Nhắm mục tiêu theo vị trí: Định nghĩa

Một phương pháp nhắm mục tiêu mà bạn có thể sử dụng để chọn trang web, video, kênh, ứng dụng và danh mục ứng dụng một cách cụ thể (thuộc YouTube và Mạng Hiển thị) mà bạn muốn hiển thị quảng cáo của mình. Không giống như các phương pháp nhắm mục tiêu khác (như phương pháp nhắm mục tiêu theo từ khóa hoặc theo chủ đề) vốn tự động đặt quảng cáo của bạn trên các trang web, phương pháp này cho phép bạn tự chọn các vị trí.

  • Phương pháp nhắm mục tiêu theo vị trí là một tính năng không bắt buộc, giúp bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các trang web, video, kênh, ứng dụng và danh mục ứng dụng có thể hiển thị quảng cáo của bạn.
  • Bạn có thể sử dụng phương pháp nhắm mục tiêu theo vị trí để chỉ định mức giá thầu riêng cho một trang web cụ thể. Nếu quảng cáo của bạn hoạt động hiệu quả khi hiển thị trên một trang web nào đó, bạn có thể thêm trang web này làm vị trí và nâng giá thầu cho vị trí đó. Bằng cách thêm vị trí thông qua các tùy chọn cài đặt "Thay đổi mức điều chỉnh giá thầu", bạn có thể cải thiện mức độ cạnh tranh của giá thầu dành riêng cho vị trí cụ thể đó, và vẫn hiển thị quảng cáo ở các vị trí khác dựa trên các phương pháp nhắm mục tiêu khác (chẳng hạn như từ khóa và chủ đề).
  • Nhờ sử dụng cả phương pháp nhắm mục tiêu theo vị trí và các phương pháp nhắm mục tiêu khác, bạn có thể thấy cả vị trí tự động (các trang web, video và ứng dụng được chọn tự động để khớp với các phương pháp nhắm mục tiêu khác như chủ đề hoặc từ khóa) và vị trí được nhắm mục tiêu trên trang "Vị trí" trong Google Ads.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false