HubSpot-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor HubSpot

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de HubSpot-app.

Stap 1: De Hub-ID van uw HubSpot-account ophalen
 1. Log als beheerder in op uw HubSpot-account.
 2. Klik rechtsboven op uw accountnaam.

  Uw Hub-ID staat in het dropdownmenu.

 3. Kopieer de Hub-ID en sla deze op.

Laat HubSpot geopend. Nadat u stap 2 en 3 heeft uitgevoerd in de Google Beheerdersconsole, moet u in stap 4 doorgaan met instellen van SSO bij HubSpot.

Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Open een nieuw browservenster.
 2. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 3. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 4. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 5. Voer HubSpot in het zoekveld in.
 6. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van HubSpot en klik op Selecteren.
 7. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  2. Download het certificaat.
 8. Klik op Doorgaan.
 9. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {unieke-id-van-sp} door de Hub-ID die u hierboven in stap 1 heeft gekopieerd bij HubSpot.
 10. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor HubSpot.

 11. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 3: De HubSpot-app inschakelen
 1. Klik op Gebruikerstoegang.
 2. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 3. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 4. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 5. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 6. Controleer of de e-mail-ID's van uw HubSpot-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: HubSpot instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Ga terug naar het browservenster waarin HubSpot is geopend.
 2. Klik op het icoon Settings (Instellingen) in de bovenste navigatiebalk.
 3. Klik bij Security (Beveiliging) > Single Sign-on (SSO) op Set up (Instellen).
 4. Voer in deze velden de gegevens in die u in stap 2 hierboven bij Google heeft gekopieerd:
  • Identity Provider Identifier or Issuer URL (ID identiteitsprovider of URL uitgever): Entiteits-ID.
  • Identity Provider Single Sign-on URL (URL voor single sign-on bij identiteitsprovider): SSO-URL.
  • X.509 Certificate (X.509-certificaat): plak hier het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1.
 5. Klik op Verify (Verifiëren).

Na verificatie is SSO ingeschakeld voor HubSpot.

Stap 5: Controleren of SSO werkt

HubSpot ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer HubSpot.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt HubSpot geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Open https://app.hubspot.com/login en klik op Sign in with Google (Inloggen met Google).Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en klik op Next (Volgende).

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar HubSpot.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?