Digicert-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Digicert

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op Toevoegen Toevoegen.
 4. Zoek Digicert in de lijst met apps en klik erop.
 5. Download de IdP-metadata op de pagina met Google IdP-gegevens.
 6. Klik op Volgende.
  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.
 7. Klik op Volgende.
  De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres.
 8. Laat de Indeling naam-ID staan op Niet gespecificeerd.
 9. Klik op Volgende.
 10. Wijs de unieke Federation Name (Federatienaam) die u heeft gekozen in de SAML-installatie bij Digicert® toe als de kenmerkwaarde aan een aangepast kenmerk met de naam organization. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
  common_name Algemene informatie Voornaam
  email Algemene informatie Primair e-mailadres
  organization    
 11. Wanneer het aangepaste kenmerk is ingesteld op de pagina Kenmerktoewijzing, herhaalt u stap 10 om waarden toe te wijzen aan andere kenmerken.
 12. Klik op Voltooien.
Stap 2: Digicert instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log als beheerder in bij Digicert en ga naar Settings (Instellingen) en vervolgens Single Sign-On (Single sign-on).
 2. Klik op Edit Federation Settings (Federatie-instellingen bewerken).
 3. Selecteer XML Metadata en upload de IdP Metadata van Google.
 4. Zorg dat de optie NameID (Naam-ID) is geselecteerd voor de manier waarop de gebruiker wordt geïdentificeerd.
 5. Kies een unieke naam voor de federatie.
  Dit wordt een vereist kenmerk in Google.
 6. Klik op Save & Finish (Opslaan en voltooien).
 7. Kopieer de SP Initiated Custom SSO URL (Door SP geïnitieerde aangepaste SSO-URL) en plak deze in het veld Start-URL bij Google.
 8. Sla de wijzigingen bij Google op.
Stap 3: De Digicert cloud-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Digicert cloud.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Digicert cloud-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Ga naar uw Digicert-site en probeer in te loggen. 
  Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Digicert cloud.
  Wanneer u voor de eerste keer inlogt, wordt u gevraagd om uw IdP-inlog te bevestigen. 
 3. Klik op Yes (Ja) om het proces te voltooien.

Als het gebruikersaccount dat is geverifieerd door Google IdP nog niet bestaat in Digicert cloud, wordt er automatisch een nieuw gebruikersaccount geregistreerd bij Digicert cloud voor de ingelogde gebruiker.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?