Aha-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Aha

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Aha®-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op het pluspictogram (+).
 4. Zoek Aha in de lijst met apps en klik erop.
 5. Download de IDP-metadata op de pagina met Google IDP-gegevens.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {uw-domein} door uw domeinnaam.
 9. Klik op Volgende.
 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Nieuwe toewijzing toevoegen en voeg de volgende drie kenmerken toe:
   
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruikersveld
  EmailAddress Algemene informatie Primair e-mailadres
  FirstName Algemene informatie Voornaam
  LastName Algemene informatie Achternaam
 11. Klik op Voltooien.
Stap 2: Aha instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://{uw_domein}.aha.io.com met het Aha-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik rechtsboven op de Aha-homepage op het pictogram Settings (Instellingen) en klik vervolgens op Account.
 4. Klik in het linkermenu op Security and single sign-on (Beveiliging en Single sign-on).
 5. Kies SAML 2.0 bij Identity provider (Identiteitsprovider).
 6. Voer Gsuite in bij Name (Naam).
 7. Klik op Metadata file (Metadatabestand) bij Configure using (Configureren met).
 8. Klik naast Metadata file (Metadatabestand) op Choose File (Bestand kiezen). Zoek en selecteer het IDP-metadatabestand dat u heeft gedownload in stap 1.
 9. Klik op Enable (Inschakelen).
Stap 3: De Aha-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Aha.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Aha-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{uw_domein}.aha.com en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Aha.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?