InContact-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor InContact

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen "".
 4. Zoek InContact in de lijst met apps en klik erop.
 5. Download het certificaat op de pagina Google IdP-gegevens.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Plak op de pagina Serviceprovidergegevens de Assertion Consumer URL van InContact in het veld ACS-URL
 9. Open het Identity Provider Certificate (Certificaat identiteitsprovider) van InContact om de Entity ID (Entiteits-ID) te vinden.
 10. Plak de Entity ID in het veld Entiteits-ID bij Google.
 11. Klik op Volgende en voltooien
Stap 2: InContact instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster en log als beheerder in bij InContact.
 2. Ga naar Account and then Account Settings (Accountinstellingen) and then Business Units (Bedrijfseenheden).
 3. Selecteer de Business Unit (Bedrijfseenheid).
 4. Klik op het tabblad Federated Identity (Gefedereerde identiteit).
 5. Klik op Edit (Bewerken).
 6. Gebruik bij SAML Certificate (SAML-certificaat) het certificaat van Google (dat u in stap 1 heeft gedownload).
  Elke gebruiker moet een Federated Identity (Gefedereerde identiteit) hebben om SAML te kunnen gebruiken. 
 7. Ga naar Admin (Beheer) and then Users (Gebruikers).
 8. Selecteer de gebruiker.
 9. Ga naar Security (Beveiliging) and then Federated Identity (Gefedereerde identiteit).
 10. Kopieer het e-mailadres van de gebruiker (uit het veld Username (Gebruikersnaam)) en plak het in het veld Federated Identity (Gefedereerde identiteit).
  Dit is het identificatiekenmerk van de gebruiker. Het moet overeenkomen met de gegevens bij Google. 
 11. Klik op Save Changes (Wijzigingen opslaan).
  Uw gebruikers kunnen nu met dit e-mailadres inloggen bij InContact via SAML.  
Stap 3: De InContact-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer InContact.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw InContact-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Ga naar uw InContact-instantie. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar InContact.

Google, G Suite en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?