Angi feedregler

Med feedregler kan du omforme dataene dine til å samsvare med kravene i spesifikasjonene for produktinformasjon. Bruk feedregler for å løse feil og gjøre det enklere for oss å tolke dataene i feeden din. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan konfigurere feedregler for produktinformasjonen din.

Før du begynner

For å kunne bruke funksjonen for feedregler må du først registrere og sende inn en feed i Merchant Center-kontoen din, slik at du har data du kan bruke til å opprette regler.

Merk: For å konfigurere feedregler for attributtet id [ID] bruker du delen med ID-regler. Finn ut mer om å konfigurere regler for attributtet id [ID]

Bruk feedregler

Slik oppretter du nye feedregler:

 1. Naviger til Feeder-siden under Produkter.
 2. Velg feeden du vil bruke feedregler på.
 3. Klikk på Regler-fanen øverst på siden.
 4. Hvis du har mer enn ett salgsland og målspråk knyttet til denne feeden, må du passe på å velge landet denne regelen skal gjelde for.
 5. Klikk på Opprett regel.
 6. Velg attributtet du vil bruke feedregler på.
 7. Konfigurer datakildene dine.
 8. Legg til endringer (valgfritt).
 9. Klikk på Lagre som utkast.
 10. Regelendringene dine er i utkastmodus. Klikk på Test endringene for å teste regelutkastene før reglene tas i bruk på produktinformasjonen din.
 11. Klikk på Bruk for å lagre og ta i bruk nye eller oppdaterte regler. Klikk på Forkast hvis du vil fjerne regelutkastene.

På siden for feedregler finner du en Attributter-tabell som gir deg en oversikt over hvilke målattributter som dekkes av forskjellige regler.

Merk: Funksjonen for feedregler har en hierarkisk virkemåte. Hvis du har flere regler, tar den først i bruk den første, så den andre – og så videre. Nedenfor finner du mer informasjon om de ulike regeltypene.

Standardregelen er regelen Google angir for hvert attributt i feeden din ved å hente verdien fra enten ekstrafeeden eller hovedfeeden. Hvis du vil tilpasse regelen, kan du endre hvordan attributtet defineres.

Legg til datakilder

Konfigurer datakildene dine for å angi hvor dataene for attributtet skal komme fra. Bruk vilkår og handlinger (Angi som, Hent og Bruk den nyeste) for å angi hvordan dataene skal hentes. Med disse handlingene kan du definere et mål ved å bruke en eksisterende datakilde eller hente ut data fra en kilde. 

Bruk datakildehandlinger

Bruk «Angi som»
Med Angi som-alternativet kan du fylle ut målattributter med en kombinasjon av innkommende kolonner (fra hoved- og/eller ekstrafeedene dine) og statiske verdier. Dermed kan du tilføye informasjon i den eksisterende produktinformasjonen din og endre den med tilleggsverdier. Vi tar et eksempel der et merke skal legges til i en tittel. Du kan bruke «Angi som»-regelen på følgende måter:
 • Du kan angi et innkommende kolonnenavn for et spesifisert Google-attributt.
  • Eksempel: Du kan angi availability [tilgjengelighet] som min_første_feed.lagerstatus.
 • Du kan fylle ut et målattributt med én enkelt statisk strengverdi.
  • Eksempel: Du kan angi «Ny» for condition [tilstand].
 • Du kan fylle ut et målattributt med en hvilken som helst kombinasjon av innkommende kolonner, statiske verdier eller behandlede verdier. Med kombinasjonsfunksjonen kan du opprette strenger fra en rekke kolonner eller verdier. 
  • Eksempel: Du kan angi title [tittel] som min_første_feed.merke + " " + min_første_feed.tittel.
Husk: Angi som-kombinasjonsreglene mislykkes bare hvis alle feedreferansene mislykkes. Eksempel: 
 • Hvis du angir title [tittel] som min_første_feed.merke + " " + min_første_feed.tittel, mislykkes regelen hvis ingen av de to feedreferansene blir funnet.
 • Hvis du angir title [tittel] som min_første_feed.merke + " " + min_første_feed.tittel, mislykkes ikke regelen selv om min_første_feed.merke ikke blir funnet, så lenge dette er den eneste som ikke blir funnet. Resultatet blir i stedet at title [tittel] angis som min_første_feed.title.
Bruk «Angi som flere»

Merk: Denne handlingen er bare tilgjengelig for attributtene included_destination [inkludert_destinasjon] og excluded_destination [ekskludert_destinasjon].

Bruk Angi som flere for å tilordne dette attributtet en liste med verdier fra feeden din, behandlede attributter eller verdier du oppretter. Dermed kan du tilordne flere destinasjoner til attributtet included_destination [inkludert_destinasjon] eller excluded_destination [ekskludert_destinasjon]. Dette gjør at det opprettes et gjentatt felt, slik at du kan legge til en liste med verdier i attributtet. Når det gjelder included_destination [inkludert_destinasjon] og excluded_destination [ekskludert_destinasjon], betyr det at du kan tilordne Shopping, Display Ads [Bannerannonser] og Shopping Actions.

Bruk «Hent ut»
Hvis du vil bruke avanserte alternativer, klikker du på pilen.
 • Skill mellom små og store bokstaver: Få ord og setninger til å samsvare nøyaktig med hvordan de er oppgitt her.
 • Behold bare den første samsvarende verdien: Hvis attributtet du ønsker å hente ut, gir to eller flere mulige treff, er det bare den første oppførte verdien som blir hentet ut. Hvis du for eksempel vil hente ut «gul», «rød» og «blå» fra en tittel, og tittelen er «Gul skjorte med blå striper», er det bare «gul» som blir hentet ut.
 • Søk som et regulært uttrykk: Alle verdier som følger et søkemønster (eller «regex»), samsvarer. Du må oppgi det regulære uttrykket ditt i tekstfeltet. Eksempel: For å fjerne alt unntatt de seks første sifrene i et attributt bruker du find: '^(.{6}).*$' replace: '\1'. 
 • Bare hele ord: Få hele ord til å samsvare nøyaktig slik de skrives inn. Du kan for eksempel unngå å finne ordet «gruppe» i ordet «aldersgruppe».
Bruk «Bruk den nyeste»
For attributter som bare er knyttet til pris og tilgjengelighet, kan du bruke Bruk den nyeste for å finne den nyligst oppdaterte verdien fra to eller flere feeder, og bruke den til å fylle ut attributtet ditt. 
Eksempel:
 • Bruk den nyeste av min_første_feed.tilgjengelighet og min_tilleggsfeed.tilgjengelighet
 • Bruk den nyeste av min_første_feed.pris og min_tilleggsfeed.pris
 • Bruk den nyeste av min_første_feed.salgspris og min_tilleggsfeed.salgspris
 • Bruk den nyeste av min_første_feed.startdato_for_tilbudspris og min_tilleggsfeed.startdato_for_tilbudspris

Feeder for oppdatering av varelager på nett i en eldre versjon 
Hvis du vil bruke en egen feed for oppdatering av priser og tilgjengelighet, kan du gjøre dette ved å opprette en ekstrafeed og bruke regelen «Bruk den nyeste» til å oppdatere hovedfeeden. 

Legg til endringer

Du kan legge til flere trinn for å endre dataene for et bestemt attributt. Bruk vilkår og endringer for å optimalisere dataene dine. Du kan for eksempel endre visse ord i produkttittelen eller oppdatere dataene dine for å overholde spesifikasjonene for produktinformasjon.

Bruk endringshandlinger

Bruk «Sett inn foran»
Bruk Sett inn foran for å legge til ord, fraser eller andre feedattributter i begynnelsen av en attributtverdi. Du kan gjøre dette for å forbedre søketermene eller produktinformasjonen din.
Eksempel:
 • Det kan hende du vil legge til en merkeverdi i en tittel som ikke allerede inneholder en.

Husk: Sett inn foran-endringer mislykkes bare hvis alle feedreferansene mislykkes. Eksempel:

 • Sett inn foran-endringen "farge: " +  f1.farge mislykkes hvis f1.farge ikke blir funnet.
 • Sett inn foran-endringen "farge: " + f1.farge + " " +"materiale: " + f1.materiale mislykkes ikke selv om f1.farge ikke blir funnet. Den mislykkes bare hvis både f1.farge og f1.materiale ikke blir funnet.
Bruk «Sett inn bak»
Bruk Sett inn bak for å legge til ord, fraser eller andre feedattributter i slutten av en attributtverdi. Du kan gjøre dette for å forbedre søketermene eller produktinformasjonen din.
Eksempel:
 •  Det kan hende du vil legge til en fargeverdi i en tittel som ikke allerede inneholder en. 

Husk: Sett inn bak-endringer mislykkes bare hvis alle feedreferansene mislykkes. Eksempel:

 • Sett inn bak-endringen "farge: " +  f1.farge mislykkes hvis f1.farge ikke blir funnet.
 • Sett inn bak-endringen "farge: " + f1.farge + " " +"materiale: " + f1.materiale mislykkes ikke selv om f1.farge ikke blir funnet. Den mislykkes bare hvis både f1.farge og f1.materiale ikke blir funnet.
Bruk «Standardisér»
Du kan bruke Standardisér til å optimalisere attributter med faste verdier ved å finne verdier som ikke støttes, og bytte dem ut med støttede verdier.
Eksempel:
 • For attributtet condition [tilstand] godtas bare verdiene «used» [brukt], «refurbished» [overhalt] og «new» [ny], så du kan endre alle forekomster av «vintage» til «used» [brukt].
Hvis du vil bruke avanserte alternativer, klikker du på pilen.
 • Skill mellom små og store bokstaver: Få ord og setninger til å samsvare nøyaktig med hvordan det er oppgitt her.
Bruk «Legg til et gjentatt felt»

Bruk Legg til et gjentatt felt for å legge til flere data for attributter som støtter flere verdier (for eksempel additional_image_link [ekstra_bildelink], included_destination [inkludert_destinasjon] og excluded_destination [ekskludert_destinasjon]). Med andre ord må du legge til en annen verdi i et gjentatt felt som allerede er fylt ut med en opprinnelig verdi. Det kan også brukes for tilpassede attributter. (Bruk Angi som flere for å fylle ut attributter uten eksisterende verdier).  

Eksempel:

Legg til Bannerannonser-destinasjonen for en feed som allerede har Shopping-annonser som destinasjon.

Bruk «Optimaliser nettadressen»

Bruk Optimaliser nettadressen for å endre eller fjerne nettadressekomponenter. Denne operatoren er laget spesielt for endring av nettadresser og har sikkerhetsfunksjoner for håndtering av parametere:

 • Hvis du legger til en ny parameter som allerede finnes, blir den automatisk erstattet.
 • Hvis du legger til en parameter nummer to, legges det automatisk til et &-tegn i stedet for et ?-tegn.
 

Eksempel:

Legg til en ny tilpasset sporingsparameter for ads_redirect [ads-viderekobling].

Startverdi for ads_redirect [ads-viderekobling]: https://www.myonlinestore.com/products/item1.html

 1. Angi verdien «google-products» for parameteren «utm_source».

 2. Angi verdien «shopping» for parameteren «utm_medium».

Sluttverdi for ads_redirect [ads-viderekobling]: https://www.myonlinestore.com/products/item1.html?utm_source=google-products&utm_medium=shopping

Bruk «Søk og erstatt»
Bruk Finn og erstatt til å søke etter ord eller uttrykk i feedene dine og bytte dem ut med nye verdier. Du kan gjøre dette for å forbedre søketermene dine eller effektivisere produktinformasjonen din. Det kan for eksempel være lurt å endre «pumps» til «høyhælte pumps». Finn og erstatt-handlinger utføres sekvensielt, ikke samtidig.
Hvis du vil bruke Avanserte alternativer, klikker du på pilen.
 • Skill mellom små og store bokstaver: Få ord og setninger til å samsvare med hvordan det er oppgitt her.
 • Erstatt bare det første treffet: Bare få den første forekomsten av ordet til å samsvare i et gitt attributt. Eksempel: Hvis beskrivelsen er «øredobber i sølv med sølvfjær», er det bare den første forekomsten av «sølv» som erstattes.
 • Søk som et regulært uttrykk: Alle verdier som følger et søkemønster (eller «regex»), samsvarer. Du må oppgi det regulære uttrykket ditt i tekstfeltet.Eksempel: For å fjerne alt unntatt de seks første sifrene i et attributt bruker du find: '^(.{6}).*$' replace: '\1'. 
 • Bare hele ord: Få hele ord til å samsvare nøyaktig slik de skrives inn. Du kan for eksempel unngå å finne ordet «gruppe» i ordet «aldersgruppe». 
Bruk «Regn ut»
Bruk Regn ut for å addere, subtrahere, multiplisere eller dividere de numeriske verdiene dine.
Eksempel:
 • Kanskje ønsker du å fylle ut attributtet sale_price [tilbudspris] basert på rabatten av price [pris] ved bruk av multiplikasjon.
 • Kanskje ønsker du å sette sammen forskjellige tilpassede kostnadsattributter for å regne ut cost_of_goods _sold [varekostnad]Finn ut mer om attributtet cost of goods sold [varekostnad]
Bruk «Del opp og velg»

Med Del opp og velg kan du velge ett eller flere elementer i en kommadelt eller pildelt liste (eller en annen type liste) og bruke denne teksten til å fylle ut en attributtverdi. Eksempel: Hvis produktene dine er kategorisert med verdien Apparel & Accessories > Clothing > Uniforms > White Coats [Klær og tilbehør > Klær > Uniformer > Laboratoriejakker] for product_type [produkttype], kan du tilordne product_type [produkttype] til et tilpasset attributt og bruke Del opp og velg for å beholde bare «White coats [Laboratoriejakker]». Deretter kan du sette inn denne verdien foran eller bak andre attributter i feeden din, for eksempel title [tittel].

Del opp: Angir hvilken node- eller symboltype du vil bruke til å dele opp listen din. For eksempel «>», «,» eller «;».

Velg: Velg hvilke av elementene eller nodene du vil bruke. Du kan velge verdier som «første» eller «siste», eller du kan velge en rekke verdier, for eksempel «1–nest siste» eller «2–5».

Kombiner: Hvis du har valgt flere noder, bruk Kombiner for å slå dem sammen til en enkelt verdi ved å bruke et valgfritt skillende element.

Merk: Du kan bruke Del opp i kombinasjon med Velg og/eller Kombiner. Hvis du ikke bruker Kombiner på verdien du deler opp, kan du måtte opprette et gjentatt attributt. For eksempel: a > b > c deles opp med «>» når du velger 2–3. Hvis du kombinerer med «+», får du én verdi «b + c». Hvis du ikke kombinerer verdiene, ender du opp med et gjentatt attributt – med de to verdiene «b» og «c».

Eksempel:

Opprett et tilpasset attributt ved å dele opp og velge den siste noden i product_type [produkttype]-strengen Apparel & Accessories > Clothing > Uniforms > White Coats [Klær og tilbehør > Klær > Uniformer > Laboratoriejakker] for å sette den bak attributtet title [tittel].

 1. Opprett et tilpasset attributt med navnet «siste produkttypenode».
 2. Angi det tilpassede attributtet som "min_første_feed.produkttype"
 3. Del opp: Del opp med «>». Dette deler strengen inn i fire noder: Klær og tilbehør, Klær, Uniformer, Laboratoriejakker.
 4. Velg: Velg «siste». Dette velger den siste noden i strengen, «Laboratoriejakker».
 5. Lagre som utkast.
 6. Opprett en ny regel for attributtet title [tittel], for eksempel: "min_første_feed.tittel" + " " + "siste produkttypenode"

Merk: I dette tilfellet, siden du bare velger én node fra strengen, trenger du ikke å bruke Kombiner. Hvis du vil bruke to noder, bruker du Kombiner med «, » For eksempel: Uniformer, Laboratoriejakker.

Bruk «Tøm»

Med Tøm-alternativet kan du fjerne verdien til hvilket som helst attributt. Dette kan være aktuelt hvis du for eksempel vil fjerne tekst som «Ikke aktuelt» fra en feedfil.

Eksempel:

 • Tøm verdien for attributtet brand [merke] hvis nåværende verdi er lik «Ikke aktuelt».

  Merk: Når Tøm-handlingen er utført for et bestemt produkt, gjelder ikke andre regler for dette produktet. Hvis attributtet er obligatorisk i henhold til spesifikasjonene for produktinformasjon, kan produkter bli avvist hvis du ikke oppgir noen verdi.

Ta en forhåndskikk på regelendringene dine

Når du justerer regelen din ved bruk av handlingene datakilder og endringer, kan du se en forhåndsvisning av utkastverdien din øverst til høyre på skjermen.

Hvis du vil se hvordan enkelte varene blir påvirket av endringene, klikker du på forstørrelsesglasset for å søke etter en vare-ID i katalogen, eller klikker på pilen for å gå gjennom produktene dine tilfeldig.  

Merk: Hvis du ikke kan klikke på forstørrelsesglasset eller pilknappen, kan du prøve å skjule reglene for datakilder eller endringer.

Hvis du oppretter flere regler på samme attributt, kan du se hvordan hver regel påvirker sluttverdien. Når du er ferdig med endringen, vises mellomverdien ved siden av regelen du har endret på. 

Vær oppmerksom på følgende: 
 • Hvis du foretar flere endringer ved å bruke én regel, tar mellomverdien de kombinerte endringene med i betraktning. 
 • Hvis en regel ikke gjelder for elementet du gjennomgår, vises ikke mellomverdien.

For å se Aktiv verdi og Utkastverdi som det skal vises hvis reglene dine brukes, holder du markøren over forhåndsvisningsboksen. 

Bruk vilkår

Vilkår kan legges til før en operasjon for å filtrere de varene i feeden din som oppfyller visse kriterier du selv velger. Hvis du for eksempel vil bruke en tittel på alle varer av et bestemt merke, kan du angi et vilkår for «brand» [«merke»] som «er lik» «Google». Hvis du velger et attributt fra feeden din, filtrerer dette vilkåret ut eksisterende verdier i verdien du har valgt. Eksempel på hvordan du kan gå frem:

 1. Velg enten et feedattributt eller et behandlet attributt som skal sammenlignes, fra rullegardinmenyen. Feedattributter er bestemte attributter fra en bestemt feed. Hvis du velger en feed, kan du spesifisere attributtnavnet og velge den rå feedverdien. Et behandlet attributt er den endelige attributtverdien som inkluderer eventuelle endringer fra feedregler som er tatt i bruk. 
 2. Velg operatoren for vilkåret fra den andre rullegardinmenyen, for eksempel «inneholder» eller «er ikke lik».
 3. Deretter angir du verdien du vil at vilkåret skal sammenlignes med. Dette kan være en statisk verdi eller en behandlet attributtverdi fra feeden din. 

Velg OG for å angi et vilkår nummer to som skal kombineres med det første. Dette kan være hva som helst, så lenge det ikke er i strid med det første vilkåret. Hvis begge vilkårene er gyldige, behandles operasjonen. Du kan for eksempel bruke regelen på skjorter som er røde OG har liten størrelse. 

Du kan også konfigurere regelen slik at den gjelder uavhengig for flere vilkår. For å gjøre dette velger du ELLER og angir et annet vilkår, slik at regelen brukes på enten det første eller andre vilkåret. Hvis ett av vilkårene som er oppgitt, er gyldig, behandles operasjonen. Du kan for eksempel bruke regelen på røde skjorter ELLER blå skjorter.

Vær oppmerksom på følgende 

 • Når du angir en pris, skal du bare bruke tallet uten valutaen.
 • Når du bruker «er lik», må du kontrollere at verdien du angir, samsvarer nøyaktig med verdien i feeden din. For eksempel kan ikke 13,00 være 13, $ 13,00 osv. 
 • Verdiene skiller ikke mellom små og store bokstaver.

Handlinger som «angi som» og «bruk den nyeste» brukes bare hvis vilkårene er oppfylt. 

Lagre feedregler

For å lagre reglene dine og ta dem i bruk i feeden din, klikker du på Bruk endringene-knappen. Du må behandle feeden på nytt når endringene er tatt i bruk. De nye reglene trer i kraft på den nyeste opplastingen av produktinformasjonen din, og de blir brukt på alle fremtidige opplastinger frem til du eventuelt gjør nye endringer.

For å endre en eksisterende regel klikker du på det grå feltet med regelen i «Regel»-kolonnen. Ta i bruk eventuelle regelendringer, og klikk deretter på Bruk endringene for å lagre endringene. Last opp produktinformasjonen for å ta i bruk endringene.

 

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt