price [cena]: definícia

 

Pomocou atribútu price [cena] môžete používateľov informovať, koľko stojí váš výrobok. Táto informácia sa používateľom zobrazuje vo vašich reklamách.

How price might appear in your ad

Kedy sa má použiť

Povinné pre reklamy v Nákupoch.

Ak je v rámci informácií o cene dôležité uviesť aj cenu za jednotku, zvážte možnosť odoslať atribúty unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus]unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny]. Ak je výrobok možné zakúpiť na splátky, možno budete môcť použiť atribút installment [splátka] (iba Brazília).

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Číslo a mena (podľa normy ISO 4217)
Opakované pole Nie
Vlastnosť schema.org
(Čo je to?)
Offer.priceSpecification, Typ: priceSpecification
 
Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály 15.00 EUR
Informačné kanály XML 15.00 EUR


..Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

 • Cena uvedená v údajoch o výrobkoch musí byť v súlade s požiadavkami na vstupné stránky. Zistite viac o požiadavkách na vstupné stránky reklám v Nákupoch.
  • Zadajte sumu a menu, ktoré sa zhodujú s cenou na vstupnej stránke. Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách týkajúcich sa meny platných pre vašu krajinu predaja.
  • Na vstupnej stránke zreteľne uvádzajte cenu v mene krajiny predaja.
  • Cenu výrobku neuvádzajte na vstupnej stránke prevedenú na inú menu podľa polohy používateľa. Zaistite, aby si používatelia mohli výrobok kúpiť online za cenu, ktorú ste zadali, bez ohľadu na ich polohu.
  • Na vstupnej stránke musia byť priamo vystavené varianty s príslušnými cenami.
  • Na vstupnej stránke musí byť priamo vystavený zadaný výrobok s príslušnou cenou. Ak máte na vstupnej stránke viaceré varianty, zadaný výrobok a jeho cena musia byť prezentované najvýraznejšie.
  • Zadanú cenu účtujte všetkým používateľom v krajine predaja. Všetci používatelia v krajine predaja musia mať možnosť kúpiť si výrobok za zadanú cenu bez toho, aby museli platiť za členstvo. Regionálne ceny ani ceny pre členov nepodporujeme.
  • V nastaveniach dopravy zadajte minimálnu hodnotu objednávky. Zistite viac o tom, ako pridať minimálnu hodnotu objednávky.
 • Nezadávajte výrobky s cenou, ktorá sa neustále mení (napríklad ceny v aukciách či ceny na základe aktuálneho výmenného kurzu). Zadané výrobky sa musia predávať za pevne stanovenú cenu.
 • Do ceny nezahŕňajte výšku dopravného. Namiesto toho použite zásielkové služby v rámci služby Merchant Center alebo atribút shipping [dopravné] v informačnom kanáli.
 • Do ceny nezahŕňajte žiadne náklady súvisiace s dovozom alebo vývozom. Príslušné poplatky jasne uveďte na svojom webe. Prečítajte si ďalšie informácie o poplatkoch za vývoz.
 • Zadajte cenu vyššiu ako nula. Cenu vo výške 0 môžu mať iba mobilné telefóny alebo tablety predávané prostredníctvom mesačných splátok alebo paušálu, ak netreba zaplatiť prvú platbu vopred. Neplatí to pre Latinskú Ameriku, kde je v cene zahrnutá celková cena výrobku. Zistite viac o požiadavkách na inzerovanie bezdrôtových výrobkov a služieb.
 • Za desatinnou bodkou neuvádzajte viac ako dve číslice. Ak za desatinnou bodkou uvediete viac ako dve číslice, automaticky sa zaokrúhlia na najbližšiu akceptovateľnú hodnotu. Napríklad 1,0234 sa zaokrúhli na 1,02 a 29,8999 sa zaokrúhli na 29,90.

 • Do atribútu price [cena] nezahŕňajte aktivačné poplatky pre mobilné zariadenia a tablety predávané v USA. Pre reklamy v Nákupoch v USA paušály za bezdrôtové pripojenie nie sú podporované.

 • Pri zadávaní informácií o cene dodržiavajte miestne zákony.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

 • Zadajte cenu, ktorú je možné zobraziť v mene krajiny predaja (podľa normy ISO 4217). Napríklad namiesto 1.0012 EUR zadajte 1.01 EUR. Ak cenu nie je možné zobraziť v mene krajiny predaja, zaokrúhlime ju na hodnotu, ktorá sa zobraziť dá. 
 • Povoľte automatické aktualizácie atribútu price [cena] položiek. Pri automatických aktualizáciách položiek sa využívajú mikrodáta schema.org z vašej vstupnej stránky, ktorými sa zaisťuje, aby boli vaše údaje vždy aktuálne. Pripomíname, že tieto aktualizácie prebiehajú, len keď Google prehľadáva vašu vstupnú stránku, takže údaje o svojich výrobkoch musíte pravidelne opätovne odosielať aj naďalej. Prečítajte si ďalšie informácie o povolení automatických aktualizácií položiek.
 • Zvýraznite akcie, ktoré propagujú vaše výrobky. Pomocou atribútu sale_price [akciová_cena] môžete používateľov informovať, koľko stojí výrobok počas trvania akcie. Počas vami určeného obdobia sa bude v reklame zobrazovať ako aktuálna cena vaša akciová cena. Ak pôvodná cena a akciová cena spĺňajú určité požiadavky, pôvodná cena sa môže zobrazovať spolu s akciovou cenou, vďaka čomu budú ľudia vidieť rozdiel medzi nimi.
 • Používajte prevod meny ako jednoduchý spôsob zacielenia na krajinu, v ktorej sa používa iná mena, než akú uvádzate na vstupnej stránke a v údajoch o výrobkoch. Aj keď používate prevod meny, cena na vstupnej stránke sa musí zhodovať s cenou v údajoch o výrobkoch. Cenu prevedenú do inej meny budeme zobrazovať v reklame, ale nie je potrebné, aby sa zobrazovala na vstupnej stránke. Prečítajte si ďalšie informácie o prevode meny.

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

Maloobchody zamerané na medzifiremné (B2B) podnikanie

 • Zadajte cenu vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), ak sa vyžaduje v krajine predaja. Maloobchody zamerané na medzifiremné podnikanie môžu byť zapojené do Nákupov Google, no ak musíte do ceny zahrnúť DPH, tá istá cena vrátane DPH sa musí zobrazovať aj na vašej vstupnej stránke. Prečítajte si ďalšie informácie o medzifiremnej reklame. 

Minimálna hodnota objednávky

Súpravy a viackusové balenia definované obchodníkom 

Výrobky predávané hromadne

 • Zadajte cenu za minimálny počet výrobkov, ktoré si používateľ musí zakúpiť. Nezadávajte cenu len za jeden výrobok, ak si používateľ nemôže zakúpiť iba jeden kus. Ak napríklad predávate perá a používatelia si v rámci objednávky musia kúpiť aspoň 50 pier, zadajte cenu za 50 pier.

Vzorky výrobkov

Ak sa výrobok, ktorý chcete inzerovať, predáva len v hromadných množstvách, ale umožňujete ľuďom jednotlivo si kupovať vzorky, môžete namiesto hromadného množstva inzerovať vzorku. Ak to chcete urobiť, v informačnom kanáli zadajte cenu vzorky a v nadpise uveďte ako prvé slovo vzorka.

Výrobky s dohodami o minimálnych inzerovaných cenách

 • Ak predávate výrobok lacnejšie než za cenu povolenú na základe dohôd s tretími stranami, v údajoch o výrobkoch zadajte ako „cenu“ hodnotu minimálnej inzerovanej ceny.
 • Cenu minimálnej inzerovanej ceny uvádzajte na vstupnej stránke výrobku. Pridaním objasňujúceho textu na stránky výrobkov môžete používateľov informovať, že pri platbe účtujete nižšiu cenu. Môžete napríklad zobraziť poznámku „Po pridaní do košíka sa zobrazí konečná cena“ a hodnotu minimálnej inzerovanej ceny môžete uviesť ako prečiarknutú alebo sivou farbou. Na vstupnej stránke sa musí zobrazovať minimálna inzerovaná cena uvedená v údajoch o výrobkoch. Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách týkajúcich sa vstupných stránok.
 • Ak na svojom webe používate anotácie mikrodát, uveďte minimálnu inzerovanú cenu aj v nich. 

Mobilný telefón či tablet na splátky alebo s tarifou predplatného

 • Ako cenu zadajte celú sumu prvej splátky (vrátane aktivačných poplatkov a akontácie za zariadenie). Ak je mobilný telefón alebo tablet dotovaný a predávaný na splátky alebo s tarifou predplatného, cena môže byť aj nulová. Platí to len v prípade, že je v krajine predaja povolené predávať mobilné telefóny na splátky alebo s tarifou predplatného. Neplatí to pre Latinskú Ameriku, kde cena nepredstavuje sumu prvej splátky, ale vždy plnú cenu výrobku. Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách na inzerovanie bezdrôtových výrobkov a služieb.

Daň: Kanada a USA

Daň: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Česká republika, Čile, Dánsko, Filipíny, Francúzsko, Holandsko, Hongkong, India, Indonézia, Írsko, Izrael, Južná Afrika, Južná Kórea, Kolumbia, Malajzia, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Saudská Arábia, Singapur, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, Vietnam 

Daň: Japonsko

 • Nepoužívajte atribút tax [daň].
 • Do atribútu price [cena] zahrňte iba daň z pridanej hodnoty (DPH).
 • Daň uvádzajte na svojej vstupnej stránke jedným z týchto troch spôsobov:
  • Uvádzajte celkovú cenu vrátane DPH.
  • Uvádzajte čistú cenu bez DPH a vysvetlite, že zobrazená cena nezahŕňa dane.
  • Uvádzajte čistú cenu bez DPH a DPH uveďte samostatne.

Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách týkajúcich sa vstupných stránok.

Predplatné softvéru

 • Zadajte cenu za celé trvanie predplatného softvéru (minimálne za ročné predplatné). Ak 12-mesačné predplatné obsahuje zľavnené obdobia alebo obdobia zdarma, zahrňte ich do celkovej ceny. Ak vaše predplatné stojí viac (alebo menej) za prvý rok ako za nasledujúce roky, zadajte cenu predplatného za prvý rok. Ak chcete, môžete namiesto toho zadať cenu predplatného na viac rokov. Prečítajte si ďalšie informácie o zadávaní údajov o predplatnom softvéru.

Vývoz a cezhraničný obchod

 • Ak sa uplatňujú poplatky súvisiace s dovozom, zreteľne to uvádzajte na svojom webe. Túto informáciu uvádzajte napríklad na vstupnej stránke alebo pri platbe, aby používatelia vedeli o týchto nákladoch skôr, ako zadajú objednávku. Poplatky súvisiace s dovozom alebo vývozom nezadávajte v rámci atribútov tax [daň] alebo price [cena]. Prečítajte si ďalšie informácie o cezhraničnom doručovaní.
 • Zistite, požiadavky ktorej krajiny (týkajúce sa ceny a dane) sú pre vás záväzné. Ak sa rozhodnete inzerovať v mene, ktorá nie je menou krajiny predaja, z hľadiska ceny a dane musíte dodržiavať požiadavky krajiny, v ktorej sa daná mena používa.

 

Príklady

Varianty

Ak má výrobok viaceré farby alebo veľkosti, jednotlivé varianty môžu mať rôzne ceny. Príklad:

An example of ads without placeholder images

Výrobok Tričko Google
title [názov] Tričko Google – zelené – S
price [cena] 10.99 EUR
color [farba] zelená
size [veľkosť] s
id [identifikátor] 9876-S-ZLN
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876

 

Výrobok Tričko Google
title [názov] Tričko Google – modré – S
price [cena] 8.99 EUR
color [farba] modrá
size [veľkosť] s
id [identifikátor] 9876-S-MOD
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876

 

Výrobok Tričko Google
title [názov] Tričko Google – žlté – S
price [cena] 10.50 EUR
color [farba] žltá
size [veľkosť] s
id [identifikátor] 9876-S-ŽLTÁ
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876

Mobilný telefón alebo tablet so zmluvou

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Výrobok Google Nexus 6
title [názov] Google Nexus 6 – 32 GB – tmavomodrá – so zmluvou
price [cena] 0.00 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácie > Telefónne zariadenia > Mobilné telefóny]
is_bundle [súprava] áno

 

Viackusové balenia a súpravy definované obchodníkom

Výrobok 3 tričká Google
title [názov] Tričko Google – trojkusové balenie – zelená – S
price [cena] 41.50 EUR
brand [značka] Google
gtin [GTIN] 121314151617
multipack [viackusové_balenie] 3

 

An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag
Výrobok Digitálna zrkadlovka Google 25,3 MPx s príslušenstvom
title [názov] Telo digitálnej zrkadlovky Google 25.3 MPx + 35 mm objektív + modrá taška na fotoaparát
price [cena] 432.50 EUR
brand [značka] Google
gtin [GTIN] 123456789011
is_bundle [súprava] áno

Výrobky s požiadavkou na minimálnu hodnotu objednávky

Ak požadujete minimálnu hodnotu objednávky, nastavte ju v nastaveniach dopravy. Ak napríklad požadujete, aby si zákazníci na vašom webe objednali výrobky v hodnote aspoň 30 EUR, príslušnú minimálnu hodnotu objednávky pridajte do nastavení dopravy. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako pridať minimálnu hodnotu objednávky.
An illustration of a jug of milk with GTIN visible
Výrobok Organické plnotučné mlieko
title [názov] Organické plnotučné mlieko 1 l
price [cena] 3.50 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Food, Beverages & Tobacco > Beverages [Potraviny, nápoje a tabak > Nápoje]
Nastavenia dopravy Minimálna hodnota objednávky: 30.00 EUR

 

Výrobky predávané hromadne

An illustration of a screw
Výrobok Skrutky s plochou hlavou
title [názov] Kovové skrutky s plochou hlavou (balené po 1 000 ks)
price [cena] 7.50 EUR

Jednotková cena

How unit_pricing_measure might display in your ad
Výrobok Parfém
title [názov] Parfém – 30 ml
price [cena] 43.95 EUR
unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] 30 ml
unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] 100 ml

Predplatné softvéru

Výrobok Základná verzia bezpečnostného softvéru Google (ročné predplatné)
title [názov] Základná verzia bezpečnostného softvéru Google (ročné predplatné)
price [cena] 29.90 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Software > Computer Software > Antivirus & Security Software [Softvér > Počítačový softvér > Antivírusový a bezpečnostný softvér]
brand [značka] Google
mpn [katalógové číslo súčiastky] 123GOOGLE432
gtin [GTIN] 1234567890123
shipping [doprava] 0.00 EUR 
image_link [odkaz_na_obrázok] http://www.example.com/obrazok1.jpg
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory