Thuộc tính giá [price]

Sử dụng thuộc tính giá [price] để cho người dùng biết giá mà bạn tính cho sản phẩm của mình. Người dùng sẽ nhìn thấy thông tin này.

How price might appear in your ad

Trường hợp sử dụng

Bắt buộc với mỗi sản phẩm
Nếu giá mỗi đơn vị là quan trọng đối với thông tin giá của bạn, thì bạn cũng nên cân nhắc việc gửi thuộc tính số lượng đo lường để định giá theo đơn vị [unit_pricing_measure] và thuộc tính số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị [unit_pricing_base_measure].

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về những trường hợp và cách gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về việc gửi dữ liệu sản phẩm

Loại Số và đơn vị tiền tệ (sử dụng ISO 4217)
Trường lặp lại Không
Thuộc tính schema.org
(Đây là gì?)
Offer.priceSpecification, Loại: PriceSpecification
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản 150000 VND
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:price>150000 VND</g:price>
Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Đảm bảo giá trong dữ liệu sản phẩm của bạn đáp ứng yêu cầu đối với cả trang đích và quy trình thanh toán. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với trang đích
  • Gửi số tiền và đơn vị tiền khớp với giá trên trang đích và trang thanh toán. Tìm hiểu thêm các yêu cầu về đơn vị tiền tệ cho quốc gia mục tiêu
  • Nếu bạn tính thêm bất kỳ khoản phí nào trong bước thanh toán và các khoản phí đó không được tính trong giá sản phẩm, hãy đảm bảo rằng bạn thêm các khoản phí đó trong Merchant Center bằng cách kết hợp chúng với những khoản phí vận chuyển có thể áp dụng qua thuộc tính phí vận chuyển [shipping] hoặc qua các dịch vụ vận chuyển trong Merchant Center.
  • Đăng giá theo đơn vị tiền tệ của quốc gia mục tiêu một cách nổi bật trên trang đích và trang thanh toán.
  • Đừng thay đổi giá sản phẩm trên trang đích dựa trên vị trí của người dùng. Đảm bảo rằng người dùng có thể mua sản phẩm trực tuyến với giá mà bạn gửi dù họ ở bất kỳ đâu.
  • Hiển thị các biến thể và giá một cách đơn giản và dễ hiểu trên trang đích.
  • Hiển thị nổi bật sản phẩm và giá đã gửi trên trang đích. Nếu bạn có nhiều biến thể trên trang đích, hãy đảm bảo rằng sản phẩm bạn gửi và giá tương ứng hiển thị nổi bật nhất.
  • Tính mức giá mà bạn đã gửi cho tất cả người dùng ở quốc gia mục tiêu, trừ trường hợp tính năng giá theo khu vực được hỗ trợ tại quốc gia mục tiêu của bạn. Tìm hiểu thêm về tình trạng còn hàng và giá theo khu vực
  • Đảm bảo rằng mọi người dùng ở quốc gia mục tiêu đều có thể mua sản phẩm với mức giá bạn đã gửi mà không phải trả phí thành viên. Bạn chỉ được cung cấp giá dành cho thành viên trong quảng cáo hoặc trang thông tin nếu đáp ứng các điều kiện sau:
   • Người dùng không phải trả phí để đăng ký và gói thành viên được cung cấp cho mọi người mà không kèm theo các điều kiện.
   • Quy trình đăng ký phải đơn giản và có thể hoàn tất trên trang đích hoặc trong quy trình thanh toán.
   • Giá chiết khấu dành cho thành viên được đăng rõ ràng trên trang đích.
  • Cung cấp giá trị đặt hàng tối thiểu trong chế độ cài đặt thông tin vận chuyển. Tìm hiểu thêm về cách thêm giá trị đặt hàng tối thiểu
 • Đừng gửi các sản phẩm có giá thay đổi liên tục như các sản phẩm trong phiên đấu giá và các sản phẩm có giá tính theo tỷ giá hối đoái trực tiếp. Nếu giá sản phẩm của bạn thường xuyên thay đổi, thì bạn cần phải cho chúng tôi biết tất cả nội dung cập nhật về giá để có thể hiển thị sản phẩm.
 • Đừng tính phí vận chuyển trong giá. Thay vào đó, hãy sử dụng các dịch vụ vận chuyển của Merchant Center hoặc thuộc tính phí vận chuyển [shipping] trong nguồn cấp dữ liệu.
 • Đừng bao gồm bất kỳ chi phí nào liên quan đến xuất nhập khẩu vào giá. Thay vào đó, hãy nêu rõ các phí liên quan trên trang web. Tìm hiểu thêm về phí xuất khẩu
 • Gửi mức giá lớn hơn 0. Chỉ điện thoại di động hoặc máy tính bảng bán theo hình thức trả góp hằng tháng và/hoặc bán kèm gói thuê bao mới có thể có giá bằng 0 nếu không có khoản trả trước toàn bộ. Điều này không áp dụng cho Châu Mỹ Latinh, nơi toàn bộ chi phí của sản phẩm đã bao gồm trong giá. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu để quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ không dây
 • Đừng cung cấp nhiều hơn 2 chữ số sau dấu thập phân. Nếu có nhiều hơn 2 chữ số sau dấu thập phân, thì số này sẽ tự động làm tròn thành giá trị gần nhất chấp nhận được. Ví dụ: 1.0234 sẽ được làm tròn thành 1.02 và 29.8999 sẽ được làm tròn thành 29.90.
 • Đừng tính phí kích hoạt của các gói dịch vụ không dây trong giá bạn gửi cho thiết bị di động và máy tính bảng bán ở Hoa Kỳ. Gói thuê bao dịch vụ không dây không được hỗ trợ cho quảng cáo Mua sắm và trang thông tin miễn phí ở Hoa Kỳ.
 • Tuân thủ luật pháp của địa phương khi gửi thông tin về giá.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Gửi mức giá có thể được trình bày bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia mục tiêu (theo tiêu chuẩn ISO 4217). Ví dụ: Hãy gửi 10000 VND thay vì 10000.0012 VND. Nếu mức giá của bạn không thể trình bày bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia mục tiêu, chúng tôi sẽ làm tròn mức giá đó đến một giá trị trình bày được.
 • Bật tính năng tự động cập nhật mặt hàng về giá. Tính năng tự động cập nhật mặt hàng sử dụng siêu dữ liệu của Schema.org trên trang đích của bạn để giúp dữ liệu luôn cập nhật. Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ tự động cập nhật mặt hàng khi Google thu thập dữ liệu từ trang đích, và bạn vẫn cần thường xuyên gửi lại dữ liệu sản phẩm. Tìm hiểu thêm về việc bật tính năng tự động cập nhật mặt hàng
 • Làm nổi bật chương trình ưu đãi cho sản phẩm của bạn. Sử dụng thuộc tính giá ưu đãi [sale_price] để khách hàng biết được giá mà bạn tính cho sản phẩm trong thời gian giảm giá. Trong khoảng thời gian bạn chỉ định, giá ưu đãi sẽ hiển thị là giá hiện tại của sản phẩm. Nếu giá gốc và giá ưu đãi của bạn đáp ứng một số yêu cầu nhất định, cả hai mức giá có thể sẽ cùng hiển thị, cho phép người mua sắm thấy rõ mức chênh lệch.
 • Sử dụng công cụ quy đổi tiền tệ là một cách dễ dàng để nhắm đến một quốc gia sử dụng đơn vị tiền khác với đơn vị tiền trên trang web và trong dữ liệu sản phẩm của bạn. Nếu bạn sử dụng công cụ quy đổi tiền tệ thì giá trên trang đích, trang thanh toán và trong dữ liệu sản phẩm của bạn vẫn phải khớp nhau. Chúng tôi sẽ cho người dùng xem giá đã quy đổi trong quảng cáo hoặc trang thông tin miễn phí của bạn, nhưng giá đã quy đổi không nhất thiết phải xuất hiện trên trang đích hoặc ở bước thanh toán. Tìm hiểu thêm về công cụ quy đổi đơn vị tiền tệ

Nguyên tắc bổ sung

Xem lại từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu này có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân theo các yêu cầu áp dụng cho bạn, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong phần Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

Nhà bán lẻ tập trung vào hoạt động từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp (B2B)

 • Gửi mức giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) nếu đây là yêu cầu bắt buộc đối với quốc gia mục tiêu của bạn. Các nhà bán lẻ B2B có thể sử dụng quảng cáo Mua sắm, trang thông tin miễn phí và các tính năng khác, nhưng nếu bạn bắt buộc phải tính thuế GTGT vào giá, hãy đảm bảo rằng mức giá đã bao gồm thuế GTGT đó xuất hiện nhất quán trên trang đích và ở bước thanh toán. Tìm hiểu thêm về quảng cáo B2B

Giá trị đặt hàng tối thiểu

Gói và lô sản phẩm do người bán xác định

Sản phẩm được bán với số lượng lớn

 • Gửi giá cho số lượng sản phẩm tối thiểu mà bạn yêu cầu người dùng phải đặt mua. Không gửi giá cho 1 sản phẩm đơn lẻ nếu người dùng không thể mua lẻ 1 sản phẩm. Ví dụ: Nếu bạn bán bút và người dùng phải mua ít nhất 50 cây bút để đặt được đơn hàng, thì hãy gửi giá cho 50 cây bút.

Lưu ý: Nếu bạn yêu cầu khách hàng phải mua đủ tổng số lượng sản phẩm tối thiểu (cùng một sản phẩm nhân lên hoặc kết hợp nhiều sản phẩm) thì mới mua được hàng, hãy dùng tổng số lượng sản phẩm tối thiểu đó làm giá trị đặt hàng tối thiểu.

Mẫu sản phẩm

Nếu sản phẩm mà bạn muốn giới thiệu chỉ được bán theo số lượng lớn, nhưng bạn cũng cho phép mọi người mua riêng các sản phẩm mẫu thì bạn có thể giới thiệu sản phẩm mẫu thay vì sản phẩm số lượng lớn. Để làm thế, bạn cần gửi giá của sản phẩm mẫu trong nguồn cấp dữ liệu và bắt đầu tiêu đề bằng từ mẫu.

Sản phẩm có thỏa thuận giá quảng cáo tối thiểu

 • Nếu bạn bán sản phẩm thấp hơn giá cho phép theo thỏa thuận với bên thứ ba, hãy gửi giá trị giá quảng cáo tối thiểu (MAP) dưới dạng thuộc tính "giá" trong dữ liệu sản phẩm.
 • Hiển thị giá MAP trên trang đích của sản phẩm. Bạn có thể cho biết rằng mình sẽ tính giá thấp hơn ở bước thanh toán bằng cách thêm một thông báo giải thích vào trang sản phẩm. Ví dụ: Bạn có thể ghi chú như: “Hãy thêm vào giỏ hàng để hiện mức giá cuối cùng” và hiển thị giá trị MAP bị gạch bỏ hoặc có màu xám. Giá MAP trong dữ liệu sản phẩm của bạn phải hiển thị trên trang đích. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với trang đích
 • Nếu sử dụng chú thích vi dữ liệu trên trang web, thì bạn cũng nên sử dụng giá MAP ở đó.

Điện thoại di động hoặc máy tính bảng được bán theo hình thức trả góp và/hoặc gói thuê bao

 • Gửi giá dưới dạng tổng chi phí trả trước (bao gồm phí kích hoạt và số tiền thanh toán trước cho thiết bị). Giá có thể hạ xuống bằng 0 nếu giá của điện thoại di động hoặc máy tính bảng của bạn được trợ giá và đi kèm với khoản trả góp hoặc gói thuê bao. Điều này chỉ áp dụng nếu hình thức trả góp hoặc gói thuê bao cho thiết bị di động được cho phép tại quốc gia mục tiêu. Điều này không áp dụng cho châu Mỹ Latinh, nơi giá không phải là một khoản trả trước toàn bộ mà luôn là giá đầy đủ của sản phẩm. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu để quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ không dây

Điện thoại di động hoặc máy tính bảng được bán theo hình thức trả trước hoặc trả góp và/hoặc gói thuê bao: Úc

Điện thoại di động hoặc máy tính bảng bán theo hình thức trả trước hoặc trả góp và/hoặc gói thuê bao: Hoa Kỳ

 • Gửi giá dưới dạng tổng khoản trả trước toàn bộ (bao gồm khoản trả trước một phần). Không bao gồm phí kích hoạt đối với gói thuê bao không dây. Gói thuê bao không dây không được hỗ trợ cho quảng cáo Mua sắm và trang thông tin miễn phí ở Hoa Kỳ. Giá có thể bằng 0 nếu điện thoại di động hoặc máy tính bảng của bạn được trợ giá hoặc giá được tính kèm với khoản trả góp.Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với việc quảng cáo sản phẩm và dịch vụ không dây

Thuế: Canada và Hoa Kỳ

Thuế: Úc, Argentina, Áo, Bỉ, Brazil, Chile, Colombia, Séc, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Hà Lan, Na Uy, Philippines, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Ả Rập Xê Út, Singapore, Nam Phi, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh, Việt Nam

Gói thuê bao phần mềm

 • Gửi giá cho toàn bộ thời gian của gói thuê bao phần mềm, tối thiểu là 1 năm (12 tháng). Nếu gói thuê bao trả trước có kèm khoảng thời gian được trợ giá hoặc miễn phí, bạn hãy thêm khoảng thời gian đó vào tổng giá. Nếu năm đầu tiên của gói thuê bao có chi phí cao hơn (hoặc thấp hơn) các năm kế tiếp, hãy gửi giá trả trước cho năm đầu tiên. Nếu muốn, bạn có thể gửi giá trả trước cho nhiều năm. Tìm hiểu thêm về cách gửi các gói thuê bao phần mềm

Gói đăng ký tạp chí và báo

 • Gửi giá cho toàn bộ thời gian của gói đăng ký tạp chí hoặc báo, tối thiểu là 1 năm (12 tháng). Nếu gói đăng ký trả trước có kèm khoảng thời gian được trợ giá hoặc miễn phí, bạn hãy thêm khoảng thời gian đó vào tổng giá. Nếu năm đầu tiên của gói thuê bao có chi phí cao hơn (hoặc thấp hơn) các năm kế tiếp, hãy gửi giá trả trước cho năm đầu tiên. Nếu muốn, bạn có thể gửi giá trả trước cho nhiều năm.
 • Nêu rõ trong điều khoản gia hạn và hủy đăng ký của bạn là gói đăng ký có thời hạn cố định hay sẽ được gia hạn tự động. Đồng thời giải thích các phương án hủy đăng ký và điều kiện để tự động gia hạn sau khi đã hết thời hạn thanh toán trước.
 • Gửi phí vận chuyển bằng 0 (nếu phí vận chuyển là bắt buộc đối với quốc gia mục tiêu của bạn). Ví dụ: 0.00 USD, 0.00 EUR, 0.00 GBP. Bạn có thể gửi phí vận chuyển thông qua thuộc tính phí vận chuyển phí vận chuyển [shipping] hoặc thông qua chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản.

Xuất khẩu và thương mại xuyên biên giới

 • Nêu rõ trên trang web nếu có áp dụng các khoản phí liên quan đến nhập khẩu. Ví dụ: Thêm thông tin trên trang đích hoặc trong quy trình thanh toán để người dùng biết về những khoản phí này trước khi đặt hàng. Đừng gửi các khoản phí liên quan đến xuất nhập khẩu trong thuộc tính thuế [tax] hoặc giá [price]. Tìm hiểu thêm về việc cần làm khi bạn gửi hàng qua biên giới
 • Biết được bạn cần đáp ứng các yêu cầu về giá và thuế cho quốc gia nào. Nếu đăng giá theo một đơn vị tiền tệ không phải là đơn vị tiền tệ của quốc gia mục tiêu, bạn phải tuân thủ các yêu cầu về giá và thuế của quốc gia sử dụng đơn vị tiền tệ đó.

Ví dụ

Biến thể

Nếu sản phẩm của bạn có nhiều màu sắc hoặc kích thước thì bạn cũng có thể đưa ra các mức giá khác nhau cho từng biến thể. Ví dụ:

Ví dụ về quảng cáo không có hình ảnh giữ chỗ

Dữ liệu sản phẩm về một chiếc áo thun Google cỡ nhỏ, giá 109900 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Áo thun Google – Xanh lục – Nhỏ

Giá [price]

109900 VND

Màu sắc [color]

Xanh lục

Kích thước [size]

S

Mã nhận dạng [id]

9876-S-GRN

Mã nhóm mặt hàng [item_group_id]

9876

 

Dữ liệu sản phẩm về một chiếc áo thun Google màu xanh dương, cỡ nhỏ, giá 89900 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Áo thun Google – Xanh dương – Nhỏ

Giá [price]

89900 VND

Màu sắc [color]

Xanh dương

Kích thước [size]

S

Mã nhận dạng [id]

9876-S-BLU

Mã nhóm mặt hàng [item_group_id]

9876

 

 

Dữ liệu sản phẩm về một chiếc áo thun Google màu vàng, cỡ nhỏ, giá 105000 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Áo thun Google – Vàng – Nhỏ

Giá [price]

105000 VND

Màu sắc [color]

Vàng

Kích thước [size]

S

Mã nhận dạng [id]

9876-S-YELLOW

Mã nhóm mặt hàng [item_group_id]

9876

Điện thoại hoặc máy tính bảng trả góp (Hoa Kỳ)

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Dữ liệu sản phẩm về điện thoại Google Pixel 3 màu xanh đậm 32 GB, có giá 0 VND, trả góp trong 12 tháng
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Google Pixel 3 – 32 GB – Xanh đậm – trả góp trong 12 tháng

Giá [price]

0 VND

Trả góp [installment]

12:299500 VND

Danh mục sản phẩm của Google [google_product_category]

Thiết bị điện tử > Thiết bị liên lạc > Điện thoại > Điện thoại di động

Để tìm hiểu các ví dụ khác, hãy xem các phương pháp hay nhất để quảng cáo sản phẩm và dịch vụ không dây.

Điện thoại hoặc máy tính bảng trả góp (Úc)

Gói trả góp bao gồm phí sản phẩm trong 12 tháng cộng với phí thuê bao trong 12 tháng.

Dữ liệu sản phẩm về điện thoại Google Pixel XL màu xanh đậm có giá 12500000 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Google Pixel XL – 32 GB – Xanh đậm (có hợp đồng thời hạn 12 tháng và trả góp trong 12 tháng)

Giá [price]

12500000 VND

Danh mục sản phẩm của Google [google_product_category]

Thiết bị điện tử > Thiết bị liên lạc > Điện thoại > Điện thoại di động

Để tìm hiểu các ví dụ khác, hãy xem các phương pháp hay nhất để quảng cáo sản phẩm và dịch vụ không dây.

Lô sản phẩm và gói do người bán xác định

Dữ liệu sản phẩm về 3 chiếc áo thun Google màu xanh lục trong lô sản phẩm có giá 415000 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Áo thun Google – 3 chiếc – Xanh lục – Nhỏ

Giá [price]

415000 VND

Thương hiệu [brand]

Google

Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu [gtin]

121314151617

Lô sản phẩm [multipack]

3
An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag
Dữ liệu sản phẩm về máy ảnh SLR kỹ thuật số Google 25,3 MP có ống kính 35 mm, giá 4325000 VND, kèm túi máy ảnh màu xanh dương có giá 109900 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Thân máy ảnh DSLR Google 25,3 MP + Ống kính 35 mm + túi máy ảnh màu xanh dương

Giá [price]

4325000 VND

Thương hiệu [brand]

Google

Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu [gtin]

123456789011

Gói [is_bundle]

yes

Sản phẩm có yêu cầu về giá trị đặt hàng tối thiểu

A carton of goat milk
Nếu bạn yêu cầu giá trị đặt hàng tối thiểu, hãy thiết lập giá trị đặt hàng tối thiểu trong chế độ cài đặt thông tin vận chuyển. Ví dụ: Nếu bạn yêu cầu khách hàng đặt hàng sản phẩm trị giá ít nhất 300000 VND trên trang web của bạn, thì hãy thêm giá trị đặt hàng tối thiểu tương ứng vào chế độ cài đặt thông tin vận chuyển. Tìm hiểu thêm về cách thêm giá trị đặt hàng tối thiểu

Sản phẩm được bán với số lượng lớn

An illustration of a screw
Dữ liệu sản phẩm về gói 1000 chiếc vít kim loại tấm đầu phẳng có giá 75000 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Vít kim loại đầu phẳng (Gói 1000)

Giá [price]

75000 VND

 

Đối với một số sản phẩm được bán với số lượng lớn, bạn có thể yêu cầu khách hàng phải đặt hàng đạt một giá trị tối thiểu (MOV) thì mới có thể hoàn tất giao dịch mua. Ví dụ: Nếu bán viên cà phê giá 20000 VND một viên dưới dạng gói 10 viên, thì bạn có thể yêu cầu MOV là 5 gói. Lưu ý: MOV được tính trong Merchant Center bằng giá chứ không phải bằng số lượng, vì vậy, bạn cần gửi giá cho 5 gói (1000000 VND) làm MOV chứ không phải số lượng gói.

Dưới đây là cách gửi đúng dữ liệu sản phẩm:

Viên nén cà phê được bán sỉ

Dữ liệu sản phẩm về 5 gói viên cà phê, giá 200000 VND/gói và MOV là 1000000 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Viên cà phê (5 gói, mỗi gói 10 viên)
Giá [price] 200000 VND (1 gói)

Số lượng đo lường để định giá theo đơn vị
[unit_pricing_measure]

10 ct (Không bắt buộc)
Số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị
[unit_pricing_base_measure]
1 ct (Không bắt buộc)

Chế độ cài đặt thông tin vận chuyển

Giá trị đặt hàng tối thiểu: 1000000 VND

Đơn giá

How unit_pricing_measure might display in your ad
Dữ liệu sản phẩm về nước hoa Eau de Parfum 30 ml, giá 439500 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Eau de Parfum – 30 ml

Giá [price]

439500 VND

Số lượng đo lường để định giá theo đơn vị [unit_pricing_measure]

30 ml

Số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị [unit_pricing_base_measure]

100 ml

Gói thuê bao phần mềm

Dữ liệu sản phẩm về gói thuê bao 1 năm sử dụng Google Security Software Basic Edition, có giá 299000 VND
Thuộc tính Giá trị

Tiêu đề [title]

Google Security Software Basic Edition (gói thuê bao 1 năm)

Giá [price]

299000 VND

Danh mục sản phẩm của Google [google_product_category]

Phần mềm > Phần mềm máy tính > Phần mềm bảo mật và chống virus

Thương hiệu [brand]

Google

Mã số linh kiện của nhà sản xuất [mpn]

123GOOGLE432

Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu [gtin]

1234567890123

Phí vận chuyển [shipping]

0 VND

Đường liên kết của hình ảnh [image_link]

https://www.example.com/image1.jpg
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
71525
false