřednictvím kódů reklam Google, musíte dodržovat tyto zásady. Porušení těchto zásad může vést k tomu, že zobrazování reklam u vašeho obsahu zablokujeme nebo pozastavíme či zrušíme váš účet.

Tyto zásady platí společně s dalšími zásadami, kterými se řídí používání služeb Google pro majitele obsahu.

Společnost Google umožňuje majitelům zpeněžovat jejich obsah a inzerentům oslovovat potenciální zákazníky prostřednictvím užitečných a relevantních produktů a služeb. Tím přispívá k otevřenému a svobodnému fungování internetu. K provozování důvěryhodného ekosystému reklam jsou zapotřebí pravidla, která zpeněžování obsahu regulují.

Zásady Google pro majitele obsahu jsou uspořádány do těchto kategorií:

Další informace o běžně používaných termínech v zásadách a jejich významu najdete v glosáři

Obsahové zásady 

Nezákonný obsah

Nepovolujeme obsah, který:

 • je nezákonný, propaguje nezákonnou činnost nebo porušuje práva ostatních.

 Další informace o nezákonném obsahu

Zneužívání duševního vlastnictví

Nepovolujeme obsah, který:

 • porušuje autorská práva. Naší zásadou je reagovat na oznámení o domnělém porušení práv v souladu s autorským zákonem USA známým jako DMCA (Digital Millenium Copyright Act). Případné námitky můžete uplatnit prostřednictvím tohoto formuláře.
 • nabízí padělané zboží nebo propaguje jeho prodej. Padělky jsou opatřeny logem nebo ochrannou známkou, která je identická s jinou ochrannou známkou nebo je od ní téměř neodlišitelná. Snaží se vydávat za originální produkt vlastníka značky tím, že napodobují prvky spojené se značkou daného produktu.

Další informace o zneužívání duševního vlastnictví

Nebezpečný nebo hanlivý obsah

Nepovolujeme obsah, který:

 • podněcuje nenávist k jednotlivcům či skupinám na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo genderové identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací, propaguje diskriminaci těchto skupin či jednotlivců nebo je znevažuje.

  Příklady: propagace skupin šířících nenávist nebo zboží pro tyto skupiny, podněcování názoru, že určité osoby nebo skupiny jsou méněcenné, podřadné nebo zasluhují nenávist

 • obtěžuje, zastrašuje či šikanuje jednotlivce nebo skupinu lidí.

  Příklady: vymezování osoby jako objektu zneužívání nebo obtěžování, popírání tragické události nebo tvrzení, že její oběti či jejich rodiny jsou herci nebo se podílejí na jejím zinscenování

 • vyhrožuje fyzickým či psychickým ubližováním sobě nebo jiným lidem nebo takové chování obhajuje.

  Příklady: obsah podporující sebevraždy, anorexii nebo jiné formy sebepoškozování; obsah zahrnující výhrůžky ublížením ve skutečném světě nebo výzvy k útoku na jinou osobu; obsah oslavující nebo tolerující násilí vůči jiným osobám; obsah, jehož autorem jsou teroristické skupiny nebo organizace podílející se na mezinárodním obchodu s narkotiky, nebo takový, který tyto skupiny nebo organizace podporuje, dále obsah, který propaguje terorismus, včetně náboru za tímto účelem, a obsah, který oslavuje útoky teroristických organizací nebo organizací podílejících se na mezinárodním obchodu s narkotiky

 • zneužívá osoby vydíráním.

  Příklady: vyděračské odstranění obsahu, porno ze msty nebo jiné formy vyděračství

Další informace o nebezpečném nebo hanlivém obsahu

Týrání zvířat

Nepovolujeme obsah, který:

 • propaguje krutost nebo bezdůvodné násilí vůči zvířatům.

  Příklady: propagace krutosti ke zvířatům pro zábavu, například kohoutí nebo psí zápasy.

 • propaguje prodej produktů získaných z ohrožených druhů.

  Příklady: prodej tygrů, žraločích ploutví, slonoviny, tygřích kůží, rohů z nosorožce nebo delfíního oleje

Další informace o týrání zvířat

Zkreslující a zavádějící obsah

Zavádějící tvrzení

Nepovolujeme obsah, který:

 • zkresleně či chybně uvádí nebo zatajuje informace o majiteli obsahu, tvůrci obsahu, účelu obsahu nebo obsahu samotném.
 • uvádí klamné informace o vztazích k jiné osobě, organizaci, produktu nebo službě.

  Příklady: předstírání, že daná služba je službou společnosti Google, zneužívání firemních log

 Další informace o zavádějících tvrzeních

Nespolehlivá a škodlivá tvrzení

Nepovolujeme obsah, který:

 • zahrnuje tvrzení, která jsou prokazatelně nepravdivá a mohou významně oslabit důvěru lidí ve volby nebo jiné demokratické procesy a jejich ochotu se těchto procesů účastnit.

  Příklady: informace o hlasovacích procedurách, o volitelnosti určitého politického kandidáta na základě věku nebo místa narození, o výsledcích voleb nebo o účasti ve sčítání obyvatelstva, které jsou v rozporu s oficiálními úředními záznamy

 • propaguje tvrzení škodlivá ze zdravotnického hlediska nebo se týká probíhající závažné zdravotní krize a je v rozporu se všeobecně uznávanými vědeckými závěry.

  Příklady: Popírání užitečnosti očkování, popírání chorob, jako je AIDS nebo Covid-19, tvrzení o možné léčbě homosexuality

 • je v rozporu s převládajícím vědeckým konsenzem ohledně změny klimatu.

 Další informace o nespolehlivých a škodlivých tvrzeních

Klamavé postupy

Zakázány jsou tyto praktiky:

 • podněcování uživatelů k interakci s obsahem pod falešnými či nejasnými záminkami,
 • pokusy o získání osobních údajů a klamání uživatelů tak, aby své údaje prozradili,

  Příklad: Sociální inženýrství, jako je phishing

 • propagace obsahu, produktu či služby pomocí nepravdivých, nepoctivých nebo klamavých tvrzení,

  Příklady: projekty slibující rychlé zbohatnutí

 • koordinace s dalšími weby nebo účty a skrývání nebo předstírání identity či nepravdivé uvádění jiných podstatných informací o sobě v případech, kdy se obsah vašich stránek týká politiky, společenských problémů nebo záležitostí veřejného zájmu,

 • směrování obsahu, který se týká politiky, společenských problémů nebo záležitostí veřejného zájmu, na uživatele v zahraničí, pokud zamlčíte nebo uvedete nepravdivě zemi svého původu či jiné podstatné informace o sobě.

 Další informace o klamavých postupech

Manipulace s médii

Nepovolujeme obsah, který:

 • klame uživatele prostřednictvím zmanipulovaných médií, která se věnují politice, sociálním otázkám nebo záležitostem veřejného zájmu.

 Další informace o manipulaci s médii 

Umožnění nepoctivého chování

Nepovolujeme obsah, který:

 • pomáhá uživatelům klamat ostatní.

  Příklady: vytváření falešných dokladů (např. pasů, diplomů nebo akreditací), prodej nebo distribuce semestrálních prací, služby nabízející sepisování školních prací nebo absolvování zkoušek, informace nebo produkty k oklamání testů na přítomnost drog.

 • propaguje jakoukoli formu počítačového pirátství (hacking, crackování) nebo uživatelům nabízí postupy, nástroje a software, s jejichž pomocí lze získat neoprávněný přístup k zařízením, softwaru, serverům či webovým stránkám, nebo je nepovoleným způsobem měnit.

  Příklady: stránky či produkty, které umožňují nezákonný přístup do mobilních telefonů a jiných komunikačních médií nebo do systémů a zařízení k zobrazování obsahu, produkty nebo služby, které obcházejí ochranu autorských práv, včetně obcházení technologií určených ke správě digitálních práv, produkty, které ilegálně dekódují kabelové nebo satelitní signály za účelem získání služeb bez placení, stránky, které umožňují uživatelům stahování streamovaných videí, pokud to jejich poskytovatel zakazuje.

 • uživateli umožňuje (ať už přímo nebo prostřednictvím dalších produktů a služeb) sledovat jinou osobu nebo její aktivity bez jejího svolení.

  Příklady: Spyware a technologie používané ke sledování intimních záležitostí partnerů, zejména spyware/malware, který umožňuje uživateli monitorovat zprávy, telefonáty nebo historii prohlížení jiného člověka; GPS lokátory prodávané za konkrétním účelem špehovat nebo sledovat jiného člověka bez jeho souhlasu; propagace sledovacích zařízení (kamery, hlasové záznamníky, autokamery, skryté kamery), prodávané za výslovným účelem špehování

  K výjimkám patří (a) soukromé vyšetřovací služby a (b) produkty a služby, které pomáhají rodičům lokalizovat jejich nezletilé děti.

 Další informace o umožnění nepoctivého chování

Sexuálně explicitní obsah

Nepovolujeme obsah, který:

 • zahrnuje text, obrázky, zvukové záznamy, videa nebo hry s explicitní sexuální tematikou.

  Příklady: sexuální jednání, jako je genitální, anální a orální sex, masturbace, pornografické komiksy nebo hentai, explicitní nahota

 • zahrnuje tematiku nedobrovolného sexu, ať už předstíranou, nebo reálnou.

  Příklady: znásilnění, incest, sodomie, nekrofilie, snuff, lolity nebo pornografie s teenagery, seznamování s nezletilými

    Další informace o sexuálně explicitním obsahu

Finančně či jinak kompenzované sexuální jednání

Nepovolujeme obsah, který:

 • lze vykládat jako propagaci sexuálního jednání za úplatu.

  Příklady: prostituce, služby placených společnic a eskortní služby, intimní masáže a weby s tematikou mazlení, placené randění nebo sexuální ujednání, kde se od jedné strany očekává, že bude druhé straně poskytovat peníze, dárky, finanční podporu, mentoring a další. hodnotné výhody, jako je to například u „sugar dating“.

     Další informace o finančně či jinak kompenzovaném sexuálním jednání

Nevěsty na objednávku

Nepovolujeme obsah, který:

 • usnadňuje sňatky s cizinci.

  Příklady: nevěsty na objednávku, mezinárodní zprostředkování manželství, zájezdy s cílem nalezení životního partnera

      Další informace o nevěstách na objednávku

Témata pro dospělé v obsahu pro rodinu

Nepovolujeme obsah, který:

 • působí jako obsah vhodný pro celou rodinu, ale obsahuje motivy určené pouze pro dospělé, včetně sexu, násilí a jiných zpodobnění dětí nebo u dětí populárních postav způsobem, který není obecně vhodný.

       Další informace o tématech pro dospělé v obsahu pro rodinu

Sexuální zneužívání a využívání dětí

Nepovolujeme obsah, který:

 • sexuálně obtěžuje nebo zneužívá děti nebo propaguje jejich sexuální zneužívání či využívání. To zahrnuje všechny materiály zobrazující sexuální zneužívání dětí.
 • ohrožuje děti. Ten se týká zejména:
  • lákání dětí (například navázání přátelství s dítětem na internetu s cílem otevřít si cestu k sexuálnímu kontaktu na internetu nebo mimo něj nebo k výměně sexuálně laděných obrazových materiálů),
  • vydírání souvisejícího se sexem (například vyhrožování dítěti nebo jeho vydírání na základě skutečného nebo údajného přístupu k intimním obrázkům dítěte),
  • sexualizace nezletilých (např. obsah, který zobrazuje, podporuje nebo propaguje sexuální zneužívání nebo využívání dětí) a
  • obchodování s dětmi (například reklama nebo nabízení dítěte ke komerčnímu sexuálnímu vykořisťování).

V takových případech přistoupíme k příslušným opatřením – můžeme dané účty zablokovat a případ nahlásit orgánům činným v trestním řízení. Pokud se domníváte, že je některé dítě v nebezpečí nebo že dochází k jeho zneužívání, využívání, popř. je s ním obchodováno, obraťte se okamžitě na policii. Pokud máte obavy, že nějaké dítě bylo nebo je v ohrožení v souvislosti s našimi službami, můžete toto chování nahlásit Googlu.

        Další informace o sexuálním zneužívání a využívání dětí


Zásady chování 

Nepravdivá prohlášení

Informace poskytnuté majiteli obsahu za účelem používání nebo interakcí s reklamními systémy Google:

 • musí být věcně přesné a úplné, nesmí být zavádějící a
 • nemohou být uváděny klamavým nebo zavádějícím způsobem.

  Příklady: Osobní nebo platební údaje poskytnuté majitelem obsahu jsou neúplné, nejasné nebo nepřesné. Informace o webu (např. v souboru ads.txt) nebo aplikaci (např. v souboru app-ads.txt) majitele obsahu jsou nepřesné. Žádosti o reklamy, které obsahují částečné nebo nepřesné adresy URL nebo ID aplikací.

               Další informace o nepravdivých prohlášeních

Rušivý vliv reklam 

Reklamy poskytované Googlem, které interferují s obsahem nebo interakcemi uživatelů

Nepovolujeme reklamy poskytované Googlem, které:

 • překrývají nebo se nacházejí vedle navigačních nebo jiných technických prvků, což může vést k nezamýšleným interakcím,
 • závažně narušují konzumaci obsahu, například ho překrývají nebo odsouvají mimo displej,
 • jsou umístěny na obrazovce, kterou uživatel nemůže opustit, aniž by na reklamu klikl. 

               Další informace o rušivém vlivu reklam

Hodnota inventáře

Reklamy poskytované Googlem na obrazovkách bez obsahu majitele stránek

Nepovolujeme zobrazování reklam poskytovaných Googlem na obrazovkách:

 • na kterých není obsah majitele stránek nebo je na nich obsah nízké hodnoty,
 • které jsou ve výstavbě,
 • které se používají pro upozornění, navigaci nebo jiné podobné technické účely.

Další informace o reklamách poskytovaných Googlem na obrazovkách bez obsahu majitele stránek

Reklamy bez kontextu

Nepovolujeme reklamy poskytované Googlem:

 • v aplikacích nebo na webových stránkách spuštěných na pozadí,
 • zobrazených mimo displej,
 • když má být pozornost uživatele upřena jinam než na obrazovku s reklamou.

Uživateli musí být jasné, který obsah majitele stránek je spojen s reklamou.

Další informace o kontextových reklamách

Reklamy poskytované Googlem na obrazovkách s replikovaným obsahem

Nepovolujeme zobrazování reklam poskytovaných Googlem na obrazovkách:

 • s vloženým nebo zkopírovaným obsahem od jiných uživatelů bez dalšího komentáře, obsahu nebo jiné přidané hodnoty.

Musíte také dodržovat naše zásady pro zneužívání duševního vlastnictví.

Další informace o reklamách poskytovaných Googlem na obrazovkách s replikovaným obsahem

Víc reklam a placené propagace než obsahu majitele stránek

Nepovolujeme zobrazování reklam poskytovaných Googlem na obrazovkách:

 • kde je víc reklam a placené propagace než obsahu majitele stránek.

Další informace o více reklamách a placené propagace než obsahu majitele stránek

 

 Nepodporované jazyky

Nepovolujeme obsah, který:

Další informace o nepodporovaných jazycích

 

 


Zásady pro video

Zásady pro videoinventář

Zpeněžování videoinventáře je způsob, jak zvýšit hodnotu videoobsahu, což je přínosné pro majitele stránek, uživatele i inzerenty. Abychom zajistili, že videoinventář zpeněžovaný pomocí kódu reklam Google („videoinventář“) bude majitelům stránek, uživatelům a inzerentům nabízet pozitivní prostředí, stanovili jsme níže uvedené požadavky na jeho typ a implementaci.

Inventář přesně popisujte

 1. Videoinventář musí deklarovat informace s přesnými signály (pro službu Ad Manager viz parametry adres URL značek reklam VAST), včetně těchto:
  • Zapnutý/vypnutý zvuk v daném umístění reklamy: ve výchozím nastavení může mít reklama zvuk zapnutý, nebo vypnutý (viz parametr vpmute pro službu Ad Manager).
  • Typ umístění reklamy: videoreklamy zobrazované v přehrávačích videí s videoobsahem musí být přesně označeny buď jako „in-stream“, nebo „doprovodný obsah“ (pro Ad Manager viz parametr plcmt). Videoreklamy zobrazované v jiných umístěních než v přehrávačích videí tyto deklarace nevyžadují a Google je na základě formátu inventáře automaticky označí jako vsunuté reklamy nebo samostatná umístění.
   • Reklama „in-stream“ je video- nebo audioreklama přehrávaná ve streamu video- nebo audioobsahu, na který se zaměřuje návštěva uživatele nebo který si uživatel výslovně vyžádá.

    Příklad: videoreklama, která se přehraje před streamem videoobsahu vyžádaného uživatelem, uprostřed něj nebo na jeho konci.

   • Doprovodný obsah“ je videoreklama přehrávaná ve streamu videoobsahu souvisejícího s obsahem, který je hlavním cílem návštěvy uživatele, přičemž na tento videoobsah se návštěva uživatele nezaměřuje ani o něj uživatel výslovně nepožádal. Doprovodná umístění obsahu se musí načítat v hlavní části stránky a ve výchozím nastavení musí mít vypnutý zvuk.

    Příklad: videoreklama, která se přehraje před streamem videoobsahu s vypnutým zvukem zabírajícího malou část stránky jinak převážně s obsahem majitele, uprostřed takového streamu nebo na jeho konci.

   • Vsunutá reklama“ je videoreklama přehrávaná bez přítomnosti dalšího streamovaného videoobsahu při přechodu mezi obsahem. V tomto případě je videoreklama hlavním obsahem na stránce a zabírá většinu zobrazované oblasti.

    Příklad: videoreklama, která je nezávislá na jakémkoli jiném streamovaném videoobsahu a je umístěná jako úplné zobrazení v přirozeném předělu nebo přechodu mezi obsahem.

   • Samostatná reklama“ označuje videoreklamu přehrávanou bez přítomnosti jiného streamovaného videoobsahu, přičemž tato videoreklama není hlavní prvek stránky.

    Příklad: videoreklama, která je nezávislá na jakémkoli jiném streamovaném videoobsahu a je umístěna v banneru v pravém sloupci s reklamami na stránce s článkem.

Poznámka: Pojem „in-stream“ na stránkách centra nápovědy a v ovládacích prvcích ve službě Ad Manager se týká jak varianty in-stream, tak doprovodného obsahu, jak jsou definovány v těchto zásadách. Videoinventář ve službě Ad Manager, který podle těchto zásad pod pojmy „in-stream“ nebo „doprovodný obsah“ spadá, musí příslušné zásady splňovat.

Používejte podporované implementace

 1. Umístění typu in-stream a doprovodný obsah musí na podporovaných platformách používat sadu SDK pro interaktivní mediální reklamy Google nebo knihovnu programatického přístupu Google (pokud nevyužívají oficiální program Google testování beta verze).
  • Partneři a majitelé obsahu nesmějí obsah na YouTube zpeněžovat pomocí služeb s interaktivními mediálními reklamami. Příjmy z obsahu na YouTube jsou povinni získávat prostřednictvím Partnerského programu YouTube.
 2. Vsunutá nebo samostatná umístění musí používat řešení poskytovaná společností Google. Pro weby značky Google Publisher Tag, pro aplikace sadu SDK pro mobilní reklamy Google (Ad Manager, AdMob).
  • Sada SDK pro interaktivní mediální reklamy není pro vsunuté reklamy ani samostatná umístění povolena, s výjimkou umístění ve hrách.

Chraňte hodnotu pro inzerenty

 1. Obsah ani ovládací prvky videoinventáře (např. přehrání, pozastavení, vypnutí zvuku, přeskočení nebo zavření) včetně případného obsahu a ovládacích prvků reklamy nesmí být zakryté, skryté ani nefunkční.
 2. U umístění in-stream není dovoleno žádat o audioreklamy do umístění s vypnutým zvukem ani je v těchto umístěních zobrazovat.

Respektujte uživatele

 1. Videoinventář se může přehrávat automaticky za předpokladu, že:
  • V jednu chvíli se ve všech typech umístění automaticky přehrává pouze jeden videoinventář se zvukem.
   • V případě umístění in-stream nebo doprovodného obsahu navíc může v jeden viditelný okamžik obsah automaticky přehrávat pouze jeden přehrávač videa.
  • Reklama se nesmí automaticky přehrát, dokud nebude viditelných alespoň 50 % reklamní jednotky.
 2. Videoinventář může mít pevné umístění na obrazovce za předpokladu, že:
  • Po celou dobu trvání videa nebo reklamy je k dispozici možnost reklamu vypnout. Možnost nesmí být skrytá, zakázaná ani nefunkční.
  • V případě umístění in-stream a doprovodného obsahu musí přehrávač videa začínat v hlavním obsahu a do pevného umístění může přejít, pouze pokud uživatel přehrávač posune mimo stránku.
Poznámka: Naše zásady určují, jaký typ obsahu mohou autoři a majitelé stránek pomocí kódu reklamy Google zpeněžovat. Výše uvedené požadavky nezaručují inzerentům kvalitu zakoupených umístění.

            Další informace o zásadách pro videoinventář


Zásady související s ochranou soukromí

Zveřejnění informací souvisejících s ochranou soukromí

Majitelé obsahu musí dodržovat následující požadavky:

 • mít a dodržovat zásady ochrany soukromí, které jasně popisují veškeré shromažďování, sdílení a využití údajů na libovolném webu, v aplikaci, e-mailové publikaci nebo jiné službě v důsledku vašeho využívání služeb Google. Zásady ochrany soukromí musí uvádět, že v souvislosti se zobrazováním reklam na příslušných webových stránkách mohou třetí strany prostřednictvím prohlížečů uživatelů umísťovat soubory cookie a číst je, případně používat ke sběru údajů webové signály.

  Abyste těmto podmínkám vyhověli v souvislosti s využitím údajů společností Google, můžete zobrazit odkaz na článek Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

           Další informace o zveřejnění informací souvisejících s ochranou soukromí

Soubory cookie na doménách Google

Majitelé obsahu musí dodržovat následující požadavky:

 • nesmí nastavovat soubory cookie na doménách Google a nesmí soubory cookie nastavené na doménách Google upravovat, zachycovat nebo odstraňovat.

           Další informace o souborech cookie na doménách Google

Identifikace uživatelů

Majitelé obsahu musí dodržovat následující požadavky:

 • Nesmí používat digitální otisky v zařízení ani místně sdílené objekty (např. soubory flash cookie, pomocné objekty prohlížeče nebo místní úložiště HTML5) jiné než soubory cookie protokolu HTTP nebo resetovatelné identifikátory mobilních zařízení určené k používání při inzerci. Toto neomezuje používání IP adresy k detekci podvodu.
 • Nesmí do dat na Googlu předávat žádné informace, které by společnost Google mohla použít nebo identifikovat jako údaje umožňující zjištění totožnosti, ani informace, které trvale identifikují konkrétní zařízení (např. jedinečný identifikátor mobilního telefonu, pokud takový identifikátor nelze resetovat).
 • Nesmí využívat naše služby k identifikaci uživatelů nebo k tomu, aby usnadnili sloučení údajů umožňujících zjištění totožnosti s údaji, které byly předtím shromážděny jako anonymní nebo anonymizované, aniž by na to koncového uživatele srozumitelně upozornili a on s takovým postupem předem vyjádřil výslovný souhlas. Bez ohledu na souhlas uživatelů se nesmíte pokoušet získat individuální údaje z dat, která Google poskytuje jako souhrnná.

  Další informace najdete v pokynech k dodržování zásad pro identifikaci uživatelů.

 • Majitelé musí také dodržovat zásady pro souhlas uživatele z EU.

           Další informace o identifikaci uživatelů

Používání údajů o zařízení a poloze

Pokud majitelé obsahu shromažďují, zpracovávají nebo zveřejňují informace, z nichž lze určit nebo vyvodit přesnou geografickou polohu koncového uživatele, jako jsou údaje o GPS, wifi nebo vysílači mobilního signálu, pak platí níže uvedené.

Majitelé obsahu musí dodržovat následující požadavky:

 • sdělit uživateli prostřednictvím vsunutého nebo včasného oznámení účely, k nimž mohou být údaje použity (včetně personalizace reklam, analýz a atribuce), a skutečnost, že data mohou být sdílena s partnery,
 • získat před zahájením shromažďování, zpracovávání nebo zveřejňování takových informací výslovný souhlas koncových uživatelů,
 • odesílat takové informace Googlu v zašifrovaném stavu nebo prostřednictvím šifrovaného kanálu,
 • oznámit takové shromažďování, zpracovávání nebo zveřejňování informací ve všech příslušných zásadách ochrany soukromí.

            Další informace o používání údajů o zařízení a poloze

Zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA)

Pokud implementujete libovolnou reklamní službu Google v aplikaci, na webu nebo na části webu, které se týká zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA), musíte dodržovat následující požadavky:

 • informovat společnost Google o těchto webech nebo částech webů, na které se vztahuje zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA), prostřednictvím Google Search Console, označit žádost o reklamu pomocí sady SDK pro službu AdMob nebo označit web, aplikaci nebo žádost o reklamu jako obsah určený dětem,
 • nesmíte používat zájmově orientovanou reklamu (včetně remarketingu) k cílení na:
  • minulou nebo současnou aktivitu uživatelů, o nichž víte, že jsou mladší 13 let, nebo
  • minulou nebo současnou aktivitu na webech zaměřených na uživatele mladší 13 let.

               Další informace o zákonu o ochraně soukromí dětí na internetu


Požadavky a další standardy

Zásady týkající se spamu ve Vyhledávání Google

Nesmíte:

               Další informace o zásadách týkajících se spamu ve Vyhledávání Google

Obtěžující reklamy 

Nesmíte:

               Další informace o obtěžujících reklamách

Malware nebo nežádoucí software

Nesmíte:

 • umisťovat reklamy poskytované Googlem na obrazovky obsahující škodlivý software nebo malware, který může způsobit škodu nebo umožnit neoprávněný přístup k počítači, zařízení nebo síti.

  Příklady: počítačové viry, ransomware, červi, trojští koně, rootkity, programy zaznamenávající stisky kláves, programy měnící způsob přístupu na internet prostřednictvím modemu, spyware, podvodný bezpečnostní software a jiné škodlivé programy či aplikace

 • umisťovat reklamy poskytované Googlem na obrazovky, které porušují zásady společnosti Google ohledně nevyžádaného softwaru.

  Příklady: absence transparentních informací o funkci softwaru nebo důsledcích jeho instalace, neuvedení smluvních podmínek nebo licenční smlouvy s koncovým uživatelem, slučování softwaru nebo aplikací do balíčků bez vědomí uživatele, zásahy do systému bez souhlasu uživatele, ztěžování deaktivace nebo odinstalace softwaru uživatelem, nesprávné používání veřejně dostupných rozhraní Google API při interakci se službami nebo produkty Google.

   Další informace o malwaru a nežádoucím softwaru

Standardy pro lepší reklamy 

Nesmíte:

               Další informace o standardech pro lepší reklamy

Autorizovaný inventář

Nesmíte:

 • zobrazovat reklamy poskytované Googlem v doménách, v jejichž souboru ads.txt nejste uvedeni jako oprávněný prodejce reklamních ploch.

Pro partnery využívající syndikace platí, že nadřazení partneři musí zajistit, aby podřízení partneři přidali do podřízených domén soubor ads.txt, který bude uvádět nadřazené partnery jako oprávněné prodejce reklamních ploch podřízených partnerů.

               Další informace o autorizovaném inventáři

Dodržování sankcí

Společnost Google je povinna dodržovat sankce a vývozní omezení, která uvalil úřad United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) při ministerstvu financí USA, úřad Bureau of Industry & Security při ministerstvu obchodu USA a další platné sankce. Proto nejsou služby Google pro majitele obsahu dostupné v níže uvedených zemích a oblastech:

 • Krym
 • Kuba
 • Takzvaná Doněcká lidová republika (DNR) a Luhanská lidová republika (LNR) 
 • Írán
 • KLDR
 • Sýrie

Služby Google pro majitele obsahu také nesmí být použity jménem strany se sídlem ve výše uvedených sankcionovaných zemích a oblastech.

Služby Google pro majitele obsahu dále nejsou dostupné žádným subjektům a osobám, na které se vztahuje omezení plynoucí z platných obchodních sankcí a zákonů upravujících podmínky exportu. Služby Google pro majitele obsahu také nejsou dostupné žádným subjektům a osobám, které jsou vlastněny nebo ovládány subjekty či osobami, na něž se vztahují výše uvedená omezení, nebo jednají za ně či jejich jménem.

Majitelé obsahu jsou navíc povinni dodržovat příslušné sankce a nařízení týkající se exportu, včetně sankcí úřadu OFAC, a musí souhlasit s tím, že nezpůsobí porušení těchto předpisů ze strany společnosti Google. Služby Google pro majitele obsahu nesmíte používat ve prospěch či jménem subjektů nebo osob podléhajících omezení. Služby Google pro majitele obsahu nesmíte používat ve prospěch či jménem subjektů nebo osob, které se nacházejí v zemích a oblastech, na něž se vztahují sankce.

               Další informace o dodržování sankcí

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka