I det här hjälpcentret hittar du innehåll för både Merchant Center Next och klassiska Merchant Center. Titta efter logotypen längst upp i varje artikel för att se till att du använder artikeln som gäller för din Merchant Center-version. 

Ställa in flödesregler

A custom icon for Merchant Center Classic Article Header.

Med flödesregler kan du omvandla din data så att den överensstämmer med våra krav i produktdataspecifikationen. Använd flödesregler när du ska åtgärda fel och hjälpa oss att tolka datan i ditt flöde. I den här artikeln finns information om hur du ställer in flödesregler för produktdata.

Innan du börjar

Innan du kan använda funktionen för flödesregler måste du registrera och skicka in ett flöde till Merchant Center-kontot så att det finns data att skapa regler med.

Obs! Använd avsnittet Id-regler när du ställer in flödesregler för attributet id [id]. Läs mer om hur du ställer in id-regler

Använda flödesregler

Så här skapar du en ny flödesregel för ditt flöde:

 1. Logga in på ditt Merchant Center-konto.
 2. Klicka på Produkter på sidmenyn och sedan på Flöden.
 3. Välj det flöde du vill skapa regler för.
 4. Klicka på fliken Regler längst upp på sidan.
  • Om du har anslutit mer än en flödesetikett till flödet väljer du den flödesetikett du vill tillämpa regeln på.
 5. Om du inte har skapat flödesregler för attributet du vill redigera klickar du på Skapa regel och väljer motsvarande attribut på rullgardinsmenyn.
 6. Om du vill redigera en befintlig uppsättning med flödesregler kan du söka efter attributet i sökfältet och klicka på attributet som du vill redigera.
 7. Konfigurera dina datakällor.
 8. Lägg till Ändringar (valfritt).
 9. Klicka på Spara som utkast.
 10. Ändringarna du har gjort i reglerna är i utkastläge. Klicka på Testa ändringar om du vill testa regelutkastet innan det tillämpas på produktdatan.
 11. Klicka på Tillämpa om du vill spara och tillämpa nya eller uppdaterade regler. Klicka på Släng om du vill ta bort regelutkastet.

På sidan Flödesregler finns en tabell med Attribut som visar en översikt över de målattribut som omfattas av regler.

Obs! Flödesregler har en kaskadfunktion. Det innebär att den första regeln tillämpas först när det finns flera regler, sedan den andra och så vidare. Läs mer om olika typer av regler nedan.

Standardregeln är den regel som Google tilldelar för varje attribut i flödet genom att ta värdet från antingen tilläggsflödet eller ditt primära flöde. Om du vill anpassa regeln kan du ändra hur attributet definieras.

Lägga till datakällor

Konfigurera dina datakällor och ange var datan för attributet ska hämtas från. Använd villkor och åtgärder (Ange som, Extrahera och Välj senaste) för att ange hur du hämtar datan. Med de här åtgärderna kan du ange ett mål med en befintlig datakälla eller extrahera data från en källa.

Använda åtgärder för datakällor

Använda Ange som
Med alternativet Ange som kan du fylla i ett målattribut med en kombination av inkommande kolumner från primära flöden eller tilläggsflöden och statiska värden. Det innebär att du kan lägga till befintlig produktdata och utöka den med ytterligare värden. Till exempel kan det vara att lägga till ett varumärke i en titel. Du kan använda regeln Ange som på följande sätt:
 • Ställa in ett inkommande kolumnnamn till ett specificerat Google-attribut
  • Exempel: Ange Tillgänglighet som: my_first_feed.stockstatus
 • Fylla ett målattribut med ett enda inställt statiskt strängvärde
  • Exempel: Ange villkor som: new
 • Fylla ett målattribut med en kombination av inkommande kolumner, statiska värden eller bearbetade värden. Använd funktionen slå samman (eller kombination) om du vill skapa en sträng av flera kolumner eller värden.
  • Exempel: Ange titel som: my_first_feed.brand + " " +my_first_feed.title
Kom ihåg: Regler för sammanslagning med Ange som misslyckas bara om alla flödesreferenser misslyckas. Exempel:
 • Ange titel som: my_first_feed.brand + " " +my_first_feed.title misslyckas om båda flödesreferenserna inte kan lösas.
 • Ange titel som: my_first_feed.brand + " " +my_first_feed.title misslyckas inte om bara my_first_feed.brand inte kan lösas. I stället blir det Ange titel som: my_first_feed.title
Använda Ställ in på flera

Använd Ställ in på flera om du vill ge attributet en lista med värden från ditt flöde, bearbetade attribut eller egna värden.

Då skapas ett upprepat fält där du kan lägga till en lista med värden i attributet. Då kan du tilldela flera destinationer till attributet inkluderade destinationer [included_destination] eller uteslutna destinationer [excluded_destination] eller flera länder i attributet uteslutna länder för Shopping-annonser [shopping_ads_excluded_country]. När det gäller inkluderade destinationer [included_destination] och uteslutna destinationer [excluded_destination] betyder det att du kan tilldela Shopping_ads, Display_ads och Buy_on_Google.

Använda Extrahera
Klicka på pilen om du vill använda avancerade alternativ.
 • Skiftlägeskänsligt: Matcha ord och fraser med samma skiftläge som anges här.
 • Behåll bara det första värdet som matchar: Om attributet du vill extrahera returnerar två eller flera möjliga matchningar extraheras bara det första angivna värdet. Om du till exempel vill extrahera ”gul”, ”röd” och ”blå” från en titel, och titeln är ”Blårandig tröja med gul bakgrund”, extraheras bara ”gul”.
 • Sök som ett reguljärt uttryck: Matcha alla värden som följer ett sökmönster (eller ”regex”). Du behöver ange det reguljära uttrycket i textfältet. Om du till exempel vill ta bort allt annat än de första sex siffrorna i ett attribut använder du följande: find: '^(.{6}).*$' replace: '\1'.
 • Endast hela ord: Matcha bara hela ord. Här kan du till exempel förhindra att ordet ”vinna” upptäcks i ordet ”kvinna”.
Använd Välj senaste
För attribut som endast gäller pris och tillgänglighet använder du Välj senaste för att hitta det senast uppdaterade värdet från två eller fler flöden och använder det för att fylla attributet.
Exempel:
 • Välj det senast uppdaterade av: my_first_feed.availability och my_supplemental_feed.availability
 • Välj det senast uppdaterade av: my_first_feed.price och my_supplemental_feed.price
 • Välj det senast uppdaterade av: my_first_feed.sale_price och my_supplemental_feed.sale_price
 • Välj det senast uppdaterade av: my_first_feed.sale_price_effective_date och my_supplemental_feed.sale_price_effective_date

Äldre flöden för lageruppdatering av onlineprodukter 
Om du vill använda ett separat flöde för pris- och tillgänglighetsuppdateringar skapar du ett tilläggsflöde och använder regeln Välj senaste för att uppdatera ditt primära flöde.

Lägga till ändringar

Med ändringar kan du lägga till ytterligare steg för att ändra din data för ett visst attribut. Använd villkor och ändringsåtgärder för att optimera din data. Du kan till exempel ändra vissa ord i produkttiteln eller uppdatera datan för att uppfylla produktdataspecifikationer.

Använda ändringsåtgärder

Använda Lägg till före
Använd Lägg till före för att lägga till ord, fraser eller andra flödesattribut i början av ett attributvärde. Du kan välja att göra det för att förbättra söktermerna eller för att effektivisera din produktdata.
Exempel:
 • Du kan lägga till ett varumärkesvärde i en titel som inte innehåller ett sådant.

Kom ihåg: ”Lägg till före” misslyckas bara om alla flödesreferenser misslyckas. Exempel:

 • Lägg till före "color: " + f1.color misslyckas om f1.color inte kan lösas.
 • Lägg till före "color: " + f1.color + " " +"material: " + f1.material misslyckas inte om f1.color inte kan lösas. Ändringen misslyckas bara om både f1.color och f1.material inte kan lösas.
Använd Lägg till efter
Använd Lägg till efter för att lägga till ord, fraser eller andra flödesattribut i slutet av ett attributvärde. Du kan välja att göra det för att förbättra söktermerna eller för att effektivisera din produktdata.
Exempel:
 • Du kan lägga till ett färgvärde i en titel som inte redan innehåller ett sådant.

Kom ihåg: Lägg till efter misslyckas bara om alla flödesreferenser misslyckas. Exempel:

 • Lägg till efter "color: " + f1.color misslyckas om f1.color inte kan lösas.
 • Lägg till efter "color: " + f1.color + " " +"material: " + f1.material misslyckas inte om f1.color inte kan lösas. Ändringen misslyckas bara om både f1.color och f1.material inte kan lösas.
Använda Standardisera
Använd Standardisera för att optimera attribut som godkänner finita värden genom att hitta värden som inte stöds och ersätta dem med värden som stöds.
Exempel:
 • För attributet skick [condition] accepteras endast värdena “used”, “refurbished” and “new”. Därför kan du ändra alla förekomster av “vintage” till “used”.
Klicka på pilen om du vill använda avancerade alternativ.
 • Skiftlägeskänsligt: Matcha ord och fraser med samma skiftläge som anges här.
Använda Lägg till upprepat fält

Använd Lägg till upprepat fält för att lägga till ytterligare data i attribut som kan ha flera värden (till exempel ytterligare bildlänk [additional_image_link], inkluderade destinationer [included_destination], uteslutna destinationer [excluded_destination] osv.). Du lägger alltså till ett andra värde i ett upprepat fält som redan är fyllt med ett första värde. Det går också att använda för anpassade attribut. (Använd Ställ in på flera om du vill fylla attribut utan befintliga värden.)

Exempel:

Lägg till destinationen Display_ads i ett flöde som redan har Shopping_ads som destination.

Använda Optimera webbadress

Använd Optimera webbadress om du vill redigera eller ta bort webbadresskomponenter. Den här operatorn är särskilt utformad för webbadressmodifiering och har skyddsåtgärder för hantering av parametrar:

 • Om du lägger till en ny parameter som redan finns ersätts den automatiskt.
 • Om du lägger till en andra parameter läggs automatiskt ett ”&” till i stället för ett ”?”.

Exempel:

Lägg till en ny anpassad spårningsparameter för ads_redirect [ads_omdirigering].

Startvärde för ads_redirect: https://www.myonlinestore.com/products/item1.html

 1. 740 Ange värdet ”google-products” för parametern ”utm_source”.

 2. Ange värdet ”shopping” för parametern ”utm_medium”.

Slutvärde för ads_redirect [ads_omdirigering]: https://www.myonlinestore.com/products/item1.html?utm_source=google-products&utm_medium=shopping

Använda Sök och ersätt
Använd Sök och ersätt för att söka efter ord eller fraser i dina flöden och ersätta dem med nya värden. Du kan välja att göra det för att förbättra söktermerna eller för att effektivisera din produktdata. Du kanske till exempel vill byta ut ”pumps” mot ”högklackat”. Åtgärden Sök och ersätt utförs sekventiellt, inte samtidigt.
Klicka på pilen om du vill använda avancerade alternativ.
 • Skiftlägeskänsligt: Matcha ord och fraser med samma skiftläge som anges här.
 • Ersätt endast första matchningen: Matcha bara den första förekomsten av ordet i ett visst attribut. Om beskrivningen till exempel är ”silverörhängen med silverfjädrar” ersätts bara den första förekomsten av ”silver”.
 • Sök som ett reguljärt uttryck: Matcha alla värden som följer ett sökmönster (eller ”regex”). Du behöver ange det reguljära uttrycket i textfältet. Om du till exempel vill ta bort allt annat än de första sex siffrorna i ett attribut använder du följande: find: '^(.{6}).*$' replace: '\1'.
 • Endast hela ord: Matcha bara hela ord. Här kan du till exempel förhindra att ordet ”vinna” upptäcks i ordet ”kvinna”.
Använda Beräkna
Använd Beräkna om du behöver addera, subtrahera, multiplicera eller dividera numeriska värden.
Exempel:
Använda Dela och välj

Med Dela och välj kan du välja ett eller flera element i en kommaavgränsad, pilavgränsad eller annan lista och fylla i ett attributvärde med den texten. Om dina produkter till exempel kategoriseras med värdet Kläder och accessoarer > Kläder > Uniformer > Labbrockar för product_type kan du tilldela produkttyp [product_type] till ett anpassat attribut och använda Dela och välj för att bara behålla Labbrockar. Då kan du lägga till värdet före eller efter andra attribut i flödet, till exempel attributet titel [title].

Dela: Ange vilken typ av nod eller symbol du vill avgränsa listan med. Till exempel ”>”, ”,” eller ”;”.

Välj: Välj vilket av elementen eller noderna du vill använda. Du kan välja värden som ”första” eller ”sista” eller välja ett intervall, till exempel ”1–näst sista” eller ”2–5”.

Kombinera: Om du har valt flera noder använder du Kombinera för att sammanfoga dem i ett enda värde med valfri avgränsare.

Obs! Du kan använda Dela i kombination med Välj och/eller Kombinera. Om du inte kombinerar det värde du delar upp kan du skapa ett upprepat attribut. Exempel: Om a > b > c delas med ”>” väljer du 2–3. Om du kombinerar med ”+” får du ett enda värde, ”b + c”. Om du inte kombinerar värdena får du ett upprepat attribut med de två värdena b och c.

Exempel:

Skapa ett anpassat attribut genom att dela och välja den sista noden i strängen produkttyp [product_type] Kläder och accessoarer > Kläder > Uniformer > Labbrockar för att lägga till den efter attributet titel [title].

 1. Skapa ett anpassat attribut med namnet ”produkttypens sista nod”.
 2. Ange det anpassade attributet som "my_first_feed.product_type".
 3. Dela: Dela med ”>”. Strängen delas då upp i fyra noder: Kläder och accessoarer, Kläder, Uniformer, Labbrockar.
 4. Välj: Välj ”sista”. Då väljs den sista noden i strängen, Labbrockar.
 5. Spara som utkast.
 6. Skapa en ny regel för attributet titel, till exempel för att lägga till det nya attributet efter titeln: "my_first_feed.title" + " " + "produkttypens sista nod".

Obs! Eftersom du bara väljer en nod från strängen använder du inte Kombinera i det här fallet. Om du vill använda två noder använder du Kombinera med ”,” (till exempel: Uniformer, Labbrockar).

Använda Rensa

Med alternativet Rensa kan du ta bort värdet för ett attribut. Till exempel kan du ta bort text som ”n/a” från en flödesfil.

Exempel:

 • För attributet varumärke [brand] väljer du Rensa om det aktuella värdet är ”n/a”.

  Obs! När Rensa har utförts för en viss produkt tillämpas inga fler regler på produkten. Om attributet krävs av produktdataspecifikationerna kan produkterna avvisas om du lämnar värdet tomt.

Visa en förhandsgranskning av dina regeländringar

När du justerar regeln med åtgärderna Datakällor och Ändringar kan du se en förhandsgranskning av utkastvärdet längst upp till höger på skärmen.

Om du vill se hur en viss vara påverkas av ändringarna klickar du på förstoringsglaset för att söka efter varu-id i katalogen eller klickar på pilen för att gå igenom dina produkter slumpmässigt.

Obs! Om du inte kan klicka på förstoringsglaset eller pilknappen kan du prova med att komprimera reglerna för Datakällor eller Ändringar.

Om du skapar flera regler för samma attribut kan du se hur varje regel påverkar slutvärdet. När du är klar med redigeringen visas mellanvärdet bredvid den regel du har redigerat.

Kom ihåg:
 • Om du gör flera ändringar med en enda regel står det mellanliggande värdet för de kombinerade ändringarna.
 • Om en regel inte gäller för objektet visas inte mellanvärdet.

Håll muspekaren över förhandsgranskningsrutan om du vill se det aktiva värdet och utkastvärdet som det visas med reglerna tillämpade.

Använda villkor

Villkor kan läggas framför en åtgärd för att filtrera objekt i ditt flöde som uppfyller vissa kriterier du väljer. Om du till exempel vill tillämpa en titel på alla varor av ett visst varumärke kan du ställa in ett villkor för ”varumärke” ”lika med” ”Google”. Om du väljer ett attribut från flödet filtrerar villkoret bort befintliga värden i det värde du har valt. Gör så här om du vill lägga till efter:

 1. I den första rullgardinsmenyn väljer du antingen ett flödesattribut eller ett bearbetat attribut som du vill jämföra med. Flödesattribut är specifika attribut från ett specifikt flöde. Om du väljer ett flöde kan du ange attributnamnet och sedan välja råflödesattributet. Ett bearbetat attribut är det slutliga attributvärdet som innehåller eventuella ändringar från tillämpade flödesregler.
 2. Från den andra rullgardinsmenyn väljer du operatorn för villkoret. Till exempel innehåller ”innehåller” eller ”inte lika med”.
 3. Ange sedan det värde du vill att villkoret ska jämföras med. Det här kan vara ett statiskt värde eller ett bearbetat attributvärde från ditt flöde.

Om du vill ange ett till villkor som ska kombineras med det första väljer du OCH. Detta kan vara vad som helst, så länge det inte strider mot det första villkoret. Om båda villkoren är giltiga tillämpas åtgärden. Till exempel kan du tillämpa regeln på skjortor som är röda OCH storlek small.

Du kan också få regeln att agera på villkor självständigt. Om du vill göra detta väljer du ELLER och anger ett till villkor, så att regeln kommer att fungera på antingen det första eller det andra villkoret. Om något av de angivna villkoren är giltiga kommer åtgärden att tillämpas. Till exempel kan du tillämpa regeln på röda skjortor ELLER blå skjortor.

Viktigt att tänka på

 • När du anger ett pris ska du bara använda numret utan valutan.
 • När du använder ”lika med” ska du kontrollera att värdet du anger precis matchar värdet i ditt flöde. Till exempel kan 13,00 inte vara 13, 13.00 SEK osv.
 • Värdena är inte skiftlägeskänsliga.

Åtgärder som Ange som och Välj senaste tillämpas bara om dina villkor är uppfyllda.

Spara flödesregler

När du vill spara reglerna och tillämpa dem på flödet klickar du på knappen Tillämpa ändringar. När dina ändringar har tillämpats måste du omarbeta ditt flöde. De nya reglerna visas på den senaste uppladdningen av produktdata och tillämpas på alla uppladdningar tills du ändrar reglerna igen.

Om du vill redigera en befintlig regel klickar du på den grå rutan med regeln i kolumnen Regel. Tillämpa eventuella ändringar på regeln och spara dem genom att klicka på Tillämpa ändringar. Ladda upp produktdatan för att tillämpa ändringarna.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
false
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
71525