Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Thuộc tính giá [price]

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

Sử dụng thuộc tính giá [price] để cho người dùng biết giá mà bạn tính cho sản phẩm của mình. Người dùng sẽ nhìn thấy thông tin này.


Trường hợp sử dụng

RequiredBắt buộc đối với từng sản phẩm

Nếu giá cho mỗi đơn vị là một yếu tố quan trọng đối với thông tin giá của bạn, bạn cũng nên cân nhắc việc gửi thuộc tính số lượng đo lường để định giá theo đơn vị [unit_pricing_measure]số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị [unit_pricing_base_measure].

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo rằng Google hiểu được dữ liệu mà bạn gửi.

Tìm hiểu về trường hợp và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh.

Loại Số và đơn vị tiền tệ (sử dụng ISO 4217)
Trường lặp lại Không
Thuộc tính schema.org
(Đây là gì?)
Offer.priceSpecification, Loại: PriceSpecification
Định dạng tệp Ví dụ khi nhập dữ liệu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản 150000.00 VND
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:price>150000.00 VND</g:price>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài liệu về Content API for Shopping

Lưu ý: Để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi nhận dạng chính xác thuộc tính dữ liệu sản phẩm này, hãy nhớ gửi tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn ở định dạng mà chúng tôi hỗ trợ.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để đăng sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

 • Đảm bảo rằng giá trong dữ liệu sản phẩm của bạn đáp ứng yêu cầu đối với cả trang đích và quy trình thanh toán. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về các yêu cầu đối với trang đích.
  • Gửi số tiền và đơn vị tiền tệ khớp với giá trên trang đích và trang thanh toán. Tìm hiểu thêm các yêu cầu về đơn vị tiền tệ của quốc gia mục tiêu.
  • Gửi tất cả các khoản phí bổ sung ở bước thanh toán mà bạn tính trong vai trò là người bán và không do chính phủ quy định cùng phí vận chuyển trong thuộc tính phí vận chuyển [shipping] hoặc sử dụng chế độ cài đặt thông tin vận chuyển trong Merchant Center có thuộc tính phí vận chuyển. Ví dụ: Phí dịch vụ, phí thực hiện, phí kích hoạt và phí xử lý. Đừng gửi thông tin này trong thuộc tính thuế [tax] hoặc giá [price], trừ phi những thông tin này có trong giá mà bạn tính trên trang đích.
  • Đăng giá bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia mục tiêu một cách nổi bật trên trang đích và trang thanh toán.
  • Đừng thay đổi giá sản phẩm trên trang đích dựa trên vị trí của người dùng. Đảm bảo rằng người dùng có thể mua sản phẩm trực tuyến với giá mà bạn gửi dù họ ở bất kỳ đâu.
  • Đăng các biến thể và giá một cách đơn giản và dễ hiểu trên trang đích.
  • Tính mức giá mà bạn đã gửi cho tất cả người dùng ở quốc gia mục tiêu, trừ trường hợp tính năng giá theo khu vực được hỗ trợ tại quốc gia mục tiêu của bạn.
  • Đảm bảo rằng bất kỳ người dùng nào ở quốc gia mục tiêu cũng đều mua được sản phẩm với mức giá mà bạn đã gửi. Bạn chỉ được cung cấp giá dành cho thành viên trong quảng cáo hoặc trang thông tin nếu đáp ứng các điều kiện sau:
   • Quy trình đăng ký phải đơn giản và có thể được hoàn tất trên trang đích hoặc trong quy trình thanh toán.
   • Giá chiết khấu dành cho thành viên được đăng rõ ràng trên trang đích. Hãy tham khảo bài viết này để tìm hiểu cách thêm giá dành cho thành viên.
   • Lưu ý: Hiện tại, giá dành cho thành viên của các chương trình có tính phí chỉ được chấp nhận ở Hoa Kỳ.
  • Thêm giá trị tối thiểu của đơn đặt hàng trong chế độ cài đặt thông tin vận chuyển.
 • Đừng gửi các sản phẩm có giá thay đổi liên tục như các sản phẩm trong phiên đấu giá và các sản phẩm có giá tính theo tỷ giá hối đoái trực tiếp.
 • Luôn cập nhật giá. Nếu giá thay đổi, hãy nhớ cung cấp giá mới nhất.
 • Đừng thêm phí vận chuyển vào giá. Thay vào đó, hãy sử dụng các chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của Merchant Center hoặc thuộc tính phí vận chuyển [shipping] trong nguồn cấp dữ liệu.
 • Đừng thêm bất kỳ chi phí nào liên quan đến xuất nhập khẩu vào giá. Thay vào đó, hãy nêu rõ các phí liên quan trên trang web.
 • Gửi mức giá lớn hơn 0. Chỉ điện thoại di động hoặc máy tính bảng bán theo hình thức thanh toán trả góp hằng tháng và/hoặc bán kèm gói thuê bao mới có thể có giá bằng 0 nếu không có số tiền trả trước toàn bộ. Điều này không áp dụng cho Châu Mỹ Latinh, nơi toàn bộ chi phí của sản phẩm đã thêm vào giá.
 • Đừng cung cấp nhiều hơn 2 chữ số sau dấu thập phân. Nếu có nhiều hơn 2 chữ số sau dấu thập phân, các chữ số này sẽ tự động làm tròn thành giá trị gần nhất được chấp nhận. Ví dụ: 1.0234 sẽ làm tròn thành 1.02 còn 29.8999 sẽ làm tròn thành 29.90.
 • Đừng tính phí kích hoạt của các gói dịch vụ không dây trong giá bạn gửi cho thiết bị di động và máy tính bảng bán ở Hoa Kỳ. Quảng cáo Mua sắm và trang thông tin miễn phí ở Hoa Kỳ không hỗ trợ gói thuê bao dịch vụ không dây.
 • Tuân thủ luật pháp địa phương khi gửi thông tin về giá.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hoá hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Gửi mức giá có thể trình bày bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia mục tiêu theo tiêu chuẩn ISO 4217. Ví dụ: Hãy gửi 10000 VND thay vì 10000.0012 VND. Nếu mức giá của bạn không thể trình bày bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia mục tiêu, chúng tôi sẽ làm tròn mức giá đó thành một giá trị trình bày được.
 • Bật tính năng tự động cập nhật mặt hàng về giá. Tính năng tự động cập nhật mặt hàng sử dụng vi dữ liệu của Schema.org trên trang đích của bạn để giúp dữ liệu luôn cập nhật. Xin lưu ý rằng tính năng tự động cập nhật chỉ thực hiện khi Google thu thập dữ liệu trên trang đích và bạn vẫn cần thường xuyên gửi lại dữ liệu sản phẩm.
 • Làm nổi bật chương trình ưu đãi cho sản phẩm của bạn. Sử dụng thuộc tính giá ưu đãi [sale_price] để khách hàng biết được giá mà bạn tính cho sản phẩm trong thời gian giảm giá. Trong khoảng thời gian bạn chỉ định, giá ưu đãi sẽ xuất hiện dưới dạng giá hiện tại của sản phẩm. Nếu giá gốc và giá ưu đãi của bạn đáp ứng một số yêu cầu nhất định, cả hai mức giá có thể sẽ cùng xuất hiện, giúp mọi người thấy sự khác biệt giữa hai loại giá này.
 • Sử dụng công cụ quy đổi tiền tệ là một cách dễ dàng để nhắm đến một quốc gia sử dụng đơn vị tiền khác với đơn vị tiền trên trang web và trong dữ liệu sản phẩm của bạn. Nếu bạn sử dụng công cụ quy đổi đơn vị tiền tệ thì giá trên trang đích, trang thanh toán và trong dữ liệu sản phẩm của bạn vẫn phải khớp nhau. Chúng tôi sẽ cho người dùng xem giá đã quy đổi trong quảng cáo hoặc trang thông tin miễn phí của bạn, nhưng giá đã quy đổi không nhất thiết phải xuất hiện trên trang đích hoặc ở quy trình thanh toán. Tìm hiểu thêm về công cụ quy đổi đơn vị tiền tệ.

Nguyên tắc bổ sung

Xem từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu này có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân thủ các yêu cầu áp dụng cho bạn, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

Nhà bán lẻ tập trung vào hoạt động từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp (B2B)

 • Gửi mức giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) nếu đây là thông tin cần thiết đối với quốc gia mục tiêu của bạn. Nếu bạn bắt buộc phải tính thuế GTGT vào giá thì đừng quên rằng mức giá đã bao gồm thuế GTGT đó phải xuất hiện nhất quán trên trang đích và ở quy trình thanh toán. Tìm hiểu thêm về quảng cáo B2B

Giá trị đặt hàng tối thiểu

Chỉ định bất kỳ giá trị đặt hàng tối thiểu nào mà bạn yêu cầu trong chế độ cài đặt thông tin vận chuyển. Ví dụ: Nếu sản phẩm của bạn có giá 10 USD và bạn yêu cầu người dùng phải chi tiêu ít nhất 50 USD để có thể đặt đơn hàng thì 50 USD là giá trị đặt hàng tối thiểu. Hãy chỉ định giá trị đặt hàng tối thiểu là 500000 VND cho dịch vụ vận chuyển đó.

Gói và lô sản phẩm do người bán xác định

Sản phẩm được bán với số lượng lớn

 • Gửi giá cho số lượng sản phẩm tối thiểu mà bạn yêu cầu người dùng phải đặt mua. Đừng gửi giá cho một sản phẩm đơn lẻ nếu người dùng không thể mua lẻ một sản phẩm. Ví dụ: Nếu bạn bán bút và người dùng phải mua ít nhất 50 cây bút để đặt đơn hàng, hãy gửi giá cho 50 cây bút.

Lưu ý: Nếu bạn yêu cầu khách hàng phải mua đủ tổng số lượng sản phẩm tối thiểu (một sản phẩm được nhân lên hoặc kết hợp nhiều sản phẩm) thì mới mua được hàng, hãy dùng tổng số lượng sản phẩm tối thiểu đó làm giá trị đặt hàng tối thiểu.

Mẫu sản phẩm

Nếu sản phẩm mà bạn muốn đăng chỉ được bán theo số lượng lớn, nhưng bạn cũng cho phép mọi người mua riêng các sản phẩm mẫu thì bạn có thể đăng sản phẩm mẫu thay vì sản phẩm số lượng lớn. Để làm thế, bạn cần gửi giá của sản phẩm mẫu trong nguồn cấp dữ liệu rồi bắt đầu tiêu đề bằng từ "mẫu".

Sản phẩm có thỏa thuận giá quảng cáo tối thiểu

 • Nếu bạn bán sản phẩm thấp hơn giá cho phép theo thoả thuận với bên thứ ba, hãy gửi giá trị giá quảng cáo tối thiểu (MAP) dưới dạng thuộc tính "giá" trong dữ liệu sản phẩm.
 • Đăng giá MAP trên trang đích của sản phẩm. Bạn có thể cho biết rằng mình sẽ tính giá thấp hơn ở quy trình thanh toán bằng cách thêm một thông báo giải thích vào trang sản phẩm. Ví dụ: Bạn có thể ghi chú như: "Hãy thêm vào giỏ hàng để hiện mức giá cuối cùng" và đăng giá trị MAP bị gạch bỏ hoặc bị làm mờ. Giá MAP trong dữ liệu sản phẩm của bạn phải xuất hiện trên trang đích. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với trang đích
 • Nếu sử dụng chú thích vi dữ liệu trên trang web thì bạn cũng nên sử dụng giá MAP ở đó.

Điện thoại di động hoặc máy tính bảng được bán bằng hình thức thanh toán trả góp và/hoặc gói thuê bao

 • Gửi giá dưới dạng tổng số tiền trả trước toàn bộ, bao gồm phí kích hoạt và số tiền trả trước một phần cho thiết bị. Giá có thể hạ xuống bằng 0 nếu giá của điện thoại di động hoặc máy tính bảng của bạn được trợ giá và đi kèm với khoản thanh toán trả góp hoặc gói thuê bao. Nguyên tắc này chỉ áp dụng nếu quốc gia mục tiêu cho phép hình thức thanh toán trả góp hoặc gói thuê bao cho thiết bị di động. Nguyên tắc này không áp dụng cho Châu Mỹ Latinh, nơi giá không phải là số tiền trả trước toàn bộ mà luôn là giá đầy đủ của sản phẩm. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu để quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ không dây

Điện thoại di động hoặc máy tính bảng được bán theo hình thức trả trước hoặc trả góp và/hoặc gói thuê bao: Úc

 • Gửi giá dưới dạng tổng chi phí của thiết bị và/hoặc khoản trả góp và/hoặc khoản thanh toán dịch vụ không dây, bao gồm cả phí kích hoạt. Giá phải là tổng chi phí tối thiểu mà khách hàng phải trả trong thời hạn của hợp đồng mua thiết bị cộng với khoản thanh toán trả góp và khoản thanh toán gói dịch vụ không dây, nếu có. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu để quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ không dây

Điện thoại di động hoặc máy tính bảng bán theo hình thức trả trước hoặc trả góp và/hoặc gói thuê bao: Hoa Kỳ

 • Gửi giá dưới dạng tổng số tiền trả trước toàn bộ, bao gồm số tiền trả trước một phần cho thiết bị. Đừng thêm phí kích hoạt đối với gói thuê bao không dây. Gói thuê bao không dây không được hỗ trợ cho quảng cáo Mua sắm và trang thông tin miễn phí ở Hoa Kỳ. Giá có thể hạ xuống bằng 0 nếu giá của điện thoại di động hoặc máy tính bảng của bạn được trợ giá hoặc đi kèm với khoản thanh toán trả góp. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu để quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ không dây

Thuế: Canada và Hoa Kỳ

 • Đừng thêm bất kỳ khoản thuế nào, chẳng hạn như thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế bán hàng hoặc thuế nhập khẩu vào thuộc tính giá [price].
Lưu ý: Đối với tiểu bang Colorado, đừng thêm phí giao hàng bán lẻ vào nguồn cấp dữ liệu sản phẩm. Do đó, bạn không nên thêm phí giao hàng bán lẻ trong thuộc tính phí vận chuyển [shipping], giá [price], thuế [tax] hoặc bất kỳ thuộc tính nào khác. Tìm hiểu thêm về phí giao hàng bán lẻ ở Colorado.
Thuế: Úc, Argentina, Áo, Bỉ, Brazil, Chile, Colombia, Czechia, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Hà Lan, Na Uy, Philippines, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Ả Rập Xê Út, Singapore, Nam Phi, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh, Việt Nam
 • Cung cấp giá sản phẩm, bao gồm các khoản thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) hoặc thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) trong thuộc tính giá [price] và đảm bảo giá trên trang đích khớp với giá trong dữ liệu sản phẩm của bạn. Đừng sử dụng thuộc tính thuế [tax].

Gói thuê bao phần mềm

 • Gửi giá cho toàn bộ thời gian của gói thuê bao phần mềm, tối thiểu là 1 năm (12 tháng). Nếu gói thuê bao trả trước có kèm khoảng thời gian được trợ giá hoặc miễn phí, bạn hãy thêm khoảng thời gian đó vào tổng giá. Nếu năm đầu tiên của gói thuê bao có chi phí cao hơn (hoặc thấp hơn) các năm kế tiếp, hãy gửi giá trả trước cho năm đầu tiên. Nếu muốn, bạn có thể gửi giá trả trước cho nhiều năm. Tìm hiểu thêm về cách gửi các gói thuê bao phần mềm

Gói đăng ký tạp chí và báo

 • Gửi giá cho toàn bộ thời gian của gói thuê bao tạp chí hoặc báo, tối thiểu là 1 năm (12 tháng). Nếu gói thuê bao trả trước có kèm khoảng thời gian được trợ giá hoặc miễn phí, bạn hãy thêm khoảng thời gian đó vào tổng giá. Nếu năm đầu tiên của gói thuê bao có chi phí cao hơn (hoặc thấp hơn) các năm kế tiếp, hãy gửi giá trả trước cho năm đầu tiên. Bạn có thể gửi giá trả trước cho nhiều năm.
 • Nêu rõ trong điều khoản gia hạn và huỷ đăng ký của bạn là gói thuê bao có thời hạn cố định hay sẽ gia hạn tự động. Đồng thời giải thích các phương án huỷ đăng ký và điều kiện để tự động gia hạn sau khi đã hết thời hạn trả trước.
 • Gửi phí vận chuyển bằng 0 (nếu phí vận chuyển là bắt buộc đối với quốc gia mục tiêu của bạn). Ví dụ: 0.00 USD, 0.00 EUR, 0.00 GBP. Bạn có thể gửi phí vận chuyển thông qua thuộc tính phí vận chuyển phí vận chuyển [shipping] hoặc thông qua chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản.

Xuất khẩu và thương mại xuyên biên giới

 • Nêu rõ trên trang web nếu có áp dụng các khoản phí liên quan đến nhập khẩu. Ví dụ: Thêm thông tin trên trang đích hoặc trong quy trình thanh toán để người dùng biết về những khoản phí này trước khi đặt hàng. Đừng gửi các khoản phí liên quan đến xuất nhập khẩu trong thuộc tính thuế [tax] hoặc thuộc tính giá [price].
 • Hiểu rõ bạn phải đáp ứng các yêu cầu về giá và thuế cho quốc gia hoặc khu vực nào. Nếu đăng giá theo một đơn vị tiền tệ không phải là đơn vị tiền tệ của quốc gia mục tiêu hoặc khu vực đó, bạn phải tuân thủ các yêu cầu về giá và thuế của quốc gia hoặc khu vực sử dụng đơn vị tiền tệ đó.

Ví dụ

Biến thể
Nếu sản phẩm của bạn có nhiều màu sắc hoặc kích thước thì bạn cũng có thể đưa ra các mức giá khác nhau cho từng biến thể. Ví dụ:

Ví dụ về quảng cáo không có hình ảnh giữ chỗ

Dữ liệu sản phẩm về một chiếc áo thun Google cỡ nhỏ, giá 109900 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Áo thun Google – Xanh lục – Nhỏ

Giá [price]

109900 VND

Màu sắc [color]

Xanh lục

Kích thước [size]

S

Mã nhận dạng [id]

9876-S-GRN

Mã nhóm mặt hàng [item_group_id]

9876

 

Dữ liệu sản phẩm về một chiếc áo thun Google màu xanh dương, cỡ nhỏ, giá 89900 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Áo thun Google – Xanh dương – Nhỏ

Giá [price]

89900 VND

Màu sắc [color]

Xanh dương

Kích thước [size]

S

Mã nhận dạng [id]

9876-S-BLU

Mã nhóm mặt hàng [item_group_id]

9876

 

Dữ liệu sản phẩm về một chiếc áo thun Google màu vàng, cỡ nhỏ, giá 105000 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Áo thun Google – Vàng – Nhỏ

Giá [price]

105000 VND

Màu sắc [color]

Vàng

Kích thước [size]

S

Mã nhận dạng [id]

9876-S-YELLOW

Mã nhóm mặt hàng [item_group_id]

9876
Điện thoại hoặc máy tính bảng trả góp (Hoa Kỳ)

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Dữ liệu sản phẩm của điện thoại Google Pixel 3 màu xanh đậm, 32 MB, giá 0.00 VND, trả góp trong 12 tháng
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Google Pixel 3 – 32 GB – Xanh đậm – trả góp trong 12 tháng

Giá [price]

0 VND

Trả góp [installment]

12:299500 VND

Danh mục sản phẩm của Google [google_product_category]

Thiết bị điện tử > Thiết bị liên lạc > Điện thoại > Điện thoại di động

Để tìm hiểu các ví dụ khác, hãy xem các phương pháp hay nhất để quảng cáo sản phẩm và dịch vụ không dây.

Điện thoại hoặc máy tính bảng trả góp (Úc)

Gói trả góp bao gồm phí sản phẩm trong 12 tháng cộng với phí thuê bao trong 12 tháng.

Dữ liệu sản phẩm của điện thoại Google Pixel XL màu xanh đậm, giá 12500000.00 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Google Pixel XL – 32 GB – Xanh đậm (có hợp đồng thời hạn 12 tháng và trả góp trong 12 tháng)

Giá [price]

12500000 VND

Danh mục sản phẩm của Google [google_product_category]

Thiết bị điện tử > Thiết bị liên lạc > Điện thoại > Điện thoại di động

Để tìm hiểu các ví dụ khác, hãy xem các phương pháp hay nhất để quảng cáo sản phẩm và dịch vụ không dây.

Lô sản phẩm và gói do người bán xác định

Dữ liệu sản phẩm của 3 chiếc áo thun Google màu xanh lục trong lô sản phẩm có giá 415000.00 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Áo thun Google – 3 chiếc – Xanh lục – Nhỏ

Giá [price]

415000 VND

Thương hiệu [brand]

Google

Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu [gtin]

121314151617

Lô sản phẩm [multipack]

3
An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag
Dữ liệu sản phẩm của máy ảnh SLR kỹ thuật số Google 25,3 MP, có ống kính 35 mm, giá 4325000.00 VND, kèm túi máy ảnh màu xanh dương có giá 109900.00 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Thân máy ảnh DSLR Google 25,3 MP + Ống kính 35 mm + túi máy ảnh màu xanh dương

Giá [price]

4325000 VND

Thương hiệu [brand]

Google

Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu [gtin]

123456789011

Gói [is_bundle]

yes

Sản phẩm có yêu cầu về giá trị đặt hàng tối thiểu

A carton of goat milk
Nếu bạn yêu cầu giá trị đặt hàng tối thiểu, hãy thiết lập giá trị đặt hàng tối thiểu trong chế độ cài đặt thông tin vận chuyển. Ví dụ: Nếu bạn yêu cầu khách hàng đặt hàng sản phẩm trị giá ít nhất 300000 VND trên trang web của bạn, hãy thêm giá trị đặt hàng tối thiểu tương ứng vào chế độ cài đặt thông tin vận chuyển. Xin lưu ý rằng tính năng này chỉ có trong phiên bản cũ của Merchant Center.

Sản phẩm được bán với số lượng lớn

An illustration of a screw
Dữ liệu sản phẩm của gói 1.000 chiếc vít kim loại tấm đầu phẳng có giá 75000.00 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Vít kim loại đầu phẳng (Gói 1000)

Giá [price]

75000.00 VND

 

Đối với một số sản phẩm được bán với số lượng lớn, bạn có thể yêu cầu khách hàng phải đặt hàng đạt một giá trị tối thiểu (MOV) thì mới có thể mua được hàng. Ví dụ: Nếu bán viên cà phê giá 20000 VND một viên dưới dạng gói 10 viên, bạn có thể yêu cầu MOV là 5 gói. Lưu ý: MOV được tính trong Merchant Center bằng giá chứ không phải bằng số lượng. Vì vậy, bạn cần gửi giá cho 5 gói (1000000 VND) làm MOV chứ không phải số lượng gói.

Dưới đây là cách gửi dữ liệu sản phẩm:

Viên nén cà phê được bán sỉ

Dữ liệu sản phẩm của 5 gói viên cà phê, giá 200000 VND/gói và MOV là 1000000 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Viên cà phê (5 gói, mỗi gói 10 viên)
Giá [price] 200000 VND (1 gói)

Số lượng đo lường để định giá theo đơn vị
[unit_pricing_measure]

10 ct (Không bắt buộc)
Số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị
[unit_pricing_base_measure]
1 ct (Không bắt buộc)

Chế độ cài đặt thông tin vận chuyển

Giá trị đặt hàng tối thiểu: 1000000 VND

Đơn giá

How unit_pricing_measure might display in your ad
Dữ liệu sản phẩm của nước hoa Eau de Parfum 30 ml, giá 439500.00 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Eau de Parfum – 30 ml

Giá [price]

439500 VND

Số lượng đo lường để định giá theo đơn vị [unit_pricing_measure]

30 ml

Số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị [unit_pricing_base_measure]

100 ml

Gói thuê bao phần mềm

Dữ liệu sản phẩm của gói thuê bao 1 năm sử dụng Google Security Software Basic Edition, có giá 299000.00 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Google Security Software Basic Edition (gói thuê bao 1 năm)

Giá [price]

299000 VND

Danh mục sản phẩm của Google [google_product_category]

Phần mềm > Phần mềm máy tính > Phần mềm bảo mật và chống virus

Thương hiệu [brand]

Google

Mã số linh kiện của nhà sản xuất [mpn]

123GOOGLE432

Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu [gtin]

1234567890123

Phí vận chuyển [shipping]

0 VND

Đường liên kết của hình ảnh [image_link]

https://www.example.com/image1.jpg

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính