price [giá]: Định nghĩa

Sử dụng thuộc tính price [giá] để người dùng biết được giá mà bạn tính cho sản phẩm của mình. Người dùng sẽ nhìn thấy thông tin này.

How price might appear in your ad

Trường hợp sử dụng

Bắt buộc với mỗi sản phẩm
Nếu giá mỗi đơn vị là yếu tố quan trọng đối với thông tin về giá, bạn cũng nên cân nhắc việc gửi thuộc tính unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] và unit_pricing_base_measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị].

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về thời điểm và cách thức gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về cách gửi dữ liệu sản phẩm

Loại Số và đơn vị tiền tệ (sử dụng ISO 4217)
Trường lặp lại Không
Thuộc tính schema.org
(Đây là gì?)
Offer.priceSpecification, Type: PriceSpecification
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản 15.00 USD
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:price>15,00 USD</g:price>
Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Đảm bảo giá trong dữ liệu sản phẩm của bạn đáp ứng yêu cầu đối với cả trang đích và quy trình thanh toán. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với trang đích
  • Gửi số tiền và đơn vị tiền khớp với giá trên trang đích và trang thanh toán. Tìm hiểu thêm về yêu cầu liên quan đến đơn vị tiền tệ đối với quốc gia bán của bạn.
  • Nếu bạn tính thêm bất kỳ khoản phí nào, hãy nhớ đưa các khoản phí đó vào chi phí có liên quan. Nếu một khoản phí có liên quan đến việc vận chuyển, (chẳng hạn như phí xử lý hoặc phí của hãng vận chuyển), thì khoản phí đó phải được đưa vào giá trị của thuộc tính shipping [phí_vận_chuyển] và được tính trong chi phí vận chuyển ở bước thanh toán. Mọi khoản phí khác (chẳng hạn như phí kích hoạt hoặc phí dịch vụ) đều phải được đưa vào giá trị của thuộc tính price [giá]. Tổng giá của sản phẩm phải hiển thị trên cả trang đích và trong quá trình thanh toán.
  • Đăng giá theo đơn vị tiền tệ của quốc gia bán một cách nổi bật trên trang đích và trang thanh toán.
  • Đừng thay đổi giá sản phẩm trên trang đích dựa trên vị trí của người dùng. Đảm bảo rằng người dùng có thể mua sản phẩm trực tuyến với giá mà bạn gửi dù họ ở bất kỳ đâu.
  • Hiển thị các biến thể và giá một cách đơn giản và dễ hiểu trên trang đích.
  • Hiển thị nổi bật sản phẩm và giá đã gửi trên trang đích. Nếu bạn có nhiều biến thể trên trang đích, hãy đảm bảo rằng sản phẩm đã gửi và giá tương ứng hiển thị nổi bật nhất.
  • Tính mức giá bạn đã gửi đối với tất cả người dùng tại quốc gia bán, trừ trường hợp tính năng thiết lập giá theo khu vực được hỗ trợ tại quốc gia bán của bạn. Tìm hiểu thêm về tính năng thiết lập tình trạng còn hàng và giá theo khu vực
  • Đảm bảo rằng mọi người dùng ở quốc gia bán đều có thể mua sản phẩm với mức giá bạn gửi mà không phải trả phí thành viên. Chúng tôi không hỗ trợ giá cho thành viên.
  • Cung cấp giá trị đặt hàng tối thiểu trong phần cài đặt vận chuyển. Tìm hiểu thêm về cách thêm giá trị đặt hàng tối thiểu
 • Không gửi các sản phẩm có giá thay đổi liên tục như các sản phẩm trong phiên đấu giá và các sản phẩm có giá tính theo tỷ giá hối đoái trực tiếp. Nếu giá sản phẩm của bạn thường xuyên thay đổi, bạn cần phải cho chúng tôi biết tất cả nội dung cập nhật về giá đó để có thể hiển thị sản phẩm của bạn.
 • Không đưa chi phí vận chuyển vào giá. Thay vào đó, hãy sử dụng các dịch vụ vận chuyển của Merchant Center hoặc thuộc tính shipping [thông_tin_vận_chuyển] trong nguồn cấp dữ liệu.
 • Không bao gồm bất kỳ chi phí nào liên quan đến nhập hoặc xuất khẩu vào giá. Thay vào đó, hãy nêu rõ các phí liên quan trên trang web. Tìm hiểu thêm về phí xuất khẩu
 • Gửi mức giá lớn hơn 0. Chỉ điện thoại di động hoặc máy tính bảng bán theo hình thức trả góp hằng tháng và/hoặc bán kèm gói đăng ký mới có thể có giá bằng 0 nếu không có khoản tiền thanh toán trước. Điều này không áp dụng cho Châu Mỹ Latinh, nơi toàn bộ chi phí của sản phẩm đã bao gồm trong giá. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu để quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ không dây
 • Không cung cấp nhiều hơn 2 chữ số sau dấu thập phân. Nếu có nhiều hơn 2 chữ số sau dấu thập phân, thì số này sẽ tự động làm tròn thành giá trị gần nhất chấp nhận được. Ví dụ: 1.0234 sẽ được làm tròn thành 1.02 và 29.8999 sẽ được làm tròn thành 29.90.
 • Không tính phí kích hoạt cho các gói không dây trong thuộc tính price [giá] đối với thiết bị di động và máy tính bảng bán ở Hoa Kỳ. Chúng tôi không hỗ trợ gói đăng ký cho Quảng cáo mua sắm ở Hoa Kỳ.
 • Tuân thủ luật pháp địa phương khi gửi thông tin về giá.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Gửi mức giá có thể được thể hiện bằng đơn vị tiền của quốc gia bán (theo tiêu chuẩn ISO 4217), ví dụ như thay vì gửi 10.0012 VND, hãy gửi 10.01 VND. Nếu mức giá của bạn không thể hiện được bằng đơn vị tiền của quốc gia bán, thì chúng tôi sẽ làm tròn đến một giá trị thể hiện được bằng đơn vị tiền đó.
 • Bật tính năng tự động cập nhật mặt hàng theo giá. Tính năng tự động cập nhật mặt hàng sử dụng siêu dữ liệu của Schema.org trên trang đích của bạn để giúp luôn làm mới dữ liệu. Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ tự động cập nhật mặt hàng khi Google thu thập thông tin từ trang đích và bạn vẫn cần thường xuyên gửi lại dữ liệu sản phẩm. Tìm hiểu thêm về cách bật tính năng tự động cập nhật mặt hàng
 • Làm nổi bật chương trình ưu đãi cho sản phẩm của bạn. Sử dụng thuộc tính sale_price [giá_ưu_đãi] để cho người dùng biết bạn đang tính giá bao nhiêu cho sản phẩm được giảm giá. Trong khoảng thời gian bạn chỉ định, giá ưu đãi sẽ hiển thị là giá hiện tại cho sản phẩm. Nếu giá gốc và giá ưu đãi của bạn đáp ứng một số yêu cầu nhất định, cả hai mức giá có thể sẽ cùng hiển thị, cho phép người mua sắm thấy rõ mức chênh lệch.
 • Sử dụng công cụ quy đổi tiền tệ là một cách dễ dàng để nhắm đến một quốc gia sử dụng đơn vị tiền khác với đơn vị tiền trên trang web và trong dữ liệu sản phẩm của bạn. Nếu bạn sử dụng công cụ quy đổi tiền tệ thì giá trên trang đích, trang thanh toán và trong dữ liệu sản phẩm của bạn vẫn phải khớp nhau. Chúng tôi sẽ cho người dùng xem giá đã quy đổi trong quảng cáo hoặc trang thông tin miễn phí của bạn, nhưng giá đã quy đổi không nhất thiết phải xuất hiện trên trang đích hoặc ở bước thanh toán. Tìm hiểu thêm về công cụ quy đổi tiền tệ tại đây

Nguyên tắc bổ sung

Xem lại từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu này có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân theo các yêu cầu áp dụng cho bạn, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong phần Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

Nhà bán lẻ tập trung vào hình thức kinh doanh từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp (B2B)

 • Gửi giá có bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nếu đây là yêu cầu bắt buộc đối với quốc gia bán của bạn. Mặc dù các nhà bán lẻ B2B có thể sử dụng Quảng cáo mua sắm, trang thông tin miễn phí và các tính năng khác, nhưng nếu bạn bắt buộc phải tính VAT vào giá, thì đừng quên đảm bảo mức giá đã bao gồm VAT đó phải xuất hiện nhất quán trên trang đích và ở bước thanh toán. Tìm hiểu thêm về quảng cáo B2B

Giá trị đặt hàng tối thiểu

 • Chỉ định bất kỳ giá trị đặt hàng tối thiểu nào mà bạn yêu cầu trong phần cài đặt thông tin vận chuyển. Ví dụ: nếu sản phẩm của bạn có giá 10 USD và bạn yêu cầu người dùng phải chi ít nhất 50 USD để có thể đặt hàng, thì 50 USD là giá trị đặt hàng tối thiểu. Hãy chỉ định giá trị đặt hàng tối thiểu là 50 USD cho dịch vụ vận chuyển đó. Tìm hiểu thêm về cách thêm giá trị đặt hàng tối thiểu

Gói và nhiều gói do người bán xác định

Sản phẩm được bán với số lượng lớn

 • Gửi giá cho số lượng sản phẩm tối thiểu mà bạn yêu cầu người dùng phải mua. Không gửi giá cho 1 sản phẩm đơn lẻ nếu người dùng không thể mua lẻ 1 sản phẩm. Ví dụ: nếu bạn bán bút và người dùng phải mua ít nhất 50 cái bút để đặt một đơn hàng, thì hãy gửi giá cho 50 cái bút.

Mẫu sản phẩm

Bạn chỉ bán theo số lượng lớn đối với sản phẩm đang muốn hiển thị nhưng bạn cũng cho phép mọi người mua từng sản phẩm mẫu. Nếu vậy, bạn có thể hiển thị sản phẩm mẫu thay vì hiển thị theo số lượng lớn. Để làm thế, bạn cần gửi giá của mẫu trong nguồn cấp dữ liệu và bắt đầu tiêu đề bằng từ mẫu.

Sản phẩm có thỏa thuận giá quảng cáo tối thiểu

 • Nếu bạn bán sản phẩm thấp hơn giá cho phép theo thỏa thuận của bên thứ ba, thì hãy gửi giá trị giá quảng cáo tối thiểu (MAP) dưới dạng thuộc tính "price" [giá] trong dữ liệu sản phẩm.
 • Hiển thị giá MAP trên trang đích của sản phẩm. Bạn có thể cho biết rằng mình sẽ tính giá thấp hơn ở bước thanh toán bằng cách thêm một thông báo giải thích vào trang sản phẩm. Ví dụ: bạn có thể hiển thị ghi chú như: “Hãy thêm vào giỏ hàng để hiện mức giá cuối cùng” và hiển thị giá trị MAP bị gạch bỏ hoặc có màu xám. Giá MAP trong dữ liệu sản phẩm của bạn phải hiển thị trên trang đích. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với trang đích
 • Nếu sử dụng chú thích vi dữ liệu trên trang web, thì bạn cũng nên sử dụng giá MAP ở đó.

Điện thoại di động hoặc máy tính bảng được bán theo hình thức trả góp và/hoặc gói đăng ký

 • Gửi giá dưới dạng tổng chi phí trả trước (bao gồm phí kích hoạt và số tiền thanh toán trước cho thiết bị). Giá có thể hạ xuống bằng 0 nếu giá của điện thoại di động hoặc máy tính bảng của bạn được trợ giá và đi kèm với khoản trả góp hoặc gói đăng ký. Điều này chỉ áp dụng nếu hình thức trả góp hoặc gói đăng ký cho thiết bị di động được cho phép tại quốc gia bán. Điều này không áp dụng cho châu Mỹ Latinh, nơi giá không phải là một khoản thanh toán trước mà luôn là giá đầy đủ của sản phẩm. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu để quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ không dây

Điện thoại di động hoặc máy tính bảng được bán theo hình thức trả trước hoặc bán theo hình thức trả góp và/hoặc gói đăng ký: Úc

 • Gửi giá dưới dạng tổng chi phí của thiết bị và/hoặc khoản trả góp và/hoặc khoản thanh toán dịch vụ không dây (bao gồm cả phí kích hoạt). Giá phải là tổng chi phí tối thiểu mà khách hàng phải trả trong thời hạn của hợp đồng mua thiết bị cộng với khoản thanh toán trả góp và khoản thanh toán gói dịch vụ không dây (nếu có). Tìm hiểu thêm về các yêu cầu để quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ không dây

Thuế: Canada và Hoa Kỳ

Thuế: Úc, Argentina, Áo, Bỉ, Brazil, Chile, Colombia, Séc, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Hà Lan, Na Uy, Philippines, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Ả Rập Xê Út, Singapore, Nam Phi, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh, Việt Nam

Đăng ký phần mềm

 • Gửi giá cho toàn bộ thời gian của gói đăng ký phần mềm, tối thiểu là 1 năm (12 tháng). Nếu gói đăng ký trả trước có kèm khoảng thời gian được trợ giá hoặc miễn phí, bạn hãy thêm khoảng thời gian đó vào tổng giá. Nếu năm đầu tiên của gói đăng ký của bạn có chi phí cao hơn (hoặc thấp hơn) các năm kế tiếp, hãy gửi giá trả trước cho năm đầu tiên. Nếu muốn, bạn có thể gửi giá trả trước cho nhiều năm. Tìm hiểu thêm về cách gửi các gói đăng ký phần mềm.

Gói đăng ký tạp chí và báo

 • Gửi giá cho toàn bộ thời gian của gói đăng ký tạp chí hoặc báo, tối thiểu là 1 năm (12 tháng). Nếu gói đăng ký trả trước có kèm khoảng thời gian được trợ giá hoặc miễn phí, bạn hãy thêm khoảng thời gian đó vào tổng giá. Nếu năm đầu tiên của gói đăng ký của bạn có chi phí cao hơn (hoặc thấp hơn) các năm kế tiếp, hãy gửi giá trả trước cho năm đầu tiên. Nếu muốn, bạn có thể gửi giá trả trước cho nhiều năm.
 • Nêu rõ trong điều khoản gia hạn và hủy đăng ký của bạn là gói đăng ký có thời hạn cố định hay sẽ được gia hạn tự động. Đồng thời giải thích các phương án hủy đăng ký và điều kiện để tự động gia hạn khi thời hạn trả trước kết thúc.
 • Gửi chi phí vận chuyển là 0 (nếu chi phí vận chuyển là bắt buộc đối với quốc gia mục tiêu của bạn). Ví dụ: 0,00 USD, 0,00 EUR, 0,00 GBP. Bạn có thể gửi chi phí vận chuyển qua thuộc tính thông tin vận chuyển hoặc qua cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản.

Xuất khẩu và thương mại xuyên biên giới

 • Nêu rõ trên trang web nếu có áp dụng các khoản phí liên quan đến nhập khẩu. Ví dụ: Hãy thêm thông tin trên trang đích hoặc trong quy trình thanh toán để người dùng biết về những khoản phí này trước khi đặt hàng. Không gửi các khoản phí liên quan đến nhập khẩu hoặc xuất khẩu trong thuộc tính thuế hoặc giá. Tìm hiểu thêm về việc cần làm khi bạn gửi hàng qua biên giới
 • Hiểu được bạn cần đáp ứng các yêu cầu về giá và thuế cho quốc gia nào. Nếu chọn hiển thị một đơn vị tiền tệ không phải là đơn vị tiền tệ của quốc gia bán, thì bạn phải tuân thủ các yêu cầu về giá và thuế cho quốc gia có sử dụng đơn vị tiền tệ đó.

Ví dụ

Biến thể

Nếu sản phẩm của bạn có nhiều màu sắc hoặc kích thước thì bạn cũng có thể đưa ra các mức giá khác nhau cho từng biến thể. Ví dụ:

Ví dụ về quảng cáo không có hình ảnh giữ chỗ

Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google - Xanh lá cây - Nhỏ
price [giá] 10,99 USD
color [màu_sắc] xanh lục
kích thước [size] s
id [mã_nhận_dạng] 9876–S–GRN
item_group_id [mã_nhóm_mặt_hàng] 9876
Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google - Xanh lam - Nhỏ
price [giá] 8,99 USD
color [màu_sắc] xanh lam
kích thước [size] s
id [mã_nhận_dạng] 9876-S-BLU
item_group_id [mã_nhóm_mặt_hàng] 9876
Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google - Vàng - Nhỏ
price [giá] 10,50 USD
color [màu_sắc] vàng
kích thước [size] s
id [mã_nhận_dạng] 9876-S-YELLOW
item_group_id [mã_nhóm_mặt_hàng] 9876

Điện thoại hoặc máy tính bảng trả góp (Hoa Kỳ)

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Sản phẩm Google Pixel 3
title [tiêu_đề] Google Pixel 3 – 32 GB – Xanh đậm – trả góp trong 12 tháng
price [giá] 0.00 USD
installment [trả_góp] 12:29.95 USD
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Điện tử > Truyền thông > Điện thoại > Điện thoại di động]

Để tìm hiểu các ví dụ khác, hãy xem các phương pháp hay nhất để quảng cáo sản phẩm và dịch vụ không dây.

Điện thoại hoặc máy tính bảng trả góp (Úc)

Sản phẩm Google Pixel XL
title [tiêu_đề] Google Pixel XL – 32 GB – Xanh đậm (có hợp đồng thời hạn 12 tháng và trả góp trong 12 tháng)
price [giá] 1250 AUD (phí trả góp trong 12 tháng + phí của gói thuê bao trong 12 tháng)
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Điện tử > Truyền thông > Điện thoại > Điện thoại di động]

Để tìm hiểu các ví dụ khác, hãy xem các phương pháp hay nhất để quảng cáo sản phẩm và dịch vụ không dây.

Lô sản phẩm và gói do người bán xác định

Sản phẩm 3 áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google - 3 chiếc - Xanh lục - Nhỏ
price [giá] 41,50 USD
brand [thương_hiệu] Google
gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu] 121314151617
multipack [nhiều_gói] 3
An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag
Sản phẩm Máy ảnh SLR kỹ thuật số Google 25,3 MP và phụ kiện
title [tiêu_đề] Thân máy ảnh SLR kỹ thuật số Google 25,3 MP + Ống kính 35 mm + túi máy ảnh màu xanh dương
price [giá] 4.325.000 VND
brand [thương_hiệu] Google
gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu] 123456789011
is_bundle [theo_gói]

Sản phẩm có yêu cầu về giá trị đặt hàng tối thiểu

Hãy thiết lập giá trị đặt hàng tối thiểu trong cài đặt vận chuyển nếu bạn yêu cầu giá trị đặt hàng tối thiểu. Ví dụ: nếu bạn yêu cầu khách hàng đặt hàng sản phẩm trị giá ít nhất 30 EUR trên trang web của bạn, thì hãy thêm giá trị đặt hàng tối thiểu tương ứng vào phần cài đặt thông tin vận chuyển. Tìm hiểu thêm về cách thêm giá trị đặt hàng tối thiểu
An illustration of a jug of milk with GTIN and barcode visible and highlighted.
Sản phẩm Sữa nguyên chất hữu cơ
title [tiêu_đề] 1 lít sữa nguyên chất hữu cơ
price [giá] 3,5 EUR
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] Food, Beverages & Tobacco > Beverages [Đồ ăn, Đồ uống và Thuốc lá > Đồ uống]
Cài đặt thông tin vận chuyển Giá trị đặt hàng tối thiểu: 30 EUR

Sản phẩm được bán với số lượng lớn

An illustration of a screw
Sản phẩm Vít đầu phẳng
title [tiêu_đề] Vít kim loại đầu phẳng (Gói: 1000)
price [giá] 7,5 USD

Đơn giá

How unit_pricing_measure might display in your ad
Sản phẩm Eau de Parfum
title [tiêu_đề] Eau de Parfum - 30 ml
price [giá] 43,95 USD
unit_pricing_measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị] 30 ml
unit_pricing_base_measure [số_lượng_đo_lường_cơ_sở_để_định_giá_theo_đơn_vị] 100 ml

Gói đăng ký phần mềm

Sản phẩm Google Security Software Basic Edition (gói đăng ký 1 năm)
title [tiêu_đề] Google Security Software Basic Edition (gói đăng ký 1 năm)
price [giá] 29.90 USD
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] Software > Computer Software > Antivirus & Security Software [Phần mềm > Phần mềm máy tính > Diệt vi-rút & Phần mềm bảo mật]
brand [thương_hiệu] Google
mpn [mã_số_linh_kiện_của_nhà_sản_xuất] 123GOOGLE432
gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu] 1234567890123
shipping [phí_vận_chuyển] 0.00 USD
image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh] https://www.example.com/image1.jpg
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false