InContact-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor InContact

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer InContact in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van InContact en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  2. Download het certificaat.

Laat de Beheerdersconsole openstaan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd bij InContact, gaat u door in de instelwizard.

Stap 2: InContact instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster en log als beheerder in bij InContact.
 2. Ga naar Account and then Account Settings (Accountinstellingen) and then Business Units (Bedrijfseenheden).
 3. Selecteer de Business Unit (Bedrijfseenheid).
 4. Klik op het tabblad Federated Identity (Gefedereerde identiteit).
 5. Klik op Edit (Bewerken).
 6. Klik in het gedeelte Certificate Information (Certificaatgegevens) op Choose File (Bestand kiezen).
 7. Zoek het certificaat dat u in stap 1 hierboven bij Google heeft gedownload en klik op Open (Openen).
 8. Plak in het veld Endpoint URL (Eindpunt-URL) de SSO-URL die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 9. Kopieer de waarden van de Assertion URL en Entity-ID (Entiteits-ID) en sla deze op. U gebruikt deze om SSO te voltooien bij Google in stap 3 hieronder.
 10. Ga naar Admin (Beheer) and then Users (Gebruikers).
 11. Selecteer een gebruiker om SSO voor in te schakelen.
 12. Ga naar Security (Beveiliging) and then Federated Identity. (Gefedereerde identiteit).
 13. Kopieer het e-mailadres van de gebruiker (uit het veld Username (Gebruikersnaam)) en plak het in het veld Federated Identity (Gefedereerde identiteit).
  Dit is het identificatiekenmerk van de gebruiker. Het moet overeenkomen met de gegevens bij Google.
 14. Klik op Save Changes (Wijzigingen opslaan).
  Uw gebruikers kunnen nu met dit e-mailadres inloggen bij InContact via SAML.  
Stap 3: De SSO-installatie voltooien in de Beheerdersconsole
 1. Ga terug naar het browsertabblad met de Beheerdersconsole.
 2. Klik op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens op Doorgaan.
 3. Doe het volgende op de pagina Serviceprovidergegevens:
  • Vervang de ACS-URL door de Assertion URL die u in stap 2 hierboven heeft gekopieerd bij InContact.
  • Vervang de Entiteits-ID door de Entity ID die u in stap 2 heeft gekopieerd bij InContact.
 4. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor InContact.

 5. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 4: De InContact-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer InContact.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw InContact-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

InContact ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer InContact.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt InContact geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Ga naar uw InContact-instantie.Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar InContact.

Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?