Feedregels instellen

Met feedregels kunt u uw gegevens omzetten zodat ze voldoen aan onze vereisten voor productspecificaties. Gebruik feedregels om fouten op te lossen en ons te helpen de gegevens in uw feed te interpreteren. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u feedregels instelt voor uw productgegevens.

Voordat u begint

Als u de functie voor feedregels wilt gebruiken, moet u eerst een feed registreren en indienen in uw Merchant Center-account, zodat er gegevens zijn om regels mee te maken.

Opmerking: Gebruik het gedeelte voor ID-regels om feedregels voor het kenmerk id [id] in te stellen. Meer informatie over de configuratie van regels voor het kenmerk id [id]

Feedregels gebruiken

U kunt als volgt een nieuwe feedregel voor uw feed maken:

 1. Log in op uw Merchant Center-account.
 2. Klik in het paginamenu op Producten en vervolgens op Feeds.
 3. Selecteer de feed waarvoor u regels wilt maken.
 4. Klik boven aan de pagina op het tabblad Regels.
  • Als er meer dan één land van verkoop en doeltaal aan deze feed gekoppeld zijn, selecteert u het land waarop u de regel wilt toepassen.
 5. Als u geen feedregels heeft gemaakt voor het kenmerk dat u wilt bewerken, klikt u op Regel maken en selecteert u het overeenkomstige kenmerk in het dropdownmenu.
 6. Als u een bestaande reeks feedregels wilt bewerken, kunt u het kenmerk zoeken via de zoekbalk en op het kenmerk klikken dat u wilt bewerken.
 7. Configureer uw gegevensbronnen.
 8. Voeg Wijzigingen toe (optioneel).
 9. Klik op Opslaan als concept.
 10. De wijzigingen die u in uw regels heeft aangebracht, bevinden zich in de conceptfase. Klik op Wijzigingen testen om uw conceptregels te testen voordat ze op uw productgegevens worden toegepast.
 11. Klik op Toepassen om nieuwe of geüpdatete regels op te slaan en toe te passen. Klik op Verwijderen om de conceptregels te verwijderen.

De pagina Feedregels bevat een tabel met kenmerken. Hierin staan de doelkenmerken waarop regels van toepassing zijn.

Opmerking: De functie voor feedregels werkt trapsgewijs. Als u meerdere regels heeft, wordt de eerste regel als eerste toegepast en daarna de tweede, enzovoort. U vindt hieronder meer informatie over de verschillende soorten regels.

De standaardregel is de regel die Google aan elk kenmerk in uw feed toewijst door de waarde uit uw aanvullende of primaire feed te nemen. Als u de regel wilt aanpassen, kunt u de manier wijzigen waarop het kenmerk wordt gedefinieerd.

Gegevensbronnen toevoegen

Configureer uw gegevensbronnen om te bepalen waar de gegevens voor het kenmerk vandaan moeten komen. Gebruik voorwaarden en bewerkingen ('Instellen op', 'Ophalen' en 'Nieuwste kiezen') om aan te geven hoe uw gegevens moeten worden opgehaald. Met deze bewerkingen kunt u een doel definiëren met behulp van een bestaande gegevensbron of kunt u gegevens uit een bron ophalen.

Bewerkingen voor gegevensbronnen gebruiken

'Instellen op' gebruiken
Met de optie Instellen op kunt u waarden voor een doelkenmerk instellen op basis van een combinatie van inkomende kolommen (uit uw primaire en aanvullende feeds) en statische waarden. Zo kunt u uw bestaande productgegevens aanvullen en uitbreiden met extra waarden. U kunt bijvoorbeeld een merk toevoegen aan een titel. De regel 'Instellen op' kunt u op de volgende manieren gebruiken:
 • Stel een inkomende kolomnaam in op een bepaald Google-kenmerk
  • Voorbeeld: Beschikbaarheid instellen op: my_first_feed.stockstatus
 • Vul een doelkenmerk in met één vaste statische waarde
  • Voorbeeld: Staat instellen op: 'Nieuw'
 • Vul een doelkenmerk in met een combinatie van inkomende kolommen, statische waarden of verwerkte waarden. Gebruik de functie voor aaneenschakeling (of combinatie) om een reeks te maken die bestaat uit meerdere kolommen of waarden.
  • Voorbeeld: Titel instellen op: my_first_feed.brand + " " + my_first_feed.title
Aandachtspunten: De samenvoegingsregels voor Instellen op mislukken alleen als alle feedverwijzingen mislukken. Voorbeeld:
 • Titel instellen op: my_first_feed.brand + " " + my_first_feed.title mislukt als beide feedverwijzingen niet kunnen worden opgelost.
 • Titel instellen op: my_first_feed.brand + " " + my_first_feed.title mislukt niet als alleen my_first_feed.brand niet kan worden opgelost. In plaats daarvan wordt dit: Titel instellen op my_first_feed.title.
'Instellen op meerdere' gebruiken

Gebruik Instellen op meerdere om dit kenmerk in te vullen met een lijst waarden uit uw feed, een lijst waarden uit verwerkte kenmerken of waarden die u zelf maakt.

Hiermee wordt een herhaald veld gemaakt, zodat u een lijst met waarden kunt toevoegen aan het kenmerk en meerdere bestemmingen kunt toewijzen aan de kenmerken included_destination [inbegrepen_bestemming] en excluded_destination [uitgesloten_bestemming] of meerdere landen aan het kenmerk shopping_ads_excluded_country [uitgesloten_land_shopping_advertenties]. In het geval van included_destination [inbegrepen_bestemming] en excluded_destination [uitgesloten_bestemming] betekent dit dat u Shopping-advertenties, display-advertenties en Kopen op Google kunt toewijzen.

'Ophalen' gebruiken
Klik op de pijl om Geavanceerde opties toe te passen.
 • Hoofdlettergevoelig: Woorden en woordgroepen matchen met exact de hoofdletters zoals ze zijn opgegeven.
 • Alleen eerste overeenkomende waarde behouden: Als voor het kenmerk dat u wilt extraheren 2 of meer mogelijke overeenkomsten zijn, wordt alleen de eerste opgegeven waarde geëxtraheerd. Als u bijvoorbeeld 'geel', 'rood' en 'blauw' wilt extraheren uit een titel en de titel is 'Blauw gestreept geel shirt', wordt alleen 'geel' geëxtraheerd.
 • Zoeken als reguliere expressie: Zoeken op alle waarden die voldoen aan een zoekpatroon (ook 'regex'). U moet de reguliere expressie invoeren in het tekstveld. Als u bijvoorbeeld alles behalve de eerste zes cijfers in een kenmerk wilt verwijderen, gebruikt u: find: '^(.{6}).*$' replace: '\1'.
 • Alleen hele woorden: Alleen hele woorden matchen zoals ze zijn opgegeven. Hiermee voorkomt u bijvoorbeeld dat het woord 'blauw' in 'blauwpaars' wordt gedetecteerd.
'Nieuwste kiezen' gebruiken
Voor kenmerken die alleen op prijs en beschikbaarheid betrekking hebben, gebruikt u Nieuwste kiezen om de meest recent geüpdatete waarde uit 2 of meer feeds te vinden en deze waarde voor uw kenmerk in te vullen.
Voorbeeld:
 • Nieuwste kiezen van: my_first_feed.availability en my_supplemental_feed.availability
 • Nieuwste kiezen van: my_first_feed.price en my_supplemental_feed.price
 • Nieuwste kiezen van: my_first_feed.sale_price en my_supplemental_feed.sale_price
 • Nieuwste kiezen van: my_first_feed.sale_price_effective_date en my_supplemental_feed.sale_price_effective_date

Verouderde feeds voor het updaten van de online voorraad 
Als u een aparte feed wilt gebruiken voor updates van prijzen en beschikbaarheid, kunt u dit doen door een aanvullende feed te maken en de regel 'Nieuwste kiezen' te gebruiken om uw primaire feed te updaten. 

Wijzigingen toevoegen

Met Wijzigingen kunt u extra stappen toevoegen om uw gegevens voor een bepaald kenmerk aan te passen. Gebruik voorwaarden en wijzigingsbewerkingen om uw gegevens te optimaliseren. U kunt bijvoorbeeld bepaalde woorden in de titel van uw product wijzigen of uw gegevens updaten om aan de productspecificaties te voldoen.

Wijzigingsbewerkingen gebruiken

'Vooraan invoegen' gebruiken
Gebruik Vooraan invoegen om woorden, woordgroepen of andere feedkenmerken aan het begin van een kenmerkwaarde toe te voegen. U kunt dit doen om zoektermen te verbeteren of uw productgegevens te stroomlijnen.
Voorbeeld:
 • U kunt een merkwaarde toevoegen aan titels die nog geen merkwaarde bevatten.

Aandachtspunten: Vooraan invoegen mislukt alleen als alle feedverwijzingen mislukken. Voorbeeld:

 • "color: " + f1.color ["kleur: " + f1.color] vooraan invoegen mislukt als f1.color niet kan worden opgelost.
 • "color: " + f1.color + " " +"material: " + f1.material ["kleur: " + f1.color + " " +"materiaal: " + f1.material] vooraan invoegen mislukt niet als f1.color niet kan worden opgelost. Dit mislukt alleen als f1.color en f1.material beide niet kunnen worden opgelost.
'Achteraan invoegen' gebruiken
Gebruik Achteraan invoegen om woorden, woordgroepen of andere feedkenmerken aan het einde van een kenmerkwaarde toe te voegen. U kunt dit doen om zoektermen te verbeteren of uw productgegevens te stroomlijnen.
Voorbeeld:
 • U kunt een kleurwaarde toevoegen aan titels die nog geen kleurwaarde bevatten.

Aandachtspunten: Achteraan invoegen mislukt alleen als alle feedverwijzingen mislukken. Voorbeeld:

 • "color: " + f1.color ["kleur: " + f1.color] achteraan invoegen mislukt als f1.color niet kan worden opgelost.
 • "color: " + f1.color + " " +"material: " + f1.material ["kleur: " + f1.color + " " +"materiaal: " + f1.material] achteraan invoegen mislukt niet als f1.color niet kan worden opgelost. Dit mislukt alleen als f1.color en f1.material beide niet kunnen worden opgelost.
'Standaardiseren' gebruiken
Gebruik Standaardiseren om kenmerken te optimaliseren waarvoor een beperkt aantal waarden wordt geaccepteerd. Niet-ondersteunde waarden worden opgespoord en door ondersteunde waarden vervangen.
Voorbeeld:
 • Voor het kenmerk condition [staat] worden alleen de waarden 'used' [gebruikt], 'refurbished' [opgeknapt] en 'new' [nieuw] geaccepteerd. U kunt 'vintage' dus overal vervangen door 'used' [gebruikt].
Klik op de pijl om Geavanceerde opties toe te passen.
 • Hoofdlettergevoelig: Woorden en woordgroepen zoeken met exact hetzelfde hoofdlettergebruik.
'Herhaald veld toevoegen' gebruiken

Gebruik Herhaald veld toevoegen om extra gegevens toe te voegen aan kenmerken waarvoor meerdere waarden mogelijk zijn (bijvoorbeeld additional_image_link [extra_afbeeldingslink], included_destination [inbegrepen_bestemming], excluded_destination [uitgesloten_bestemming], enzovoort). Hiermee kunt u dus een tweede waarde toevoegen aan een herhaald veld dat al een waarde bevat. U kunt het veld ook gebruiken voor aangepaste kenmerken. (Gebruik Instellen op meerdere om waarden toe te voegen aan kenmerken zonder bestaande waarden.).

Voorbeeld:

Voeg de bestemming Display-advertentie toe aan een feed die Shopping-advertenties al als bestemming heeft.

'URL optimaliseren' gebruiken

Gebruik URL optimaliseren om URL-componenten te bewerken of te verwijderen. Deze operator is speciaal bedoeld voor het wijzigen van URL's en zorgt voor een correcte verwerking van parameters:

 • Als u een nieuwe parameter toevoegt die al bestaat, wordt deze automatisch vervangen.
 • Als u een tweede parameter toevoegt, wordt automatisch een & in plaats van een ? toegevoegd.

Voorbeeld:

Voeg een nieuwe aangepaste trackingparameter toe voor ads_redirect [ads_omleiding].

Aanvankelijke waarde voor ads_redirect [ads_omleiding]: https://www.myonlinestore.com/products/item1.html

 1. Stel voor parameter 'utm_source' de waarde 'google-products' in.

 2. Stel voor parameter 'utm_medium' de waarde 'shopping' in.

Uiteindelijke waarde voor ads_redirect [ads_omleiding]: https://www.myonlinestore.com/products/item1.html?utm_source=google-products&utm_medium=shopping

'Zoeken en vervangen' gebruiken
Gebruik Zoeken en vervangen om naar woorden of woordgroepen in uw feeds te zoeken en deze door nieuwe waarden te vervangen. U kunt dit doen om zoektermen te verbeteren of uw productgegevens te stroomlijnen. Zo kunt u bijvoorbeeld 'hakken' veranderen in 'hakschoenen'. Zoek- en vervangbewerkingen worden opeenvolgend uitgevoerd, niet tegelijkertijd.
Klik op de pijl om Geavanceerde opties toe te passen.
 • Hoofdlettergevoelig: Woorden en woordgroepen matchen met exact de hoofdletters zoals ze zijn opgegeven.
 • Alleen eerste overeenkomst vervangen: Alleen de eerste instantie matchen van het woord in een bepaald kenmerk. Als de beschrijving bijvoorbeeld 'zilveren oorbellen met zilveren veren' is, wordt alleen de eerste instantie van 'zilver' vervangen.
 • Zoeken als reguliere expressie: Zoeken op alle waarden die voldoen aan een zoekpatroon (ook 'regex'). U moet de reguliere expressie invoeren in het tekstveld. Als u bijvoorbeeld alles behalve de eerste zes cijfers in een kenmerk wilt verwijderen, gebruikt u: find: '^(.{6}).*$' replace: '\1'.
 • Alleen hele woorden: Alleen hele woorden matchen zoals ze zijn opgegeven. Hiermee voorkomt u bijvoorbeeld dat het woord 'blauw' in 'blauwpaars' wordt gedetecteerd.
'Berekenen' gebruiken
Gebruik Berekenen om numerieke waarden op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen of te delen.
Voorbeeld:
'Splitsen en kiezen' gebruiken

Met de optie Splitsen en kiezen kunt u een of meerdere elementen in een door komma's gescheiden lijst, door pijlen gescheiden lijst of een andere lijst selecteren en die tekst gebruiken om een kenmerkwaarde in te vullen. Als uw producten bijvoorbeeld zijn gecategoriseerd met het kenmerk product_type [producttype] en de waarde Apparel & Accessories > Clothing > Uniforms > White Coats [Kleding en accessoires > Kleding > Uniformen > Witte jassen], kunt u product_type [producttype] toewijzen aan een aangepast kenmerk en Splitsen en kiezen gebruiken om alleen Witte jassen te behouden. Vervolgens kunt u deze waarde gebruiken om andere kenmerken in uw feed vooraan of achteraan toe te voegen, bijvoorbeeld het kenmerk title [titel].

Splitsen: Geef aan bij welk type knooppunt of symbool u uw lijst wilt scheiden. Bijvoorbeeld '>', ',' of ';'.

Selecteren: Selecteer de elementen of knooppunten die u wilt gebruiken. U kunt waarden kiezen als 'eerste' of 'laatste', of u kunt een bereik van waarden selecteren, zoals '1-voorlaatste' of '2-5'.

Combineren: Als u meerdere knooppunten heeft geselecteerd, gebruikt u Combineren om ze samen te voegen in één waarde, met behulp van een scheidingsteken van uw keuze.

Opmerking: U kunt Splitsen gebruiken in combinatie met Selecteren en/of Combineren. Als u de waarde die u splitst niet combineert, kunt u een herhaald kenmerk maken. Voorbeeld: a > b > c wordt gesplitst op '>' en vervolgens selecteert u 2-3. Als u combineert op '+' krijgt u één enkele waarde 'b + c'. Als u de waarden niet combineert, krijgt u een herhaald kenmerk met de twee waarden 'b' en 'c'.

Voorbeeld:

Maak een aangepast kenmerk door het laatste knooppunt van de tekenreeks Apparel & Accessories > Clothing > Uniforms > White Coats [Kleding en accessoires > Kleding > Uniformen > Witte jassen] voor product_type [producttype] te splitsen en te selecteren om het aan het kenmerk title [titel] toe te voegen.

 1. Maak een aangepast kenmerk met de naam 'laatste knooppunt van producttype'.
 2. Stel het aangepaste kenmerk in op "my_first_feed.product_type".
 3. Splitsen: Splits op '>'. Dit verdeelt de tekenreeks in 4 knooppunten: Apparel & Accessories [Kleding en accessoires], Clothing [Kleding], Uniforms [Uniformen], White Coats [Witte jassen].
 4. Selecteren: Kies 'laatste'. Hiermee wordt het laatste knooppunt in de tekenreeks, 'White coats [Witte jassen]' geselecteerd.
 5. Sla dit op als concept.
 6. Maak een nieuwe regel voor het kenmerk title [titel], bijvoorbeeld om het nieuwe kenmerk achteraan de titel toe te voegen: "my_first_feed.title" + " " + "last node product type"

Opmerking: In dit geval gebruikt u Combineren niet, omdat u slechts één knooppunt uit de reeks selecteert. Als u 2 knooppunten wilt gebruiken, gebruikt u Combineren op ',' (bijvoorbeeld: Uniforms [Uniformen], White Coats [Witte jassen]).

'Wissen' gebruiken

Met de optie Wissen kunt u de waarde van een kenmerk verwijderen. U gebruikt het bijvoorbeeld als u tekst zoals 'n.v.t.' uit een feedbestand wilt verwijderen.

Voorbeeld:

 • Als de huidige waarde voor het kenmerk brand [merk] gelijk is aan 'n.v.t.', gebruikt u Wissen.

  Opmerking: Zodra de bewerking Wissen is uitgevoerd voor een specifiek product, gelden er geen regels meer voor dat product. Als het kenmerk vereist is volgens de productspecificaties, kunnen uw producten worden afgekeurd wanneer u de waarde niet opgeeft.

Een voorbeeld van uw regelwijzigingen bekijken

Wanneer u uw regel via de bewerkingen Gegevensbronnen en Wijzigingen aanpast, kunt u in de rechterbovenhoek van het scherm een voorbeeld van uw Conceptwaarde bekijken.

Als u wilt zien welk effect de wijzigingen op bepaalde artikelen hebben, klikt u op het vergrootglas om in de catalogus naar een artikel-ID te zoeken of klikt u op de pijl om willekeurig door uw producten te browsen.

Opmerking: Als u niet op het vergrootglas of de pijlknop kunt klikken, probeert u de regels Gegevensbron of Wijzigingen samen te vouwen.

Als u meerdere regels voor hetzelfde kenmerk maakt, kunt u zien hoe elke regel de uiteindelijke waarde beïnvloedt. Wanneer u klaar bent met bewerken, verschijnt de tussentijdse waarde naast de regel die u heeft bewerkt.

Houd rekening met het volgende:
 • De tussentijdse waarde houdt rekening met de gecombineerde wijzigingen als u meerdere wijzigingen aanbrengt met een enkele regel.
 • Als een regel niet van toepassing is op het artikel dat u bekijkt, wordt de tussenwaarde niet weergegeven.

Als u de Actieve waarde en de Conceptwaarde wilt zien zoals deze worden weergegeven wanneer uw regels worden toegepast, plaatst u de muisaanwijzer op het voorbeeldvenster.

Voorwaarden gebruiken

Voorwaarden kunnen vóór een bewerking worden toegevoegd om artikelen in uw feed te filteren die voldoen aan bepaalde criteria die u opgeeft. Als u bijvoorbeeld een titel wilt toepassen op alle artikelen van een bepaald merk, kunt u een voorwaarde instellen voor 'merk' 'is gelijk aan' 'Google'. Als u een kenmerk uit uw feed selecteert, worden bestaande waarden gefilterd op basis van de voorwaarde. Als u bijvoorbeeld een waarde wilt toevoegen:

 1. Selecteer in het eerste dropdownmenu een feedkenmerk of een verwerkt kenmerk waarmee u de waarden wilt vergelijken. Feedkenmerken zijn specifieke kenmerken in een bepaalde feed. Als u een feed selecteert, kunt u de kenmerknaam opgeven en de onbewerkte feedwaarde selecteren. Een verwerkt kenmerk is de definitieve kenmerkwaarde na toepassing van eventuele wijzigingen op basis van feedregels.
 2. Selecteer in het tweede dropdownmenu de operator voor de voorwaarde. Bijvoorbeeld 'bevat' of 'is niet gelijk aan'.
 3. Voer vervolgens de waarde in die u voor de vergelijking wilt gebruiken. Dit kan een statische waarde of een verwerkte kenmerkwaarde uit uw feed zijn.

Als u een tweede voorwaarde wilt invoeren die met de eerste moet worden gecombineerd, selecteert u EN. U kunt elke waarde opgeven voor deze voorwaarde, zolang deze niet strijdig is met de eerste voorwaarde. Als beide voorwaarden geldig zijn, wordt de bewerking toegepast. U kunt de regel bijvoorbeeld toepassen op shirts die rood zijn EN maat S hebben.

U kunt de regel ook op basis van afzonderlijke voorwaarden toepassen. In dat geval selecteert u OF en voert u een tweede voorwaarde in, zodat de regel op basis van de eerste of de tweede voorwaarde wordt toegepast. Als een van de ingevoerde voorwaarden geldig is, wordt de bewerking toegepast. U kunt de regel bijvoorbeeld toepassen op rode OF blauwe shirts.

Aandachtspunten

 • Wanneer u een prijs invoert, geeft u het bedrag zonder de valuta op (dus alleen het getal).
 • Wanneer u 'is gelijk aan' gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de ingevoerde waarde exact overeenkomt met de waarde in uw feed. Zo is 13.00 niet hetzelfde als 13, $ 13.00, enzovoort.
 • De waarden zijn niet-hoofdlettergevoelig.

Bewerkingen zoals 'Instellen op' en 'Nieuwste kiezen' worden alleen toegepast als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Feedregels opslaan

Klik op de knop Wijzigingen toepassen om uw regels op te slaan en op uw feed toe te passen. Nadat uw wijzigingen zijn toegepast, moet uw feed opnieuw worden verwerkt. De nieuwe regels verschijnen na de nieuwste upload van uw productgegevens en worden toegepast op alle uploads, totdat u de regels opnieuw wijzigt.

Als u een bestaande regel wilt bewerken, klikt u op het grijze vak met de regel in de kolom Regel. Wijzig de regel en klik op Wijzigingen toepassen om uw wijzigingen op te slaan. Upload uw productgegevens om de wijzigingen toe te passen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen