LiquidFiles-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun gegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor LiquidFiles

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de LiquidFiles-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen "".
 4. Zoek LiquidFiles in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IDP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL, Entiteits-ID en Start-URL. Vervang {your-hostname} door uw LiquidFiles-subdomein.
 9. Klik op Volgende.
 10. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruikersveld als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
   
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
  User.FirstName Algemene informatie Voornaam
  User.LastName Algemene informatie Achternaam
 11. Klik op Voltooien.
Stap 2: LiquidFiles instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)

Opmerking: Voor de SSO-installatie van LiquidFiles moet u een X.509-certificaatvingerafdruk hebben, niet het X.509-certificaat zelf. Voordat u doorgaat met de configuratiestappen hieronder, moet u het in stap 1 gegenereerde X.509-certificaat met een conversieprogramma (dat het algoritme SHA-256 gebruikt) omzetten in een X.509-certificaatvingerafdruk.

 1. Log in bij LiquidFiles met uw beheerdersaccount.
 2. Ga naar Admin (Beheer) > Configuration (Configuratie) > Single Sign-On.
 3. Kies SAML 2 onder Single Sign On Method (Methode voor Single sign-on).
 4. Voer de volgende gegevens in deze velden in:
  • IdP Login URL (Inlog-URL IDP): de SSO-URL die u in stap 1 heeft gekopieerd.
  • IdP Cert Fingerprint (IDP-certificaatvingerafdruk): het omgezette X.509-certificaat (zie de opmerking hierboven).
 5. Kies SHA-256 onder Signature Algorithm (Algoritme voor handtekening).
 6. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De LiquidFiles-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer LiquidFiles.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw LiquidFiles-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Ga in een nieuw browservenster naar https://{uw-hostnaam}.liquidfiles.com/saml/init. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw gegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar LiquidFiles.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?