price [cena]: definicja

Użyj atrybutu price [cena], aby poinformować użytkowników, jaka jest cena Twojego produktu. Będzie ona wyświetlana użytkownikom.

Kiedy używać

Wymagany w przypadku reklam produktowych. Opcjonalny w programie Shopping Actions.

Jeśli w informacjach o cenie istotny jest koszt za jednostkę, możesz przesłać także atrybuty unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej] oraz unit_pricing_base_measure [podstawowa_miara_ceny_jednostkowej].

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz.

Typ Liczba i waluta (w formacie ISO 4217)
Pole powtarzane Nie
Mikrodane schema.org
(Co to jest?)
Offer.priceSpecification, Type: PriceSpecification
Format pliku Przykładowy wpis
Pliki danych w formacie tekstowym 15.00 PLN
Pliki danych w formacie XML <g:price>15.00 PLN</g:price>
Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z Content API for Shopping.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że przesyłasz wysokiej jakości dane produktów.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełnić, aby wyświetlać swój produkt. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center.

 • Sprawdź, czy cena w danych produktów jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi strony docelowej oraz płatności. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących strony docelowej
  • Podawaj kwotę i walutę, które są zgodne z ceną na stronie docelowej i stronach płatności. Więcej informacji o wymaganiach związanych z walutą dotyczących Twojego kraju sprzedaży
  • Jeśli pobierasz dodatkowe opłaty, upewnij się, że są one uwzględnione w powiązanym koszcie. Jeśli opłata jest związana z kosztem dostawy (na przykład opłata za obsługę lub opłata naliczana przez przewoźnika), powinna być ona podana w wartości atrybutu shipping [dostawa] i uwzględniona w kosztach dostawy w momencie płatności. Wszelkie inne opłaty, takie jak opłaty aktywacyjne lub opłaty za obsługę, powinny być uwzględnione w wartości atrybutu price [cena]. Łączna cena produktu powinna wyświetlać się zarówno na stronie docelowej, jak i w momencie płatności.
  • Umieść cenę w walucie kraju sprzedaży w widocznym miejscu na stronie docelowej i na stronach płatności.
  • Nie zmieniaj ceny produktu na stronie docelowej zależnie od lokalizacji użytkownika. Użytkownicy powinni mieć możliwość kupienia produktu przez internet w podanej przez Ciebie cenie bez względu na to, gdzie się znajdują.
  • Wyświetlaj wersje i ceny na stronie docelowej w prosty sposób.
  • Wyświetlaj przesłany produkt i cenę w widocznym miejscu na stronie docelowej. Jeśli na stronie docelowej masz produkty w wielu wersjach, informacje o przesłanym produkcie i cenie muszą być najbardziej wyeksponowane.
  • Naliczaj tę samą cenę wszystkim użytkownikom z danego kraju sprzedaży, chyba że są w nim dostępne ceny regionalne. Więcej informacji o regionalnej dostępności i cenach
  • Każdy użytkownik w kraju sprzedaży musi mieć możliwość kupienia produktu za podaną cenę, bez opłat członkowskich. Ceny subskrypcji nie są obsługiwane.
  • Podaj dowolną minimalną wartość zamówienia w ustawieniach dostawy. Więcej informacji o określaniu minimalnej wartości zamówienia
 • Nie przesyłaj produktów, których cena często się zmienia – na przykład produktów wystawionych na aukcjach czy wycenionych na podstawie bieżących kursów walut. Jeśli cena Twojego produktu często się zmienia, musisz informować nas o tych zmianach na bieżąco, żebyśmy mogli wyświetlać produkt.
 • Nie wliczaj kosztów dostawy w cenę. Zamiast tego użyj usługi dostawy Merchant Center lub atrybutu shipping [dostawa] w pliku danych.
 • Nie podawaj informacji dotyczących kosztów importu lub eksportu w atrybucie price [cena]. Zamiast tego podaj informacje o wszelkich opłatach na swojej stronie internetowej. Więcej informacji o kosztach eksportu
 • Podawaj cenę wyższą niż 0 PLN. Tylko telefony komórkowe i tablety sprzedawane w miesięcznym systemie ratalnym lub z abonamentem mogą mieć cenę 0 PLN, jeśli nie obowiązuje płatność z góry. Nie dotyczy to Ameryki Łacińskiej, w której całkowity koszt produktu jest wliczony w cenę. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących reklamowania produktów i usług bezprzewodowych
 • Nie podawaj więcej niż 2 cyfr po separatorze dziesiętnym. Jeśli wpiszesz więcej niż 2 cyfry, zostaną one zaokrąglone do najbliższej dopuszczalnej wartości. Na przykład 1.0234 zostanie zaokrąglone do 1.02, a 29.8999 – do 29.90.
 • Nie uwzględniaj opłat aktywacyjnych dla abonamentów w atrybucie price [cena] w przypadku telefonów komórkowych i tabletów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych. W przypadku reklam produktowych w Stanach Zjednoczonych abonamenty nie są obsługiwane.
 • Przesyłając informacje o cenie, pamiętaj o przestrzeganiu przepisów obowiązujących w danym kraju.

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

 • Podaj cenę, która może być przedstawiona w walucie kraju sprzedaży (zgodnie z normą ISO 4217). Na przykład zamiast 1,0012 PLN prześlij 1,01 PLN. Jeżeli podanej ceny nie da się przedstawić w walucie kraju sprzedaży, zaokrąglimy ją do wartości, przy której będzie to możliwe.
 • Włącz automatyczne aktualizacje atrybutu price [cena] w produktach. Ta funkcja wykorzystuje mikrodane schema.org, aby zapewniać aktualność informacji na stronie docelowej. Aktualizacje są możliwe tylko wtedy, gdy Twoja strona docelowa jest indeksowana przez Google. Musisz nadal regularnie przesyłać aktualne dane produktów. Więcej informacji o automatycznych aktualizacjach produktów
 • Wyróżnij promocje, dzięki którym reklamujesz swoje produkty. Atrybut sale_price [cena_promocyjna] informuje, jaka będzie cena Twojego produktu w okresie obowiązywania promocji. W czasie, który określisz, cena promocyjna będzie widoczna w ogłoszeniu jako aktualna cena. Jeśli Twoja pierwotna cena i cena promocyjna spełniają określone wymagania, obie mogą być widoczne jednocześnie, dzięki czemu klienci będą widzieli różnicę między nimi.
 • Przeliczanie walut jest przydatne, gdy kierujesz ofertę na kraje używające walut innych niż ta w Twojej witrynie i w danych produktów. Nawet jeśli skorzystasz z tej funkcji, musisz dopilnować, aby cena na stronie docelowej i na stronach płatności była zgodna z ceną w danych produktów. Przeliczona cena będzie wyświetlana w reklamie lub w bezpłatnych informacjach, ale nie zawsze będzie widoczna na stronie docelowej lub stronie płatności. Więcej informacji o przeliczaniu walut

Dodatkowe wskazówki

Przejrzyj uważnie wszystkie sekcje, aby sprawdzić, czy wymagania dotyczą Twojego kraju lub produktu. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt i powiadomimy Cię o tym w sekcji Diagnostyka na koncie Merchant Center.

Sprzedawcy z sektora B2B (dla klientów biznesowych)

 • Podawaj cenę, która zawiera podatek VAT, jeżeli jest on wymagany w kraju sprzedaży. Sprzedawcy z sektora B2B mogą korzystać z reklam produktowych, bezpłatnych informacji i innych funkcji, ale jeśli musisz podać cenę uwzględniającą VAT, sprawdź, czy cena na stronie docelowej i stronie płatności także zawiera ten podatek. Więcej informacji o reklamach B2B

Minimalna wartość zamówienia

 • Podaj wymaganą przez Ciebie minimalną wartość zamówienia w ustawieniach dostawy. Z minimalną wartością zamówienia mamy na przykład do czynienia, gdy Twój produkt kosztuje 10 PLN, a wymagasz, aby złożenie zamówienia było możliwe dopiero wtedy, gdy jego wartość wyniesie co najmniej 50 PLN. Określ minimalną wartość zamówienia na 50 PLN w przypadku usługi dostawy produktu, którego dotyczy ograniczenie. Więcej informacji o określaniu minimalnej wartości zamówienia

Pakiety i opakowania zbiorcze utworzone przez sprzedawcę

Produkty sprzedawane w ilościach hurtowych

 • Podaj cenę minimalnej liczby produktów, jaką musi zakupić użytkownik. Jeśli użytkownik nie może kupić jednej sztuki, nie podawaj ceny pojedynczego produktu. Jeśli na przykład sprzedajesz długopisy i wymagasz, aby klienci kupili co najmniej 50 sztuk, podaj cenę 50 długopisów.

Próbki produktów

Jeśli produkt, który chcesz wyświetlać, jest sprzedawany tylko w ilościach hurtowych, ale umożliwiasz również zakup pojedynczych próbek, możesz wyświetlać próbkę zamiast ilości hurtowej. Aby to zrobić, prześlij cenę próbki w pliku danych i rozpocznij tytuł od słowa próbka.

Produkty objęte umowami dotyczącymi minimalnej ceny reklamowej

 • Prześlij minimalną cenę reklamową (MAP) w atrybucie price [cena] w danych produktów, jeśli sprzedajesz produkt za cenę niższą niż ta ustalona w ramach umów z firmami zewnętrznymi.
 • Pokaż minimalną cenę na stronie docelowej produktu. Możesz też dodać informację na stronach produktów, że podczas płatności pobierasz niższą kwotę. Na przykład pokaż opcję „Dodaj do koszyka za cenę końcową” i pokaż minimalną cenę reklamową tak, aby była ona przekreślona lub wyszarzona. Minimalna cena reklamowa podana w danych produktów musi być widoczna na stronie docelowej. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących stron docelowych
 • Jeśli w swojej witrynie korzystasz z adnotacji do mikrodanych, tam również jako wartość ceny podaj minimalną cenę reklamową.

Telefon komórkowy albo tablet sprzedawany na raty lub z abonamentem

 • Jako cenę podaj pełną płatność z góry (z uwzględnieniem opłat aktywacyjnych i pierwszej wpłaty za urządzenie). Jeśli cena Twojego telefonu komórkowego lub tabletu jest dotowana, a urządzenie jest sprzedawane na raty lub z abonamentem, cena może wynosić 0. Ta zasada dotyczy tylko krajów, w których dozwolone jest sprzedawanie urządzeń przenośnych na raty lub z abonamentem. Nie dotyczy to krajów Ameryki Łacińskiej, w których cena nie jest opłatą z góry, ale pełną ceną produktu. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących reklamowania produktów i usług bezprzewodowych

Telefon komórkowy lub tablet opłacone z góry albo z płatnościami ratalnymi lub abonamentem: Australia

Podatek: Kanada i Stany Zjednoczone

Podatek: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chile, Czechy, Dania, Filipiny, Francja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indie, Indonezja, Irlandia, Izrael, Japonia, Kolumbia, Korea Południowa, Malezja, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tajwan, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Subskrypcje oprogramowania

 • Prześlij cenę pełnej długości subskrypcji oprogramowania, minimum jeden rok (12 miesięcy). Jeśli płatna z góry subskrypcja obejmuje okresy dotowane lub bezpłatne, wlicz je do ceny całkowitej. Jeśli oferowana subskrypcja kosztuje w pierwszym roku więcej lub mniej niż w kolejnych latach, prześlij cenę przedpłaconą za pierwszy rok. Zamiast tego możesz też przesłać cenę przedpłaconą za okres wieloletni. Więcej informacji o przesyłaniu subskrypcji oprogramowania

Subskrypcje magazynów i gazet

 • Prześlij cenę pełnej długości subskrypcji magazynu lub gazety, minimum jeden rok (12 miesięcy). Jeśli płatna z góry subskrypcja obejmuje okresy dotowane lub bezpłatne, wlicz je do ceny całkowitej. Jeśli oferowana subskrypcja kosztuje w pierwszym roku więcej lub mniej niż w kolejnych latach, prześlij cenę przedpłaconą za pierwszy rok. Zamiast tego możesz też przesłać cenę przedpłaconą za okres wieloletni.
 • Wyraźnie określ warunki odnawiania i anulowania. Podaj informację o tym, czy subskrypcja dotyczy ustalonego okresu, czy też jest automatycznie odnawiana. Podaj również możliwości anulowania subskrypcji oraz warunki, w których następuje automatyczne odnowienie po upływie przedpłaconego okresu.
 • Prześlij koszt dostawy w wysokości 0 (jeśli koszt dostawy jest wymagany w przypadku Twojego kraju docelowego). Na przykład 0,00 USD, 0,00 EUR, 0,00 GBP. Koszt ten możesz podać w atrybucie shipping [dostawa] lub w ustawieniach dostawy na koncie.

Eksport i handel transgraniczny

 • Jasno poinformuj na swojej stronie, czy stosujesz opłaty związane z importem. Dodaj na przykład informacje na stronie docelowej lub podczas płatności, aby poinformować użytkowników o takich kosztach, zanim złożą oni zamówienie. Nie podawaj kosztów związanych z importem lub eksportem w atrybutach tax [podatek] ani price [cena]. Więcej informacji o tym, co należy zrobić, gdy wysyłasz produkty za granicę
 • Dowiedz się, w przypadku którego kraju musisz spełniać wymagania dotyczące ceny i podatków. Jeśli chcesz wyświetlać produkty w walucie, która nie jest walutą kraju sprzedaży, musisz spełniać wymagania dotyczące ceny i podatków obowiązujących w kraju, w którym używa się tej waluty.

Przykłady

Wersje

Jeśli produkt jest dostępny w wielu kolorach lub rozmiarach, możesz też podać różne ceny dla każdej z tych wersji. Na przykład:

Przykłady reklam bez zdjęć zastępczych

Produkt Koszulka Google
title [tytuł] Koszulka Google – zielona – mała
price [cena] 10.99 PLN
color [kolor] zielony
rozmiar [size] S
id [identyfikator] 9876-S-ZIEL
item_group_id [identyfikator_grupy_produktów] 9876
Produkt Koszulka Google
title [tytuł] Koszulka Google – niebieska – mała
price [cena] 8.99 PLN
color [kolor] niebieski
rozmiar [size] S
identyfikator [id] 9876-S-NIEB
identyfikator_grupy_produktów [item_group_id] 9876
Produkt Koszulka Google
title [tytuł] Koszulka Google – żółta – mała
price [cena] 10.50 PLN
color [kolor] żółty
rozmiar [size] S
identyfikator [id] 9876-S-ŻÓŁ
identyfikator_grupy_produktów [item_group_id] 9876

Telefon lub tablet sprzedawany na raty (Stany Zjednoczone)

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Produkt Google Pixel 3
title [tytuł] Google Pixel 3 – 32 GB – granatowy – z 12-miesięcznym planem ratalnym
price [cena] 0.00 USD
installment [rata] 12:29,95 PLN
google_product_category [kategoria_produktów_google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones (Elektronika > Telekomunikacja > Telefonia > Telefony komórkowe)

Więcej przykładów znajdziesz w sprawdzonych metodach reklamowania produktów i usług bezprzewodowych.

Telefon lub tablet sprzedawany na raty (Australia)

Produkt Google Pixel XL
title [tytuł] Google Pixel XL – 32 GB – granatowy (z 12-miesięcznym abonamentem oraz 12-miesięcznym planem ratalnym)
price [cena] 1250 AUD (koszt rat przez 12 miesięcy + koszt abonamentu przez 12 miesięcy)
google_product_category [kategoria_produktów_google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones (Elektronika > Telekomunikacja > Telefonia > Telefony komórkowe)

Więcej przykładów znajdziesz w sprawdzonych metodach reklamowania produktów i usług bezprzewodowych.

Pakiety i opakowania zbiorcze utworzone przez sprzedawcę

Produkt 3 koszulki Google
title [tytuł] Koszulka Google – trzy sztuki – zielona - mała
price [cena] 41.50 PLN
brand [marka] Google
gtin [gtin] 121314151617
multipack [opakowanie_zbiorcze] 3
An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag
Produkt Lustrzanka cyfrowa Google 25,3 Mpix z akcesoriami
title [tytuł] Lustrzanka cyfrowa Google 25,3 Mpix, korpus + obiektyw 35 mm + niebieska torba na aparat
price [cena] 432.50 PLN
brand [marka] Google
gtin [gtin] 123456789011
is_bundle [w_pakiecie] yes [tak]

Produkty z wymaganą minimalną wartością zamówienia

Jeśli chcesz realizować tylko zamówienia powyżej określonej kwoty, podaj minimalną wartość zamówienia w ustawieniach dostawy. Przykładowo, jeśli chcesz, by klienci mogli zamówić produkty kosztujące łącznie co najmniej 30 PLN, ustaw tę kwotę jako minimalną wartość zamówienia w ustawieniach dostawy. Więcej informacji o określaniu minimalnej wartości zamówienia
An illustration of a jug of milk with GTIN and barcode visible and highlighted.
Produkt Ekologiczne mleko pełnotłuste
title [tytuł] Ekologiczne mleko pełnotłuste, 1 l
price [cena] 3.50 PLN
google_product_category [kategoria_produktów_google] Food, Beverages & Tobacco > Beverages [Żywność, napoje i tytoń > Napoje]
Ustawienia dostawy Minimalna wartość zamówienia: 30.00 PLN

Produkty sprzedawane w ilościach hurtowych

An illustration of a screw
Produkt Wkręty z łbem płaskim
title [tytuł] Wkręty do blachy z łbem płaskim (op. 1000 szt.)
price [cena] 7.50 PLN

Ceny jednostkowe

Produkt Woda perfumowana
title [tytuł] Woda perfumowana – 30 ml
price [cena] 43,95 PLN
unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej] 30 ml
unit_pricing_base_measure [podstawowa_miara_ceny_jednostkowej] 100 ml

Subskrypcja oprogramowania

Produkt Oprogramowanie zabezpieczające Google, wersja podstawowa (roczna subskrypcja)
title [tytuł] Oprogramowanie zabezpieczające Google, wersja podstawowa (roczna subskrypcja)
price [cena] 29.90 USD
google_product_category [kategoria_produktów_google] Software > Computer Software > Antivirus & Security Software [Oprogramowanie > Programy komputerowe > Programy antywirusowe i zabezpieczające]
brand [marka] Google
mpn [mpn] 123GOOGLE432
gtin [gtin] 1234567890123
shipping [dostawa] 0.00 PLN
image_link [link_do_zdjęcia] https://www.example.com/zdjecie1.jpg
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem