איך מגדירים כללי פיד

כללי פיד מאפשרים לבצע טרנספורמציה בנתונים שלכם כך שיתאימו לדרישות של מפרט נתוני המוצרים. כללי פיד מאפשרים לפתור שגיאות ועוזרים לנו לפרש את הנתונים בפיד. במאמר זה נסביר איך מגדירים כללי פיד לנתוני מוצרים.

לפני שמתחילים

כדי להשתמש בתכונה 'כללי פיד', צריך קודם לרשום ולשלוח פיד בחשבון Merchant Center, כדי שיהיו נתונים שבשבילם אפשר ליצור כללים.

הערה: כדי להגדיר כללי פיד בשביל המאפיין id [מזהה], היעזרו בקטע 'כללי מזהה'. מידע נוסף על הגדרת כללים לגבי המאפיין 'מזהה'

איך משתמשים בכללי פיד

כדי ליצור כללים חדשים לפיד:

 1. נכנסים לדף פידים בקטע מוצרים.
 2. בוחרים את הפיד שרוצים להפעיל עליו כללים.
 3. לוחצים על הכרטיסייה כללים בחלק העליון של הדף.
 4. אם משויכות לפיד הזה יותר ממדינת מכירה אחת ושפת יעד אחת, חשוב לוודא שבוחרים את המדינה שעליה רוצים להחיל את הכלל.
 5. לוחצים על יצירת כלל.
 6. בוחרים את המאפיין שרוצים להשפיע עליו בעזרת כללי פיד.
 7. מגדירים את מקורות הנתונים.
 8. מוסיפים שינויים (לא חובה).
 9. לוחצים על שמירה כטיוטה.
 10. השינויים שבוצעו בכללים נשמרים במצב טיוטה. לוחצים על בדיקת שינויים כדי לבדוק את כללי הטיוטה לפני שמחילים אותם על נתוני המוצרים.
 11. לוחצים על החלה כדי לשמור ולהחיל את הכללים החדשים או המעודכנים. לוחצים על מחיקה כדי להסיר את כללי הטיוטה.

בדף 'כללי פיד' מופיעה טבלת מאפיינים, שבה אפשר לראות סקירה כללית של מאפייני היעד שהוגדרו לגביהם כללים.

הערה: התכונה 'כללי פיד' פועלת בצורה מדרגית. כלומר, אם יש כמה כללים, היא תפעיל תחילה את הכלל הראשון, לאחר מכן את הכלל השני וכן הלאה. בהמשך המאמר אפשר למצוא מידע נוסף על סוגי הכללים השונים.

כלל ברירת המחדל הוא הכלל ש-Google מקצה לכל מאפיין בפיד, ובו היא משתמשת בערך מהפיד הראשי או מהפיד המשלים. אם רוצים להתאים אישית את הכלל, אפשר לשנות את ההגדרה של המאפיין.

הוספת מקורות נתונים

כדי לקבוע מהיכן יגיעו הנתונים עבור המאפיין, צריך להגדיר את מקורות הנתונים. כדי להגדיר את אופן אחזור הנתונים, משתמשים בתנאים ובפעולות (הגדרה כ:, חילוץ, שימוש בערך האחרון). פעולות אלה מאפשרות להגדיר יעד באמצעות מקור נתונים קיים או לחלץ נתונים ממקור מסוים. 

שימוש בפעולות המבוצעות במקור נתונים

איך משתמשים בפעולה "הגדרה כ:"
הפעולה הגדרה כ: מאפשרת לאכלס מאפיין יעד בשילוב של ערכים סטטיים ועמודות קלט, כלומר נתונים שמגיעים מעמודות בפיד הראשי או בפידים המשלימים. כך תוכלו להוסיף את נתוני המוצרים הקיימים ולהרחיב אותם בעזרת ערכים נוספים. לדוגמה, אם רוצים להוסיף שם מותג לשם המוצר, אפשר להשתמש בכלל "הגדרה כ:" בדרכים הבאות:
 • להגדיר שם של עמודת קלט למאפיין Google מסוים
  • דוגמה: הגדרה של 'זמינות' כ: הפיד_הראשון_שלי.סטטוס_מלאי
 • לאכלס מאפיין יעד בערך מחרוזת סטטי אחד מוגדר
  • לדוגמה: הגדרה (של) 'מצב' כ: "חדש"
 • לאכלס מאפיין יעד בשילוב כלשהו של עמודות קלט, ערכים סטטיים או ערכים מעובדים. אפשר להשתמש בתכונה 'שרשור' (או 'שילוב') כדי ליצור מחרוזת מכמה עמודות או ערכים. 
  • דוגמה: הגדרה של 'שם_מוצר' כ: הפיד_הראשון_שלי.מותג + " " + הפיד_הראשון_שלי.שם_מוצר
חשוב לזכור: כללי שרשור של הגדרה כ: נכשלים רק אם כל ההפניות לפיד נכשלות. לדוגמה: 
 • הגדרה של 'שם_מוצר' כ: הפיד_הראשון_שלי.מותג + " " + הפיד_הראשון_שלי.שם_מוצר – כלל זה ייכשל אם לא תהיה אפשרות לפענח את שתי ההפניות לפיד.
 • הגדרה של 'שם_מוצר' כ: הפיד_הראשון_שלי.מותג + " " + הפיד_הראשון_שלי.שם_מוצר – כלל זה לא ייכשל אם לא תהיה אפשרות לפענח רק את הפיד_הראשון_שלי.מותג. במקום זאת, הכלל יהיה: הגדרה של 'שם_מוצר' כ: הפיד_הראשון_שלי.שם_מוצר
שימוש בכלל 'הגדרה כ: מרובה'

הערה: הפעולה הזו זמינה רק עבור המאפיינים included_destination [יעד_כלול] ו-excluded_destination [יעד_שלא_נכלל].

הכלל 'הגדרה כ: מרובה' משמש כדי להקצות למאפיין הזה רשימת ערכים מהפיד, ממאפייני התהליך או מהערכים שיצרתם. כך אפשר להקצות יעדים מרובים למאפיינים included_destination [יעד_כלול] או excluded_destination [יעד_שלא_נכלל]. הכלל יוצר שדה חוזר, כך שתוכלו להוסיף למאפיין רשימה של ערכים. במקרה של המאפיינים included_destination [יעד_כלול] ו-excluded_destination [יעד_שלא_נכלל], המשמעות היא שאפשר להקצות את המאפיינים Shopping [שופינג], Display Ads [מודעות_לרשת_המדיה], ו-Shopping Actions.

איך משתמשים בפעולה "חילוץ"
כדי להחיל אפשרויות מתקדמות, צריך ללחוץ על החץ.
 • תלוי רישיות: התאמת מילים וביטויים בדיוק כפי שהוזנו (אותיות גדולות או קטנות).
 • שמירה על הערך התואם הראשון בלבד: אם המאפיין שרוצים לחלץ מחזיר שתי התאמות אפשריות או יותר, המערכת תחלץ רק את הערך הראשון שתפרטו. לדוגמה, אם רציתם לחלץ את הערכים 'צהוב', 'אדום' ו'כחול' משם המוצר, ושם המוצר הוא 'חולצה עם פסים כחולים וצהובים', רק הערך 'צהוב' יחולץ.
 • חיפוש כביטוי רגולרי: התאמת כל הערכים שמופיעים בדפוס חיפושים מסוים (נקרא גם 'regex'). תצטרכו להזין את הביטוי הרגולרי בשדה הטקסט. לדוגמה, כדי להסיר הכול מלבד שש הספרות הראשונות של מאפיין, משתמשים בדפוס הבא: find: '^(.{6}).*$' replace: '\1'‎. 
 • מילים שלמות בלבד: התאמה של מילים שלמות בלבד כפי שהוזנו. לדוגמה, המילה 'שלי' לא תזוהה בתוך המילה 'שלישי'.
איך משתמשים בפעולה "שימוש בערך האחרון"
כדי לאכלס מאפיינים הקשורים למחיר ולזמינות בלבד, משתמשים בפעולה שימוש בערך האחרון כדי למצוא את הערך העדכני ביותר משני פידים או יותר, ולהשתמש בו לאכלוס המאפיין. 
דוגמה:
 • שימוש בערך האחרון של: הפיד_הראשון_שלי.זמינות וגם הפיד_המשלים_שלי.זמינות
 • שימוש בערך האחרון של: הפיד_הראשון_שלי.מחיר וגם הפיד_המשלים_שלי.מחיר
 • שימוש בערך האחרון של: הפיד_הראשון_שלי.מחיר_מבצע וגם הפיד_המשלים_שלי.מחיר_מבצע
 • שימוש בערך האחרון של: הפיד_הראשון_שלי.תאריכי_התוקף_של_מחיר_המבצע וגם הפיד_המשלים_שלי.תאריכי_התוקף_של_מחיר_המבצע

פידים מדור קודם לעדכון מלאי מוצרים מקוון 
אם רוצים להשתמש בפיד נפרד לצורך עדכוני מחירים וזמינות, אפשר ליצור פיד משלים ולהשתמש בכלל "שימוש בערך האחרון" כדי לעדכן את הפיד הראשי. 

הוספת שינויים

שינויים מאפשרים להוסיף שלבים נוספים לשינוי הנתונים של מאפיין נתון. תנאים ופעולות שינוי מאפשרים לבצע אופטימיזציה של הנתונים. לדוגמה, אפשר לשנות מילים מסוימות בשם המוצר או לעדכן את הנתונים כך שיעמדו בדרישות של מפרט נתוני המוצרים.

שימוש בפעולות שינוי

איך משתמשים בפעולה "הוספה לפני"
הפעולה הוספה לפני מאפשרת להוסיף מילים, ביטויים או מאפייני פיד אחרים בתחילת ערך של מאפיין. פעולה זו מתאימה כאשר רוצים לשפר מונחי חיפוש או לייעל את נתוני המוצרים.
דוגמה:
 • אם רוצים להוסיף ערך מותג לשם מוצר שעדיין לא צוין בו מותג.

חשוב לזכור: שינויים באמצעות "הוספה לפני" נכשלים רק אם כל ההפניות לפיד נכשלות. לדוגמה:

 • הוספה לפני "צבע: " +  פ1.צבע – פעולה זו תיכשל אם לא תהיה אפשרות לפענח את פ1.צבע.
 • הוספה לפני "צבע: " + פ1.צבע + " " +"חומר: " + פ1.חומר – פעולה זו לא תיכשל אם לא תהיה אפשרות לפענח את פ1.צבע. הפעולה תיכשל רק אם לא תהיה אפשרות לפענח גם את פ1.צבע וגם את פ1.חומר.
איך משתמשים בפעולה "הוספה אחרי"
הפעולה הוספה אחרי מאפשרת להוסיף מילים, ביטויים או מאפייני פיד אחרים בסוף ערך של מאפיין. פעולה זו מתאימה כאשר רוצים לשפר מונחי חיפוש או לייעל את נתוני המוצרים.
דוגמה:
 •  אם רוצים להוסיף ערך צבע לשם מוצר שעדיין לא צוין בו צבע. 

חשוב לזכור: שינויים באמצעות "הוספה אחרי" נכשלים רק אם כל ההפניות לפיד נכשלות. לדוגמה:

 • הוספה אחרי "צבע: " +  פ1.צבע – פעולה זו תיכשל אם לא תהיה אפשרות לפענח את פ1.צבע.
 • הוספה אחרי "צבע: " + פ1.צבע + " " +"חומר: " + פ1.חומר – פעולה זו לא תיכשל אם לא תהיה אפשרות לפענח את פ1.צבע. הפעולה תיכשל רק אם לא תהיה אפשרות לפענח גם את פ1.צבע וגם את פ1.חומר.
איך משתמשים בפעולה "איפוס לערך הסטנדרטי"
הפעולה איפוס לערך הסטנדרטי מאפשרת לבצע אופטימיזציה של מאפיינים שמקבלים ערכים סופיים, על ידי חיפוש ערכים לא נתמכים והחלפתם בערכים נתמכים.
דוגמה:
 • המאפיין מצב מקבל רק את הערכים "משומש", "מחודש" ו"חדש", כך שאפשר לשנות את כל המופעים של "וינטג'" ל"משומש".
כדי להחיל אפשרויות מתקדמות, יש ללחוץ על החץ.
 • תלוי רישיות: התאמת מילים וביטויים בדיוק כפי שהוזנו (אותיות גדולות או קטנות).
איך משתמשים בפעולה "הוספת שדה חוזר"

הפעולה הוספת שדה חוזר מאפשרת להוסיף עוד נתונים למאפיינים שמקבלים כמה ערכים (לדוגמה, additional_image_link [קישור_לתמונה_נוספת], included_destination [יעד_כלול], excluded_destination [יעד_שלא_נכלל] וכדומה). במילים אחרות, אפשר להוסיף ערך שני לשדה חוזר שכבר מאוכלס בערך ראשון. אפשר להשתמש בפעולה זו גם בשביל מאפיינים מותאמים אישית. (הפעולה הגדרה כ:מרובה מאפשרת לאכלס מאפיינים שאין בהם בכלל ערכים קיימים).  

דוגמה:

אפשר להוסיף את היעד מודעות לרשת המדיה לפיד שהיעד מודעות שופינג כבר מוגדר עבורו.

איך משתמשים בפעולה "אופטימיזציה של כתובת אתר"

הפעולה אופטימיזציה של כתובת אתר מאפשרת לערוך או להסיר רכיבים של כתובת אתר. אופרטור זה מיועד ספציפית לביצוע שינויים בכתובת אתר, והוא כולל אמצעי הגנה לטיפול נכון בפרמטרים:

 • אם מוסיפים פרמטר חדש שכבר קיים, הוא יוחלף אוטומטית.
 • אם מוסיפים פרמטר שני, הסימן & יתווסף אוטומטית במקום ? .
 

דוגמה:

אפשר להוסיף פרמטר מעקב חדש מותאם אישית לכתובת שנמצאת במאפיין ads_redirect [הפניה_אוטומטית_Ads].

הערך ההתחלתי של המאפיין ads_redirect [הפניה_אוטומטית_של_ads]‏: https://www.myonlinestore.com/products/item1.html

 1. הגדרה של הפרמטר 'utm_source' לערך 'google-products'

 2. הגדרה של הפרמטר 'utm_medium' לערך 'shopping'

הערך הסופי של המאפיין ads_redirect [הפניה_אוטומטית_Ads]‏: https://www.myonlinestore.com/products/item1.html?utm_source=google-products&utm_medium=shopping

איך משתמשים בפעולה "חיפוש והחלפה"
הפעולה חיפוש והחלפה מאפשרת לחפש מילים או ביטויים בפידים ולהחליף אותם בערכים חדשים. פעולה זו מתאימה כאשר רוצים לשפר מונחי חיפוש או לייעל את נתוני המוצרים. לדוגמה, אם רוצים לשנות את "אימונית" ל"חליפת אימון". פעולות חיפוש והחלפה מבוצעות בזו אחר זו, ולא בו-זמנית.
כדי להחיל אפשרויות מתקדמות, יש ללחוץ על החץ.
 • תלוי רישיות: התאמת מילים וביטויים בדיוק כפי שהוזנו (אותיות גדולות או קטנות).
 • החלפת התאמה ראשונה בלבד: התאמה רק למופע הראשון של המילה במאפיין נתון. לדוגמה, אם התיאור הוא "עגילי כסף עם גוונים של כסף", יוחלף רק המופע הראשון של "כסף".
 • חיפוש כביטוי רגולרי: התאמת כל הערכים שמופיעים בדפוס חיפושים מסוים (נקרא גם 'regex'). תצטרכו להזין את הביטוי הרגולרי בשדה הטקסט.לדוגמה, כדי להסיר הכול מלבד שש הספרות הראשונות של מאפיין, משתמשים בדפוס הבא: find: '^(.{6}).*$' replace: '\1'‎. 
 • מילים שלמות בלבד: התאמה של מילים שלמות בלבד כפי שהוזנו. לדוגמה, המילה 'שלי' לא תזוהה בתוך המילה 'שלישי'. 
איך משתמשים בפעולה "חישוב"
הפעולה חישוב משמשת לחיבור, חיסור, כפל או חילוק של הערכים המספריים שלכם.
דוגמה:
 • אם רוצים לאכלס את המאפיין sale_price [מחיר_מבצע] בהתאם להנחה ביחס למאפיין price [מחיר], אפשר להשתמש בפעולת כפל.
 • אם רוצים להוסיף כמה מאפייני עלות מותאמים אישית יחד כדי לחשב cost_of_goods _sold [עלות_מוצרים_שנמכרו]למידע נוסף על המאפיין 'עלות מוצרים שנמכרו'
איך משתמשים בפעולה "פיצול ובחירה"

הפעולה פיצול ובחירה מאפשרת לבחור אלמנט אחד או יותר ברשימה שמופרדת באמצעות פסיקים או חיצים או בסוג אחר של רשימה, ולהשתמש בטקסט הזה כדי לאכלס ערך מאפיין. לדוגמה, אם המוצרים שלכם מחולקים לקטגוריות לפי הערך product_type [סוג_המוצר] של Apparel & Accessories > Clothing > Uniforms > White Coats [פריטי לבוש ואביזרים > ביגוד > תלבושות אחידות > מעילים לבנים], תוכלו להקצות את product_type [סוג_המוצר] למאפיין מותאם אישית ולהשתמש בפעולה פיצול ובחירה כדי להשאיר רק את "מעילים לבנים". לאחר מכן, תוכלו להשתמש בערך הזה כדי להוסיף אותו לפני או אחרי מאפיינים אחרים בפיד, כגון title [שם_מוצר].

פיצול: מציינים באיזה סוג של צומת או סמל רוצים להפריד את הרשימה. לדוגמה, ">" "," או ";".

בחירה: בוחרים באיזה מהאלמנטים, או הצמתים, רוצים להשתמש. אפשר לבחור ערכים כגון "ראשון" או "אחרון", או לבחור טווח של ערכים, כגון "1-אחד לפני האחרון" או "2-5".

שילוב: אם בחרתם כמה צמתים, אפשר להשתמש בפעולה שילוב כדי לצרף אותם יחד בערך אחד, באמצעות מפריד שתבחרו.

הערה: אפשר להשתמש בפעולה פיצול בשילוב עם הפעולות בחירה ו/או שילוב. אם לא משלבים את הערך שמפצלים, אפשר ליצור מאפיין חוזר. לדוגמה: a > b > c מפוצלים בצומת "‎>‎" ואז בוחרים 2-3. אם יוצרים את השילוב בצומת "+", מקבלים את הערך הבודד '‎b + c‎'. אם לא משלבים את הערכים, מקבלים מאפיין חוזר - עם שני הערכים 'b' ו-'c'.

דוגמה:

יוצרים מאפיין מותאם אישית ובוחרים את הצומת האחרון של מחרוזת ה-product_type [סוג_מוצר] Apparel & Accessories > Clothing > Uniforms > White Coats [פריטי לבוש ואביזרים > ביגוד > תלבושות אחידות > מעילים לבנים] כדי להוסיף אותו אחרי המאפיין title [שם_מוצר].

 1. יוצרים מאפיין מותאם אישית בשם "סוג מוצר צומת אחרון"
 2. מגדירים את המאפיין המותאם אישית כ: "הפיד_הראשון_שלי.סוג_המוצר"
 3. פיצול: פיצול ב: "‎>‎". פעולה זו מחלקת את המחרוזת לארבעה צמתים: Apparel & Accessories [פריטי לבוש ואביזרים], Clothing [ביגוד], Uniforms [תלבושות אחידות], White Coats [מעילים לבנים] .
 4. בחירה: בחירה ב: "האחרון". פעולה זו בוחרת את הצומת האחרון במחרוזת, "מעילים לבנים".
 5. שומרים את הכלל כטיוטה.
 6. יוצרים כלל חדש עבור המאפיין 'שם_מוצר', לדוגמה, כדי להוסיף את המאפיין החדש לשם המוצר: "הפיד_הראשון_שלי.שם" + " " + "סוג המוצר בצומת האחרון"

הערה: במקרה הזה, כיוון שבוחרים רק צומת אחד מהמחרוזת, אין צורך להשתמש בפעולה שילוב. אם רוצים להשתמש בשני צמתים, צריך להשתמש בפעולה שילוב ב:", " לדוגמה: Uniforms [תלבושות אחידות], White Coats [מעילים לבנים].

איך משתמשים בפעולה "ניקוי"

הפעולה ניקוי מאפשרת להסיר את הערך של מאפיין כלשהו. לדוגמה, אם רוצים להסיר טקסט כגון "לא רלוונטי" מקובץ פיד.

דוגמה:

 • במאפיין brand [מותג], אם הערך הנוכחי הוא "לא רלוונטי", ניקוי

  הערה: לאחר ביצוע הפעולה ניקוי במוצר מסוים, לא יפעלו כללים נוספים על המוצר הזה. אם המאפיין מוגדר כמאפיין חובה במפרט נתוני המוצרים, השארת הערך ריק עלולה להוביל לביטול או מניעה של אישור המוצרים.

איך להציג תצוגה מקדימה של שינויים בכללים

כשמבצעים שינויים בכללים באמצעות הפעולות מקורות נתונים ושינויים, אפשר להציג תצוגה מקדימה של ערך הטיוטה בפינה השמאלית העליונה של המסך.

כדי לראות כיצד פריטים מסוימים יושפעו מהשינויים, אפשר ללחוץ על הזכוכית המגדלת כדי לחפש מזהה פריט בקטלוג, או ללחוץ על החץ כדי לעבור בין המוצרים באופן אקראי.  

הערה: אם לא מצליחים ללחוץ על הזכוכית המגדלת או על לחצן החץ, אפשר לנסות לכווץ את הכללים של מקורות נתונים או שינויים.

אם יוצרים כמה כללים לאותו מאפיין, אפשר לראות איך כל כלל ישפיע על הערך הסופי. בסיום העריכה, ערך הביניים יופיע לצד הכלל שערכתם. 

חשוב לזכור: 
 • אם מבצעים כמה שינויים באמצעות כלל אחד, ערך הביניים ישקף את כל השינויים יחד. 
 • אם כלל מסוים אינו חל על הפריט המוצג ברגע נתון, ערך הביניים לא יופיע.

כדי לראות את הערך הפעיל ואת ערך הטיוטה כפי שהם יופיעו אם הכללים יחולו, יש להעביר את העכבר מעל תיבת התצוגה המקדימה. 

שימוש בתנאים

כדי לסנן את הפריטים בפיד לפי קריטריונים מסוימים ולהחיל פעולה מסוימת רק עליהם, אפשר להוסיף תנאים. לדוגמה, כדי להגדיר שם מוצר מסוים לכל הפריטים של מותג כלשהו, מגדירים את התנאי: "מותג" "שווה" "Google". אם בחרתם מאפיין מהפיד שלכם, התנאי יסנן ערכים קיימים מהערך שבחרתם. לדוגמה, אם בחרתם להוסיף:

 1. מהתפריט הנפתח הראשון, בוחרים מאפיין פיד או מאפיין מעובד שאליו רוצים להשוות. מאפייני פיד הם מאפיינים ספציפיים מפיד מסוים. כשבוחרים פיד, אפשר לציין את שם המאפיין הרצוי ואז לבחור את הערך הגולמי של הפיד. מאפיין מעובד הוא ערך המאפיין הסופי הכולל שינויים, אם בוצעו, בעקבות החלת כללים של פיד. 
 2. מהתפריט הנפתח השני, בוחרים את האופרטור של התנאי. לדוגמה, "מכיל" או "לא שווה".
 3. מזינים את הערך שרוצים להציב כתנאי או להשוות אליו. זה יכול להיות ערך סטטי או ערך מאפיין שעובר עיבוד מתוך הפיד. 

כדי להוסיף עוד תנאי שיפעל בשילוב עם התנאי הראשון, בוחרים באופרטור "וגם". אפשר להוסיף כל תנאי שרוצים, כל עוד הוא אינו סותר את התנאי הראשון. הפעולה תתבצע רק אם שני התנאים מתקיימים. לדוגמה, אפשר להחיל את הכלל על חולצות שהן גם אדומות וגם במידה קטנה. 

אפשר גם שהכלל יפעל בהתאם לשני התנאים בנפרד. לשם כך, בוחרים באופרטור או ומוסיפים תנאי שני, כדי שהכלל יפעל בהתאם לתנאי הראשון או בהתאם לתנאי השני. הפעולה תתבצע גם אם רק אחד מהתנאים מתקיים. לדוגמה, אפשר להחיל את הכלל על חולצות אדומות או על חולצות כחולות.

חשוב לזכור 

 • כשמזינים מחיר, מציינים רק את המספר, ללא המטבע.
 • כשמשתמשים באופרטור "שווה", חשוב לוודא שהערך שמזינים מתאים בדיוק לערך שמופיע בפיד. לדוגמה, הערך 13.00 אינו נחשב זהה לערכים 13, $13.00 וכדומה. 
 • הערכים אינם תלויי רישיות.

פעולות כמו "הגדרה כ:" ו"שימוש בערך האחרון" יחולו רק אם התנאים שהגדרתם מתקיימים. 

איך שומרים כללי פיד

כדי לשמור את הכללים שהגדרתם ולהחיל אותם על הפיד, יש ללחוץ על הלחצן החלת השינויים. לאחר החלת השינויים, צריך לעבד מחדש את הפיד. הכללים החדשים יופיעו בפעם הבאה שתעלו את נתוני המוצרים ויחולו בכל פעם שתעלו נתוני מוצרים, עד שתבצעו שוב שינויים בכללים.

כדי לערוך כלל קיים, יש ללחוץ על התיבה האפורה שבה מופיע הכלל בעמודה "כלל". מבצעים בכלל את השינויים הרצויים ואז לוחצים על החלת השינויים כדי לשמור אותם. כדי להחיל את השינויים שנערכו, מעלים את נתוני המוצרים.

 

 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה