Mục tiêu hiệu quả hoạt động: Định nghĩa

Mục tiêu hiệu quả hoạt động dự đoán hiệu quả hoạt động của chiến dịch hoặc nhóm chiến dịch, qua đó bạn biết được mình có đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu quảng cáo có thể đo lường cụ thể hay không. Nếu thấy mình không đi đúng hướng, bạn có thể xem xét điều chỉnh các tùy chọn cài đặt của chiến dịch để cải thiện hiệu quả hoạt động.

  • Bạn có thể áp dụng mục tiêu hiệu quả hoạt động cho các nhóm chiến dịch và các chiến dịch đơn lẻ.
  • Mục tiêu hiệu quả hoạt động được đo lường bằng các mục tiêu cụ thể liên quan đến các chỉ số như số lần nhấp hoặc số lượt chuyển đổi cho một chiến dịch hoặc nhóm chiến dịch.
  • Mỗi lần, bạn chỉ có thể áp dụng một mục tiêu đang hoạt động cho một chiến dịch hoặc nhóm chiến dịch.
  • Bạn có thể đặt một mục tiêu hiệu quả hoạt động khi tạo chiến dịch hoặc nhóm chiến dịch. Đối với chiến dịch hiện có, bạn có thể truy cập vào mục tiêu đó thông qua thẻ tổng quan về mục tiêu hiệu quả hoạt động. Đối với nhóm chiến dịch hiện có, bạn có thể đặt mục tiêu đó trong tab "Mục tiêu hiệu quả hoạt động".

Liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false