Cloudbees-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Cloudbees

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Cloudbees-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Cloudbees in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Cloudbees en klik op Selecteren.
 6. Download de IdP-metadata op de pagina met Google-identiteitsprovidergegevens.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en Entiteits-ID als volgt:
  1. ACS-URL: Vervang {basis-url} door de inlog-URL van uw Cloudbees-account (die u tijdens de accountinstallatie heeft gemaakt).
  2. Entiteits-ID: Vervang {entiteits-id} door een waarde naar keuze (bijvoorbeeld een subtekenreeks van de ACS-URL). Kopieer en sla deze waarde op. U heeft deze nodig als u SSO configureert op de Cloudbees-site in stap 2 hieronder.
 9. Klik op Doorgaan.
 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende Cloudbees-kenmerken:
   
  Google-directorykenmerk Cloudbees-kenmerk
  Basic Information > Primary Email (Algemene informatie > Primaire e-mailadres) email
  Basic Information > Primary Email (Algemene informatie > Primaire e-mailadres) username
 11. Klik op Voltooien.
Stap 2: Cloudbees instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij Cloudbees met uw beheerdersaccount.
 3. Klik in het linkermenu op Manage Cloudbees (Cloudbees beheren).
 4. Klik op Configure Global Security (Algemene beveiliging configureren).
 5. Selecteer SAML 2.0 onder Security Realm (Beveiligingsgebied) om SSO in te schakelen.
 6. Selecteer in SAML Identity Provider Settings (Instellingen SAML-identiteitsprovider) de volgende gegevens of voer deze in:
  • IdP Metadata: Plak de inhoud van het IdP-metadatabestand dat u in stap 1 hierboven heeft gedownload.
  • (Optioneel) Klik op Validate IdP Metadata (IdP-metadata valideren) om de metadata te valideren.
  • Username Attribute (Kenmerk gebruikersnaam): username (gebruikersnaam).
  • Email Attribute (Kenmerk e-mailadres): email (e-mailadres).
  • Vink het vakje aan voor Advanced Configuration (Geavanceerde installatie).
  • SP Entity ID (Entiteits-ID SP): Plak hier de aangepaste waarde voor de Entiteits-ID die u in stap 1 hierboven heeft opgeslagen.
 7. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De Cloudbees-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Cloudbees.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Cloudbees-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Cloudbees ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modussen:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Cloudbees.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Cloudbees geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Ga naar uw Cloudbees-instantie. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Cloudbees.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?