HubSpot-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor HubSpot

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de HubSpot-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen .
 4. Zoek HubSpot in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  2. Download het certificaat.

Laat de Beheerdersconsole openstaan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd in de HubSpot-app, gaat u door in de configuratiewizard.

Stap 2: HubSpot instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://app.hubspot.com/login met uw HubSpot-beheerdersaccount.
 3. Klik op het pictogram 'Settings' (Instellingen) in de bovenste navigatiebalk.
 4. Klik in Security (Beveiliging) > Single Sign-on (SSO) op Set up (Instellen). 
 5. Kopieer de Audience URI (Doelgroep-URI) en Sign on URL (Inlog-URL) en sla deze op. Deze bevatten uw unieke 'portal Id'. U gebruikt deze waarden om SSO te configureren in de Beheerdersconsole in de volgende stap. 
 6. Voer de gegevens die u in stap 1 hierboven heeft gekopieerd, in de volgende velden in:
  • Identity Provider Identifier or Issuer URL (ID identiteitsprovider of URL uitgever): Entiteits-ID.
  • Identity Provider Single Sign-on URL (URL voor single sign-on bij identiteitsprovider): SSO-URL.
  • X.509 Certificate (X.509-certificaat): plak hier het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1.
 7. Klik op Verify (Verifiëren).

Na verificatie is SSO ingeschakeld voor HubSpot.

Stap 3: De SSO-configuratie voltooien in de Beheerdersconsole
 1. Ga terug naar het browsertabblad met de beheerdersconsole.
 2. Klik in de SSO-configuratiewizard op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 3. Klik op Volgende.
 4. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en Entiteits-ID als volgt:
  • ACS-URL: vervang de standaardwaarde door de 'Sign on URL' (Inlog-URL) die u heeft gekopieerd bij HubSpot in stap 2.
  • Entiteits-ID: vervang de standaardwaarde door de 'Audience URI' (Doelgroep-URI) die u heeft gekopieerd bij HubSpot in stap 2.
 5. Klik op Voltooien.
Stap 4: De HubSpot-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer HubSpot.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw HubSpot-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Open https://app.hubspot.com/login. Voer het e-mailadres van uw account in en klik op Next (Volgende).
 2. Klik op Log in with SSO (Inloggen met SSO). Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en klik op Sign in (Inloggen).

Nadat uw gegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar HubSpot.


Google, G Suite en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?