Cena [price]

Pomocou atribútu cena [price] môžete používateľov informovať, koľko stojí váš výrobok. Táto informácia sa zobrazí používateľom.

How price might appear in your ad

Kedy ich použiť

Povinné pre reklamy v Nákupoch.

Ak je v rámci informácií o cene dôležité uviesť aj cenu za jednotku, zvážte možnosť odoslať atribúty jednotka pri cene za kus [unit_pricing_measure]základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure].

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Číslo a mena (podľa normy ISO 4217)
Opakované pole Nie
Vlastnosť schema.org
(Čo je to?)
Offer.priceSpecification, typ: PriceSpecification
Formát súboru Príklad
Textové informačné kanály 15.00 EUR
Informačné kanály XML <g:price>15.00 EUR</g:price>
Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Cena uvedená v údajoch o výrobkoch musí byť v súlade s požiadavkami na vstupné stránky a stránky platby. Ďalšie informácie o požiadavkách týkajúcich sa vstupných stránok
  • Zadajte sumu a menu, ktoré sa zhodujú s cenou na vstupnej stránke a na stránkach platby. Prečítajte si viac o požiadavkách týkajúcich sa meny platných pre vašu cieľovú krajinu.
  • Ak pri platbe účtujete ďalšie poplatky, ktoré nie sú zahrnuté v cene výrobku, nezabudnite ich zahrnúť do služby Merchant Center ich pridružením k príslušným cenám dopravného buď pomocou atribútu doprava [shipping], alebo pomocou zásielkových služieb v službe Merchant Center.
  • Na vstupnej stránke a stránkach platby zreteľne uvádzajte cenu v mene cieľovej krajiny.
  • Cenu výrobku na vstupnej stránke nemeňte podľa polohy používateľa. Zaistite, aby si používatelia mohli výrobok kúpiť online za cenu, ktorú ste zadali, bez ohľadu na ich polohu.
  • Na vstupnej stránke musia byť jasne zobrazené varianty s príslušnými cenami.
  • Na vstupnej stránke musí byť prominentne zobrazený zadaný výrobok s príslušnou cenou. Ak máte na vstupnej stránke viaceré varianty, zadaný výrobok a jeho cena musia byť prezentované najvýraznejšie.
  • Zadanú cenu účtujte všetkým používateľom v cieľovej krajine, pokiaľ vo vašej cieľovej krajine nie je k dispozícii regionálna cena. Ďalšie informácie o regionálnej dostupnosti a cenách
  • Všetci používatelia v cieľovej krajine musia mať možnosť kúpiť si výrobok za zadanú cenu bez toho, aby museli platiť za členstvo. Ceny za členstvo sú povolené v reklamách alebo záznamoch len v prípade splnenia nasledujúcich podmienok:
   • Registrácia je bez peňažného poplatku a členstvo si môže zaregistrovať každý bez obmedzení.
   • Proces registrácie je jasný a možno ho dokončiť na vstupnej stránke alebo počas platby.
   • Zľava s členstvom je jasne zobrazená na vstupnej stránke.
  • V nastaveniach dopravy zadajte minimálnu hodnotu objednávky. Ďalšie informácie o tom, ako pridať minimálnu hodnotu objednávky
 • Nezadávajte výrobky s cenou, ktorá sa neustále mení, napríklad ceny v aukciách či ceny na základe aktuálneho výmenného kurzu.
 • Aktualizujte svoje ceny. Ak sa cena zmení, nezabudnite uviesť najnovšiu hodnotu ceny.
 • Do ceny nezahŕňajte výšku dopravného. Namiesto toho použite zásielkové služby v službe Merchant Center alebo atribút doprava [shipping] v informačnom kanáli.
 • Do ceny nezahŕňajte žiadne náklady súvisiace s dovozom alebo vývozom. Príslušné poplatky jasne uveďte na svojom webe. Ďalšie informácie o poplatkoch za vývoz
 • Zadajte cenu vyššiu ako 0. Cenu vo výške 0 môžu mať iba mobilné telefóny alebo tablety predávané na základe mesačných splátok alebo predplatného, ak netreba zaplatiť zálohovú platbu. Neplatí to pre Latinskú Ameriku, kde je v cene zahrnutá celková cena výrobku. Ďalšie informácie o požiadavkách na inzerovanie bezdrôtových výrobkov a služieb
 • Za desatinnou bodkou neuvádzajte viac ako dve číslice. Ak za desatinnou bodkou uvediete viac ako dve číslice, automaticky sa zaokrúhlia na najbližšiu akceptovateľnú hodnotu. Napríklad 1.0234 sa zaokrúhli na 1.02 a 29.8999 sa zaokrúhli na 29.90.
 • Do ceny mobilných zariadení a tabletov predávaných v USA nezahŕňajte aktivačné poplatky bezdrôtových paušálov. Pre nákupné reklamy a bezplatné záznamy v USA bezdrôtové paušály nie sú podporované.
 • Pri zadávaní informácií o cene dodržiavajte miestne zákony.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Zadajte cenu, ktorú je možné zobraziť v mene cieľovej krajiny (podľa normy ISO 4217). Napríklad namiesto 1.0012 EUR zadajte 1.01 EUR. Ak cenu nie je možné zobraziť v mene cieľovej krajiny, zaokrúhlime ju na hodnotu, ktorá sa zobraziť dá.
 • Povoľte automatické aktualizácie atribútu cena [price]. Pri automatických aktualizáciách položiek sa využívajú mikrodáta schema.org z vašej vstupnej stránky, ktorými sa zaisťuje, aby boli vaše údaje vždy aktuálne. Pripomíname, že tieto aktualizácie prebiehajú, len keď Google prehľadáva vašu vstupnú stránku, takže údaje o svojich výrobkoch musíte pravidelne opätovne odosielať aj naďalej. Ďalšie informácie o povolení automatických aktualizácií položiek
 • Zvýraznite akcie, ktoré propagujú vaše výrobky. Pomocou atribútu akciová cena [sale_price] môžete zákazníkov informovať, koľko stojí výrobok počas trvania akcie. Počas vami určeného obdobia sa bude akciová cena zobrazovať ako aktuálna cena vášho výrobku. Ak pôvodná cena a akciová cena spĺňajú určité požiadavky, pôvodná cena sa môže zobrazovať spolu s akciovou cenou, vďaka čomu budú ľudia vidieť rozdiel medzi nimi.
 • Používajte prevod meny ako jednoduchý spôsob zacielenia na krajinu, v ktorej sa používa iná mena, než akú uvádzate na svojom webe a v údajoch o výrobkoch. Aj pri používaní prevodu meny platí, že ceny na vstupnej stránke, stránkach platenia a v údajoch o výrobkoch sa musia zhodovať. Cenu prevedenú do inej meny zobrazíme vo vašej reklame alebo bezplatnom zázname, nemusí sa však uvádzať na vstupnej stránke alebo pri platení. Ďalšie informácie o prevode mien

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika vo vašom účte Merchant Center.

Maloobchody zamerané na podnikanie firma – firma (B2B)

 • Zadajte cenu vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), ak sa vyžaduje v cieľovej krajine. Maloobchody zamerané na podnikanie B2B môžu využívať nákupné reklamy, bezplatné záznamy a ďalšie funkcie, ak však máte povinnosť zahrnúť do ceny DPH, rovnaká cena s DPH sa musí zobrazovať aj na vašej vstupnej stránke a pri platbe. Ďalšie informácie o reklame B2B

Minimálna hodnota objednávky

Balíky a viackusové balenia definované obchodníkom

Výrobky predávané hromadne

 • Zadajte cenu za minimálny počet výrobkov, ktoré si používateľ musí zakúpiť. Nezadávajte cenu len za jeden výrobok, ak si používateľ nemôže zakúpiť iba jeden kus. Ak napríklad predávate perá a používatelia si v rámci objednávky musia kúpiť aspoň 50 pier, zadajte cenu za 50 pier.

Poznámka: Ak vyžadujete, aby si zákazník na úspešné uskutočnenie nákupu objednal minimálny celkový počet výrobkov (buď viacero kusov jedného výrobku, alebo kombináciu rôznych výrobkov), uveďte minimálny celkový počet výrobkov ako minimálnu hodnotu objednávky.

Vzorky výrobkov

Ak sa výrobok, ktorý chcete zobraziť, predáva len v hromadných množstvách, no ľuďom umožňujete nákup jednotlivých vzoriek, môžete namiesto hromadného množstva zobraziť vzorku. Ak to chcete urobiť, zadajte v informačnom kanáli cenu vzorky a názov začnite slovom vzorka.

Výrobky s dohodami o minimálnych inzerovaných cenách

 • Ak predávate výrobok lacnejšie než za cenu povolenú na základe dohôd s tretími stranami, v údajoch o výrobkoch zadajte ako cenu hodnotu minimálnej inzerovanej ceny.
 • Cenu minimálnej inzerovanej ceny uvádzajte na vstupnej stránke výrobku. Pridaním objasňujúceho textu na stránky výrobkov môžete používateľov informovať, že pri platbe účtujete nižšiu cenu. Môžete napríklad zobraziť poznámku „Po pridaní do košíka sa zobrazí konečná cena“ a hodnotu minimálnej inzerovanej ceny môžete uviesť ako prečiarknutú alebo sivou farbou. Na vstupnej stránke sa musí zobrazovať minimálna inzerovaná cena uvedená v údajoch o výrobkoch. Ďalšie informácie o požiadavkách týkajúcich sa vstupných stránok
 • Ak na svojom webe používate anotácie mikrodát, uveďte minimálnu inzerovanú cenu aj v nich.

Mobilný telefón či tablet na splátky alebo s paušálom

 • Ako cenu zadajte celú sumu zálohovej platby (vrátane aktivačných poplatkov a preddavku za zariadenie). Ak je mobilný telefón alebo tablet dotovaný a predávaný na splátky alebo s paušálom, cena môže byť aj nulová. Platí to len v prípade, že je v cieľovej krajine povolené predávať mobilné zariadenia na splátky alebo s paušálom. Neplatí to pre Latinskú Ameriku, kde cena nepredstavuje sumu zálohovej platby, ale vždy plnú cenu výrobku. Ďalšie informácie o požiadavkách na inzerovanie bezdrôtových výrobkov a služieb

Mobilný telefón alebo tablet so zálohovu platbou, na splátky alebo s paušálom: Austrália

Mobilný telefón alebo tablet so zálohovou platbou, na splátky alebo s paušálom: Spojené štáty

Daň: Kanada a Spojené štáty

Daň: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Česko, Čile, Dánsko, Filipíny, Francúzsko, Holandsko, Hongkong, India, Indonézia, Írsko, Izrael, Japonsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Kolumbia, Malajzia, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Saudská Arábia, Singapur, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, Vietnam

Odber softvéru

 • Zadajte cenu za celé trvanie odberu softvéru, a to minimálne za ročný odber (12 mesiacov). Ak odber obsahuje zľavnené alebo bezplatné obdobia, zahrňte ich do celkovej ceny. Ak váš odber stojí viac (alebo menej) za prvý rok ako za nasledujúce roky, zadajte cenu predplatného za prvý rok. Ak chcete, môžete namiesto toho zadať cenu predplatného na viac rokov. Ďalšie informácie o zadávaní údajov o odbere softvéru

Odbery časopisov a novín

 • Zadajte cenu za celé trvanie odberu časopisu alebo novín, a to minimálne za ročný odber (12 mesiacov). Ak odber obsahuje zľavnené alebo bezplatné obdobia, zahrňte ich do celkovej ceny. Ak váš odber stojí viac (alebo menej) za prvý rok ako za nasledujúce roky, zadajte cenu predplatného za prvý rok. Ak chcete, môžete namiesto toho zadať cenu predplatného na viac rokov.
 • Vo svojich podmienkach obnovenia a zrušenia jasne uveďte, či ide o odber na pevne stanovené obdobie, alebo či sa automaticky obnovuje. Ďalej vysvetlite, aké sú podmienky zrušenia a za akých podmienok sa odber na konci predplateného obdobia automaticky obnovuje.
 • Ako dopravné zadajte hodnotu 0  (ak je údaj o dopravnom v cieľovej krajine povinný). Príklad: 0.00 USD, 0.00 EUR, 0.00 GBP. Dopravné môžete uviesť prostredníctvom atribútu doprava [shipping] alebo nastavení dopravy v účte.

Vývoz a cezhraničný obchod

 • Ak sa uplatňujú poplatky súvisiace s dovozom, zreteľne to uvádzajte na svojom webe. Túto informáciu uvádzajte napríklad na vstupnej stránke alebo pri platbe, aby používatelia vedeli o týchto nákladoch skôr, ako zadajú objednávku. Poplatky súvisiace s dovozom alebo vývozom nezadávajte v rámci atribútov daň [tax] ani cena [price]. Ďalšie informácie o cezhraničnom doručovaní
 • Zistite, v ktorých krajinách musíte spĺňať požiadavky týkajúce sa ceny a dane. Ak sa rozhodnete uvádzať inú menu než menu cieľovej krajiny, musíte dodržiavať požiadavky týkajúce sa cien a daní v krajine, v ktorej sa daná mena používa.

Príklady

Varianty

Ak má výrobok viaceré farby alebo veľkosti, jednotlivé varianty môžu mať rôzne ceny. Príklad:

Príklad reklám bez obrázkov so zástupnými symbolmi

Údaje o výrobkoch pre tričko Google veľkosti S s cenou 10,99 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Tričko Google – zelené – S

Cena [price]

10.99 EUR

Farba [color]

Zelená

Veľkosť [size]

S

Identifikátor [id]

9876-S-ZLN

Identifikátor skupiny položiek [item_group_id]

9876

 

Údaje o výrobkoch pre modré tričko Google veľkosti S s cenou 8,99 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Tričko Google – modré – S

Cena [price]

8.99 EUR

Farba [color]

Modrá

Veľkosť [size]

S

Identifikátor [id]

9876-S-MOD

Identifikátor skupiny položiek [item_group_id]

9876

 

 

Údaje o výrobkoch pre žlté tričko Google veľkosti S s cenou 10,50 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Tričko Google – žlté – S

Cena [price]

10.50 EUR

Farba [color]

Žltá

Veľkosť [size]

S

Identifikátor [id]

9876-S-ZLT

Identifikátor skupiny položiek [item_group_id]

9876

Telefón alebo tablet na splátky (USA)

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Údaje o výrobkoch pre tmavomodrý telefón Google Pixel 3 (32 GB) s cenou 0 USD a 12 mesačnými splátkami
Atribút Hodnota

Názov [title]

Google Pixel 3 – 32 GB – Midnight Blue s 12 mesačnými splátkami

Cena [price]

0.00 EUR

Splátka [installment]

12:29.95 USD

Kategória výrobku na Googli [google_product_category]

Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones

Ďalšie príklady nájdete v článku Osvedčené postupy inzerovania bezdrôtových výrobkov a služieb.

Telefón alebo tablet na splátky (Austrália)

Splátkový kalendár zahŕňa cenu výrobku na 12 mesiacov a cenu za odber na 12 mesiacov.

Údaje o výrobkoch pre telefón Google Pixel XL farby Midnight Blue s cenou 1 250 AUD
Atribút Hodnota

Názov [title]

Google Pixel XL – 32 GB – Midnight Blue (s 12‑mesačnou zmluvou a 12 splátkami)

Cena [price]

1250 AUD

Kategória výrobku na Googli [google_product_category]

Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones

Ďalšie príklady nájdete v článku Osvedčené postupy inzerovania bezdrôtových výrobkov a služieb.

Viackusové balenia a balíky definované obchodníkom

Údaje o výrobkoch pre tri zelené tričká Google vo viackusovom balení s cenou 41,50 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Tričko Google – trojkusové balenie – zelená – S

Cena [price]

41.50 EUR

Značka [brand]

Google

GTIN [gtin]

121314151617

Viackusové balenie [multipack]

3
An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag
Údaje o výrobkoch pre digitálnu zrkadlovku Google 25,3 Mpx s 35 mm objektívom za 432,50 EUR s modrou taškou na fotoaparát za 10,99 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Telo digitálnej zrkadlovky Google 25,3 MPx + 35 mm objektív + modrá taška na fotoaparát

Cena [price]

432.50 EUR

Značka [brand]

Google

GTIN [gtin]

123456789011

Balík [is_bundle]

yes

Výrobky s požiadavkou na minimálnu hodnotu objednávky

A carton of goat milk
Ak požadujete minimálnu hodnotu objednávky, nastavte ju v nastaveniach dopravy. Ak napríklad požadujete, aby si zákazníci na vašom webe objednali výrobky v hodnote aspoň 30 EUR, príslušnú minimálnu hodnotu objednávky pridajte do nastavení dopravy. Ďalšie informácie o tom, ako pridať minimálnu hodnotu objednávky

Výrobky predávané hromadne

An illustration of a screw
Údaje o výrobkoch pre 1000-kusové balenie kovových skrutiek s plochou hlavou s cenou 7,50 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Kovové skrutky s plochou hlavou (balené po 1 000 ks)

Cena [price]

7.50 EUR

 

Pri niektorých výrobkoch predávaných hromadne sa môže na dokončenie nákupu vyžadovať, aby zákazník splnil minimálnu hodnotu objednávky. Ak napríklad predávate kávové kapsuly, ktoré stoja 2 EUR za kus a predávajú sa v 10-kusovom balení, môžete požadovať minimálnu hodnotu objednávky 5 balení. Upozorňujeme, že minimálna hodnota objednávky sa v službe Merchant Center vypočítava pomocou ceny, nie podľa množstva. Preto musíte namiesto počtu balení uviesť ako minimálnu hodnotu objednávky cenu za päť balení (100 EUR).

Údaje o výrobkoch správne uveďte takto:

Kávové kapsuly predávané vo väčšom množstve

Údaje o výrobkoch pre 5 balení kávových kapsúl s cenou 20 EUR za balenie a minimálnou hodnotou objednávky 100 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Kávové kapsuly (5 balení po 10 kapsúl)
Cena [price] 20.00 EUR (1 balenie)

Jednotka pri cene za kus
[unit_pricing_measure]

10 ks (nepovinné)
Základná miera jednotkovej ceny
[unit_pricing_base_measure]
1 ks (nepovinné)

Nastavenia dopravy

Minimálna hodnota objednávky: 100.00 EUR

Jednotková cena

How unit_pricing_measure might display in your ad
Údaje o výrobkoch pre 30 ml parfumovanú vodu s cenou 43,95 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Parfumovaná voda – 30 ml

Cena [price]

43.95 EUR

Jednotka pri cene za kus [unit_pricing_measure]

30 ml

Základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure]

100 ml

Odber softvéru

Údaje o výrobku pre ročný odber základnej verzie bezpečnostného softvéru Google s cenou 29,90 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Základná verzia bezpečnostného softvéru Google (ročný odber)

Cena [price]

29.90 EUR

Kategória výrobku na Googli [google_product_category]

Software > Computer Software > Antivirus & Security Software

Značka [brand]

Google

Katalógové číslo súčiastky [mpn]

123GOOGLE432

GTIN [gtin]

1234567890123

Doprava [shipping]

0.00 EUR

Odkaz na obrázok [image_link]

https://www.example.com/image1.jpg
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
71525