Cloudbees-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Cloudbees

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Cloudbees®-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in op uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op Toevoegen Toevoegen.
 4. Zoek Cloudbees in de lijst met apps en klik erop.
 5. Download de IdP-metadata op de pagina met Google IdP-gegevens.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en Entiteits-ID als volgt:
  1. ACS-URL: Vervang {base-url} door de inlog-URL van uw Cloudbees-account (die u tijdens de accountinstallatie heeft gemaakt). 
  2. Entiteits-ID: Vervang {entity-id} door een waarde naar keuze (bijvoorbeeld een subtekenreeks van de ACS-URL). Kopieer en sla deze waarde op. U heeft deze nodig wanneer u SSO configureert op de Cloudbees-site in stap 2 hieronder.
 9. Klik op Volgende.
 10. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
   
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
  email Algemene informatie Primair e-mailadres
  username Algemene informatie Primair e-mailadres
 11. Klik op Voltooien.
Stap 2: Cloudbees instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij Cloudbees met uw beheerdersaccount.
 3. Klik in het linkermenu op Manage Jenkins (Jenkins beheren).
 4. Klik op Configure Global Security (Algemene beveiliging configureren).
 5. Selecteer SAML 2.0 onder Security Realm (Beveiligingsgebied) om SSO in te schakelen.
 6. Selecteer in SAML Identity Provider Settings (Instellingen SAML-identiteitsprovider) de volgende gegevens of voer deze in:
  • IdP Metadata: plak de inhoud van het IdP-metadatabestand dat u in stap 1 heeft gedownload.
  • (Optioneel) Klik op Validate IdP Metadata (IdP-metadata valideren) om de metadata te valideren.
  • Username Attribute (Kenmerk gebruikersnaam): username (gebruikersnaam).
  • Email Attribute (Kenmerk e-mailadres): email (e-mailadres).
  • Vink het vakje aan voor Advanced Configuration (Geavanceerde configuratie).
  • SP Entity ID (Entiteits-ID SP): plak hier de aangepaste waarde voor de Entiteits-ID die u in stap 1 heeft opgeslagen.
 7. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De Cloudbees-app inschakelen
 1. Log in op uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Cloudbees.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 8. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 9. Controleer of de e-mail-ID's van uw Cloudbees-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Ga naar uw Cloudbees-instantie. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Cloudbees.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?