Cena [price]

Użyj atrybutu cena [price], aby poinformować użytkowników, jaka jest cena Twojego produktu. Będzie ona wyświetlana użytkownikom.

Kiedy używać

Wymagany w przypadku reklam produktowych. Opcjonalny w programie Shopping Actions.

Jeśli w informacjach o cenie istotny jest koszt za jednostkę, możesz przesłać atrybuty miara ceny jednostkowej [unit_pricing_measure] i podstawowa miara ceny jednostkowej [unit_pricing_base_measure].

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz.

Aby dowiedzieć się, kiedy i jak przesyłać wartości w języku angielskim, przeczytaj więcej o przesyłaniu danych produktów

Typ Liczba i waluta (w formacie ISO 4217)
Pole powtarzane Nie
Mikrodane schema.org
(Co to jest?)
Offer.priceSpecification, typ: PriceSpecification
Format pliku Przykładowy wpis
Pliki danych w formacie tekstowym 15.00 PLN
Pliki danych w formacie XML <g:price>15.00 PLN</g:price>
Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z Content API for Shopping.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że przesyłasz wysokiej jakości dane produktów.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełnić, aby wyświetlać swój produkt. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center.

 • Sprawdź, czy cena w danych produktów jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi strony docelowej oraz płatności. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących strony docelowej
  • Podawaj kwotę i walutę, które są zgodne z ceną na stronie docelowej i stronach płatności. Więcej informacji o wymaganiach w zakresie waluty dotyczących Twojego kraju docelowego
  • Jeśli w momencie płatności są naliczane dodatkowe opłaty, które nie są uwzględnione w cenie produktu, dodaj te opłaty w Merchant Center, łącząc je z odpowiednimi kosztami dostawy za pomocą atrybutu dostawa [shipping] lub korzystając z usług dostawy w Merchant Center.
  • Umieść cenę w walucie kraju docelowego w widocznym miejscu na stronie docelowej i na stronach płatności.
  • Nie zmieniaj ceny produktu na stronie docelowej zależnie od lokalizacji użytkownika. Użytkownicy powinni mieć możliwość kupienia produktu przez internet w podanej przez Ciebie cenie bez względu na to, gdzie się znajdują.
  • Wyświetlaj wersje i ceny na stronie docelowej w prosty sposób.
  • Wyświetlaj przesłany produkt i cenę w widocznym miejscu na stronie docelowej. Jeśli na stronie docelowej masz produkty w wielu wersjach, informacje o przesłanym produkcie i cenie muszą być najbardziej wyeksponowane.
  • Naliczaj tę samą cenę wszystkim użytkownikom z danego kraju docelowego, chyba że są w nim dostępne ceny regionalne. Więcej informacji o regionalnej dostępności i cenach
  • Każdy użytkownik w kraju docelowym musi mieć możliwość kupienia produktu za podaną cenę, bez opłat członkowskich. Ceny subskrypcji są dozwolone w reklamach i informacjach o produktach tylko wtedy, gdy są spełnione te warunki:
   • Rejestracja nie wiąże się z żadnymi opłatami, a subskrypcja jest dostępna dla wszystkich użytkowników bez żadnych ograniczeń.
   • Proces rejestracji jest prosty i można go ukończyć na stronie docelowej lub w trakcie procesu płatności.
   • Obniżona cena subskrypcji jest wyraźnie widoczna na stronie docelowej.
  • Podaj dowolną minimalną wartość zamówienia w ustawieniach dostawy. Więcej informacji o dodawaniu minimalnej wartości zamówienia
 • Nie przesyłaj produktów, których cena często się zmienia – na przykład produktów wystawionych na aukcjach czy wycenionych na podstawie bieżących kursów walut.
 • Na bieżąco aktualizuj ceny. Jeśli cena ulegnie zmianie, podaj najnowszą wartość.
 • Nie wliczaj kosztów dostawy w cenę. Zamiast tego użyj usługi dostawy Merchant Center lub atrybutu dostawa [shipping] w pliku danych.
 • Nie podawaj informacji dotyczących kosztów importu lub eksportu w atrybucie price [cena]. Zamiast tego podaj informacje o wszelkich opłatach na swojej stronie internetowej. Więcej informacji o kosztach eksportu
 • Podawaj cenę wyższą niż 0 PLN. Tylko telefony komórkowe i tablety sprzedawane w miesięcznym systemie ratalnym lub z abonamentem mogą mieć cenę 0 PLN, jeśli nie obowiązuje płatność z góry. Nie dotyczy to Ameryki Łacińskiej, w której całkowity koszt produktu jest wliczony w cenę. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących reklamowania produktów i usług bezprzewodowych
 • Nie podawaj więcej niż 2 cyfr po separatorze dziesiętnym. Jeśli wpiszesz więcej niż 2 cyfry, zostaną one zaokrąglone do najbliższej dopuszczalnej wartości. Na przykład 1,0234 zostanie zaokrąglone do 1,02, a 29,8999 – do 29,90.
 • Nie uwzględniaj opłat aktywacyjnych dla abonamentów w atrybucie cena w przypadku telefonów komórkowych i tabletów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych. W przypadku reklam produktowych i bezpłatnych informacji w Stanach Zjednoczonych abonamenty nie są obsługiwane.
 • Przesyłając informacje o cenie, pamiętaj o przestrzeganiu przepisów obowiązujących w danym kraju.

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

 • Podaj wartość, która może być przedstawiona w walucie kraju docelowego (zgodnie z normą ISO 4217). Na przykład zamiast 1.0012 PLN prześlij 1.01 PLN. Jeżeli podanej ceny nie da się przedstawić w walucie kraju docelowego, zaokrąglimy ją do wartości, przy której będzie to już możliwe.
 • Włącz automatyczne aktualizacje atrybutu price w produktach. Ta funkcja wykorzystuje mikrodane schema.org, aby zapewniać aktualność informacji na stronie docelowej. Aktualizacje są możliwe tylko wtedy, gdy Twoja strona docelowa jest indeksowana przez Google. Musisz nadal regularnie przesyłać aktualne dane produktów. Więcej informacji o automatycznych aktualizacjach produktów
 • Wyróżnij promocje, dzięki którym reklamujesz swoje produkty. Atrybut cena promocyjna [sale_price] informuje użytkowników, jaka będzie cena Twojego produktu w okresie obowiązywania promocji. W czasie, który określisz, cena promocyjna będzie widoczna w ogłoszeniu jako aktualna cena. Jeśli Twoja pierwotna cena i cena promocyjna spełniają określone wymagania, obie mogą być widoczne jednocześnie, dzięki czemu klienci będą widzieli różnicę między nimi.
 • Przeliczanie walut jest przydatne, gdy kierujesz ofertę na kraje używające walut innych niż ta w Twojej witrynie i w danych produktów. Nawet jeśli skorzystasz z tej funkcji, musisz dopilnować, aby cena na stronie docelowej i na stronach płatności była zgodna z ceną w danych produktów. Przeliczona cena będzie wyświetlana w reklamie lub w bezpłatnych informacjach, ale nie zawsze będzie widoczna na stronie docelowej lub stronie płatności. Więcej informacji o przeliczaniu walut

Dodatkowe wskazówki

Przejrzyj uważnie wszystkie sekcje, aby sprawdzić, czy wymagania dotyczą Twojego kraju lub produktu. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt i powiadomimy Cię o tym w sekcji Diagnostyka na koncie Merchant Center.

Sprzedawcy z sektora B2B (dla klientów biznesowych)

 • Podawaj cenę, która zawiera podatek VAT, jeżeli jest on wymagany w kraju docelowym. Sprzedawcy z sektora B2B mogą korzystać z reklam produktowych, bezpłatnych informacji i innych funkcji, ale jeśli musisz podać cenę uwzględniającą VAT, sprawdź, czy cena na stronie docelowej i stronie płatności także zawiera ten podatek. Więcej informacji o reklamach B2B

Minimalna wartość zamówienia

 • Podaj wymaganą przez Ciebie minimalną wartość zamówienia w ustawieniach dostawy. Z minimalną wartością zamówienia mamy do czynienia na przykład, gdy Twój produkt kosztuje 10 PLN, a wymagasz, aby złożenie zamówienia było możliwe dopiero wtedy, gdy jego wartość wyniesie co najmniej 50 PLN. Określ minimalną wartość zamówienia na 50 PLN w przypadku usługi dostawy produktu, którego dotyczy ograniczenie. Więcej informacji o określaniu minimalnej wartości zamówienia

Pakiety i opakowania zbiorcze utworzone przez sprzedawcę

Produkty sprzedawane w ilościach hurtowych

 • Podaj cenę minimalnej liczby produktów, jaką musi zakupić użytkownik. Jeśli użytkownik nie może kupić jednej sztuki, nie podawaj ceny pojedynczego produktu. Na przykład, gdy sprzedajesz długopisy i wymagasz, aby klienci kupili co najmniej 50 sztuk, podaj cenę 50 długopisów.

Uwaga: jeśli wymagana jest minimalna łączna liczba produktów (kilka sztuk tego samego produktu lub kombinacja różnych produktów), aby klient mógł dokonać zakupu, zadeklaruj minimalną liczbę produktów jako minimalną wartość zamówienia.

Próbki produktów

Jeśli produkt, który chcesz wyświetlać, jest sprzedawany tylko w ilościach hurtowych, ale umożliwiasz również zakup pojedynczych próbek, możesz wyświetlać próbkę zamiast ilości hurtowej. Aby to zrobić, prześlij cenę próbki w pliku danych i rozpocznij tytuł od słowa próbka.

Produkty objęte umowami dotyczącymi minimalnej ceny reklamowej

 • Prześlij minimalną cenę reklamową (MAP) w atrybucie price [cena] w danych produktów, jeśli sprzedajesz produkt za cenę niższą niż ta ustalona w ramach umów z firmami zewnętrznymi.
 • Pokaż minimalną cenę na stronie docelowej produktu. Możesz też dodać informację na stronach produktów, że podczas płatności pobierasz niższą kwotę. Na przykład pokaż opcję „Dodaj do koszyka za cenę końcową” i pokaż minimalną cenę reklamową tak, aby była ona przekreślona lub wyszarzona. Minimalna cena reklamowa podana w danych produktów musi być widoczna na stronie docelowej. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących stron docelowych
 • Jeśli w swojej witrynie korzystasz z adnotacji do mikrodanych, tam również jako wartość ceny podaj minimalną cenę reklamową.

Telefon komórkowy albo tablet sprzedawany na raty lub z abonamentem

 • Jako cenę podaj pełną płatność z góry (z uwzględnieniem opłat aktywacyjnych i pierwszej wpłaty za urządzenie). Jeśli cena Twojego telefonu komórkowego lub tabletu jest dotowana, a urządzenie jest sprzedawane na raty lub z abonamentem, cena może wynosić 0. Ta zasada dotyczy tylko krajów docelowych, w których dozwolone jest sprzedawanie urządzeń mobilnych na raty lub z abonamentem. Nie dotyczy to krajów Ameryki Łacińskiej, w których cena nie jest opłatą z góry, ale pełną ceną produktu. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących reklamowania produktów i usług bezprzewodowych

Telefon komórkowy lub tablet opłacone z góry albo z płatnościami ratalnymi lub abonamentem: Australia

Telefon komórkowy lub tablet opłacone z góry albo z płatnościami ratalnymi lub abonamentem: Stany Zjednoczone

 • Jako cenę podaj pełną płatność z góry (z uwzględnieniem pierwszej wpłaty za urządzenie). Nie uwzględniaj opłat aktywacyjnych dla abonamentów. Abonamenty nie są obsługiwane w przypadku reklam produktowych w Stanach Zjednoczonych. Jeśli cena Twojego telefonu komórkowego lub tabletu jest dotowana, lub jeśli urządzenie jest sprzedawane na raty, cena może wynosić 0. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących reklamowania produktów i usług bezprzewodowych

Podatek: Kanada i Stany Zjednoczone

Podatek: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chile, Czechy, Dania, Filipiny, Francja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indie, Indonezja, Irlandia, Izrael, Japonia, Kolumbia, Korea Południowa, Malezja, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tajwan, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Subskrypcje oprogramowania

 • Prześlij cenę pełnej długości subskrypcji oprogramowania, minimum jeden rok (12 miesięcy). Jeśli płatna z góry subskrypcja obejmuje okresy dotowane lub bezpłatne, wlicz je do ceny całkowitej. Jeśli oferowana subskrypcja kosztuje w pierwszym roku więcej lub mniej niż w kolejnych latach, prześlij cenę przedpłaconą za pierwszy rok. Zamiast tego możesz też przesłać cenę przedpłaconą za okres wieloletni. Więcej informacji o przesyłaniu subskrypcji oprogramowania

Subskrypcje magazynów i gazet

 • Prześlij cenę pełnej długości subskrypcji magazynu lub gazety, minimum jeden rok (12 miesięcy). Jeśli płatna z góry subskrypcja obejmuje okresy dotowane lub bezpłatne, wlicz je do ceny całkowitej. Jeśli oferowana subskrypcja kosztuje w pierwszym roku więcej lub mniej niż w kolejnych latach, prześlij cenę przedpłaconą za pierwszy rok. Zamiast tego możesz też przesłać cenę przedpłaconą za okres wieloletni.
 • Wyraźnie określ warunki odnawiania i anulowania. Podaj informację o tym, czy subskrypcja dotyczy ustalonego okresu, czy też jest automatycznie odnawiana. Podaj również możliwości anulowania subskrypcji oraz warunki, w których następuje automatyczne odnowienie po upływie przedpłaconego okresu.
 • Prześlij koszt dostawy w wysokości 0 (jeśli koszt dostawy jest wymagany w przypadku Twojego kraju docelowego). Na przykład 0.00 USD, 0.00 EUR, 0.00 GBP. Koszt ten możesz podać w atrybucie dostawa [shipping] lub w ustawieniach dostawy na koncie.

Eksport i handel transgraniczny

 • Jasno poinformuj na swojej stronie, czy stosujesz opłaty związane z importem. Dodaj na przykład informacje na stronie docelowej lub podczas płatności, aby poinformować użytkowników o takich kosztach, zanim złożą oni zamówienie. Nie podawaj kosztów związanych z importem lub eksportem w atrybutach podatek [tax] lub cena [price]. Więcej informacji o tym, co należy zrobić, gdy wysyłasz produkty za granicę
 • Dowiedz się, w przypadku którego kraju musisz spełniać wymagania dotyczące ceny i podatków. Jeśli chcesz wyświetlać produkty w walucie, która nie jest walutą kraju docelowego, musisz spełniać wymagania dotyczące ceny i podatków obowiązujących w kraju, w którym używa się tej waluty.

Przykłady

Wersje

Jeśli produkt jest dostępny w wielu kolorach lub rozmiarach, możesz też podać różne ceny dla każdej z tych wersji. Przykład:

Przykłady reklam bez zdjęć zastępczych

Dane produktu: mała koszulka Google w cenie 10,99 PLN
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Koszulka Google – zielona – mała

Cena [price]

10.99 PLN

Kolor [color]

Zielony

Rozmiar [size]

S

Identyfikator [id]

9876-S-GRN

Identyfikator grupy produktów [item_group_id]

9876

 

Dane produktu: mała niebieska koszulka Google w cenie 8,99 PLN
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Koszulka Google – niebieska – mała

Cena [price]

8.99 PLN

Kolor [color]

Niebieski

Rozmiar [size]

S

Identyfikator [id]

9876-S-BLU

Identyfikator grupy produktów [item_group_id]

9876

 

 

Dane produktu: mała żółta koszulka Google w cenie 10,50 PLN
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Koszulka Google – żółta – mała

Cena [price]

10.50 PLN

Kolor [color]

Żółty

Rozmiar [size]

S

Identyfikator [id]

9876-S-YELLOW

Identyfikator grupy produktów [item_group_id]

9876

Telefon lub tablet sprzedawany na raty (Stany Zjednoczone)

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Dane produktu: telefon Pixel 3 – 32 MB w cenie 0,00 PLN z 12-miesięcznym planem ratalnym
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Google Pixel 3 – 32 GB – granatowy – z 12-miesięcznym planem ratalnym

Cena [price]

0.00 USD

Rata [installment]

12:29.95 PLN

Kategoria produktów Google [google_product_category]

Elektronika > Telekomunikacja > Telefonia > Telefony komórkowe

Więcej przykładów znajdziesz w sprawdzonych metodach reklamowania produktów i usług bezprzewodowych.

Telefon lub tablet sprzedawany na raty (Australia)

Plan ratalny obejmuje koszt produktu przez 12 miesięcy plus koszt abonamentu przez 12 miesięcy.

Dane produktu: telefon Google Pixel XL, granatowy, w cenie 1250,00 PLN
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Google Pixel XL – 32 GB – granatowy (z 12-miesięcznym abonamentem oraz 12-miesięcznym planem ratalnym)

Cena [price]

1250 PLN

Kategoria produktów Google [google_product_category]

Elektronika > Telekomunikacja > Telefonia > Telefony komórkowe

Więcej przykładów znajdziesz w sprawdzonych metodach reklamowania produktów i usług bezprzewodowych.

Pakiety i opakowania zbiorcze utworzone przez sprzedawcę

Dane produktu: 3 zielone koszulki Google w opakowaniu zbiorczym w cenie 41,50 PLN
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Koszulka Google – 3 sztuki – zielona - mała

Cena [price]

41.50 PLN

Marka [brand]

Google

GTIN [gtin]

121314151617

Opakowanie zbiorcze [multipack]

3
An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag
Dane produktu: lustrzanka cyfrowa 25,3 Mpix z obiektywem 35 mm w cenie 432,50 PLN i niebieska torba na aparat w cenie 10,99 PLN
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Lustrzanka cyfrowa Google 25,3 Mpix, korpus + obiektyw 35 mm + niebieska torba na aparat

Cena [price]

432.50 PLN

Marka [brand]

Google

GTIN [gtin]

123456789011

W pakiecie [is_bundle]

yes

Produkty z wymaganą minimalną wartością zamówienia

A carton of goat milk
Jeśli chcesz realizować tylko zamówienia powyżej określonej kwoty, podaj minimalną wartość zamówienia w ustawieniach dostawy. Przykładowo, jeśli chcesz, by klienci mogli zamówić produkty kosztujące łącznie co najmniej 30 PLN, ustaw tę kwotę jako minimalną wartość zamówienia w ustawieniach dostawy. Więcej informacji o określaniu minimalnej wartości zamówienia

Produkty sprzedawane w ilościach hurtowych

An illustration of a screw
Dane produktu: 1000 sztuk wkrętów do blachy z łbem płaskim w cenie 7,50 PLN
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Wkręty do blachy z łbem płaskim (op. 1000 szt.)

Cena [price]

7.50 PLN

 

W przypadku niektórych produktów sprzedawanych w ilościach hurtowych może być konieczne osiągnięcie przez klienta minimalnej wartości zamówienia w celu sfinalizowania zakupu. Jeśli na przykład sprzedajesz kapsułki do kawy, które kosztują 2 PLN za sztukę i są w opakowaniu zawierającym 10 sztuk, możesz wymagać minimalnej wartości zamówienia odpowiadającej 5 opakowaniom. Pamiętaj, że minimalna wartość zamówienia jest obliczana w Merchant Center według ceny, a nie ilości. Z tego względu jako minimalną wartość zamówienia musisz przesłać cenę za 5 opakowań (100 PLN), a nie liczbę opakowań.

Aby prawidłowo przesłać dane produktów:

Kapsułki do kawy sprzedawane hurtowo

Dane produktu: 5 opakowań kawy w kapsułkach, w cenie 20 PLN za opakowanie (wartość minimalna zamówienia 100 PLN)
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Kawa w kapsułkach (5 opakowań po 10 kapsułek)
Cena [price] 20.00 PLN (1 opakowanie)

Miara ceny jednostkowej
[unit_pricing_measure]

10 szt. (opcjonalny)
Podstawowa miara ceny jednostkowej
[unit_pricing_base_measure]
1 szt. (opcjonalny)

Ustawienia dostawy

Minimalna wartość zamówienia: 100.00 PLN

Ceny jednostkowe

Dane produktu: woda perfumowana 30 ml w cenie 43,95 PLN
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Woda perfumowana – 30 ml

Cena [price]

43.95 PLN

Miara ceny jednostkowej [unit_pricing_measure]

30 ml

Podstawowa miara ceny jednostkowej [unit_pricing_base_measure]

100 ml

Subskrypcja oprogramowania

Dane produktu: roczna subskrypcja oprogramowania Google Security Software Basic Edition w cenie 29,90 PLN
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Oprogramowanie zabezpieczające Google, wersja podstawowa (roczna subskrypcja)

Cena [price]

29.90 PLN

Kategoria produktów Google [google_product_category]

Oprogramowanie > Programy komputerowe > Programy antywirusowe i zabezpieczające

Marka [brand]

Google

MPN [mpn]

123GOOGLE432

GTIN [gtin]

1234567890123

Dostawa [shipping]

0.00 USD

Link do zdjęcia [image_link]

https://www.example.com/zdjecie1.jpg
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
71525