Сповіщення

У цьому Довідковому центрі можна знайти інформацію про використання Merchant Center Next і класичної версії Merchant Center. Угорі кожної статті розміщено логотип відповідної версії Merchant Center. Переконайтеся, що це версія, якою ви користуєтесь. 

Як налаштувати правила фідів

Спеціальний значок заголовка статті для класичної версії Merchant Center.

Правила фідів дають змогу змінювати дані відповідно до вимог специфікації даних про товари. Ви можете використовувати ці правила для виправлення помилок, а нам вони допомагають тлумачити дані у фіді. У цій статті пояснюється, як створювати правила фідів для даних про товари.

Перш ніж почати

Щоб використовувати правила фідів, спершу зареєструйте й надішліть фід через свій обліковий запис Merchant Center, а вже потім створюйте правила на основі цих даних.

Примітка. Щоб налаштувати правила для атрибута ідентифікатор [id], дотримуйтеся вказівок, наведених у відповідному розділі. Дізнайтесь, як налаштувати правила для атрибута "ідентифікатор".

Як користуватися правилами фідів

Щоб створити правило фіду:

 1. Увійдіть в обліковий запис Merchant Center.
 2. У меню сторінок натисніть Товари, а потім – Фіди.
 3. Виберіть потрібний фід.
 4. Угорі сторінки перейдіть на вкладку Правила.
  • Якщо для фіду вказано кілька міток, виберіть ту, до якої потрібно застосувати правило.
 5. Якщо ви не створили правила фідів для атрибута, який потрібно відредагувати, натисніть Створити правило й виберіть потрібний атрибут зі спадного списку.
 6. Якщо ви хочете відредагувати наявний набір правил фіду, у рядку пошуку введіть назву потрібного атрибута.
 7. Укажіть джерела даних.
 8. За бажання додайте правила перетворення.
 9. Натисніть Зберегти як чернетку.
 10. Внесені зміни зберігатимуться як чернетка правил, доки ви не застосуєте їх до даних про товари. Перш ніж зробити це, радимо протестувати чернетку правил, скориставшись кнопкою Перевірити зміни.
 11. Щоб зберегти й застосувати нові чи оновлені правила, натисніть Застосувати. Щоб вилучити чернетку, натисніть Відхилити.

На сторінці "Правила фідів" є таблиця Атрибути, що містить опис цільових атрибутів, до яких застосовуються правила.

Примітка. Правила застосовуються каскадом: якщо ви створите кілька правил, вони будуть застосовуватися по черзі. Докладніше про різні типи правил читайте нижче.

Правило за умовчанням – це правило, яке Google призначає для кожного атрибута фіду, указуючи значення з додаткового чи основного фіду. Щоб налаштувати правило, змініть спосіб визначення атрибута.

Як додавати джерела даних

Налаштуйте джерела даних, з яких мають надходити дані для атрибутів. Використовуйте умови й оператори ("Задати значення", "Отримати" та "Використовувати останнє значення"), щоб указати спосіб отримання даних. За допомогою цих операторів можна визначити ціль на основі наявного джерела даних або отримати з нього дані.

Операції з джерелами даних

Оператор "Задати значення"
Використовуйте оператор Задати значення, якщо хочете заповнити цільовий атрибут поєднанням статичних значень і стовпців з основних або додаткових фідів. Так ви зможете доповнити наявні дані про товари додатковими значеннями, наприклад додати бренд у назву товару. Нижче описано, як можна використовувати правило з оператором "Задати значення".
 • Призначати назву стовпця, що додається у фід, певному атрибуту Google.
  • Приклад. Задати значення my_first_feed.stockstatus для атрибута "наявність"
 • Заповнювати цільовий атрибут одним статичним значенням рядка.
  • Приклад. Задати значення new для атрибута "стан"
 • Заповнити цільовий атрибут будь-якою комбінацією стовпців, які додаються у фід, статичних або оброблених значень. Щоб створити рядок із кількох стовпців або значень, скористайтеся функцією поєднання (або комбінації).
  • Приклад. Задати значення my_first_feed.brand + " " +my_first_feed.title для атрибута "назва"
Зверніть увагу. Поєднання для правила з оператором Задати значення не буде застосовано, лише якщо в усіх доданих значеннях буде виявлено помилки. Нижче наведено приклади.
 • Правило з оператором "Задати значення для атрибута "назва": my_first_feed.brand + " " +my_first_feed.title не буде виконуватися, лише якщо система не зможе розпізнати обидва значення.
 • Правило з оператором "Задати значення для атрибута "назва": my_first_feed.brand + " " +my_first_feed.title буде виконуватись, якщо система не зможе розпізнати лише значення my_first_feed.brand. Тоді атрибуту "назва" буде присвоєно значення зі стовпця my_first_feed.title.
Оператор "Задати кілька значень"

Використовуйте оператор Задати кілька значень, щоб призначити цим атрибутам низку значень із фіду чи оброблених атрибутів або власні значення.

Цей оператор створює поле для повторного введення даних, що дає змогу додавати низку значень і призначати кілька цільових сервісів для атрибутів включені кампанії [included_destination] та виключені кампанії [excluded_destination] або кілька країн для атрибута виключені з товарних оголошень країни [shopping_ads_excluded_country]. Це означає, що для атрибутів включені кампанії [included_destination] і виключені кампанії [excluded_destination] можна призначати підтримувані значення Shopping_ads, Display_ads

Оператор "Отримати"
Щоб застосувати Розширені параметри, натисніть значок стрілки.
 • З урахуванням регістру: отримуйте слова та фрази, що точно відповідають введеним за регістром.
 • Зберігати лише перше відповідне значення: якщо потрібний атрибут повертає два чи більше можливих збігів, ви отримаєте лише значення, що збігається з першим у вашому списку. Наприклад, якщо ви хочете отримати значення "жовтий", "червоний" і "синій" із назви "Жовта сорочка із синіми смугами", то отримаєте лише значення "жовтий".
 • Шукати як регулярний вираз: отримуйте всі значення, що відповідають пошуковому запиту у формі регулярного виразу (його потрібно ввести в текстове поле). Наприклад, щоб вилучити з атрибута все, крім перших шести цифр, введіть: find: '^(.{6}).*$' replace: '\1'.
 • Лише слова повністю: отримуйте лише цілі слова, що відповідають введеним. Наприклад, запобігайте виділенню слова "male" ("чоловік") у середині слова "female" ("жінка").
Оператор "Використовувати останнє значення"
Оператор Використовувати останнє значення доступний лише для атрибутів "ціна" й "наявність" і пов’язаних із ними та дає змогу знайти найновіше значення принаймні у двох фідах, щоб заповнити ним атрибут.
Приклад
 • Використовувати останнє значення зі стовпців my_first_feed.availability та my_supplemental_feed.availability.
 • Використовувати останнє значення зі стовпців my_first_feed.price і my_supplemental_feed.price.
 • Використовувати останнє значення зі стовпців my_first_feed.sale_price і my_supplemental_feed.sale_price.
 • Використовувати останнє значення зі стовпців my_first_feed.sale_price_effective_date і my_supplemental_feed.sale_price_effective_date.

Застарілі фіди оновлення онлайн-асортименту 
До впровадження додаткових фідів продавці могли оновити дані про ціну й наявність за допомогою функції "Фіди онлайн-асортименту", не завантажуючи повторно основний фід товарів. Ця функція більше не підтримується, однак ті ж самі можливості доступні в додаткових фідах. Ви можете створити додатковий фід з атрибутами ідентифікатор [id], ціна [price] і наявність [availability] та зв’язати його з основним за допомогою правила Використовувати останнє значення.

Як додавати правила перетворення

За допомогою перетворень можна включити додаткові кроки для редагування даних певного атрибута. Використовуйте умови та оператори перетворення, щоб оптимізувати дані. Наприклад, можна змінити певні слова в назві товару або оновити дані, щоб вони відповідали специфікаціям даних про товари.

Як виконувати операції з перетвореннями

Оператор "Додати перед"
Використовуйте оператор Додати перед, щоб додавати слова, фрази або інші атрибути фіду на початку значення атрибута. Таким чином можна вдосконалити пошукові терміни або спростити дані про товар.
Приклад
 • додати значення бренду до назви будь-якого товару, яка ще не містить такого значення.

Зверніть увагу: правило перетворення з оператором "Додати перед" не буде застосовано, лише якщо в усіх доданих значеннях буде виявлено помилки. Нижче наведено приклади.

 • Правило "Додати перед color: " + f1.color" не буде виконуватись, якщо не вдасться отримати значення f1.color.
 • Правило "Додати перед "color: " + f1.color + " " +"material: " + f1.material" буде виконуватись, якщо не вдасться отримати значення f1.color. Це правило не буде застосовуватися, лише якщо не вдасться отримати обидва значення: f1.color і f1.material.
Оператор "Додати після"
Використовуйте оператор Додати після, щоб додавати слова, фрази або інші атрибути фіду в кінці значення атрибута. Таким чином можна вдосконалити пошукові терміни або спростити дані про товар.
Приклад
 • додати значення кольору до назви будь-якого товару, яка ще не містить такого значення.

Зверніть увагу: правило перетворення з оператором "Додати після" не буде застосовано, лише якщо в усіх доданих значеннях буде виявлено помилки. Нижче наведено приклади.

 • Правило "Додати після "color: " + f1.color не буде виконуватись, якщо не вдасться отримати значення f1.color.
 • Правило "Додати після "color: " + f1.color + " " +"material: " + f1.material" буде виконуватись, якщо не вдасться отримати значення f1.color. Це правило не буде застосовуватися, лише якщо не вдасться отримати обидва значення: f1.color і f1.material.
Оператор "Стандартизувати"
За допомогою оператора Стандартизувати можна оптимізувати атрибути, які приймають кінцеві значення. Він допомагає виявляти непідтримувані значення й замінювати їх на підтримувані.
Приклад
 • Для атрибута стан [condition] приймаються лише значення used, refurbished і new, тож можна замінити всі випадки значення вінтажний на used.
Щоб застосувати розширені параметри, натисніть значок стрілки.
 • З урахуванням регістру: отримуйте слова та фрази, що точно відповідають введеним за регістром.
Оператор "Додати поле для повторного введення даних"

Використовуйте оператор Додати поле для повторного введення даних, щоб указати додаткову інформацію в атрибутах, які можуть мати кілька значень (наприклад, посилання на додаткове зображення [additional_image_link], включені кампанії [included_destination], виключені кампанії [excluded_destination] тощо). Тобто додавайте друге значення в полі для повторного введення даних, де вже вказано одне значення. Цей оператор також можна застосовувати до спеціальних атрибутів. Щоб заповнювати атрибути без значень, використовуйте оператор Задати кілька значень.

Приклад

Додайте значення Display_ads у фід, у якому вже є значення Shopping_ads.

Оператор "Оптимізувати URL-адресу"

Використовуйте оператор Оптимізувати URL-адресу, щоб редагувати або вилучати компоненти URL-адреси. Цей оператор призначений спеціально для змінення URL-адрес і має такі механізми безпеки для обробки параметрів:

 • якщо додати новий, але вже наявний параметр, його буде автоматично замінено;
 • якщо додати другий параметр, замість "?" буде автоматично додано "&".

Приклад

Припустімо, потрібно додати новий спеціальний параметр відстеження для атрибута ads_redirect.

Початкове значення атрибута "ads_redirect": https://www.miionlain-mahazyn.com/products/item1.html

 1. Додайте параметр utm_source зі значенням google-products

 2. Додайте параметр utm_medium зі значенням shopping

Кінцеве значення атрибута "ads_redirect": https://www.miionlain-mahazyn.com/products/item1.html?utm_source=google-products&utm_medium=shopping

Оператор "Знайти й замінити"
Оператор Знайти й замінити використовується для заміни слів і фраз у фідах новими значеннями. Таким чином можна вдосконалити пошукові терміни або спростити дані про товар. Наприклад, можна замінити "туфлі на шпильках" на "туфлі на підборах". Усі кроки оператора Знайти й замінити виконуються послідовно.
Щоб застосувати Розширені параметри, натисніть значок стрілки.
 • З урахуванням регістру: отримуйте слова та фрази, що точно відповідають введеним за регістром.
 • Замінювати лише перший збіг: перевіряйте відповідність лише першого збігу з певним словом у даному атрибуті. Наприклад, в описі "срібні сережки зі срібним пір’ям" буде замінено лише перше слово "срібні".
 • Шукати як регулярний вираз: отримуйте всі значення, що відповідають регулярному виразу. Його потрібно ввести в текстове поле. Наприклад, щоб вилучити з атрибута все, крім перших шести цифр, введіть find: '^(.{6}).*$' replace: '\1'.
 • Лише слова повністю: отримуйте лише цілі слова, що відповідають введеним. Наприклад, запобігайте виділенню слова "male" ("чоловік") у середині слова "female" ("жінка").
Оператор "Обчислити"
Використовуйте оператор Обчислити, щоб додавати, віднімати, множити або ділити числові значення.
Приклад
Оператор "Розділити й вибрати"

Оператор Розділити й вибрати дає змогу вибрати один або кілька елементів зі списку (розділеного комами, стрілками чи в інший спосіб) і використати цей текст, щоб заповнити значення атрибута. Наприклад, якщо ваші товари категоризовано за значенням атрибута тип товару product_type, як-от Одяг і аксесуари > Одяг > Форма > Медичні халати, можна призначити атрибуту [product_type] значення спеціального атрибута й використати оператор Розділити й вибрати, щоб залишити лише значення "Медичні халати". Потім його можна додати в інші атрибути фіду, як-от назва [title].

Розділити: укажіть, яким вузлом або символом потрібно розділяти елементи списку. Наприклад: ">", "," або ";".

Вибрати: укажіть, який елемент або вузол ви хочете використати. Можна вказати як окремі значення ("перший", "останній" тощо), так і їх діапазон ("1–2 з кінця" або "2–5").

Об’єднати: за допомогою цього оператора можна додати кілька вузлів в одне значення з вибраним розділювачем.

Примітка. Оператор Розділити можна використовувати разом із Вибрати та/або Об’єднати. Якщо не об’єднати розділене значення, може бути створено повторюваний атрибут. Наприклад: значення "a > b > c" розділено знаком ">", і ви вибрали "2–3". Якщо об’єднати їх за допомогою знака "+", ви отримаєте єдине значення "b + c", а якщо ні – матимете повторюваний атрибут із двома значеннями "b" та "c".

Приклад

Створіть спеціальний атрибут, розділивши рядок тип товару [product_type] Одяг і аксесуари > Одяг > Форма > Медичні халати й вибравши останній вузол, щоб додати його в атрибут назва [title].

 1. Створіть спеціальний атрибут із назвою "тип товару останнього вузла".
 2. Укажіть для нього значення "my_first_feed.product_type".
 3. Розділіть рядок за допомогою символу ">" на 4 вузли: Одяг і аксесуари, Одяг, Уніформа, Медичні халати.
 4. Виберіть "останній", щоб указати на останній вузол у рядку – Медичні халати.
 5. Збережіть чернетку.
 6. Створіть нове правило для атрибута "назва". Наприклад, щоб додати новий атрибут після назви, укажіть "my_first_feed.title" + " " + "тип товару останнього вузла"

Примітка. Оскільки в цьому прикладі вибрано лише один вузол із послідовності, оператор Об’єднати не використовується. Якщо потрібно використати два вузли, скористайтесь оператором Об’єднати за допомогою ",". Наприклад: Форма, Медичні халати.

Оператор "Очистити"

Оператор Очистити дає змогу вилучити значення з будь-якого атрибута. Наприклад, можна вилучити текст "n/a" з файлу фіду.

Приклад

 • Якщо поточне значення атрибута бренд [brand] дорівнює n/a, виберіть оператор Очистити.

  Примітка. Якщо застосувати оператор Очистити до певного товару, жодні інші правила на нього більше не поширюватимуться. Якщо атрибут, обов’язковий відповідно до специфікації даних про товари, не матиме значення, ваші товари може бути відхилено.

Як попередньо переглянути зміни правил

Налаштувавши правило за допомогою операцій Джерела даних і Перетворення, ви зможете попередньо переглянути Чорнове значення в правому верхньому куті екрана.

Ви можете перевірити, як внесені зміни вплинуть на окремі товари. Для цього натисніть значок лупи, щоб знайти ідентифікатор товару в каталозі, або стрілку, щоб переглянути випадкові товари.

Примітка. Якщо вам не вдається натиснути значок лупи або стрілки, згорніть опції Джерела даних і Перетворення.

Створивши кілька правил для одного атрибута, ви зможете переглянути, як кожне з них впливатиме на кінцеве значення. Щойно ви завершите редагування, проміжне значення з’явиться біля відредагованого правила.

Важливо
 • Якщо ви внесете кілька змін за допомогою одного правила, проміжне значення враховуватиме їх усі.
 • Якщо правило не застосовується до товару, який ви переглядаєте, проміжне значення не відображатиметься.

Щоб побачити активне й чорнове значення після застосування правил, наведіть курсор на вікно попереднього перегляду.

Як використовувати умови

Умови можна додавати перед оператором, щоб фільтрувати товари у фіді за вибраними критеріями. Наприклад, щоб застосувати назву до всіх товарів певного бренду, додайте умову "brand" "equal to" "Google" ("бренд" "дорівнює" "Google"). Якщо ви виберете атрибут зі свого фіду, ця умова відфільтрує наявні значення за вибраним вами значенням. Щоб додати умову, виконайте наведені нижче дії.

 1. У першому спадному меню виберіть оброблений атрибут або атрибут для порівняння з певного фіду. Вибравши фід, можна вказати назву атрибута та вибрати його початкове значення. Оброблений атрибут – це кінцеве значення атрибута, яке включає всі зміни після застосування правил фіду.
 2. У другому спадному меню виберіть оператор для умови, наприклад "містить" або "не дорівнює".
 3. Введіть значення, з яким потрібно порівняти умову. Це може бути статичне значення або оброблене значення атрибута з вашого фіду.

Щоб додати другу умову, пов’язану з першою, виберіть оператор І. Це може бути будь-яка умова, що не суперечить першій. Якщо обидві умови дійсні, операцію буде застосовано. Наприклад, можна застосувати правило до сорочок червоного кольору І розміру S.

Крім того, можна створити для правила незалежні умови. Для цього виберіть опцію АБО та вкажіть другу умову, за якої воно діятиме. Операцію буде застосовано, якщо дійсна одна з двох умов. Наприклад, можна застосувати правило до червоних АБО синіх сорочок.

Важливо

 • Указуйте ціну числом без валюти.
 • Вибравши оператор "дорівнює", переконайтеся, що введене значення точно відповідає вказаному у фіді. Наприклад, 130.00 не відповідає значенням 130, 130.00 UAH тощо.
 • Значення чутливі до регістру.

Такі операції, як "Задати значення" та "Використовувати останнє значення", застосовуватимуться лише за вибраних вами умов.

Як зберігати правила фідів

Щоб зберегти правила й застосувати їх до фіду, натисніть кнопку Застосувати зміни. Після цього потрібно повторно обробити фід. Нові правила з’являться в найновішій версії даних про товари та діятимуть, доки ви не зміните їх знову.

Щоб змінити наявне правило, натисніть відповідну сіру клітинку в стовпці "Правило". Внесіть необхідні зміни й натисніть Застосувати зміни. Щоб вони почали діяти, завантажте дані про товари.

Чи корисна ця інформація?

Як можна її покращити?
Пошук
Очистити пошук
Закрити пошук
Додатки Google
Головне меню