นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google

(23 มีนาคม 2022) สืบเนื่องจากสงครามในยูเครน เราจะหยุดการสร้างรายได้จากเนื้อหาที่แสวงหาประโยชน์ ไม่สนใจ หรือให้การยอมรับสงครามนี้ไว้ชั่วคราว

10 มีนาคม 2022 เนื่องจากการระงับระบบการโฆษณาของ Google ในรัสเซียเมื่อเร็วๆ นี้ เราจึงจะหยุดการสร้างบัญชีใหม่ใน AdSense, AdMob และ Google Ad Manager ในรัสเซียชั่วคราว รวมถึงจะหยุดแสดงโฆษณาของผู้ลงโฆษณาจากรัสเซียในผลิตภัณฑ์ บริการ และเครือข่ายต่างๆ ของ Google ทั่วโลกชั่วคราวด้วย

(3 มีนาคม 2022) สืบเนื่องจากสงครามที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องในยูเครน เราจึงจะหยุดการแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้ที่อยู่ในรัสเซียไว้ชั่วคราว

(26 กุมภาพันธ์ 2022) เนื่องด้วยสถานการณ์สงครามในยูเครน เราจึงหยุดให้บริการการสร้างรายได้จาก Google แก่สื่อที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสหพันธรัฐรัสเซียไว้ชั่วคราว 

เราจะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

เรากำลังย้ายและรวบรวมนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google และข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google ทั้งหมดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือแห่งใหม่เกี่ยวกับนโยบายของผู้เผยแพร่โฆษณา ในตอนนี้ คุณยังคงสามารถดูนโยบายทั้งหมดได้ในศูนย์ช่วยเหลือของ AdMob, AdSense และ Ad Manager 

คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เมื่อสร้างรายได้จากเนื้อหาของตัวเองโดยใช้โค้ดโฆษณา Google การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจส่งผลให้ Google บล็อกโฆษณาไม่ให้แสดงในเนื้อหาของคุณ หรือระงับหรือยุติบัญชีของคุณ

นโยบายเหล่านี้มีผลเพิ่มเติมจากนโยบายอื่นๆ ที่ควบคุมการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google

Google ทำให้อินเทอร์เน็ตใช้งานได้ฟรีและเข้าถึงได้ทั่วไปโดยการช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสร้างรายได้จากเนื้อหา และช่วยให้ผู้ลงโฆษณาเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประโยชน์และตรงความต้องการ เราจำเป็นต้องกำหนดขีดจำกัดเนื้อหาที่จะสร้างรายได้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือในระบบนิเวศโฆษณา

นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดของนโยบายที่ใช้กันทั่วไปและความหมายได้ในอภิธานศัพท์ 

นโยบายเนื้อหา 

เนื้อหาผิดกฎหมาย

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • ผิดกฎหมาย สนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้อื่น

 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาผิดกฎหมาย

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • ละเมิดลิขสิทธิ์ เรามีนโยบายที่จะตอบสนองการแจ้งกล่าวหาการละเมิดที่เป็นไปตาม Digital Millennium Copyright Act (DMCA) โดยคุณสามารถยื่นเรื่องโต้แย้งผ่านฟอร์มนี้ได้
 • ขายหรือโปรโมตการขายผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ สินค้าลอกเลียนแบบมีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของสินค้าจริงจนแยกไม่ออก สินค้าเลียนแบบสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของผลิตภัณฑ์โดยพยายามลวงขายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากเจ้าของแบรนด์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือที่มีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ หรือดูถูกดูหมิ่นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันมีพื้นฐานจากเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติหรือการกีดกันทางสังคมอย่างเป็นระบบ

  ตัวอย่าง: การส่งเสริมกลุ่มที่สนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังหรือเครื่องมือของกลุ่มดังกล่าว การส่งเสริมให้ผู้อื่นเชื่อว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่ใช่มนุษย์ ด้อยกว่า หรือสมควรถูกเกลียด

 • คุกคาม ข่มขู่ หรือกลั่นแกล้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

  ตัวอย่าง: การเลือกแบบเจาะจงบุคคลเพื่อละเมิดหรือคุกคาม การชี้นำว่าเหตุการณ์โศกนาฏกรรมไม่เคยเกิดขึ้น หรือเหยื่อหรือครอบครัวของเหยื่อเป็นผู้สร้างเรื่องหรือสมรู้ร่วมคิดเพื่อปิดบังเหตุการณ์ดังกล่าว

 • ข่มขู่หรือสนับสนุนให้ทำอันตรายต่อตนเองหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ

  ตัวอย่าง: เนื้อหาที่สนับสนุนการฆ่าตัวตาย ภาวะเบื่ออาหาร หรือการทำร้ายตนเองในรูปแบบอื่นๆ เนื้อหาที่ข่มขู่ว่าจะทำอันตรายแก่ผู้อื่นในชีวิตจริงหรือเจตนาที่จะทำร้ายผู้อื่น เนื้อหาที่ส่งเสริม ยกย่อง หรือให้อภัยการใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น เนื้อหาที่สร้างโดยกลุ่มก่อการร้ายหรือสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายหรือองค์กรลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติ หรือเนื้อหาที่ส่งเสริมการกระทำของผู้ก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงการหาแนวร่วม หรือเนื้อหาที่เฉลิมฉลองการโจมตีโดยองค์กรลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติหรือองค์กรก่อการร้าย

 • แสวงหาประโยชน์จากผู้อื่นด้วยการขู่กรรโชก

  ตัวอย่าง: การนำเนื้อหาออกแบบแสวงหาผลประโยชน์ การแก้แค้นด้วยสื่อลามก แบล็กเมล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือที่มีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย

การทารุณสัตว์

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • ส่งเสริมการทารุณหรือความรุนแรงที่ไร้เหตุผลต่อสัตว์

  ตัวอย่าง: การส่งเสริมการทารุณสัตว์เพื่อความบันเทิง เช่น การชนไก่ หรือการให้สุนัขกัดกัน

 • โปรโมตการขายผลิตภัณฑ์จากพืชหรือสัตว์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์

  ตัวอย่าง: การขายเสือ ครีบฉลาม งาช้าง หนังเสือ นอแรด น้ำมันปลาโลมา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทารุณสัตว์

เนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิด

การนําเสนอที่ทําให้เข้าใจผิด

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • สื่อให้เข้าใจผิด กล่าวอ้างอย่างไม่ถูกต้อง หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผู้เผยแพร่ ผู้สร้างเนื้อหา วัตถุประสงค์ของเนื้อหา หรือตัวเนื้อหาเอง
 • สื่อให้เข้าใจผิดว่าเป็นบริษัทในเครือหรือได้รับการรับรองจากบุคคล องค์กร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น

  ตัวอย่าง: การแอบอ้างผลิตภัณฑ์ของ Google, การใช้โลโก้บริษัทในทางที่ผิด

 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําเสนอที่ทําให้เข้าใจผิด

การกล่าวอ้างที่ไม่น่าเชื่อถือและเป็นอันตราย

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • มีการกล่าวอ้างข้อมูลที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นเท็จ และอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมหรือความน่าเชื่อถือในกระบวนการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตยอย่างมีนัยสำคัญ

  ตัวอย่าง: ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง สิทธิ์ในการรับสมัครเลือกตั้งทางการเมืองโดยพิจารณาจากอายุหรือภูมิลำเนา ผลการเลือกตั้ง หรือการเข้าร่วมการสำรวจสำมะโนประชากรโดยให้ข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามบันทึกของทางราชการ

 • ส่งเสริมการกล่าวอ้างด้านสุขภาพที่เป็นอันตราย หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ด้านสุขภาพในปัจจุบัน และเนื้อหาที่ค้านกับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้

  ตัวอย่าง: การสนับสนุนการต่อต้านการฉีดวัคซีน การปฏิเสธสภาวะทางการแพทย์ที่มีอยู่ เช่น เอดส์หรือโควิด-19 การบำบัดเพื่อเปลี่ยนรสนิยมทางเพศ

 • ขัดแย้งกับความคิดเห็นเชิงวิทยาศาสตร์ที่คนส่วนใหญ่เชื่อถือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกล่าวอ้างที่ไม่น่าเชื่อถือและเป็นอันตราย

พฤติกรรมหลอกลวง

เราไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

 • การชักจูงให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับเนื้อหาโดยมีเจตนาหลอกลวงหรือไม่ชัดเจน
 • การพยายามขโมยข้อมูลส่วนบุคคล หรือล่อลวงให้ผู้ใช้แชร์ข้อมูลส่วนบุคคล

  ตัวอย่าง: วิศวกรรมสังคม เช่น ฟิชชิง

 • การโปรโมตเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการโดยใช้คำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ ไม่จริงใจ หรือหลอกลวง

  ตัวอย่าง: แผนการ "รวยทันใจ"

 • การประสานงานกับเว็บไซต์หรือบัญชีอื่น และปกปิดหรือสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนของคุณหรือรายละเอียดข้อเท็จจริงอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณในเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ

 • การนำผู้ใช้ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของคุณเองไปยังเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ หากคุณบิดเบือนหรือปกปิดประเทศต้นกำเนิดของคุณ หรือรายละเอียดข้อเท็จจริงอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ

 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมหลอกลวง

สื่อที่ผ่านการดัดแปลง

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • หลอกลวงผู้ใช้ผ่านสื่อที่ผ่านการดัดแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ

 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อที่ผ่านการดัดแปลง 

การเปิดโอกาสให้กระทำการฉ้อฉลหลอกลวง

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • ช่วยให้ผู้ใช้ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด

  ตัวอย่าง: การจัดทำเอกสารปลอมหรือเป็นเท็จ เช่น หนังสือเดินทาง ประกาศนียบัตร หรือการรับรอง การขายหรือเผยแพร่รายงานสำหรับภาคการศึกษา บริการรับเขียนเอกสารหรือรับทำข้อสอบ ข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผ่านการตรวจสารเสพติด

 • ส่งเสริมการแฮ็กและการแคร็กระบบในรูปแบบต่างๆ และ/หรือบอกวิธีการ ให้อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์เจาะข้อมูลหรือการเข้าถึงอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตแก่ผู้ใช้

  ตัวอย่าง: หน้าเว็บหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสารหรือระบบ/อุปกรณ์แสดงเนื้อหาชนิดอื่นๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หลีกเลี่ยงการคุ้มครองลิขสิทธิ์ รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์ในเนื้อหาดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ที่ถอดรหัสสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมเพื่อให้ได้รับบริการฟรีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หน้าเว็บที่ช่วยหรือเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดสตรีมวิดีโอในกรณีที่ผู้ให้บริการเนื้อหาไม่อนุญาต

 • โปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามหรือเฝ้าสังเกตบุคคลอื่นหรือกิจกรรมของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

  ตัวอย่าง: สปายแวร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการเฝ้าสังเกตบุคคลใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสปายแวร์/มัลแวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ดักจับข้อมูลจากข้อความ การโทร หรือประวัติการท่องเว็บ รวมทั้งเครื่องติดตาม GPS ที่ทำมาเพื่อการสอดแนมหรือติดตามบุคคลโดยไม่ได้รับคำยินยอม และการโปรโมตอุปกรณ์เฝ้าระวัง (เช่น กล้อง เครื่องบันทึกเสียง กล้องติดรถยนต์ กล้องวงจรปิด) ซึ่งทำมาเพื่อการสอดแนมโดยเฉพาะ

  แต่ไม่รวมถึง (ก) บริการนักสืบเอกชน หรือ (ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ปกครองติดตามหรือเฝ้าสังเกตบุตรหลานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้กระทำการฉ้อฉลหลอกลวง

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • มีข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือเกมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ

  ตัวอย่าง: กิจกรรมทางเพศ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ทางอวัยวะเพศ ทวารหนัก และ/หรือทางปาก การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง ภาพอนาจารแบบการ์ตูน ภาพเปลือย

 • มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอม ไม่ว่าจะเป็นการจำลองหรือเรื่องจริง

  ตัวอย่าง: การข่มขืน การร่วมประเวณีระหว่างญาติสนิท การร่วมเพศระหว่างมนุษย์และสัตว์ การมีเพศสัมพันธ์กับศพ การร่วมเพศที่มีการทรมานและฆาตกรรม โลลิตาหรือภาพอนาจารของเด็กหรือวัยรุ่น การออกเดทกับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

    ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง

กิจกรรมทางเพศเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • อาจตีความได้ว่าเป็นการโปรโมตกิจกรรมทางเพศเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน

  ตัวอย่าง: การค้าประเวณี บริการเพื่อนเที่ยว อาบอบนวด เว็บไซต์การกอด การนัดพบแบบมีค่าตอบแทนหรือการจัดหาบริการทางเพศที่กำหนดให้ฝ่ายหนึ่งมอบเงิน ของขวัญ การสนับสนุนทางการเงิน การเลี้ยงดู หรือผลประโยชน์ทางการเงินอื่นๆ แก่อีกฝ่ายหนึ่ง เช่น การเดต "ข้ามวัย"

     ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน

การจัดหาเจ้าสาวตามสั่ง

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • อำนวยความสะดวกเรื่องการแต่งงานกับชาวต่างชาติ

  ตัวอย่าง: การจัดหาเจ้าสาวตามสั่ง นายหน้าบริการแต่งงานข้ามชาติ ทัวร์หาคู่

      ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาเจ้าสาวตามสั่ง

ธีมสําหรับผู้ใหญ่ในเนื้อหาที่เหมาะกับครอบครัว

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • ทำให้ดูเหมือนว่าเหมาะกับผู้ชมทั้งครอบครัว แต่มีธีมสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางเพศ ความรุนแรง หรือมีการแสดงภาพเด็กหรือตัวการ์ตูนที่เด็กๆ ชอบในลักษณะที่ไม่เหมาะกับผู้ชมทั่วไป

       ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธีมสําหรับผู้ใหญ่ในเนื้อหาที่เหมาะกับครอบครัว

การล่วงละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศกับเด็ก

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • การล่วงละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศกับเด็ก หรือเนื้อหาที่ส่งเสริมการล่วงละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศกับเด็ก ข้อกำหนดนี้รวมถึงสื่อที่มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทั้งหมด
 • ทำอันตรายต่อเด็ก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพฤติกรรมต่อไปนี้
  • "การล่อลวงเด็ก" (เช่น ผูกมิตรกับเด็กผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อนำไปสู่การมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ และ/หรือเพื่อการแลกเปลี่ยนภาพทางเพศกับเด็ก)
  • "การขู่กรรโชกทางเพศ" (เช่น ข่มขู่หรือแบล็กเมลเด็กโดยใช้ภาพลับของเด็ก ไม่ว่าจะมีภาพนั้นอยู่จริงๆ หรืออ้างว่ามีก็ตาม)
  • การนำผู้เยาว์มาเกี่ยวโยงกับเรื่องเพศ (เช่น เนื้อหาที่บรรยาย สนับสนุน หรือส่งเสริมการล่วงละเมิดทางเพศหรือแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก) และ
  • การค้าเด็ก (เช่น โฆษณาหรือเชิญชวนเพื่อล่อลวงเด็กไปแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์)

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการรายงานไปยังศูนย์ข้อมูลเด็กสูญหายหรือถูกเอารัดเอาเปรียบแห่งชาติ (National Center for Missing & Exploited Children) และปิดบัญชีนั้นๆ หากคุณเชื่อว่ามีเด็กที่กำลังตกอยู่ในอันตรายจากการถูกล่วงละเมิด แสวงหาประโยชน์ หรือตกเป็นเหยื่อของผู้ค้ามนุษย์ หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที หากคุณกังวลว่าเด็กกำลังตกอยู่ในอันตรายหรือเคยตกอยู่ในอันตรายอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดแจ้งพฤติกรรมดังกล่าวให้ Google ทราบ

        ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศและการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก


นโยบายด้านพฤติกรรม 

การประกาศที่ไม่ซื่อสัตย์

ข้อมูลที่ผู้เผยแพร่โฆษณาให้ไว้เพื่อให้สามารถใช้หรือโต้ตอบกับระบบโฆษณาของ Google จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • เป็นข้อมูลที่มีสาระสำคัญถูกต้องและครบถ้วน โดยที่ไม่ขาดข้อมูลส่วนใดไปจนสร้างความเข้าใจผิด และ
 • ต้องไม่มีลักษณะที่หลอกลวงหรือสร้างความเข้าใจผิด

  ตัวอย่าง: ข้อมูลส่วนบุคคลหรือรายละเอียดการชำระเงินที่ผู้เผยแพร่โฆษณาให้ไว้มีสาระสำคัญไม่ครบถ้วน ถูกปิดบัง หรือไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่ระบุเกี่ยวกับเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณา (เช่น ในไฟล์ ads.txt) หรือแอป (เช่น ในไฟล์ app-ads.txt) ไม่ถูกต้อง คําขอโฆษณาที่มี URL หรือรหัสแอปเพียงบางส่วนหรือไม่ถูกต้อง

               ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศที่ไม่ซื่อสัตย์

การรบกวนโฆษณา 

โฆษณาที่แสดงโดย Google ซึ่งแทรกแซงเนื้อหาหรือขัดขวางการโต้ตอบของผู้ใช้

เราไม่อนุญาตโฆษณาที่แสดงโดย Google ซึ่งมีลักษณะดังนี้

 • วางซ้อนหรืออยู่ติดกับรายการการนําทางหรือรายการการทำงานอื่นๆ และอาจทําให้เกิดการโต้ตอบกับโฆษณาโดยไม่ตั้งใจ
 • ขัดขวางการบริโภคเนื้อหาอย่างมาก เช่น วางซ้อนเนื้อหาหรือดันเนื้อหาออกไปนอก การแสดงผล
 • วางอยู่ในหน้าจอ "ทางตัน" ที่ผู้ใช้ไม่สามารถออกจากหน้าจอนั้นโดยไม่คลิกโฆษณา 

               ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรบกวนโฆษณา

มูลค่าของพื้นที่โฆษณา

โฆษณาที่แสดงโดย Google บนหน้าจอซึ่งไม่มีเนื้อหาของผู้เผยแพร่โฆษณา

เราไม่อนุญาตให้ใช้โฆษณาที่แสดงโดย Google ในหน้าจอที่มีลักษณะดังนี้

 • ไม่มีเนื้อหาของผู้เผยแพร่โฆษณาหรือมี เนื้อหาที่มีคุณค่าต่ำ
 • ยังสร้างไม่เสร็จ
 • ใช้เพื่อการแจ้งเตือน การนําทาง หรือการทำงานลักษณะอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาที่แสดงโดย Google บนหน้าจอซึ่งไม่มีเนื้อหาของผู้เผยแพร่โฆษณา

โฆษณานอกบริบท

เราไม่อนุญาตโฆษณาที่แสดงโดย Google ซึ่งมีลักษณะดังนี้

 • อยู่ในแอปหรือหน้าเว็บที่ทํางานในเบื้องหลัง
 • ปรากฏนอกหน้าจอ
 • ดึงดูดให้ผู้ใช้สนใจตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ในหน้าจอที่แสดงโฆษณา

ผู้ใช้ต้องเห็นได้ชัดเจนว่าโฆษณาเชื่อมโยงกับเนื้อหาของผู้เผยแพร่โฆษณารายการใด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณานอกบริบท

โฆษณาที่แสดงโดย Google บนหน้าจอซึ่งมีเนื้อหาที่คัดลอกมา

เราไม่อนุญาตโฆษณาที่แสดงโดย Google บนหน้าจอที่มีลักษณะดังนี้

 • มีเนื้อหาที่ฝังหรือคัดลอกจากบุคคลอื่นโดยไม่มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม การดูแลจัดการ หรือการเพิ่มคุณค่าให้กับเนื้อหาดังกล่าว

นอกจากนี้คุณยังต้องปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาที่แสดงโดย Google บนหน้าจอซึ่งมีเนื้อหาที่คัดลอกมา

มีโฆษณาหรือเนื้อหาการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเนื้อหาของผู้เผยแพร่โฆษณา

เราไม่อนุญาตโฆษณาที่แสดงโดย Google บนหน้าจอที่มีลักษณะดังนี้

 • มีโฆษณาหรือเนื้อหาการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ มากกว่าเนื้อหาของผู้เผยแพร่โฆษณา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีโฆษณาหรือเนื้อหาการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเนื้อหาของผู้เผยแพร่โฆษณา

 

 ภาษาที่ไม่รองรับ

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาที่ไม่รองรับ

 

 


นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

การเปิดเผยการใช้ข้อมูลส่วนตัว

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องทำดังนี้

 • มีและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เปิดเผยการเก็บรวบรวม แชร์ และใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ แอป การเผยแพร่ทางอีเมล หรือพร็อพเพอร์ตี้อื่นๆ อันเป็นผลจากการใช้บริการโฆษณา Google ของคุณอย่างชัดเจน นโยบายความเป็นส่วนตัวต้องเปิดเผยว่าบุคคลที่สามอาจวางและอ่านคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ หรือใช้เว็บบีคอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นผลมาจากการแสดงโฆษณาในเว็บไซต์

  คุณจะมีตัวเลือกในการแสดงลิงก์วิธีที่ Google ใช้ข้อมูลเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์หรือแอปของพาร์ทเนอร์ของเราในเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลของ Google

           ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยการใช้ข้อมูลส่วนตัว

คุกกี้ในโดเมน Google

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องทำดังนี้

 • ไม่ตั้งค่าคุกกี้ในโดเมนของ Google หรือแก้ไข ขัดขวาง หรือลบคุกกี้ที่ตั้งค่าไว้ในโดเมนของ Google

           ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ในโดเมน Google

การระบุตัวตนผู้ใช้

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องทำดังนี้

 • ไม่ใช้ลายนิ้วมือของอุปกรณ์หรือออบเจ็กต์ที่แชร์ในเครื่อง (เช่น คุกกี้ Flash, ออบเจ็กต์ตัวช่วยเบราว์เซอร์, พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง HTML5) นอกเหนือจากคุกกี้ HTTP หรือตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งผู้ใช้รีเซ็ตได้และออกแบบมาเพื่อใช้ในโฆษณา
 • ไม่ส่งข้อมูลใดๆ ที่ Google จะใช้หรือทราบได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ หรือข้อมูลที่ระบุอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งโดยเฉพาะเป็นการถาวร (เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำของโทรศัพท์มือถือ หากตัวระบุดังกล่าวรีเซ็ตไม่ได้)
 • ต้องไม่ใช้บริการของเราเพื่อระบุหรืออำนวยความสะดวกในการระบุตัวตนผู้ใช้ หรือรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้เข้ากับข้อมูลทั่วไปที่รวบรวมไว้ก่อนหน้า โดยไม่มีประกาศที่ชัดเจนจากผู้รวมดังกล่าว หรือไม่มีความยินยอมตอบรับล่วงหน้าของผู้ใช้ (การเลือกเข้าร่วม) คุณจะต้องไม่พยายามแยกส่วนข้อมูลที่ Google รายงานแบบสรุป โดยที่ยังไม่ได้รับคำยินยอมจากผู้ใช้

  โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคำแนะนำเพื่อการปฏิบัติตามนโยบายการระบุตัวผู้ใช้

 • ปฏิบัติตามนโยบายการยินยอมของผู้ใช้ EU

           ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุตัวตนผู้ใช้

การใช้ข้อมูลอุปกรณ์และตำแหน่ง

ในกรณีที่ผู้เผยแพร่โฆษณาเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวตนหรือใช้เพื่ออนุมานสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้ปลายทางได้อย่างแม่นยำ เช่น แหล่งที่มาจากข้อมูล GPS, WiFi หรือเสาสัญญาณมือถือ

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องทำดังนี้

 • ใช้โฆษณาคั่นระหว่างหน้าหรือการแจ้งเตือนในเวลาที่เหมาะสมเพื่อเปิดเผยให้ผู้ใช้ทราบวัตถุประสงค์ที่อาจนำข้อมูลของผู้ใช้ไปใช้ (ได้แก่ การปรับเปลี่ยนโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ข้อมูลวิเคราะห์ และการระบุแหล่งที่มา หากมี) รวมถึงให้ทราบว่าอาจแชร์ข้อมูลดังกล่าวกับพาร์ทเนอร์
 • ขอรับคำยินยอมอย่างชัดแจ้ง (เช่น การเลือกรับ) จากผู้ใช้ปลายทางก่อนเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
 • ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง Google ในสถานะที่เข้ารหัสหรือผ่านช่องทางที่เข้ารหัส และ
 • เปิดเผยการเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

            ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลอุปกรณ์และตำแหน่ง

ข้อสัญญามาตรฐาน (SCC)

Google อ้างอิงข้อสัญญามาตรฐาน (SCC) ในการโอนข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับการโฆษณาออนไลน์และการวัดผลออกจากยุโรป สําหรับบริการที่ Google กระทำการในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลนั้น ข้อกําหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads ได้รวมไว้ทั้ง SCC ซึ่งออกโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (เพื่อช่วยให้การโอนข้อมูลภายใต้ GDPR เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย) และ SCC ของสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้อง (เพื่อช่วยให้การโอนข้อมูลภายใต้ GDPR เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อรวมไว้ภายใต้กฎหมายของสหราชอาณาจักร) ตามที่จำเป็นสําหรับการโอนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในทํานองเดียวกัน สําหรับบริการที่ Google กระทำการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลนั้น ข้อกําหนดของ Google Ads ด้านการคุ้มครองข้อมูลระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลได้รวมไว้ทั้ง SCC ซึ่งออกโดยคณะกรรมาธิการยุโรป และ SCC ของสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้อง ตามที่จําเป็นสําหรับการโอนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

หากพาร์ทเนอร์ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่มาจากเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นข้อมูลของ Google ที่ได้จากการใช้ Google Ad Manager ของพาร์ทเนอร์

 • พาร์ทเนอร์จะใช้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวได้เฉพาะตามที่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 • พาร์ทเนอร์จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวในระดับที่เทียบเท่ากับข้อกำหนดของ SCC เป็นอย่างน้อย และ
 • หากพาร์ทเนอร์พิจารณาว่าตนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นได้ พาร์ทเนอร์จะต้องแจ้งต่อ Google เป็นลายลักษณ์อักษร และยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวหรือดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเพื่อเป็นการชดเชยที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวไม่ได้

             ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสัญญามาตรฐาน (SCC)

กฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act หรือ COPPA)

หากคุณใช้บริการโฆษณาของ Google ในเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (COPPA) คุณต้องทำดังนี้

 • แจ้งให้ Google ทราบถึงเว็บไซต์หรือส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ COPPA โดยใช้ Google Search Console ติดแท็กคำขอโฆษณาโดยใช้ SDK ของ AdMob หรือติดแท็กเว็บไซต์ แอป หรือคำขอโฆษณาสำหรับการดูแลให้เหมาะสมกับเด็ก
 •  ไม่ใช้การโฆษณาตามความสนใจ (รวมถึงรีมาร์เก็ตติ้ง) ในการกำหนดกลุ่มต่อไปนี้เป็นเป้าหมาย
  • กิจกรรมในอดีตหรือปัจจุบันของผู้ใช้ที่คุณทราบว่ามีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือ
  • กิจกรรมในอดีตหรือปัจจุบันในเว็บไซต์ที่มุ่งเป้าหมายไปยังผู้ใช้อายุต่ำกว่า 13 ปี

               ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act หรือ COPPA)


ข้อกําหนดและมาตรฐานอื่นๆ

นโยบายสแปมสำหรับ Google Web Search

คุณจะต้องไม่ดําเนินการดังต่อไปนี้

               ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสแปมสำหรับ Google Web Search

ประสบการณ์การใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

คุณจะต้องไม่ดําเนินการดังต่อไปนี้

               ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานที่ไม่เหมาะสม

มัลแวร์หรือซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์

คุณจะต้องไม่ดําเนินการดังต่อไปนี้

 • แสดงโฆษณาที่ Google แสดงบนหน้าจอที่มีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือ "มัลแวร์" ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเข้าถึงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือเครือข่ายได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

  ตัวอย่าง: ไวรัสคอมพิวเตอร์ แรนซัมแวร์ หนอนคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจัน รูทคิต คีย์ล็อกเกอร์ ไดอะเลอร์ สปายแวร์ ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยปลอม และโปรแกรมหรือแอปอื่นๆ ที่เป็นอันตราย

 • แสดงโฆษณาที่ Google แสดงบนหน้าจอที่ละเมิดนโยบายซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ของ Google

  ตัวอย่าง: ความไม่โปร่งใสในการเปิดเผยฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์หรือผลที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ การไม่แสดงข้อกำหนดในการให้บริการหรือข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิผู้ใช้ปลายทาง การพ่วงซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันโดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบ การเปลี่ยนแปลงระบบโดยที่ผู้ใช้ไม่ยินยอม การทำให้ผู้ใช้ปิดใช้หรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ได้ยาก การไม่ใช้ Google API ที่เปิดให้ใช้แบบสาธารณะอย่างเหมาะสมเมื่อโต้ตอบกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของ Google

   ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมัลแวร์หรือซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์

มาตรฐานโฆษณาที่ดีกว่า 

คุณจะต้องไม่ดําเนินการดังต่อไปนี้

               ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานโฆษณาที่ดีกว่า

พื้นที่โฆษณาที่ได้รับสิทธิ์

คุณจะต้องไม่ดําเนินการดังต่อไปนี้

 • แสดงโฆษณาที่ Google แสดงในโดเมนที่ใช้ ads.txt ซึ่งไม่ได้รวมคุณไว้ในฐานะผู้ขายที่ได้รับอนุญาตของพื้นที่โฆษณาในไฟล์ ads.txt 

สําหรับพาร์ทเนอร์การเผยแพร่ ผู้เผยแพร่โฆษณาหลักจะต้องตรวจสอบว่าผู้เผยแพร่โฆษณาย่อยเพิ่มไฟล์ ads.txt ลงในโดเมนย่อยทันที โดยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาหลักเป็นผู้ขายที่ได้รับอนุญาตของพื้นที่โฆษณาย่อย

               ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่โฆษณาที่ได้รับสิทธิ์

การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร

Google ต้องปฏิบัติตามมาตรการการคว่ำบาตรและการควบคุมการส่งออกที่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ (OFAC) แห่งกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา สำนักงานด้านอุตสาหกรรมและความปลอดภัยแห่งกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงมาตรการการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ กำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google จึงไม่พร้อมให้บริการแก่ผู้เผยแพร่โฆษณาในประเทศหรือเขตแดนต่อไปนี้

 • ไครเมีย
 • คิวบา
 • เป็นที่รู้จักในชื่อสาธารณรัฐประชาชนดอแนตสก์ (DNR) และสาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์ (LNR) 
 • อิหร่าน
 • เกาหลีเหนือ
 • ซีเรีย

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google สำหรับหรือในนามของบุคคลที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่ถูกคว่ำบาตรซึ่งระบุไว้ข้างต้น 

นอกจากนี้ ยังห้ามไม่ให้นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาใดๆ ที่ถูกจำกัดตามการคว่ำบาตรทางการค้าและกฎหมายว่าด้วยการส่งออกที่เกี่ยวข้องใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google อีกด้วย ห้ามไม่ให้นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของหรือได้รับการควบคุมโดย หรือทำหน้าที่แทนหรือกระทําการในนามของนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ถูกจํากัดดังกล่าวใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google 

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการคว่ำบาตรและการส่งออกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงมาตรการคว่ำบาตรของ OFAC ด้วย และยินยอมที่จะไม่ทำให้ Google ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google สําหรับหรือในนามของนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ถูกจํากัด และไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google สำหรับหรือในนามของนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่ถูกคว่ำบาตร

               ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false