LiquidFiles-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor LiquidFiles

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de LiquidFiles-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer LiquidFiles in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van LiquidFiles en klik op Selecteren.
 6. Kopieer op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens de SSO-URL en de SHA-256-vingerafdruk.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL, Entiteits-ID en Start-URL. Vervang {uw-hostnaam} door uw LiquidFiles-subdomein.
 9. Klik op Doorgaan.
 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende LiquidFiles-kenmerken:
   
  Google-directorykenmerk LiquidFiles-kenmerk
  Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) User.FirstName
  Basic Information > Last Name (Algemene informatie > Achternaam) User.LastName
 11. Klik op Voltooien.
Stap 2: LiquidFiles instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij LiquidFiles met uw beheerdersaccount.
 2. Ga naar Admin (Beheer) > Configuration (Configuratie) > Single Sign-On.
 3. Kies SAML 2 onder Single Sign On Method (Methode voor Single sign-on).
 4. Voer de volgende gegevens in deze velden in:
  • IdP Login URL (Inlog-URL IDP): de SSO-URL die u in stap 1 heeft gekopieerd.
  • IdP Cert Fingerprint (IDP-certificaatvingerafdruk): de SHA-256-vingerafdruk die u heeft gekopieerd in stap 1.
 5. Kies SHA-256 onder Signature Algorithm (Algoritme voor handtekening).
 6. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De LiquidFiles-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer LiquidFiles.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw LiquidFiles-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

LiquidFiles ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer LiquidFiles.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt LiquidFiles geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Ga in een nieuw browservenster naar https://{uw-hostnaam}.liquidfiles.com/saml/init. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar LiquidFiles.Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?