Mục tiêu hiệu suất: Định nghĩa

Mục tiêu hiệu suất dự đoán hiệu suất của nhóm chiến dịch, qua đó bạn biết được mình có đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu có thể đo lường cụ thể hay không. Nếu thấy mình không đi đúng hướng, bạn có thể cân nhắc điều chỉnh chế độ cài đặt chiến dịch của mình để cải thiện hiệu suất.

  • Bạn có thể đặt mục tiêu hiệu suất cho các nhóm chiến dịch.
  • Mục tiêu hiệu suất được đo lường bằng các mục tiêu cụ thể có liên quan đến các chỉ số như số lượt nhấp hoặc số lượt chuyển đổi cho một chiến dịch hoặc nhóm chiến dịch.
  • Mỗi lần, bạn chỉ có thể áp dụng một mục tiêu hiệu suất đang được sử dụng cho một nhóm chiến dịch.
  • Bạn có thể đặt một mục tiêu hiệu suất khi tạo nhóm chiến dịch. Đối với nhóm chiến dịch hiện có, bạn có thể đặt mục tiêu đó trong thẻ "Mục tiêu hiệu suất".

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false