Deskpro-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Deskpro

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)

Log in bij de Google Beheerdersconsole.

Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 1. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 2. Klik rechtsonder op de plus (+). 
 3. Zoek Deskpro in de lijst met apps en klik erop.
 4. Doe het volgende op de pagina Google IDP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.
  • Download de Metadata-XML en host deze in een openbare opslagruimte.
 5. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 6. Klik op Volgende.
 7. Vervang <your-domain> op de pagina Serviceprovidergegevens door uw Deskpro-domein. 
 8. Klik op Volgende.
 9. Klik op Voltooien.
Stap 2: Deskpro instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://www.deskpro.com met het Deskpro-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op de Deskpro-homepage op "" om de instellingen te openen.

 4. Ga naar Agents and then Auth & SSO (Verificatie en SSO).

 5. Klik op SAML Authentication (SAML-verificatie). 

 6. Voer in het veld SSO URL de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 7. Voer in het veld Metadata URL de IDP-metadatalink in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 8. Plak in het veld x.509 Certificate (x.509-certificaat) het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1.

 9. Klik op Install App (App installeren).
Stap 3: De Deskpro-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Deskpro.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Deskpro-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.

Stap 4: Controleren of SSO werkt

Deskpro ondersteunt alleen door IdP geïnitieerde toegang. Door SP geïnitieerde toegang wordt niet ondersteund. U kunt dit controleren door de app te starten vanuit de Google-beheerdersconsole.
Stap 5: Gebruikersregistratie instellen
Google, Google Workspace en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?