DocuSign-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor DocuSign

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de DocuSign®-app.  

Stap 1: DocuSign instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in op uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Beveiliging en dan Single sign-on (SSO) instellen.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Beveiliging te zien. 

 3. Klik op de knop Downloaden om de Google IDP-metadata en het X.509-certificaat te downloaden.
 4. Ga in een nieuw browsertabblad naar de pagina Domains (Domeinen) in DocuSign Admin.
  Opmerking: SSO moet zijn ingeschakeld in uw account door uw DocuSign-accountbeheerder om toegang te krijgen tot het scherm Domains en het scherm Identity Providers (Identiteitsproviders) in DocuSign.
 5. Klik op Claim Domain (Domein claimen) en voeg het domein voor uw Google-service toe.
 6. Voeg de Google TXT-token toe die u heeft geconfigureerd in uw DNS-records.
 7. Klik op Identity Providers > Add Identity Provider (Identiteitsprovider toevoegen).
 8. Plak de SSO-URL uit de Google-beheerdersconsole in het veld Identity Provider Login URL (Inlog-URL identiteitsprovider) in DocuSign.
 9. Plak de Entiteits-ID uit de Google-beheerdersconsole in het veld Identity Provider Issuer (Uitgever identiteitsprovider) in DocuSign.
 10. Klik op Add New Certificate​ (Nieuw certificaat toevoegen). Dit staat naast uw nieuwe identiteitsprovider.
 11. Klik onderaan de pagina op de knop Add Certificate (Certificaat toevoegen).
 12. Upload het Google X.509-certificaat dat u heeft gedownload in stap 3.
 13. Klik op Save (Opslaan) om de configuratie af te sluiten.
 14. Klik op de knop Actions​ (Acties) naast het nieuwe, geldige certificaat en selecteer Endpoints (Eindpunten).
 15. Kopieer de vier getoonde waarden en sla deze op. 
 16. Ga naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML-identiteitsprovider (IdP).
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP) 
 1. Log in op uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op de plus (+).
 4. Zoek DocuSign in de lijst met apps en klik erop. De waarden op de pagina Google IdP-gegevens worden automatisch ingevuld.
 5. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 6. Klik op Volgende.
Stap 3: Serviceprovidergegevens invoeren in de Google-beheerdersconsole
 1. Voer in het gedeelte Serviceprovidergegevens de volgende URL's in de velden Entiteits-ID, ACS-URL en Start-URL in:
          ACS-URL: Voer de waarde in voor de Service Provider Assertion Consumer Service-URL​ uit stap 15 van 'DocuSign instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)'.
          Entiteits-ID: Voer de waarde in voor de Service Provider Issuer-URL​ uit stap 15 van 'DocuSign instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)'.
          Start-URL: Voer de waarde in voor de Service Provider Login-URL​ uit stap 15 van 'DocuSign instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)'.
 2. Vink het vakje voor Ondertekende reactie aan.
  Wanneer het vakje Ondertekende reactie niet is geselecteerd, wordt alleen de verklaring ondertekend. Wanneer het vakje Ondertekende reactie wel is geselecteerd, wordt de gehele reactie ondertekend.
 3. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. Het invoeren van meerdere waarden wordt niet ondersteund. U kunt de toewijzing Naam-ID indien nodig wijzigen. U kunt ook aangepaste kenmerken van het gebruikersschema gebruiken nadat deze zijn gemaakt met Google Admin SDK-API's. De aangepaste kenmerken voor het gebruikersschema moeten worden gemaakt voordat u de DocuSign SAML-app instelt. 
 4. Klik op Volgende.
 5. Klik op Nieuwe toewijzing toevoegen en wijs de kenmerkwaarde 'emailAddress' toe aan Algemene informatie > Primair e-mailadres en de kenmerkwaarde 'name' aan Algemene informatie > Voornaam.
 6. Selecteer in het dropdownmenu eerst de Categorie en kies vervolgens een Gebruikerskenmerk om het kenmerk van het Google-profiel toe te wijzen.
 7. Klik op Nieuwe toewijzing toevoegen en voeg de nieuwe kenmerkwaarde 'surname' toe.
 8. Wijs de kenmerkwaarde 'surname' toe aan Algemene informatie > Achternaam​. 
 9. Klik op Nieuwe toewijzing toevoegen en voeg de nieuwe kenmerkwaarde 'givenname' toe.
 10. Wijs de kenmerkwaarde 'givenname' toe aan Algemene informatie > Voornaam​. 
 11. Klik op Voltooien.
Stap 4: De DocuSign-app inschakelen
 1. Log in op uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer DocuSign.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw DocuSign-gebruikersaccounts overeenkomen met die in het domein van uw Google-service.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Open https://www.docusign.net. Voer uw e-mailadres van G Suite in en klik op Continue​ (Doorgaan). Voer op het volgende scherm niet uw wachtwoord in. Klik in plaats daarvan op Use Company Login​ (Bedrijfsinloggegevens gebruiken). Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw inloggegevens in.
 3. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar DocuSign.

Bekijk de DocuSign SSO Implementation Guide (Implementatiehandleiding voor DocuSign SSO) voor uitgebreidere informatie over de configuratie van DocuSign SSO.

Stap 6: Gebruikersregistratie instellen

Als hoofdgebruiker kunt u gebruikers automatisch laten registreren bij de DocuSign-app.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?