Marketo-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun Google-inloggegevens gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Marketo

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Marketo®-app.

Stap 1: Marketo instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Beveiliging en dan Single sign-on (SSO) instellen.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Beveiliging te zien. 

 2. Klik op de knop Downloaden om de Google IDP-metadata en het X.509-certificaat te downloaden.
 3. Log in een nieuw browsertabblad als beheerder in op uw Marketo-beheerdersaccount.
 4. Ga naar Beheer Integratie Munchkin.
 5. Noteer de Munchkin-account-ID. U heeft deze later in de volgende instructies nodig.
 6. Ga naar Beheer Integratie Single sign-on.
 7. Klik op SAML-instellingen bewerken.
 8. Stel SAML Single sign-on in op Ingeschakeld.
 9. Voer in het veld Uitgever-ID de URL in voor uw Mijn domein, bijvoorbeeld 'https://klant.my.marketo.com'.
 10. Voer in het veld Entiteits-ID de URL in voor uw Mijn domein, bijvoorbeeld 'https://klant.my.marketo.com'.
 11. Upload uw IdP-certificaat.
 12. Sla de instellingen op.
 13. Bewerk 'Doorstuurpagina's'.
 14. Voer de 'Logout URL' (Uitlog-URL) in, bijvoorbeeld https://google.com.
 15. Voer de Error URL (Fout-URL) https://www.google.com/404 in.
 16. Sla de instellingen op en ga door naar het volgende gedeelte, waarin u Google instelt als SAML-identiteitsprovider (IdP).
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Open een nieuw browsertabblad en log in bij de beheerdersconsole als hoofdgebruiker.
 2. Klik op Apps SAML-apps.
 3. Selecteer de link Een service/app toevoegen aan uw domein of klik op de plus (+) in de onderhoek.
 4. Selecteer het item Marketo in de lijst. De waarden op de pagina Google IdP-gegevens worden automatisch ingevuld.
 5. Er zijn twee manieren om de installatiegegevens van de serviceprovider op te halen:

  U kunt de waarden in de velden Entiteits-ID en Single sign-on-URL kopiëren en het X.509-certificaat downloaden, deze in de juiste velden voor de serviceprovider-installatie plakken en vervolgens op Volgende klikken
  of
  U kunt de IDP-metadata downloaden, deze uploaden in de juiste velden voor de serviceprovider-installatie en vervolgens teruggaan naar de beheerdersconsole en op Volgende klikken.
 6. In het venster Algemene app-gegevens worden de waarden App-naam en Omschrijving automatisch ingevuld. U kunt deze bewerken.
 7. (Optioneel) Klik op Bestand kiezen naast het veld Logo uploaden om een png- of gif-bestand te uploaden dat als pictogram wordt weergegeven. Het bestand moet 256 vierkante pixels zijn.
 8. Klik op Volgende.
Stap 3: Serviceprovidergegevens invoeren in de Google-beheerdersconsole
 1. Voer in het gedeelte Serviceprovidergegevens de volgende URL's in de velden Entiteits-ID, ACS-URL en Start-URL in:
          ACS-URL: https://login.marketo.com/saml/assertion/munchkin-account-ID
          Entiteits-ID: http://saml.marketo.com/sp
          Start-URL: <Leeg>
 2. Laat het vakje voor Ondertekende reactie leeg.
  Wanneer het vakje Ondertekende reactie niet is geselecteerd, wordt alleen de verklaring ondertekend. Wanneer het vakje Ondertekende reactie wel is geselecteerd, wordt de gehele reactie ondertekend.
 3. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. Het invoeren van meerdere waarden wordt niet ondersteund. 
 4.  U kunt de toewijzing Naam-ID indien nodig wijzigen. U kunt ook aangepaste kenmerken van het gebruikersschema gebruiken nadat deze zijn gemaakt met Google Admin SDK-API's. De aangepaste kenmerken voor het gebruikersschema moeten worden gemaakt voordat u de Marketo SAML-app instelt. 
 5. Klik op Volgende.
 6. (Optioneel) Klik op Nieuwe toewijzing toevoegen en voer een nieuwe naam in voor het kenmerk dat u wilt toewijzen.
 7. Selecteer in het dropdownmenu eerst de Categorie. Kies vervolgens een Gebruikerskenmerk om het kenmerk toe te wijzen uit het Google-profiel.
 8. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Marketo-app inschakelen
 1. Log in bij de beheerdersconsole.
 2. Ga naar Apps SAML-apps.
 3. Selecteer Marketo.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u wilt dat instellingen gelden voor alle organisatie-eenheden, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan

 6. Ga als volgt te werk om instellingen toe te passen op individuele organisatie-eenheden: 

  • Selecteer links de organisatie-eenheid met de gebruikers voor wie u instellingen wilt wijzigen.
  • Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld om de instelling te wijzigen.
  • Klik op Overschrijven om de instelling hetzelfde te houden, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid.
  • Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw Marketo-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Open https://uw-domeinnaam.my.marketo.com. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw inloggegevens in.
 3. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Marketo.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?