Bedrijfsinformatie op Google Maps toevoegen of bewerken

Deel wat u weet over de bedrijven die het belangrijkst zijn voor u. Aan de hand van de informatie die u levert, kunnen we ervoor zorgen dat bedrijfsinformatie op Google correct en actueel is.

Een lokaal bedrijf van iemand anders corrigeren

Als u ziet dat er iets mis is met een bedrijf waarvan u niet de eigenaar of beheerder bent, kunt u een bewerking voorstellen of dit melden via Google Maps.

Als het bedrijf van iemand anders in Google Maps ontbreekt, kunt u een ontbrekende plaats toevoegen.

Uw eigen bedrijf toevoegen

Als een bedrijf dat u bezit of beheert niet in Google Maps is opgenomen, kunt uw bedrijfsvermelding toevoegen en claimen met Google Mijn Bedrijf. Nadat u uw bedrijf heeft geverifieerd, kunt u uw bedrijfsinformatie bewerken, zoals adres, contactgegevens, categorie en foto's.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?