Deskpro-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Deskpro®

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)

Log in op uw Google-beheerdersconsole.

Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 1. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 2. Klik rechtsonder op de plus (+). 
 3. Zoek Deskpro in de lijst met apps en klik erop.
 4. Doe het volgende op de pagina Google IDP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.
  • Download de Metadata-XML en host deze in een openbare opslagruimte.
 5. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 6. Klik op Volgende.
 7. Vervang <your-domain> op de pagina Serviceprovidergegevens door uw Deskpro-domein. 
 8. Klik op Volgende.
 9. Klik op Voltooien.
Stap 2: Deskpro instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://www.deskpro.com met het Deskpro-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op de Deskpro-homepage op Instellingen om de instellingen te openen.

 4. Ga naar Agents en dan Auth & SSO (Verificatie en SSO).

 5. Klik op SAML Authentication (SAML-verificatie). 

 6. Voer in het veld SSO URL de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 7. Voer in het veld Metadata URL de IDP-metadatalink in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 8. Plak in het veld x.509 Certificate (x.509-certificaat) het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1.

 9. Klik op Install App (App installeren).
Stap 3: De Deskpro-app inschakelen
 1. Log in op uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Deskpro.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw Deskpro-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.

Stap 4: Controleren of SSO werkt

Deskpro ondersteunt alleen door IdP geïnitieerde toegang. Door SP geïnitieerde toegang wordt niet ondersteund. U kunt dit controleren door de app te starten vanuit de Google-beheerdersconsole.
Stap 5: Gebruikersregistratie instellen
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?