Oznámení

V tomto centru nápovědy najdete obsah týkající se služby Merchant Center Next i pro klasické prostředí služby Merchant Center. Abyste se ujistili, že užíváte článek související s verzí Merchant Center, která se vás týká, vyhledejte v horní části každého článku logo služby.

Nastavení pravidel pro zdroj

Vlastní ikona pro záhlaví článku ve službě Merchant Center Classic

If you're looking for information about setting up attribute rules in the Merchant Center Next experience, click here.

Pravidla pro zdroj nabízejí možnost transformovat data tak, aby splňovala naše požadavky na specifikaci produktových dat. Pomocí pravidel pro zdroj můžete odstranit chyby a usnadnit interpretaci dat ve zdroji. Tento článek popisuje, jak se pravidla pro zdroj u produktových dat nastavují.

Než začnete

Abyste mohli funkci pravidel pro zdroj začít používat, musíte si nejprve zaregistrovat zdroj a odeslat jej do účtu Merchant Center, abyste získali data, pro která pak pravidla vytvoříte.

Upozornění: Pokud chcete nastavit pravidla pro zdroj pro atribut ID [id], použijte sekci pravidel pro ID. Další informace o nastavení pravidel pro atribut ID

Používání pravidel pro zdroj

Vytvoření nového pravidla pro zdroj:

 1. Přihlaste se k účtu Merchant Center.
 2. V nabídce stránky klikněte na položku Produkty a poté na možnost Zdroje.
 3. Vyberte zdroj, pro který chcete vytvořit pravidla.
 4. V horní části stránky klikněte na kartu Pravidla.
  • Pokud je s daným zdrojem propojeno více štítků zdroje, nezapomeňte vybrat štítek, na který chcete pravidlo aplikovat.
 5. Pokud chcete upravit atribut a ještě u něj nemáte vytvořená pravidla pro zdroj, klikněte na možnost Vytvořit pravidlo a daný atribut vyberte z rozbalovacího seznamu.
 6. Pokud chcete upravit stávající sadu pravidel pro zdroj, můžete atribut vyhledat pomocí vyhledávacího pole a kliknutím ho vybrat.
 7. Nakonfigurujte Zdroje dat.
 8. Pokud chcete, můžete přidat možnost Úpravy.
 9. Klikněte na tlačítko Uložit jako koncept.
 10. Změny pravidel jsou zatím ve stavu konceptu. Klikněte na možnost Otestovat změny a koncept pravidel před použitím otestujte.
 11. Kliknutím na tlačítko Použít nová nebo upravená pravidla uložíte a aplikujete. Pokud chcete koncept odstranit, klikněte na tlačítko Zahodit.

Stránka Pravidla pro zdroj obsahuje tabulku Atributy, která nabízí přehled cílových atributů, na které se pravidla vztahují.

Upozornění: Nástroj pravidel pro zdroj funguje sestupně: pokud máte nastaveno více různých pravidel, použije se nejprve první z nich, pak druhé a tak dále. Podrobnější informace o různých typech pravidel uvádíme níže.

Výchozím pravidlem je pravidlo, které Google přiřadí jednotlivým atributům ve zdroji zkopírováním hodnoty z vašeho doplňkového nebo hlavního zdroje. Pokud chcete pravidlo upravit, můžete změnit definici atributu.

Přidání zdrojů dat

Nakonfigurujte své zdroje dat tak, aby uváděly, odkud mají data pro atribut pocházet. Způsob získávání dat můžete určit pomocí podmínek a operací (Nastavit na, Získat nebo Použít nejnovější). Uvedené operace umožňují definovat cíl pomocí stávajícího zdroje dat nebo získat data z vybraného zdroje.

Používání operací u zdrojů dat

Pravidlo Nastavit na
Možnost Nastavit na umožňuje doplnit do cílového atributu kombinaci hodnot z vlastních sloupců z vašich primárních či doplňkových zdrojů nebo statických hodnot. Můžete tak připojit stávající produktová data a doplnit je dalšími hodnotami. Příklad: Přidání značky do názvu. Pravidlo Nastavit na můžete použít následovně:
 • Nastavení sloupce s vlastním názvem na konkrétní atribut Google
  • Příklad: Nastavit Dostupnost na: my_first_feed.stockstatus
 • Vložení předem nastaveného neměnného řetězce do cílového atributu
  • Příklad: Nastavit Stav na: „Nové“.
 • Vyplnění cílového atributu kombinací hodnot z vlastních sloupců, statických hodnot nebo zpracovaných hodnot. Pomocí funkce zřetězení (nebo kombinace) můžete vytvořit řetězec z různých sloupců nebo hodnot.
  • Příklad: Nastavit Title na: my_first_feed.brand + „ “ +my_first_feed.title
Důležité upozornění: Pravidla zřetězení možnosti Nastavit na mohou selhat pouze v případě, pokud selžou všechny reference zdroje. Příklad:
 • Nastavit Title na: my_first_feed.brand + „ “ +my_first_feed.title selže, pokud nebude možné vyřešit obě reference zdroje.
 • Nastavit Title na: my_first_feed.brand + „ “ +my_first_feed.title neselže, pouze pokud nebude možné vyřešit pouze my_first_feed.brand. Místo toho se použije Nastavit Title na: my_first_feed.title
Pravidlo Nastavit na více

Pomocí funkce Nastavit na více přiřadíte tomuto atributu seznam hodnot ze zdroje či ze zpracovaných atributů nebo hodnot, které sami vytvoříte.

Vytvoří se opakované pole, které umožňuje přidat seznam hodnot k atributu a přiřazovat více destinací k atributům zahrnuté cíle [included_destination], vyloučené destinace [excluded_destination] nebo více zemí do atributů země vyloučené z reklam v Nákupech [shopping_ads_excluded_country]. V případě atributů zahrnuté destinace [included_destination]vyloučené destinace [excluded_destination] to znamená, že můžete přiřadit hodnoty Shopping_ads, Display_ads.

Pravidlo Získat
Pokud chcete použít rozšířené možnosti, klikněte na šipku.
 • Rozlišení malých a velkých písmen: Vyhledává slova a fráze s velkými a malými písmeny přesně tak, jak je zadáte.
 • Uchovat pouze první shodující se hodnotu: Pokud atribut, který chcete získat, vrátí dvě nebo více možných shod, použije se pouze první hodnota. Pokud například chcete z názvu získat hodnoty „žlutá“, „červená“ a „modrá“ a název zní „Modrá a žlutá pruhovaná košile“, získá se pouze hodnota „žlutá“.
 • Vyhledat jako regulární výraz: spojení všech hodnot, která odpovídají vzorci vyhledávání (nebo „regulárnímu výrazu“). Budete muset zadat regulární výraz do textového pole. Například pro odstranění všeho kromě prvních šesti číslic atributu použijte: najít: '^(.{6}).*$' nahradit: '\1'.
 • Pouze celá slova: Vyhledává pouze celá slova, jak je zadáte. Například se tak nerozpozná slovo „červen“ uvnitř slova „červenec“.
Pravidlo Použít nejnovější
Pravidlo Použít nejnovější se lze využít pouze u atributů souvisejících s cenou a dostupností. Slouží k získání naposled upravované hodnoty ze dvou či více zdrojů; tuto hodnotu pak vloží do požadovaného atributu.
Příklad:
 • Použít nejnovější z: muj_prvni_zdroj.dostupnostmuj_doplnkovy_zdroj.dostupnost
 • Použít nejnovější z: muj_prvni_zdroj.cenamuj_doplnkovy_zdroj.cena
 • Použít nejnovější z: muj_prvni_zdroj.cena_v_akcimuj_doplnkovy_zdroj.cena_v_akci
 • Použít nejnovější z: my_first_feed.sale_price_effective_datemy_supplemental_feed.sale_price_effective_date

Zastaralé zdroje online dostupného zboží 
Před zavedením doplňkových zdrojů umožňovaly obchodníkům upravovat hodnoty cen a dostupnosti bez nutnosti znovu nahrávat hlavní zdroj produktů zdroje online dostupného zboží. Podpora zdrojů online dostupného zboží byla ukončena. Stejné funkce vám nyní nabízejí doplňkové zdroje. Můžete vytvořit doplňkový zdroj s atributem ID [id], Cena [price]Dostupnost [availability] a propojit nový doplňkový zdroj s primárním zdrojem pomocí pravidla Použít nejnovější.

Přidání úprav

Úpravy umožňují přidání dalších kroků, kterými změníte data vybraného atributu. Pomocí podmínek a operací úprav můžete svá data optimalizovat. Můžete například změnit vybraná slova v názvu produktu nebo upravit data tak, aby splňovala požadavky.

Používání operací úprav

Pravidlo Připojit před
Pomocí pravidla Připojit před můžete na začátek hodnoty atributu vložit slova, fráze nebo jiné atributy ze zdroje. Pomocí této funkce můžete například nahradit neefektivní vyhledávací výrazy lepšími nebo produktová data zjednodušit.
Příklad:
 • Můžete přidat svou značku do názvu, kde tento údaj chybí.

Důležité upozornění: Pravidlo Připojit před může selhat pouze v případě, pokud selžou všechny reference zdroje. Příklad:

 • Připojit před „barva: “ + f1.barva selže v případě, pokud nebude možné vyřešit atribut f1.barva.
 • Připojit před „barva: “ + f1.barva + „ “ + „materiál: “ + f1.materiál neselže v případě, pokud nebude možné vyřešit atribut f1.barva. Selže pouze v případě, pokud nebude možné vyřešit ani jeden z atributů f1.barvaf1.materiál.
Pravidlo Připojit za
Pomocí pravidla Připojit za můžete na konec hodnoty atributu připojit slova, fráze nebo jiné atributy ze zdroje. Pomocí této funkce můžete například nahradit neefektivní vyhledávací výrazy lepšími nebo produktová data zjednodušit.
Příklad:
 • Můžete přidat označení barvy do názvu, kde tento údaj chybí.

Důležité upozornění: Pravidlo Připojit za může selhat pouze v případě, pokud selžou všechny reference zdroje. Příklad:

 • Připojit za „barva: “ + f1.barva selže v případě, pokud nebude možné vyřešit atribut f1.barva.
 • Připojit za „barva: “ + f1.barva + „ “ + „materiál: “ + f1.materiál neselže v případě, pokud nebude možné vyřešit atribut f1.barva. Selže pouze v případě, pokud nebude možné vyřešit ani jeden z atributů f1.barvaf1.materiál.
Operace Standardizovat
Pomocí pravidla Standardizovat můžete upravit atributy, které přijímají pouze pevně danou hodnotu, vyhledáním nepodporovaných hodnot a nahrazením hodnotami podporovanými.
Příklad:
 • Atribut stav [condition] může mít pouze hodnoty used, refurbishednew. Můžete tedy například všechny hodnoty vintagenahradit hodnotou used.
Pokud chcete použít rozšířené možnosti, klikněte na šipku.
 • Rozlišení malých a velkých písmen: Vyhledává slova a fráze s velkými a malými písmeny přesně tak, jak je zadáte.
Pravidlo Přidat opakované pole

Pomocí pravidla Přidat opakované pole můžete přidat další údaje do atributů, které přijímají více hodnot (například url dalšího obrázku [additional_image_link], zahrnuté destinace [included_destination], vyloučené destinace [excluded_destination] atd.). Jinými slovy můžete přidat další hodnotu do opakovaného pole, ve kterém se již nachází jiná hodnota. Toto pravidlo můžete použít i pro vlastní atributy. (Pomocí pravidla Nastavit na více můžete přidat hodnoty do atributů bez stávajících hodnot)

Příklad:

Můžete přidat cílovou hodnotu Display_ads do zdroje, který již má jako cíl Shopping_ads.

Pravidlo Optimalizovat URL

Pomocí pravidla Optimalizovat URL můžete upravit adresu URL nebo některé její části odebrat. Toto pravidlo bylo vytvořeno speciálně pro úpravu adresy URL a obsahuje bezpečnostní opatření pro práci s parametry:

 • Když přidáte nový parametr, který již existuje, bude tento parametr automaticky nahrazen.
 • Když přidáte druhý parametr, bude místo znaku ? automaticky přidán znak &.

Příklad:

Můžete přidat nový vlastní měřící parametr do atributu ads_redirect [přesměrování_ads].

Počáteční hodnota atributu ads_redirect: https://www.myonlinestore.com/products/item1.html

 1. 740 Nastavit parametr „utm_source“ na hodnotu „google-products

 2. Nastavit parametr „utm_medium“ na hodnotu „shopping“.

Konečná hodnota atributu ads_redirect [přesměrování_ads]: https://www.myonlinestore.com/products/item1.html?utm_source=google-products&utm_medium=shopping

Operace Najít a nahradit
Pomocí pravidla Najít a nahradit můžete ve zdroji hledat slova nebo fráze a nahrazovat je novými hodnotami. Pomocí této funkce můžete například nahradit neefektivní vyhledávací výrazy lepšími nebo produktová data zjednodušit. Můžete například nahradit výraz Lodičky výrazem Lodičky na podpatku. Operace Najít a nahradit se provádějí postupně, nikoli současně.
Pokud chcete použít rozšířené možnosti, klikněte na šipku.
 • Rozlišení malých a velkých písmen: Vyhledává slova a fráze s velkými a malými písmeny přesně tak, jak je zadáte.
 • Nahradit pouze první shodu: Vyhledává pouze první výskyt slova v daném atributu. Pokud je popis například „stříbrné náušnice a stříbrné přívěsky“, bude nahrazen pouze první výskyt slova „stříbrné“.
 • Vyhledat jako regulární výraz: Spojení všech hodnot, které odpovídají vzorci vyhledávání (nebo „regulárnímu výrazu“). Budete muset zadat regulární výraz do textového pole. Například pro odstranění všeho kromě prvních šesti číslic atributu použijte: najít: '^(.{6}).*$' nahradit: '\1'.
 • Pouze celá slova: Vyhledává pouze celá slova, jak je zadáte. Například se tak nerozpozná slovo „červen“ uvnitř slova „červenec“.
Pravidlo Vypočítat
Pomocí funkce Vypočítat můžete přidávat, odečítat, násobit a dělit číselné hodnoty.
Příklad:
Pravidlo Rozdělit a vybrat

Pravidlo Rozdělit a vybrat umožňuje vybrat jeden nebo více prvků ze seznamu odděleného čárkami, šipkami nebo jiného seznamu a použít tento text k vyplnění hodnoty atributu. Pokud je například váš produkt kategorizován pomocí hodnoty product_type v kategorii Oblečení a doplňky > Oblečení > Uniformy > Bílé pláště, můžete atribut typ produktu product_type přiřadit k vlastnímu atributu a použít pravidlo Rozdělit a vybrat, abyste zachovali pouze „Bílé pláště“. Poté můžete tuto hodnotu připojit před nebo za další atributy ve zdroji, jako například atribut název [title].

Rozdělit: Určí, podle kterých typů uzlů nebo symbolů chcete seznam rozdělit. Například „>“ „,“ nebo „;“.

Vybrat: Vybere, které prvky nebo uzly chcete použít. Můžete zvolit hodnoty jako „první“ či „poslední“ nebo můžete vybrat rozsah hodnot, jako například „1–předposlední“ či „2–5“.

Sloučit: Pokud jste vybrali více uzlů, díky pravidlu Sloučit je můžete spojit do jedné hodnoty pomocí vámi zvoleného oddělovače.

Upozornění: Pravidlo Rozdělit můžete použít v kombinaci s pravidly VybratSloučit. Pokud nepoužijete po rozdělení operaci Sloučit, můžete vytvořit opakující se atribut. Například: a > b > c rozdělíte podle „>“ a vyberete 2–3. Pokud je sloučíte podle „+“, získáte jednu hodnotu „b + c“. Pokud hodnoty nesloučíte, získáte opakující se atribut se dvěma hodnotami „b“ a „c“.

Příklad:

Vytvoření vlastního atributu rozdělením a výběrem posledního uzlu v řetězci typ produktu [product_type] Oblečení a doplňky > Oblečení > Uniformy > Bílé pláště a připojení tohoto uzlu za atribut název [title].

 1. Vytvořte vlastní atribut s názvem „last node product type [poslední uzel typu produktu]“.
 2. Nastavte vlastní atribut na „muj_prvni_zdroj.typ_produktu
 3. Rozdělit: Rozdělit podle „>“. Tím se řetězec rozdělí do 4 uzlů: Oblečení a doplňky, Oblečení, Uniformy, Bílé pláště.
 4. Vybrat: Vyberte „poslední“. Tím se z řetězce vybere poslední uzel „Bílé pláště“.
 5. Uložte jako koncept.
 6. Vytvořte nové pravidlo pro atribut title [název], například připojit nový atribut za atribut title [název]: „muj_prvni_zdroj.nazev“ + „ “ + „posledni uzel typu produktu

Upozornění: V případě, že jste z řetězce vybrali pouze jeden uzel, není třeba použít pravidlo Sloučit. Pokud chcete použít dva uzly, použijte operaci Sloučit podle "," (například: Uniformy, Bílé pláště).

Pravidlo Vymazat

Pravidlo Vymazat umožňuje odebrat hodnotu z atributu. Například pokud chcete odebrat text „n/a“ ze souboru zdroje.

Příklad:

 • Pokud se u atributu značka [brand] aktuální hodnota rovná n/a, vyberte možnost Vymazat.

  Upozornění: Když u produktu použijete operaci Vymazat, přestanou u něj platit pravidla. Pokud je atribut podle specifikace produktových dat povinný a vy neuvedete žádnou hodnotu, mohou být vaše produkty zamítnuty.

Náhled změny pravidel

Když pravidlo upravíte pomocí operací zdrojů datúprav, můžete si v pravém horním rohu obrazovky zobrazit náhled konceptu a navržených hodnot.

Pokud si chcete zobrazit vliv změn na konkrétní položky, klikněte na ikonu lupy a vyhledejte ID požadované položky z katalogu nebo klikněte na šipku a můžete procházet své produkty náhodně.

Upozornění: Pokud není možné kliknout na ikonu lupy nebo na šipku, zkuste pravidla zdrojů dat nebo úprav sbalit.

Pokud jednoho atributu použijete více pravidle, můžete se podívat, jak každé pravidlo ovlivní konečnou hodnotu. Po provedení úprav se u daného pravidla zobrazí průběžná hodnota.

Důležité poznámky:
 • Když provedete u jednoho pravidla více úprav, průběžná hodnota bude kombinací těchto úprav.
 • Pokud není pravidlo uplatněno na produkt, který si právě prohlížíte, nezobrazí se žádná průběžná hodnota.

Pokud chcete zobrazit Aktivní hodnotuNavrženou hodnotu tak, jak se budou zobrazovat po uplatnění pravidel, umístěte kurzor myši na pole náhledu.

Používání podmínek

Přidáním podmínky před operaci můžete vybrat položky ze zdroje, které splňují určitá kritéria. Můžete například nastavit podmínku „značka“ (brand) „je rovno“ „Google“ a přidat zvolený název pouze k položkám dané značky. Pokud si vyberete atribut z vašeho zdroje, podmínka vyfiltruje existující hodnoty podle vámi zvolené hodnoty. Pokud si například zvolíte operaci připojení za:

 1. V první rozevírací nabídce vyberte atribut zdroje nebo zpracovaný atribut, který chcete porovnat. Atributy zdroje jsou konkrétní atributy z konkrétního zdroje. Když vyberete zdroj, můžete uvést název atributu a vybrat původní hodnotu zdroje. Zpracovaný atribut je finální hodnotou atributu, která zahrnuje všechny změny z použitých pravidel pro zdroj.
 2. Ve druhé rozevírací nabídce vyberte operátor podmínky, například „obsahuje“ nebo „není rovno“.
 3. Nakonec zadejte hodnotu, se kterou bude podmínka pracovat. Může se jednat o statickou hodnotu nebo o zpracovanou hodnotu atributu ze zdroje.

Pokud chcete s první podmínkou zkombinovat druhou, vyberte operátor A. Druhá podmínka může být libovolná, nesmí jen protiřečit první. Pokud jsou obě podmínky platné, operace bude provedena. Nastavené pravidlo tak například můžete použít na trička, která jsou červená A mají velikost S.

Můžete si také nastavit pravidlo, které fungovat u obou podmínek nezávisle. V takovém případě vyberte operátor NEBO a zadejte druhou podmínku. Pravidlo se uplatní v případě první nebo druhé podmínky. Pokud bude alespoň jedna z podmínek platná, operace bude provedena. Nastavené pravidlo tak například můžete použít na červená NEBO modrá trička.

Důležité upozornění

 • Když zadáváte cenu, použijte pouze číslo; měnu neuvádějte.
 • Pokud použijete podmínku „je rovno“, musí zadávaná hodnota přesně odpovídat hodnotě ve zdroji. Například hodnota 13,00 neodpovídá hodnotě 13 ani 13.00.
 • Na velikosti písmen u zadávaných hodnot nezáleží.

Operace Nastavit na a Použít nejnovější budou provedeny pouze v případě splnění vašich podmínek.

Uložení pravidel pro zdroj

Kliknutím na tlačítko Použít změny pravidla uložíte a použijete na zdroj. Po aplikování změn je nutné zdroj znovu zpracovat. Nová pravidla se aplikují při nejbližším nahrání produktových dat a budou platit při každém dalším nahrání, dokud je nezměníte.

Pokud chcete některé stávající pravidlo upravit, klikněte ve sloupci Pravidlo na šedé pole s tímto pravidlem. Proveďte požadované úpravy a tlačítkem Použít změny pak změny uložte. Aby se změny projevily, musíte produktová data nahrát.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka