Bị giới hạn bởi ngân sách

Trạng thái chiến dịch được sử dụng khi ngân sách hàng ngày của bạn thấp hơn số tiền được đề xuất. Khi điều này xảy ra, quảng cáo không hiển thị thường xuyên như chúng có thể.

  • Nơi bạn nhìn thấy: Một chiến dịch có trạng thái "bị giới hạn bởi ngân sách" xuất hiện trong cột trạng thái của bảng chiến dịch. Điều này có nghĩa là ngân sách của bạn thấp hơn ngân sách hàng ngày được đề xuất.
  • Lý do xuất hiện: Khi ngân sách của bạn thấp hơn số tiền được đề xuất, có thể ngân sách không thể đáp ứng được tất cả lưu lượng truy cập có sẵn cho từ khóa của bạn và các cài đặt nhắm mục tiêu theo chiến dịch khác. Để đảm bảo ngân sách của bạn kéo dài suốt cả ngày, Google Ads sẽ giảm tần suất quảng cáo của bạn xuất hiện. Quảng cáo trong chiến dịch vẫn có thể xuất hiện, nhưng không thể xuất hiện thường xuyên như chúng có thể.
  • Ý nghĩa: Chiến dịch bị giới hạn bởi ngân sách vẫn có thể thành công và giúp bạn đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của mình. Nhưng có thể có cơ hội để hiển thị quảng cáo nhiều hơn nếu bạn có thể tăng ngân sách của mình.
  • Nên làm gì tiếp theo: Nhấp vào "Hạn chế bởi ngân sách" trong bảng chiến dịch để xem xét mức độ hiển thị quảng cáo mà chiến dịch của bạn có thể nhận được nếu bạn sử dụng một ngân sách khác. Bạn cũng có thể cân nhắc giảm giá thầu trong chiến dịch bị giới hạn. Hoặc bạn có thể giảm điều chỉnh giá thầu để phù hợp với nhiều nhấp chuột hoặc lượt xem video hơn trong phạm vi ngân sách của bạn.

Tìm "ngân sách được đề xuất" của chiến dịch của bạn
Các bài viết khác về quản lý ngân sách của bạn

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố