Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Cena [price]

Ikona niestandardowa dotycząca klasycznej wersji Merchant Center i Merchant Center Next.

Użyj atrybutu cena [price], aby poinformować użytkowników, jaka jest cena Twojego produktu. Będzie ona wyświetlana użytkownikom.


Kiedy używać

Required Wymagany dla każdego produktu

Jeśli w informacjach o cenie istotny jest koszt za jednostkę, możesz przesłać także atrybuty miara ceny jednostkowej [unit_pricing_measure] i podstawowa miara ceny jednostkowej [unit_pricing_base_measure].

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz.

Dowiedz się, kiedy i jak przesyłać dane produktów w języku angielskim.

Typ Liczba i waluta (w formacie ISO 4217)
Pole powtarzane Nie
Mikrodane schema.org
(Co to jest?)
Offer.priceSpecification, typ: PriceSpecification
Format pliku Przykładowy wpis
Pliki danych w formacie tekstowym 15.00 PLN
Pliki danych w formacie XML <g:price>15.00 PLN</g:price>

Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z dokumentacją Content API for Shopping.

Uwaga: aby mieć pewność, że atrybut w danych produktów zostanie prawidłowo rozpoznany przez nasz system, prześlij plik danych w obsługiwanym przez nas formacie.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełniać, aby wyświetlać swój produkt. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na koncie Merchant Center.

 • Sprawdź, czy cena w danych produktów jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi strony docelowej oraz płatności. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących strony docelowej.
  • Podawaj kwotę i walutę, które są zgodne z ceną na stronie docelowej i stronach płatności. Dowiedz się więcej o wymaganiach w zakresie waluty dotyczących Twojego kraju docelowego.
  • W momencie płatności podaj wszystkie dodatkowe opłaty, które pobierasz jako sprzedawca, a które nie są nakładane przez instytucje państwowe, wraz z kosztem dostawy w atrybucie dostawa [shipping] lub skorzystaj z ustawień dostawy na koncie Merchant Center. Mogą to być na przykład opłaty za obsługę, przetwarzanie, aktywację i opłata manipulacyjna. Nie podawaj tych informacji w atrybutach podatek [tax] ani cena [price], chyba że są one uwzględnione w cenie pobieranej na stronie docelowej.
  • Wyświetlaj cenę w walucie kraju docelowego w widocznym miejscu na stronie docelowej i na stronach płatności.
  • Nie zmieniaj ceny produktu na stronie docelowej zależnie od lokalizacji użytkownika. Użytkownicy powinni mieć możliwość kupienia produktu przez internet w podanej przez Ciebie cenie bez względu na to, gdzie się znajdują.
  • Wyświetlaj wersje i ceny na stronie docelowej w prosty sposób.
  • Naliczaj tę samą cenę wszystkim użytkownikom z danego kraju docelowego, chyba że są w nim dostępne ceny regionalne.
  • Każdy użytkownik w kraju docelowym musi mieć możliwość kupienia produktu za podaną cenę. Ceny dla klientów z członkostwem są dozwolone w reklamach i informacjach o produktach tylko wtedy, gdy są spełnione te warunki:
   • Proces rejestracji jest prosty i można go ukończyć na stronie docelowej lub w trakcie procesu płatności.
   • Obniżona cena dla klientów z członkostwem jest wyraźnie widoczna na stronie docelowej. Aby dowiedzieć się, jak dodawać ceny dla klientów z członkostwem, zapoznaj się z tym artykułem.
   • Uwaga: obecnie ceny dla klientów z członkostwem obejmujące płatne programy są dozwolone tylko w Stanach Zjednoczonych.
  • Podaj dowolną minimalną wartość zamówienia w ustawieniach dostawy.
 • Nie przesyłaj produktów, których cena często się zmienia – na przykład produktów wystawionych na aukcjach czy wycenionych na podstawie bieżących kursów walut.
 • Na bieżąco aktualizuj ceny. Jeśli cena ulegnie zmianie, podaj najnowszą wartość.
 • Nie wliczaj kosztów dostawy w cenę. Zamiast tego użyj ustawień dostawy Merchant Center lub atrybutu dostawa [shipping] w pliku danych.
 • Nie podawaj informacji dotyczących kosztów importu lub eksportu w atrybucie cena. Zamiast tego podaj informacje o wszelkich opłatach na swojej stronie internetowej.
 • Podawaj cenę wyższą niż 0 PLN. Tylko telefony komórkowe i tablety sprzedawane w miesięcznym systemie ratalnym lub z abonamentem mogą mieć cenę 0 PLN, jeśli nie obowiązuje płatność z góry. Nie dotyczy to Ameryki Łacińskiej, w której całkowity koszt produktu jest wliczony w cenę.
 • Nie podawaj więcej niż 2 cyfr po separatorze dziesiętnym. Jeśli wpiszesz więcej niż 2 cyfry, zostaną one zaokrąglone do najbliższej dopuszczalnej wartości. Na przykład 1,0234 zostanie zaokrąglone do 1,02, a 29,8999 – do 29,90.
 • Nie uwzględniaj opłat aktywacyjnych dla abonamentów w atrybucie cena w przypadku telefonów komórkowych i tabletów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych. Abonamenty nie są obsługiwane w przypadku reklam produktowych i bezpłatnych informacji w Stanach Zjednoczonych.
 • Przesyłając informacje o cenie, pamiętaj o przestrzeganiu przepisów obowiązujących w danym kraju.

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

 • Podaj wartość, która może być przedstawiona w walucie kraju docelowego, zgodnie z normą ISO 4217. Na przykład zamiast 1.0012 PLN prześlij 1.01 PLN. Jeżeli podanej ceny nie da się przedstawić w walucie kraju docelowego, zaokrąglamy ją do wartości, przy której będzie to już możliwe.
 • Włącz automatyczne aktualizacje atrybutu cena w produktach. Ta funkcja wykorzystuje mikrodane schema.org, aby zapewniać aktualność informacji na stronie docelowej. Aktualizacje są możliwe tylko wtedy, gdy Twoja strona docelowa jest indeksowana przez Google. Musisz nadal regularnie przesyłać aktualne dane produktów.
 • Wyróżnij promocje, dzięki którym reklamujesz swoje produkty. Atrybut cena promocyjna [sale_price] informuje użytkowników, jaka będzie cena Twojego produktu w okresie obowiązywania promocji. W czasie, który określisz, cena promocyjna będzie widoczna w ogłoszeniu jako aktualna cena. Jeśli Twoja pierwotna cena i cena promocyjna spełniają określone wymagania, obie mogą być widoczne jednocześnie, dzięki czemu klienci będą widzieli różnicę między tymi dwoma cenami.
 • Przeliczanie walut jest przydatne, gdy kierujesz ofertę na kraje używające walut innych niż ta w Twojej witrynie i w danych produktów. Nawet jeśli skorzystasz z tej funkcji, musisz dopilnować, aby cena na stronie docelowej i na stronach płatności była zgodna z ceną w danych produktów. Przeliczona cena jest wyświetlana w reklamie lub w bezpłatnych informacjach, ale nie zawsze będzie widoczna na stronie docelowej lub stronie płatności. Dowiedz się więcej o przeliczaniu walut.

Dodatkowe wskazówki

Przejrzyj uważnie wszystkie sekcje, aby sprawdzić, czy wymagania dotyczą Twojego kraju lub produktu. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt i powiadomimy Cię o tym na koncie Merchant Center.

Sprzedawcy z sektora B2B (dla klientów biznesowych)

 • Podawaj cenę, która zawiera podatek VAT, jeżeli jest on wymagany w kraju docelowym. Jeśli musisz podać cenę uwzględniającą VAT, sprawdź, czy cena na stronie docelowej i stronie płatności także zawiera ten podatek. Więcej informacji o reklamach B2B

Minimalna wartość zamówienia

Podaj wymaganą przez Ciebie minimalną wartość zamówienia w ustawieniach dostawy. Z minimalną wartością zamówienia mamy na przykład do czynienia, gdy Twój produkt kosztuje 10 PLN, a wymagasz, aby złożenie zamówienia było możliwe dopiero wtedy, gdy jego wartość wyniesie co najmniej 50 PLN. Określ minimalną wartość zamówienia na 50 PLN w przypadku usługi dostawy produktu, którego dotyczy ograniczenie.

Pakiety i opakowania zbiorcze utworzone przez sprzedawcę

Produkty sprzedawane w ilościach hurtowych

 • Podaj cenę minimalnej liczby produktów, którą musi zakupić użytkownik. Nie przesyłaj ceny tylko jednego produktu, jeśli użytkownik nie może kupić tylko jednej sztuki. Na przykład, gdy sprzedajesz długopisy i wymagasz, aby klienci kupili co najmniej 50 sztuk, podaj cenę 50 długopisów.

Uwaga: jeśli wymagana jest minimalna łączna liczba produktów (kilka sztuk tego samego produktu lub kombinacja różnych produktów), aby klient mógł dokonać zakupu, jako minimalną wartość zamówienia podaj minimalną liczbę produktów.

Próbki produktów

Jeśli produkt, który chcesz wyświetlać, jest sprzedawany tylko w ilościach hurtowych, ale umożliwiasz również zakup pojedynczych próbek, możesz wyświetlać próbkę zamiast ilości hurtowej. Aby to zrobić, prześlij cenę próbki w pliku danych i rozpocznij tytuł od słowa „próbka”.

Produkty objęte umowami dotyczącymi minimalnej ceny reklamowej

 • Prześlij minimalną cenę reklamową (MAP) w atrybucie „cena” w danych produktów, jeśli sprzedajesz produkt za cenę niższą niż ta ustalona w ramach umów z firmami zewnętrznymi.
 • Wyświetlaj minimalną cenę reklamową na stronie docelowej produktu. Możesz też dodać na stronach produktów informację, że podczas płatności pobierasz niższą kwotę. Na przykład pokaż opcję „Dodaj do koszyka za ostateczną cenę” i pokaż minimalną cenę reklamową tak, aby była ona przekreślona lub niezbyt wyraźna. Minimalna cena reklamowa podana w danych produktów musi być widoczna na stronie docelowej. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących stron docelowych
 • Jeśli w swojej witrynie korzystasz z adnotacji do mikrodanych, tam również jako wartość ceny podaj minimalną cenę reklamową.

Telefon komórkowy albo tablet sprzedawany na raty lub z abonamentem

 • Jako cenę podaj pełną płatność z góry z uwzględnieniem opłat aktywacyjnych i zadatku za urządzenie. Jeśli cena Twojego telefonu komórkowego lub tabletu jest dotowana, a urządzenie jest sprzedawane na raty lub z abonamentem, cena może wynosić 0. Ta zasada dotyczy tylko krajów docelowych, w których dozwolone jest sprzedawanie urządzeń mobilnych na raty lub z abonamentem. Nie dotyczy ona krajów Ameryki Łacińskiej, w których cena nie jest opłatą z góry, ale pełną ceną produktu. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących reklamowania produktów i usług bezprzewodowych

Telefon komórkowy lub tablet opłacone z góry albo z płatnościami ratalnymi lub abonamentem: Australia

Telefon komórkowy lub tablet opłacone z góry albo z płatnościami ratalnymi lub abonamentem: Stany Zjednoczone

 • Jako cenę podaj pełną płatność z góry z uwzględnieniem zadatku za urządzenie. Nie uwzględniaj opłat aktywacyjnych dla abonamentów. Abonamenty nie są obsługiwane w przypadku reklam produktowych i bezpłatnych informacji w Stanach Zjednoczonych. Jeśli cena Twojego telefonu komórkowego lub tabletu jest dotowana, lub jeśli urządzenie jest sprzedawane na raty, cena może wynosić 0. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących reklamowania produktów i usług bezprzewodowych

Podatek: Kanada i Stany Zjednoczone

 • W atrybucie cena [price] nie uwzględniaj żadnych podatków, takich jak podatek od towarów i usług (VAT lub GST), podatek od sprzedaży czy podatek importowy.
Uwaga: w przypadku stanu Kolorado w pliku danych o produktach nie podawaj żadnych opłat za dostawę detaliczną. W związku z tym opłata za dostawę nie powinna być uwzględniona w atrybucie dostawa [shipping], cena [price], podatek [tax] ani w żadnym innym atrybucie. Dowiedz się więcej o opłatach za dostawę detaliczną w Kolorado.
Podatek: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chile, Czechy, Dania, Filipiny, Francja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indie, Indonezja, Irlandia, Izrael, Japonia, Kolumbia, Korea Południowa, Malezja, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tajwan, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Podaj cenę produktu, uwzględniając wszelkie podatki od towarów i usług (VAT lub GST), w atrybucie cena [price] oraz upewnij się, że cena na stronie docelowej odpowiada cenie w danych produktów. Nie używaj atrybutu podatek [tax].

Subskrypcje oprogramowania

 • Prześlij cenę pełnej długości subskrypcji oprogramowania, minimum jeden rok (12 miesięcy). Jeśli płatna z góry subskrypcja obejmuje okresy dotowane lub bezpłatne, wlicz je do ceny całkowitej. Jeśli oferowana subskrypcja kosztuje w pierwszym roku więcej lub mniej niż w kolejnych latach, prześlij cenę przedpłaconą za pierwszy rok. Zamiast tego możesz też przesłać cenę przedpłaconą za okres wieloletni. Więcej informacji o przesyłaniu subskrypcji oprogramowania

Subskrypcje magazynów i gazet

 • Prześlij cenę pełnej długości subskrypcji magazynu lub gazety, minimum jeden rok (12 miesięcy). Jeśli płatna z góry subskrypcja obejmuje okresy dotowane lub bezpłatne, wlicz je do ceny całkowitej. Jeśli oferowana subskrypcja kosztuje w pierwszym roku więcej lub mniej niż w kolejnych latach, prześlij cenę przedpłaconą za pierwszy rok. Możesz przesłać cenę przedpłaconą za okres wieloletni.
 • Wyraźnie określ warunki odnawiania i anulowania. Podaj informację o tym, czy subskrypcja dotyczy ustalonego okresu, czy też jest automatycznie odnawiana. Podaj również możliwości anulowania subskrypcji oraz warunki, w których następuje automatyczne odnowienie po upływie przedpłaconego okresu.
 • Prześlij koszt dostawy w wysokości 0 (jeśli koszt dostawy jest wymagany w przypadku Twojego kraju docelowego). Na przykład 0.00 USD, 0.00 EUR, 0.00 GBP. Koszt ten możesz podać w atrybucie dostawa [shipping] lub w ustawieniach dostawy na koncie.

Eksport i handel transgraniczny

 • Jasno poinformuj na swojej stronie, czy stosujesz opłaty związane z importem. Dodaj na przykład informacje na stronie docelowej lub podczas płatności, aby poinformować użytkowników o takich kosztach, zanim złożą oni zamówienie. Nie podawaj kosztów związanych z importem lub eksportem w atrybutach podatek [tax] lub cena [price].
 • Sprawdź, w którym kraju lub regionie musisz spełniać wymagania dotyczące ceny i podatków. Jeśli chcesz wyświetlać produkty w walucie, która nie jest walutą kraju docelowego, musisz spełniać wymagania dotyczące ceny i podatków obowiązujących w kraju lub regionie, w którym używa się tej waluty.

Przykłady

Wersje
Jeśli produkt jest dostępny w kilku kolorach lub rozmiarach, możesz też podać różne ceny dla każdej z tych wersji. Przykład:

Przykłady reklam bez zdjęć zastępczych

Dane produktu: mała koszulka Google w cenie 10,99 PLN
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Koszulka Google – zielona – mała

Cena [price]

10.99 PLN

Kolor [color]

Zielony

Rozmiar [size]

S

Identyfikator [id]

9876-S-GRN

Identyfikator grupy produktów [item_group_id]

9876

 

Dane produktu: mała niebieska koszulka Google w cenie 8,99 PLN
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Koszulka Google – niebieska – mała

Cena [price]

8.99 PLN

Kolor [color]

Niebieski

Rozmiar [size]

S

Identyfikator [id]

9876-S-BLU

Identyfikator grupy produktów [item_group_id]

9876

 

Dane produktu: mała żółta koszulka Google w cenie 10,50 PLN
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Koszulka Google – żółta – mała

Cena [price]

10.50 PLN

Kolor [color]

Żółty

Rozmiar [size]

S

Identyfikator [id]

9876-S-YELLOW

Identyfikator grupy produktów [item_group_id]

9876
Telefon lub tablet sprzedawany na raty (Stany Zjednoczone)

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Dane produktu: granatowy telefon Pixel 3 – 32 MB w cenie 0,00 PLN z 12-miesięcznym planem ratalnym
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Google Pixel 3 – 32 GB – granatowy – z 12-miesięcznym planem ratalnym

Cena [price]

0.00 PLN

Rata [installment]

12:29.95 PLN

Kategoria produktów Google [google_product_category]

Elektronika > Telekomunikacja > Telefonia > Telefony komórkowe

Więcej przykładów znajdziesz w sprawdzonych metodach reklamowania produktów i usług bezprzewodowych.

Telefon lub tablet sprzedawany na raty (Australia)

Plan ratalny obejmuje koszt produktu przez 12 miesięcy plus koszt abonamentu przez 12 miesięcy.

Dane produktu: telefon Google Pixel XL, granatowy, w cenie 1250,00 PLN
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Google Pixel XL – 32 GB – granatowy (z 12-miesięcznym abonamentem oraz 12-miesięcznym planem ratalnym)

Cena [price]

1250 PLN

Kategoria produktów Google [google_product_category]

Elektronika > Telekomunikacja > Telefonia > Telefony komórkowe

Więcej przykładów znajdziesz w sprawdzonych metodach reklamowania produktów i usług bezprzewodowych.

Pakiety i opakowania zbiorcze utworzone przez sprzedawcę

Dane produktu: 3 zielone koszulki Google w opakowaniu zbiorczym w cenie 41,50 PLN
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Koszulka Google – 3 sztuki – zielona - mała

Cena [price]

41.50 PLN

Marka [brand]

Google

GTIN [gtin]

121314151617

Opakowanie zbiorcze [multipack]

3
An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag
Dane produktu: lustrzanka cyfrowa 25,3 Mpix z obiektywem 35 mm w cenie 432,50 PLN i niebieska torba na aparat w cenie 10,99 PLN
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Lustrzanka cyfrowa Google 25,3 Mpix, korpus + obiektyw 35 mm + niebieska torba na aparat

Cena [price]

432.50 PLN

Marka [brand]

Google

GTIN [gtin]

123456789011

W pakiecie [is_bundle]

yes

Produkty z wymaganą minimalną wartością zamówienia

A carton of goat milk
Jeśli chcesz realizować tylko zamówienia powyżej określonej kwoty, podaj minimalną wartość zamówienia w ustawieniach dostawy. Przykładowo, jeśli chcesz, by klienci mogli zamówić produkty kosztujące łącznie co najmniej 30 PLN, ustaw tę kwotę jako minimalną wartość zamówienia w ustawieniach dostawy. Pamiętaj, że ta funkcja jest dostępna tylko w klasycznej wersji Merchant Center.

Produkty sprzedawane w ilościach hurtowych

An illustration of a screw
Dane produktu: 1000 sztuk wkrętów do blachy z łbem płaskim w cenie 7,50 PLN
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Wkręty do blachy z łbem płaskim (op. 1000 szt.)

Cena [price]

7.50 PLN

 

W przypadku niektórych produktów sprzedawanych w ilościach hurtowych może być konieczne osiągnięcie przez klienta minimalnej wartości zamówienia w celu sfinalizowania zakupu. Jeśli na przykład sprzedajesz kapsułki do kawy, które kosztują 2 PLN za sztukę i są w opakowaniu zawierającym 10 sztuk, możesz wymagać minimalnej wartości zamówienia odpowiadającej 5 opakowaniom. Pamiętaj, że minimalna wartość zamówienia jest obliczana w Merchant Center według ceny, a nie ilości. Z tego względu jako minimalną wartość zamówienia musisz przesłać cenę za 5 opakowań (100 PLN), a nie liczbę opakowań.

Aby przesłać dane produktów:

Kapsułki do kawy sprzedawane hurtowo

Dane produktu: 5 opakowań kawy w kapsułkach, w cenie 20 PLN za opakowanie (wartość minimalna zamówienia 100 PLN)
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Kawa w kapsułkach (5 opakowań po 10 kapsułek)
Cena [price] 20.00 PLN (1 opakowanie)

Miara ceny jednostkowej
[unit_pricing_measure]

10 szt. (opcjonalny)
Podstawowa miara ceny jednostkowej
[unit_pricing_base_measure]
1 szt. (opcjonalny)

Ustawienia dostawy

Minimalna wartość zamówienia: 100.00 PLN

Ceny jednostkowe

Dane produktu: woda perfumowana 30 ml w cenie 43,95 PLN
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Woda perfumowana – 30 ml

Cena [price]

43.95 PLN

Miara ceny jednostkowej [unit_pricing_measure]

30 ml

Podstawowa miara ceny jednostkowej [unit_pricing_base_measure]

100 ml

Subskrypcja oprogramowania

Dane produktu: roczna subskrypcja oprogramowania Google Security Software Basic Edition w cenie 29,90 PLN
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Oprogramowanie zabezpieczające Google, wersja podstawowa (roczna subskrypcja)

Cena [price]

29.90 PLN

Kategoria produktów Google [google_product_category]

Oprogramowanie > Programy komputerowe > Programy antywirusowe i zabezpieczające

Marka [brand]

Google

MPN [mpn]

123GOOGLE432

GTIN [gtin]

1234567890123

Dostawa [shipping]

0.00 PLN

Link do zdjęcia [image_link]

https://www.example.com/zdjecie1.jpg

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne