Jobvite-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Jobvite

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen "".
 4. Zoek Jobvite in de lijst met apps en klik erop.
 5. Voer de volgende gegevens in op de pagina Google IdP-gegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en sla deze op.  
  2. Kopieer de Entiteits-ID en sla deze op.
  3. Download het certificaat.
  4. Voer de waarde in van de Relay State (Relaystatus) die u van Jobvite krijgt in stap 2.
 6. Klik op Volgende.
  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.
 7. Klik op Volgende
  Op de pagina Serviceprovidergegevens worden de ACS-URL en de Entiteits-ID weergegeven.
 8. Klik op Volgende en voltooien.
Stap 2: Jobvite instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)

Stuur een e-mail naar uw ondersteuningscontact bij Jobvite waarin u hem vertelt dat u SAML wilt inschakelen voor uw account.  Voeg het certificaat, de SSO-URL en de Entiteits-ID toe die u in stap 1 heeft gedownload.

Jobvite laat u weten wanneer SAML voor u is ingeschakeld. Ze sturen u de waarde van de Relay State (Relaystatus) die u in stap 1 moet invoeren.

Stap 3: De Jobvite-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Jobvite.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Jobvite-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Ga naar de URL van de Jobvite-instantie. 
  Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 
  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Jobvite.

Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?