Melding

In dit Helpcentrum vindt u content voor zowel Merchant Center Next als de klassieke versie van Merchant Center. Kijk naar het logo bovenaan elk artikel om te controleren of u het artikel gebruikt voor uw Merchant Center-versie.

Prijs [price]

Een eigen icoon voor Merchant Center Next en de klassieke versie van Merchant Center.

Gebruik het kenmerk prijs [price] om gebruikers te informeren over de prijs van uw product. Deze informatie wordt getoond aan gebruikers.


Wanneer te gebruiken

Required Vereist voor elk product

Overweeg ook de kenmerken eenheidsprijs hoeveelheid [unit_pricing_measure] en eenheidsprijs basishoeveelheid [unit_pricing_base_measure] in te voeren als de kosten per eenheid belangrijk zijn voor uw prijsinformatie.

Indeling

Volg deze richtlijnen voor de indeling, zodat Google uw ingediende gegevens begrijpt.

Hier vindt u meer informatie over wanneer en hoe u uw productgegevens indient in het Engels.

Type Aantal plus valuta (gebruik ISO 4217)
Herhaald veld Nee
Property van schema.org
(Wat is dit?)
Offer.priceSpecification, Type: PriceSpecification
Bestandsindeling Voorbeeld van invoer
Tekstfeeds 15.00 EUR
XML-feeds <g:price>15.00 EUR</g:price>

Gebruik de bron Content API for Shopping voor de juiste indeling van uw gegevens voor de Content API.

Opmerking: Dien uw datafeedbestand in een ondersteunde indeling in, zodat ons systeem dit kenmerk in uw productgegevens juist herkent.

Minimumvereisten

Dit zijn de vereisten waaraan u moet voldoen om uw product te tonen. Als u niet aan deze vereisten voldoet, keuren we uw product af. Dit laten we u weten in uw Merchant Center-account.

 • Zorg dat de prijs in uw productgegevens voldoet aan de vereisten voor landingspagina's en bij het betalen. Hier vindt u meer informatie over de vereisten voor landingspagina's.
  • Voer de juiste prijs en valuta voor uw product in en zorg dat deze overeenkomen met de prijs op uw landings- en betaalpagina's. Hier vindt u meer informatie over de valutavereisten voor uw doelland.
  • Voer alle extra kosten in die u als verkoper in rekening brengt en die niet door de overheid worden opgelegd met de verzendkosten in het kenmerk verzending [shipping] of gebruik de verzendinstellingen van Merchant Center. Bijvoorbeeld service-, verwerkings-, activerings- en administratiekosten. Voer deze informatie niet in als onderdeel van de kenmerken belasting [tax] en prijs [price], tenzij deze opgenomen zijn in de prijs die u in rekening brengt op de landingspagina.
  • Toon de prijs in de valuta van uw doelland duidelijk op uw landings- en betaalpagina's.
  • Verander de prijs voor uw product op uw landingspagina niet op basis van de locatie van de gebruikers. Zorg dat gebruikers het product online kunnen kopen voor de prijs die u aangeeft, ongeacht hun locatie.
  • Toon varianten en prijzen op een duidelijke manier op uw landingspagina.
  • Breng de ingestelde prijs in rekening bij alle gebruikers in het doelland, tenzij er regionale prijzen beschikbaar zijn in uw doelland.
  • Zorg dat alle gebruikers in het doelland het product kunnen kopen voor de ingestelde prijs. Lidmaatschapsprijzen zijn alleen toegestaan in advertenties of vermeldingen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
   • Het aanmeldproces is eenvoudig en kan worden afgerond op de landingspagina of tijdens het betalen.
   • De kortingsprijs met lidmaatschap wordt duidelijk vermeld op de landingspagina. Ga naar dit artikel voor meer informatie over hoe u ledenprijzen toevoegt.
   • Opmerking: Op dit moment worden ledenprijzen voor betaalde programma's alleen geaccepteerd in de VS.
  • Voer in uw verzendinstellingen een eventuele minimale bestelwaarde in.
 • Geef geen producten op met een prijs die voortdurend verandert, zoals veilingen en prijzen die gebaseerd zijn op actuele wisselkoersen.
 • Houd uw prijzen up-to-date. Als de prijs verandert, moet u de meest recente prijswaarde opgeven.
 • Neem de verzendkosten niet in uw prijs op. Gebruik daarvoor de verzendinstellingen in Merchant Center of het kenmerk verzending [shipping] in de feed.
 • Neem de import- of exportkosten niet in uw prijs op. Geef in plaats daarvan de relevante kosten duidelijk weer op uw website.
 • Gebruik een prijs die hoger is dan 0. Alleen mobiele telefoons of tablets die worden verkocht met betaling in maandelijkse termijnen en/of een abonnement, kunnen een prijs van 0 hebben als er geen sprake is van een vooruitbetaling. Dit geldt niet voor Latijns-Amerika, waar de prijs de volledige productkosten omvat.
 • Gebruik maximaal 2 cijfers achter het decimaalteken. Als u meer dan 2 cijfers achter het decimaalteken plaatst, worden deze automatisch afgerond op de dichtstbijzijnde geaccepteerde waarde. 1,0234 wordt bijvoorbeeld afgerond op 1,02 en 29,8999 wordt afgerond op 29,90.
 • Neem geen activeringskosten voor draadloze abonnementen op in de prijs voor mobiele apparaten en tablets die in de VS worden verkocht. Draadloze abonnementen komen niet in aanmerking voor Shopping-advertenties en gratis vermeldingen in de VS.
 • Houd u aan de lokale wetten bij het indienen van prijsinformatie.

Best practices

Met deze best practices kunt u uw productgegevens optimaliseren voor de beste resultaten.

 • Voer een prijs in die in de valuta van uw doelland kan worden getoond volgens ISO 4217. Voer bijvoorbeeld 1.01 EUR in en niet 1.0012 EUR. Als uw prijs niet in de valuta van uw doelland kan worden getoond, ronden we het bedrag af op een waarde die wel mogelijk is.
 • Schakel automatische artikelupdates in voor de prijs. Automatische artikelupdates gebruiken de microdata van Schema.org op uw landingspagina om uw gegevens actueel te houden. Onthoud dat deze updates alleen worden doorgevoerd wanneer Google uw landingspagina crawlt. U moet nog steeds uw productgegevens regelmatig opnieuw indienen.
 • Breng uitverkopen onder de aandacht waarin uw producten worden gepromoot. Gebruik het kenmerk uitverkoopprijs [sale_price] om klanten te laten weten wat uw product kost tijdens een uitverkoop. Tijdens de periode die u opgeeft, wordt uw uitverkoopprijs getoont als de huidige prijs voor uw product. Als uw oorspronkelijke prijs en uitverkoopprijs aan bepaalde vereisten voldoen, kan uw oorspronkelijke prijs samen met de uitverkoopprijs worden getoond, zodat kopers het verschil kunnen zien.
 • Met valutaconversie kunt u gemakkelijk landen targeten die een andere valuta gebruiken dan de valuta op uw website en in uw productgegevens. Als u valutaconversie gebruikt, moet de prijs op uw landingspagina nog steeds overeenkomen met de prijs bij het betalen en in uw productgegevens. We tonen de geconverteerde prijs in uw advertentie of gratis vermelding, maar de geconverteerde prijs hoeft niet op uw landingspagina of bij het betalen te worden genoemd. Hier vindt u meer informatie over valutaconversie.

Aanvullende richtlijnen

Lees elke sectie zorgvuldig door en bepaal of de vereisten van toepassing zijn op uw land of product. Als u niet aan de vereisten voldoet, keuren we uw product af. Dit laten we u weten in uw Merchant Center-account.

Op business-to-business (B2B) gerichte verkopers

 • Geef een prijs inclusief btw op als dit vereist is voor uw doelland. Als u btw moet vermelden, moet u dezelfde prijs inclusief btw op uw landingspagina en bij het betalen tonen. Meer informatie over B2B-advertenties

Minimale bestelwaarde

Geef in uw verzendinstellingen de minimale bestelwaarde op die u hanteert. Kost uw product bijvoorbeeld 10,00 EUR en moeten gebruikers minimaal 50,00 EUR besteden om een bestelling te plaatsen, dan is de minimale bestelwaarde 50,00 EUR. Geef een minimale bestelwaarde van 50,00 EUR op voor de betreffende verzendservice.

Door de verkoper gedefinieerde pakketten en multipacks

Producten die in bulk worden verkocht

 • Geef de prijs op voor het minimum aantal producten dat een gebruiker moet kopen. Voer geen prijs in voor slechts één product als een gebruiker altijd meer dan één product moet kopen. Als u bijvoorbeeld pennen verkoopt en gebruikers moeten minimaal 50 pennen kopen om een bestelling te kunnen plaatsen, voer dan de prijs voor 50 pennen in.

Opmerking: Als een klant een minimaal aantal producten (meerdere exemplaren van hetzelfde product of een combinatie van verschillende producten) moet kopen om een aankoop te kunnen voltooien, geeft u het totale minimumaantal producten op als de minimale bestelwaarde.

Voorbeeldproducten

Als u het product dat u wilt tonen alleen in bulk verkoopt, maar mensen ook de mogelijkheid biedt om voorbeeldproducten afzonderlijk te kopen, kunt u het voorbeeldproduct tonen in plaats van de bulkhoeveelheid. Dit doet u door de prijs van het voorbeeldproduct in de feed in te dienen en het woord 'voorbeeldproduct' aan het begin van de titel te zetten.

Producten met overeenkomsten voor een minimale geadverteerde prijs

 • Voer als prijs de minimale geadverteerde prijs (MGP) in in uw productgegevens als u het product verkoopt voor een lagere prijs dan toegestaan is in uw overeenkomst met derden.
 • Toon de MGP op uw productlandingspagina. U kunt laten zien dat de prijs aan de kassa lager is door dit in de tekst op uw productpagina's te vermelden. U kunt bijvoorbeeld de MGP doorstrepen of in grijs tonen en een opmerking toevoegen zoals 'Toevoegen aan winkelwagen om de totaalprijs te zien'. U moet de MGP in uw productgegevens op de landingspagina tonen. Meer informatie over de vereisten voor landingspagina's
 • Als u microdata-annotaties gebruikt op uw website, vult u ook hier de MGP in als de prijs.

Mobiele telefoon of tablet verkocht met betaling in termijnen en/of samen met een abonnement

 • Voer als prijs de totale vooruitbetaling in, inclusief activeringskosten en de aanbetaling op het apparaat. Deze prijs kan 0 zijn als uw mobiele telefoon of tablet voor een verlaagde prijs wordt aangeboden in combinatie met betaling in termijnen of een abonnement. Dit is alleen van toepassing als in het doelland betaling in termijnen of packagedeals met abonnementen voor mobiele apparaten toegestaan zijn. Deze richtlijn is niet van toepassing op Latijns-Amerika, waar de prijs geen vooruitbetaling maar altijd de volledige prijs van het product is. Meer informatie over vereisten voor advertenties voor draadloze producten en services

Mobiele telefoon of tablet vooraf betaald of verkocht met termijnbetalingen en/of een abonnement: Australië

 • Geef de prijs op als de totale kosten van het apparaat en/of termijnbetalingen en/of betalingen voor draadloze service, inclusief activeringskosten. De prijs moet bestaan uit de totale minimale kosten die de klant moet betalen voor de duur van het contract voor het apparaat plus de termijnbetalingen en betalingen voor het draadloze abonnement, indien van toepassing. Meer informatie over vereisten voor advertenties voor draadloze producten en services

Mobiele telefoon of tablet vooraf betaald of verkocht met termijnbetalingen en/of een abonnement: Verenigde Staten

 • Voer als prijs de totale vooruitbetaling in, inclusief de aanbetaling voor het apparaat. Neem geen activeringskosten op voor draadloze abonnementen. Draadloze abonnementen worden niet ondersteund voor Shopping-advertenties en gratis vermeldingen in de VS. Deze prijs kan 0 zijn als uw mobiele telefoon of tablet wordt aangeboden voor een verlaagde prijs of in combinatie met betaling in termijnen. Meer informatie over vereisten voor advertenties voor draadloze producten en services

Belastingen: Canada en de Verenigde Staten

 • Neem geen belastingen zoals de belasting op goederen en diensten (Goods and Services Tax, GST), belasting toegevoegde waarde (btw), verkoopbelasting of invoerbelasting op in het kenmerk prijs [price].
Opmerking: Neem voor de staat Colorado geen bezorgkosten voor de detailhandel op in uw productfeed. Bezorgkosten voor de detailhandel moeten daarom niet worden opgenomen in de verzendkosten [shipping], prijs [price], btw [tax] of andere kenmerken. Meer informatie over de bezorgkosten voor de detailhandel in Colorado.
Belastingen: Argentinië, Australië, België, Brazilië, Chili, Colombia, Denemarken, Duitsland, Filippijnen, Frankrijk, Hongkong, Ierland, India, Indonesië, Israël, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Saoedi-Arabië, Singapore, Spanje, Taiwan, Thailand, Tsjechië, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Vietnam, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland
 • Geef de productprijs op, inclusief de btw of belasting op goederen en diensten, in het kenmerk prijs [price] en zorg dat de prijs op de landingspagina overeenkomt met de prijs in uw productgegevens. Gebruik niet het kenmerk belastingen [tax].

Softwareabonnementen

 • Geef de prijs op voor de volledige duur van het softwareabonnement, met een minimum van 1 jaar (12 maanden). Als het vooraf betaalde abonnement een in prijs verlaagde of gratis periode omvat, neem die dan op in de totaalprijs. Geef de vooraf betaalde prijs voor het eerste jaar op als uw abonnement het eerste jaar meer (of minder) kost dan de daaropvolgende jaren. Eventueel kunt u ook de vooraf betaalde prijs voor meerdere jaren opgeven. Meer informatie over het invoeren van softwareabonnementen

Abonnementen op tijdschriften en kranten

 • Geef de prijs op voor de volledige duur van het tijdschrift- of krantenabonnement, met een minimum van 1 jaar (12 maanden). Als het vooraf betaalde abonnement een in prijs verlaagde of gratis periode omvat, neem die dan op in de totaalprijs. Geef de vooraf betaalde prijs voor het eerste jaar op als uw abonnement het eerste jaar meer (of minder) kost dan de daaropvolgende jaren. U kunt de vooraf betaalde prijs voor meerdere jaren opgeven.
 • Vermeld duidelijk in uw voorwaarden voor verlenging en annulering of het abonnement na een vaste termijn afloopt of automatisch wordt verlengd. Leg ook uit wat de opzegopties zijn en onder welke omstandigheden de automatische verlenging plaatsvindt aan het einde van de duur van het vooruitbetaalde abonnement.
 • Geef 0 op voor de verzendkosten (als er verzendkosten vereist zijn voor uw doelland). Bijvoorbeeld: 0.00 USD, 0.00 EUR, 0.00 GBP. U kunt verzendkosten opgeven via het kenmerk verzending [shipping] of via de verzendinstellingen van uw account.

Export en grensoverschrijdende handel

 • Vermeld het duidelijk op uw website als er invoerrechten van toepassing zijn. Voeg bijvoorbeeld informatie toe op uw landingspagina of bij het betalen, zodat gebruikers op de hoogte zijn van deze kosten voordat ze hun bestelling plaatsen. Geef geen import- en exportkosten op als onderdeel van de kenmerken belastingen [tax] en prijs [price].
 • Zorg dat u weet voor welk land of welke regio u aan prijs- en belastingvereisten moet voldoen. Als u een valuta toont die niet de valuta van het doelland of de doelregio is, moet u de prijs- en belastingvereisten volgen van het land of de regio waar uw valuta wordt gebruikt.

Voorbeelden

Varianten
Als uw product verkrijgbaar is in meerdere kleuren of maten, kunt u voor elk van deze varianten een andere prijs hanteren. Voorbeeld:

Voorbeeld van advertenties zonder tijdelijke afbeeldingen

Productgegevens voor een Google-T-shirt, maat S, voor een prijs van 10,99 EUR
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Google-T-shirt, groen, maat S

Prijs [price]

10.99 EUR

Kleur [color]

Groen

Maat [size]

S

Id [id]

9876-S-GRN

Productgroep-id [item_group_id]

9876

 

Productgegevens voor een blauw Google-T-shirt, maat S, voor een prijs van 8,99 EUR
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Google-T-shirt, blauw, maat S

Prijs [price]

8.99 EUR

Kleur [color]

Blauw

Maat [size]

S

Id [id]

9876-S-BLU

Productgroep-id [item_group_id]

9876

 

Productgegevens voor een geel Google-T-shirt, maat S, voor een prijs van 10,50 EUR
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Google-T-shirt, geel, maat S

Prijs [price]

10.50 EUR

Kleur [color]

Geel

Maat [size]

S

Id [id]

9876-S-YELLOW

Productgroep-id [item_group_id]

9876
Telefoon of tablet met termijnbetalingen (VS)

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Productgegevens voor een nachtblauwe Google Pixel 3 met 32 MB voor een prijs van 0,00 EUR in 12 maandelijkse termijnbetalingen
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Google Pixel 3 - 32 GB - nachtblauw met 12 maandelijkse betalingen

Prijs [price]

0.00 EUR

Termijn [installment]

12:29:95 USD

Google-productcategorie [google_product_category]

Elektronica > Communicatie > Telefonie > Mobiele telefoons

Raadpleeg voor meer voorbeelden de best practices voor advertenties voor draadloze producten en services.

Telefoon of tablet met termijnbetalingen (Australië)

Het betalingsplan omvat de productkosten voor 12 maanden plus de kosten van het abonnement voor 12 maanden.

Productgegevens voor een nachtblauwe Google Pixel XL-telefoon voor een prijs van 1250,00 EUR
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Google Pixel XL - 32 GB - nachtblauw (met abonnement van 12 maanden en 12 termijnbetalingen)

Prijs [price]

1250 EUR

Google-productcategorie [google_product_category]

Elektronica > Communicatie > Telefonie > Mobiele telefoons

Raadpleeg voor meer voorbeelden de best practices voor advertenties voor draadloze producten en services.

Door de verkoper gedefinieerde multipacks en bundels

Productgegevens voor 3 groene Google-T-shirts in een multipack voor een prijs van 41,50 EUR
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Google T-shirt, 3 stuks, groen, maat S

Prijs [price]

41.50 EUR

Merk [brand]

Google

GTIN [gtin]

121314151617

Multipack [multipack]

3
An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag
Productgegevens voor een digitale SLR-camera van Google met 25,3 MP en een 35mm-lens voor 432,50 EUR, inclusief een blauwe cameratas van 10,99 EUR
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Digitale SLR-camera van Google met 25,3 MP + 35mm-lens + blauwe cameratas

Prijs [price]

432.50 EUR

Merk [brand]

Google

GTIN [gtin]

123456789011

Pakket [is_bundle]

yes

Producten met een minimale bestelwaarde

A carton of goat milk
Als u een minimale bestelwaarde hanteert, stelt u deze bij uw verzendinstellingen in. Als u bijvoorbeeld vereist dat klanten voor minimaal 30 EUR aan producten moeten bestellen op uw website, voegt u deze minimale bestelwaarde toe aan uw verzendinstellingen. Deze functie is alleen beschikbaar in de klassieke versie van Merchant Center.

Producten die in bulk worden verkocht

An illustration of a screw
Productgegevens voor een pakket van 1000 schroeven met platte kop, voor een prijs van 7,50 EUR
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Metalen schroeven met platte kop (pakket van 1000)

Prijs [price]

7.50 EUR

 

Voor sommige producten die in bulk worden verkocht, moet een klant mogelijk een minimale bestelwaarde betalen om de aankoop te voltooien. Stel bijvoorbeeld dat u koffiecapsules verkoopt die 2 EUR per stuk kosten en per 10 zijn verpakt. De gewenste minimale bestelwaarde is 5 verpakkingen. De minimale bestelwaarde wordt in Merchant Center berekend op basis van de prijs in plaats van het aantal. U moet dus de prijs voor 5 verpakkingen (100 EUR) instellen als minimale bestelwaarde in plaats van het aantal verpakkingen.

U kunt uw productgegevens als volgt opgeven:

Koffiecapsules in bulk verkocht

Productgegevens voor 5 verpakkingen koffiecapsules voor een prijs van 20 EUR per verpakking en een minimale bestelwaarde van 100 EUR.
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Koffiecapsules (5 verpakkingen van 10 capsules)
Prijs [price] 20.00 EUR (1 verpakking)

Eenheidsprijs hoeveelheid
[unit_pricing_measure]

10 ct (optioneel)
Eenheidsprijs basishoeveelheid
[unit_pricing_base_measure]
1 ct (optioneel)

Verzendinstellingen

Minimale bestelwaarde: 100.00 EUR

Prijs per eenheid

Productgegevens voor een parfum van 30 ml voor een prijs van 43,95 EUR
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Parfum, 30 ml

Prijs [price]

43.95 EUR

Eenheidsprijs hoeveelheid [unit_pricing_measure]

30 ml

Eenheidsprijs basishoeveelheid [unit_pricing_base_measure]

100 ml

Software-abonnement

Productgegevens voor een jaarabonnement op Google Security Software Basic Edition voor 29,90 EUR
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Google Security Software Basic Edition (1-jarig abonnement)

Prijs [price]

29.90 EUR

Google-productcategorie [google_product_category]

Software > Computersoftware > Antivirus- en beveiligingssoftware

Merk [brand]

Google

MPN [mpn]

123GOOGLE432

GTIN [gtin]

1234567890123

Verzending [shipping]

0.00 EUR

Afbeeldingslink [image_link]

https://www.example.com/image1.jpg

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu