price [cena]: definícia

Pomocou atribútu price [cena] môžete používateľov informovať, koľko stojí váš výrobok. Táto informácia sa zobrazí používateľom.

How price might appear in your ad

Kedy ich použiť

Povinné pre reklamy v Nákupoch.

Ak je v rámci informácií o cene dôležité uviesť aj cenu za jednotku, zvážte možnosť odoslať atribúty unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus]unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny]. Ak je výrobok možné zakúpiť na splátky, možno budete môcť použiť atribút installment [splátka] (iba Brazília).

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Číslo a mena (podľa normy ISO 4217)
Opakované pole Nie
Vlastnosť schema.org
(Čo je to?)
Offer.priceSpecification, Typ: priceSpecification
Formát súboru Príklad
Textové informačné kanály 15,00 EUR
Informačné kanály XML <g:price>15,00 EUR</g:price>
Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Cena uvedená v údajoch o výrobkoch musí byť v súlade s požiadavkami na vstupné stránky a stránky platenia. Prečítajte si viac o požiadavkách týkajúcich sa vstupných stránok.
  • Zadajte sumu a menu, ktoré sa zhodujú s cenou na vstupnej stránke a na stránkach platenia. Prečítajte si viac o požiadavkách týkajúcich sa meny platných pre vašu krajinu predaja.
  • Ak účtujete ďalšie poplatky, skontrolujte, či sú zahrnuté v súvisiacich nákladoch. Ak sa poplatok týka dopravy, napríklad ide o manipulačný poplatok alebo poplatok za dopravcu, musí byť zahrnutý v hodnote atribútushipping [doprava] a pri platení musí byť zahrnutý v cene za dopravu. Akékoľvek ďalšie poplatky, napríklad aktivačné poplatky alebo poplatky za službu, musia byť zahrnuté v hodnote atribútu price [cena]. Celková cena výrobku by sa mala zobrazovať na vstupnej stránke aj pri platení.
  • Na vstupnej stránke a stránkach platenia zreteľne uvádzajte cenu v mene krajiny predaja.
  • Cenu výrobku na vstupnej stránke nemeňte podľa polohy používateľa. Zaistite, aby si používatelia mohli výrobok kúpiť online za cenu, ktorú ste zadali, bez ohľadu na ich polohu.
  • Na vstupnej stránke musia byť priamo vystavené varianty s príslušnými cenami.
  • Na vstupnej stránke musí byť priamo vystavený zadaný výrobok s príslušnou cenou. Ak máte na vstupnej stránke viaceré varianty, zadaný výrobok a jeho cena musia byť prezentované najvýraznejšie.
  • Zadanú cenu účtujte všetkým používateľom v krajine predaja, pokiaľ vo vašej krajine predaja nie je k dispozícii regionálna cena. Prečítajte si viac o regionálnej dostupnosti a cenách.
  • Všetci používatelia v krajine predaja musia mať možnosť kúpiť si výrobok za zadanú cenu bez toho, aby museli platiť za členstvo. Členské ceny nepodporujeme.
  • V nastaveniach dopravy zadajte minimálnu hodnotu objednávky. Prečítajte si viac o tom, ako pridať minimálnu hodnotu objednávky.
 • Nezadávajte výrobky s cenou, ktorá sa neustále mení, napríklad ceny v aukciách či ceny na základe aktuálneho výmenného kurzu. Ak sa cena vášho výrobku často mení, budete nás musieť informovať o všetkých aktualizáciách cien, aby ste svoj výrobok mohli zobrazovať.
 • Do ceny nezahŕňajte výšku dopravného. Namiesto toho použite zásielkové služby v rámci služby Merchant Center alebo atribút shipping [doprava] v informačnom kanáli.
 • Do ceny nezahŕňajte žiadne náklady súvisiace s dovozom alebo vývozom. Príslušné poplatky jasne uveďte na svojom webe. Prečítajte si viac o poplatkoch za vývoz.
 • Zadajte cenu vyššiu ako 0. Cenu vo výške 0 môžu mať iba mobilné telefóny alebo tablety predávané na základe mesačných splátok alebo predplatného, ak netreba zaplatiť prvú platbu vopred. Neplatí to pre Latinskú Ameriku, kde je v cene zahrnutá celková cena výrobku. Prečítajte si viac o požiadavkách na inzerovanie bezdrôtových výrobkov a služieb.
 • Za desatinnou bodkou neuvádzajte viac ako dve číslice. Ak za desatinnou bodkou uvediete viac ako dve číslice, automaticky sa zaokrúhlia na najbližšiu akceptovateľnú hodnotu. Napríklad 1.0234 sa zaokrúhli na 1.02 a 29.8999 sa zaokrúhli na 29.90.
 • Nezahŕňajte aktivačné poplatky bezdrôtových paušálov do atribútu price [cena] pre mobilné zariadenia a tablety predávané v USA. Pre nákupné reklamy v USA bezdrôtové paušály nie sú podporované.
 • Pri zadávaní informácií o cene dodržiavajte miestne zákony.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Zadajte cenu, ktorú možno vyjadriť v mene krajiny predaja (podľa normy ISO 4217). Napríklad namiesto 1.0012 EUR zadajte 1.01 EUR. Ak cenu nemožno vyjadriť v mene krajiny predaja, zaokrúhlime ju na hodnotu, pri ktorej je to možné.
 • Povoľte automatické aktualizácie atribútu price [cena].. Pri automatických aktualizáciách položiek sa využívajú mikrodáta schema.org z vašej vstupnej stránky, ktorými sa zaisťuje, aby boli vaše údaje vždy aktuálne. Pripomíname, že tieto aktualizácie prebiehajú, len keď Google prehľadáva vašu vstupnú stránku, takže údaje o svojich výrobkoch musíte pravidelne opätovne odosielať aj naďalej. Ďalšie informácie o povolení automatických aktualizácií položiek
 • Zvýraznite akcie, ktoré propagujú vaše výrobky. Pomocou atribútu sale_price [akciová_cena] môžete používateľov informovať, koľko stojí výrobok počas trvania akcie. Počas vami určeného obdobia sa bude akciová cena zobrazovať ako aktuálna cena vášho výrobku. Ak pôvodná cena a akciová cena spĺňajú určité požiadavky, pôvodná cena sa môže zobrazovať spolu s akciovou cenou, vďaka čomu budú ľudia vidieť rozdiel medzi nimi.
 • Používajte prevod meny ako jednoduchý spôsob zacielenia na krajinu, v ktorej sa používa iná mena, než akú uvádzate na svojom webe a v údajoch o výrobkoch. Aj pri používaní prevodu meny platí, že ceny na vstupnej stránke, stránkach platenia a v údajoch o výrobkoch sa musia zhodovať. Cenu prevedenú do inej meny zobrazíme vo vašej reklame alebo bezplatnom zázname, nemusí sa však uvádzať na vstupnej stránke alebo pri platení. Prečítajte si viac o prevode mien.

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika vo vašom účte Merchant Center.

Maloobchody zamerané na medzifiremné (B2B) podnikanie

 • Zadajte cenu vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), ak sa vyžaduje v krajine predaja. Maloobchody zamerané na medzifiremné podnikanie môžu využívať nákupné reklamy, bezplatné záznamy a ďalšie funkcie, ak však máte povinnosť zahrnúť do ceny DPH, rovnaká cena s DPH sa musí zobrazovať aj na vašej vstupnej stránke a pri platení. Prečítajte si viac o medzifiremnej reklame.

Minimálna hodnota objednávky

 • V nastaveniach dopravy zadajte požadovanú minimálnu hodnotu objednávky. Ak napríklad váš výrobok stojí 10 EUR, no vyžadujete, aby si používatelia objednali tovar v hodnote aspoň 50 EUR, táto suma je minimálna hodnota objednávky. K príslušnej zásielkovej službe preto uveďte minimálnu hodnotu objednávky 50 EUR. Prečítajte si viac o tom, ako pridať minimálnu hodnotu objednávky

Súpravy a viackusové balenia definované obchodníkom

Výrobky predávané hromadne

 • Zadajte cenu za minimálny počet výrobkov, ktoré si používateľ musí zakúpiť. Nezadávajte cenu len za jeden výrobok, ak si používateľ nemôže zakúpiť iba jeden kus. Ak napríklad predávate perá a používatelia si v rámci objednávky musia kúpiť aspoň 50 pier, zadajte cenu za 50 pier.

Vzorky výrobkov

Ak sa výrobok, ktorý chcete zobraziť, predáva len v hromadných množstvách, ale umožňujete ľuďom jednotlivo si kupovať vzorky, môžete namiesto hromadného množstva zobraziť vzorku. Ak to chcete urobiť, zadajte v informačnom kanáli cenu vzorky a názov začnite slovom vzorka.

Výrobky s dohodami o minimálnych inzerovaných cenách

 • Ak predávate výrobok lacnejšie než za cenu povolenú na základe dohôd s tretími stranami, v údajoch o výrobkoch zadajte ako cenu hodnotu minimálnej inzerovanej ceny.
 • Cenu minimálnej inzerovanej ceny uvádzajte na vstupnej stránke výrobku. Pridaním objasňujúceho textu na stránky výrobkov môžete používateľov informovať, že pri platbe účtujete nižšiu cenu. Môžete napríklad zobraziť poznámku „Po pridaní do košíka sa zobrazí konečná cena“ a hodnotu minimálnej inzerovanej ceny môžete uviesť ako prečiarknutú alebo sivou farbou. Na vstupnej stránke sa musí zobrazovať minimálna inzerovaná cena uvedená v údajoch o výrobkoch. Prečítajte si viac o požiadavkách týkajúcich sa vstupných stránok.
 • Ak na svojom webe používate anotácie mikrodát, uveďte minimálnu inzerovanú cenu aj v nich.

Mobilný telefón či tablet na splátky alebo s paušálom

 • Ako cenu zadajte celú sumu prvej splátky (vrátane aktivačných poplatkov a akontácie za zariadenie). Ak je mobilný telefón alebo tablet dotovaný a predávaný na splátky alebo s paušálom, cena môže byť aj nulová. Platí to len v prípade, že je v krajine predaja povolené predávať mobilné telefóny na splátky alebo s paušálom. Neplatí to pre Latinskú Ameriku, kde cena nepredstavuje sumu prvej splátky, ale vždy plnú cenu výrobku. Ďalšie informácie o požiadavkách na inzerovanie bezdrôtových výrobkov a služieb

Mobilný telefón alebo tablet s platbou vopred, na splátky alebo s paušálom: Austrália

Daň: Kanada a USA

Daň: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Česko, Čile, Dánsko, Filipíny, Francúzsko, Holandsko, Hongkong, India, Indonézia, Írsko, Izrael, Japonsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Kolumbia, Malajzia, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Saudská Arábia, Singapur, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, Vietnam

Predplatné softvéru

 • Zadajte cenu za celé trvanie predplatného softvéru, a to minimálne za ročné predplatné (12 mesiacov). Ak predplatné obsahuje zľavnené obdobia alebo obdobia zdarma, zahrňte ich do celkovej ceny. Ak vaše predplatné stojí viac (alebo menej) za prvý rok ako za nasledujúce roky, zadajte cenu predplatného za prvý rok. Ak chcete, môžete namiesto toho zadať cenu predplatného na viac rokov. Prečítajte si viac o odosielaní ponúk s odbermi softvéru.

Odbery časopisov a novín

 • Zadajte cenu za celé trvanie predplatného časopisu alebo novín, a to minimálne za ročné predplatné (12 mesiacov). Ak predplatné obsahuje zľavnené obdobia alebo obdobia zdarma, zahrňte ich do celkovej ceny. Ak vaše predplatné stojí viac (alebo menej) za prvý rok ako za nasledujúce roky, zadajte cenu predplatného za prvý rok. Ak chcete, môžete namiesto toho zadať cenu predplatného na viac rokov.
 • Vo svojich podmienkach obnovenia a zrušenia jasne uveďte, či je predplatné na pevne stanovené obdobie alebo sa automaticky obnovuje. Ďalej vysvetlite, aké sú podmienky zrušenia a za akých podmienok sa predplatné na konci predplateného obdobia automaticky obnovuje.
 • Ako dopravné zadajte hodnotu 0  (ak je údaj o dopravnom v cieľovej krajine povinný). Príklad: 0,00 USD, 0,00 EUR, 0,00 GBP. Dopravné môžete uviesť prostredníctvom atribútu shipping [doprava] alebo nastavení dopravy v účte.

Vývoz a cezhraničný obchod

 • Ak sa uplatňujú poplatky súvisiace s dovozom, zreteľne to uvádzajte na svojom webe. Túto informáciu uvádzajte napríklad na vstupnej stránke alebo pri platení, aby používatelia vedeli o týchto nákladoch skôr, ako zadajú objednávku. Náklady súvisiace s dovozom alebo vývozom nezadávajte v rámci atribútov tax [daň] alebo price [cena]. Prečítajte si viac o cezhraničnom doručovaní.
 • Zistite, v ktorých krajinách musíte spĺňať požiadavky týkajúce sa ceny a dane. Ak sa rozhodnete zobrazovať menu, ktorá nie je menou krajiny predaja, musíte dodržiavať požiadavky týkajúce sa ceny a daní v krajine, v ktorej sa daná mena používa.

Príklady

Varianty

Ak má výrobok viaceré farby alebo veľkosti, jednotlivé varianty môžu mať rôzne ceny. Príklad:

Príklad reklám bez obrázkov so zástupnými symbolmi

Výrobok Tričko Google
title [názov] Tričko Google – zelené – S
price [cena] 10.99 EUR
color [farba] zelená
size [veľkosť] s
id [identifikátor] 9876-S-GRN
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876
Výrobok Tričko Google
title [názov] Tričko Google – modré – S
price [cena] 8.99 EUR
color [farba] modrá
size [veľkosť] s
identifikátor [id] 9876-S-BLU
identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 9876
Výrobok Tričko Google
title [názov] Tričko Google – žlté – S
price [cena] 10.50 EUR
color [farba] žltá
size [veľkosť] s
identifikátor [id] 9876-S-YELLOW
identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 9876

Telefón alebo tablet na splátky (USA)

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Výrobok Google Pixel 3
názov Google Pixel 3 – 32 GB – Midnight Blue s 12 mesačnými splátkami
price [cena] 0.00 EUR
installment [splátka] 12:29.95 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácia > Telefonovanie > Mobilné telefóny]

Ďalšie príklady nájdete v článku Osvedčené postupy inzerovania bezdrôtových výrobkov a služieb.

Telefón alebo tablet na splátky (Austrália)

Výrobok Google Pixel XL
názov Google Pixel XL – 32 GB – Midnight Blue (s 12‑mesačnou zmluvou a 12 splátkami)
price [cena] 1 250 AUD (cena splátok za 12 mesiacov + cena za odber za 12 mesiacov)
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácia > Telefonovanie > Mobilné telefóny]

Ďalšie príklady nájdete v článku Osvedčené postupy inzerovania bezdrôtových výrobkov a služieb.

Viackusové balenia a súpravy definované obchodníkom

Výrobok 3 tričká Google
title [názov] Tričko Google – trojkusové balenie – zelená – S
price [cena] 41.50 EUR
brand [značka] Google
gtin [GTIN] 121314151617
multipack [viackusové_balenie] 3
An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag
Výrobok Digitálna zrkadlovka Google 25,3 MPx s príslušenstvom
title [názov] Telo digitálnej zrkadlovky Google 25,3 MPx + 35 mm objektív + modrá taška na fotoaparát
price [cena] 432.50 EUR
brand [značka] Google
gtin [GTIN] 123456789011
is_bundle [súprava] áno

Výrobky s požiadavkou na minimálnu hodnotu objednávky

Ak požadujete minimálnu hodnotu objednávky, nastavte ju v nastaveniach dopravy. Ak napríklad požadujete, aby si zákazníci na vašom webe objednali výrobky v hodnote aspoň 30 EUR, príslušnú minimálnu hodnotu objednávky pridajte do nastavení dopravy. Prečítajte si viac o tom, ako pridať minimálnu hodnotu objednávky.
An illustration of a jug of milk with GTIN and barcode visible and highlighted.
Výrobok Organické plnotučné mlieko
title [názov] Organické plnotučné mlieko 1 l
price [cena] 3.50 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Food, Beverages & Tobacco > Beverages [Potraviny, nápoje a tabak > Nápoje]
Nastavenia dopravy Minimálna hodnota objednávky: 30,00 EUR

Výrobky predávané hromadne

An illustration of a screw
Výrobok Skrutky s plochou hlavou
title [názov] Kovové skrutky s plochou hlavou (balené po 1 000 ks)
price [cena] 7.50 EUR

Jednotková cena

How unit_pricing_measure might display in your ad
Výrobok Parfém
title [názov] Parfém – 30 ml
price [cena] 43.95 EUR
unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] 30 ml
unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] 100 ml

Predplatné softvéru

Výrobok Základná verzia bezpečnostného softvéru Google (ročné predplatné)
title [názov] Základná verzia bezpečnostného softvéru Google (ročné predplatné)
price [cena] 29.90 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Software > Computer Software > Antivirus & Security Software [Softvér > Počítačový softvér > Antivírusový a bezpečnostný softvér]
brand [značka] Google
mpn [katalógové_číslo_súčiastky] 123GOOGLE432
gtin [gtin] 1234567890123
shipping [doprava] 0.00 EUR
image_link [odkaz_na_obrázok] https://www.example.com/image1.jpg
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false