Prijs [price]

Gebruik het kenmerk prijs [price] om gebruikers te informeren over de prijs van uw product. Deze informatie wordt getoond aan gebruikers.

Wanneer te gebruiken

Vereist voor elk product
Overweeg ook de kenmerken eenheidsprijs hoeveelheid [unit_pricing_measure] en eenheidsprijs basishoeveelheid [unit_pricing_base_measure] op te geven als de kosten per eenheid belangrijk zijn voor uw prijsinformatie.

Indeling

Volg deze richtlijnen voor de indeling, zodat Google uw ingediende gegevens begrijpt.

Bekijk het artikel over productgegevens indienen voor meer informatie over wanneer en hoe u waarden in het Engels indient

Type Aantal plus valuta (gebruik ISO 4217)
Herhaald veld Nee
Property van schema.org
(Wat is dit?)
Offer.priceSpecification, Type: PriceSpecification
Bestandsindeling Voorbeeld van invoer
Tekstfeeds 15.00 EUR
XML-feeds <g:price>15.00 EUR</g:price>
Raadpleeg de Content API for Shopping om uw gegevens voor de Content API in te delen.

Richtlijnen

Volg deze richtlijnen om uw producten van duidelijke gegevens te voorzien.

Minimumvereisten

Dit zijn de vereisten waaraan u moet voldoen om uw product weer te geven. Als u niet aan de vereisten voldoet, keuren we uw product af. Dit kunt u zien op de pagina 'Diagnostische gegevens' van uw Merchant Center-account.

 • Zorg ervoor dat de prijs in uw productgegevens voldoet aan de vereisten voor bestemmingspagina's en bij het betalen. Meer informatie over de vereisten voor bestemmingspagina's
  • Geef de juiste prijs en valuta voor uw product op en zorg dat deze overeenkomen met de prijs op uw bestemmings- en betaalpagina's. Meer informatie over valutavereisten voor uw land van verkoop
  • Als u bij het betalen extra kosten in rekening brengt en deze niet zijn opgenomen in de productprijs, zorg dan dat deze kosten in Merchant Center met de toepasselijke verzendkosten worden gebundeld via het kenmerk verzending [shipping] of via de Merchant Center-verzendservices.
  • Geef de prijs in de valuta van uw land van verkoop duidelijk aan op uw landings- en betaalpagina's.
  • Gebruik geen verschillende prijzen voor uw product op uw bestemmingspagina voor gebruikers op verschillende locaties. Zorg dat gebruikers het product online kunnen kopen voor de prijs die u aangeeft, ongeacht hun locatie.
  • Toon varianten en prijzen op een duidelijke manier op uw bestemmingspagina.
  • Zorg dat het opgegeven product en de prijs duidelijk zichtbaar zijn op uw bestemmingspagina. Als er meerdere varianten op uw bestemmingspagina voorkomen, zorg dan dat het opgegeven product en de bijbehorende prijs het duidelijkst zichtbaar zijn.
  • Breng de opgegeven prijs in rekening bij alle gebruikers in het land van verkoop, tenzij regionale prijzen beschikbaar zijn in uw land van verkoop. Meer informatie over regionale beschikbaarheid en prijzen
  • Zorg dat alle gebruikers in het land van verkoop het product kunnen kopen voor de opgegeven prijs, zonder dat ze voor een lidmaatschap hoeven te betalen. We ondersteunen geen lidmaatschapsprijzen.
  • Geef een minimale bestelwaarde op in uw verzendinstellingen. Meer informatie over het toevoegen van een minimale bestelwaarde
 • Geef geen producten op met een prijs die voortdurend verandert, zoals veilingen en prijzen die op actuele wisselkoersen zijn gebaseerd. Als de prijs van uw product vaak verandert, moet u ons op de hoogte stellen van alle prijsupdates om uw product te kunnen weergeven.
 • Vermeld de prijs zonder verzendkosten. Gebruik in plaats hiervan verzendservices in Merchant Center of het kenmerk verzending [shipping] in de feed.
 • Vermeld de prijs zonder import- of exportkosten. Geef in plaats daarvan de relevante kosten duidelijk weer op uw website. Meer informatie over exportkosten
 • Gebruik een prijs die hoger is dan 0. Alleen mobiele telefoons of tablets die worden verkocht met betaling in maandelijkse termijnen en/of een abonnement, kunnen een prijs van 0 hebben als er vooraf niets hoeft te worden betaald. Dit geldt niet voor Latijns-Amerika, waar de prijs de volledige productkosten omvat. Meer informatie over vereisten voor advertenties voor draadloze producten en services
 • Gebruik maximaal twee cijfers achter na de punt. Als u meer dan twee cijfers achter de punt plaatst, wordt de invoer automatisch afgerond op de dichtstbijzijnde geaccepteerde waarde. 1.0234 wordt bijvoorbeeld afgerond op 1.02 en 29.8999 wordt afgerond op 29.90.
 • Neem geen activeringskosten voor draadloze abonnementen op in de prijs voor mobiele apparaten en tablets die in de VS worden verkocht. Draadloze abonnementen worden niet ondersteund voor Shopping-advertenties en gratis vermeldingen in de VS.
 • Houd u aan de lokale wetten als u prijsinformatie opgeeft.

Praktische tips

Met deze praktische tips kunt u uw productgegevens optimaliseren voor de beste resultaten.

 • Geef een prijs op die in de valuta van uw land van verkoop kan worden weergegeven (volgens ISO 4217). Geef bijvoorbeeld 1.01 EUR op en niet 1.0012 EUR. Als uw prijs niet in de valuta van uw land van verkoop kan worden weergegeven, ronden we het bedrag af op een waarde die wel mogelijk is.
 • Schakel automatische artikelupdates in voor prijs. Automatische artikelupdates gebruiken de microdata van Schema.org op uw bestemmingspagina om uw gegevens actueel te houden. Let op: Deze updates worden alleen doorgevoerd als Google uw bestemmingspagina crawlt. U moet nog steeds uw productgegevens regelmatig opnieuw indienen. Meer informatie over het inschakelen van automatische artikelupdates
 • Breng uitverkopen onder de aandacht die uw producten promoten. Gebruik het kenmerk uitverkoopprijs [sale_price] om klanten te laten weten wat uw product kost tijdens een uitverkoop. Tijdens de periode die u opgeeft, wordt uw uitverkoopprijs weergegeven als de huidige prijs voor uw product. Als uw oorspronkelijke prijs en uitverkoopprijs aan bepaalde vereisten voldoen, kan uw oorspronkelijke prijs samen met de uitverkoopprijs worden weergegeven, zodat kopers het verschil kunnen zien.
 • Met valutaconversie kunt u gemakkelijk landen targeten die een andere valuta gebruiken dan de valuta op uw website en in uw productgegevens. Als u valutaconversie gebruikt, moet de prijs op uw landingspagina nog steeds overeenkomen met de prijs bij het betalen en in uw productgegevens. We geven de geconverteerde prijs weer in uw advertentie of gratis vermelding, maar de geconverteerde prijs hoeft niet op uw bestemmingspagina of bij het betalen te worden weergegeven. Meer informatie over valutaconversie

Aanvullende richtlijnen

Lees elke sectie zorgvuldig door en bepaal of de vereisten van toepassing zijn op uw land of product. Als u niet aan de vereisten voldoet, keuren we uw product af. Dit laten we u weten in Diagnostische gegevens in uw Merchant Center-account.

Op business-to-business (B2B) gerichte verkopers

 • Geef een prijs inclusief btw op als dit vereist is voor uw land van verkoop. U kunt als B2B-verkoper deelnemen aan Shopping-advertenties, gratis vermeldingen en andere functies. Als u btw moet vermelden, moet u dezelfde prijs inclusief btw op uw bestemmingspagina en bij het betalen tonen. Meer informatie over B2B-advertenties

Minimale bestelwaarde

Door de verkoper gedefinieerde pakketten en multipacks

Producten die in bulk worden verkocht

 • Geef de prijs op voor het minimum aantal producten dat een gebruiker moet kopen. Geef geen prijs op voor een enkel product als een gebruiker altijd meer dan één product moet kopen. Als u bijvoorbeeld pennen verkoopt en gebruikers moeten minimaal 50 pennen kopen om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u de prijs voor 50 pennen opgeven.

Opmerking: Als een klant een minimaal aantal producten (meerdere exemplaren van hetzelfde product of een combinatie van verschillende producten) moet kopen om een aankoop te kunnen voltooien, geeft u het totale minimumaantal producten op als de minimale bestelwaarde.

Voorbeeldproducten

Als het product dat u wilt weergeven alleen in bulk wordt verkocht, maar ook de mogelijkheid biedt om afzonderlijk voorbeeldproducten te kopen, kunt u voor het voorbeeldproduct adverteren in plaats van de bulkhoeveelheid. Dit doet u door de prijs van het voorbeeldproduct in de feed op te geven en het woord voorbeeldproduct aan het begin van de titel te zetten.

Producten met overeenkomsten voor een minimale geadverteerde prijs

 • Voer de minimale geadverteerde prijs (MGP) in als prijs [price] in uw productgegevens als u het product verkoopt voor minder dan de prijs die toegestaan is in uw overeenkomst met derden.
 • Toon de MGP op uw productlandingspagina. U kunt laten zien dat de prijs aan de kassa lager is door dit in de tekst op uw productpagina's te vermelden. U kunt bijvoorbeeld de MGP doorstrepen of in het grijs weergeven en een opmerking toevoegen zoals 'Toevoegen aan winkelwagen om de totaalprijs te zien'. De MGP in uw productgegevens moet worden weergegeven op de bestemmingspagina. Meer informatie over de vereisten voor bestemmingspagina's
 • Als u microdata-annotaties gebruikt op uw website, vult u ook hier de MGP in als de prijs.

Mobiele telefoon of tablet verkocht met betaling in termijnen en/of samen met een abonnement

 • Voer als prijs het vooraf betaalde totaalbedrag in (inclusief activeringskosten en aanbetaling op het apparaat). Deze prijs kan nul zijn als uw mobiele telefoon of tablet voor een verlaagde prijs wordt aangeboden in combinatie met betaling in termijnen of een abonnement. Dit is alleen van toepassing als in het land van verkoop betaling in termijnen of packagedeals met abonnementen voor mobiele apparaten zijn toegestaan. Het is niet van toepassing in Latijns-Amerika, waar de prijs altijd de volledige prijs van het product is. Meer informatie over vereisten voor advertenties voor draadloze producten en services

Mobiele telefoon of tablet vooraf betaald of verkocht met termijnbetalingen en/of een abonnement: Australië

 • Voer de prijs in als de totale kosten van het apparaat en/of termijnbetalingen en/of betalingen voor draadloze service (inclusief activeringskosten). De prijs moet bestaan uit de totale minimale kosten die de klant moet betalen voor de duur van het contract voor het apparaat plus de termijnbetalingen en betalingen voor draadloos abonnement (indien van toepassing). Meer informatie over vereisten voor advertenties voor draadloze producten en services

Mobiele telefoon of tablet vooraf betaald of verkocht met termijnbetalingen en/of een abonnement: Verenigde Staten

 • Voer als prijs het vooraf betaalde totaalbedrag in (inclusief aanbetaling op het apparaat). Neem geen activeringskosten op voor draadloze abonnementen. Draadloze abonnementen worden niet ondersteund voor Shopping-advertenties en gratis vermeldingen in de VS. De prijs kan 0 zijn als uw mobiele telefoon of tablet voor een verlaagde prijs wordt aangeboden of in combinatie met betaling in termijnen. Meer informatie over de vereisten voor advertenties voor draadloze producten en services

Belastingen: Canada en de Verenigde Staten

Softwareabonnementen

 • Geef de prijs op voor de volledige duur van het softwareabonnement, met een minimum van één jaar (twaalf maanden). Als het vooraf betaalde abonnement een in prijs verlaagde of gratis periode omvat, neem die dan op in de totaalprijs. Geef de vooraf betaalde prijs voor het eerste jaar op als uw abonnement het eerste jaar meer (of minder) kost dan de daaropvolgende jaren. Indien gewenst kunt u in plaats daarvan de vooraf betaalde prijs voor meerdere jaren opgeven. Meer informatie over het invoeren van softwareabonnementen

Abonnementen op tijdschriften en kranten

 • Geef de prijs op voor de volledige duur van het tijdschrift- of krantenabonnement, met een minimum van één jaar (12 maanden). Als het vooraf betaalde abonnement een in prijs verlaagde of gratis periode omvat, neem die dan op in de totaalprijs. Geef de vooraf betaalde prijs voor het eerste jaar op als uw abonnement het eerste jaar meer (of minder) kost dan de daaropvolgende jaren. Indien gewenst kunt u in plaats daarvan de vooraf betaalde prijs voor meerdere jaren opgeven.
 • Vermeld duidelijk in uw voorwaarden voor verlenging en annulering of het abonnement na een vaste termijn afloopt of dat het automatisch wordt verlengd. Leg ook de annuleringsopties uit en onder welke omstandigheden de automatische verlenging plaatsvindt aan het einde van de duur van het vooruitbetaalde abonnement.
 • Geef 0 (nul) op als verzendkosten (als er verzendkosten vereist zijn voor uw doelland). Bijvoorbeeld: 0.00 USD, 0.00 EUR, 0.00 GBP. U kunt verzendkosten opgeven via het kenmerk verzending [shipping] of via de verzendinstellingen van uw account.

Export en grensoverschrijdende handel

 • Vermeld het duidelijk op uw website als er invoerrechten van toepassing zijn. Voeg bijvoorbeeld informatie toe op uw bestemmingspagina of tijdens het afrekenen, zodat gebruikers op de hoogte zijn van deze kosten voordat ze hun bestelling plaatsen. Geef geen import- of exportkosten op als onderdeel van de kenmerken belastingen [tax] of prijs [price]. Meer informatie over wat u moet doen als u naar andere landen verzendt
 • Zorg dat u weet voor welke landen u moet voldoen aan prijs- en belastingvereisten. Als u een valuta toont die niet de valuta van het land van verkoop is, moet u de prijs- en belastingvereisten volgen van het land waar uw valuta wordt gebruikt.

Voorbeelden

Varianten

Als uw product verkrijgbaar is in meerdere kleuren of maten, kunt u voor elk van deze varianten een andere prijs hanteren. Voorbeeld:

Voorbeeld van advertenties zonder tijdelijke afbeeldingen

Productgegevens voor een Google-T-shirt, maat S, voor een prijs van 10.99 EUR
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Google-T-shirt, groen, maat S

Prijs [price]

10.99 EUR

Kleur [color]

Groen

Maat [size]

S

Id [id]

9876-S-GRN

Productgroep-id [item_group_id]

9876

 

Productgegevens voor een blauw Google-T-shirt, maat S, voor een prijs van 8.99 EUR
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Google-T-shirt, blauw, maat S

Prijs [price]

8.99 EUR

Kleur [color]

Blauw

Maat [size]

S

Id [id]

9876-S-BLU

Productgroep-id [item_group_id]

9876

 

 

Productgegevens voor een geel Google-T-shirt, maat S, voor een prijs van 10.50 EUR
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Google-T-shirt, geel, maat S

Prijs [price]

10.50 EUR

Kleur [color]

Geel

Maat [size]

S

Id [id]

9876-S-YELLOW

Productgroep-id [item_group_id]

9876

Telefoon of tablet met termijnbetalingen (VS)

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Productgegevens voor een nachtblauwe Google Pixel 3 met 32 MB voor een prijs van 0.00 EUR in 12 maandelijkse termijnbetalingen
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Google Pixel 3 - 32 GB - nachtblauw met 12 maandelijkse betalingen

Prijs [price]

0.00 USD

Termijn [installment]

12:29:95 USD

Google-productcategorie [google_product_category]

Elektronica > Communicatie > Telefonie > Mobiele telefoons

Bekijk voor meer voorbeelden de praktische tips voor advertenties voor draadloze producten en services.

Telefoon of tablet met termijnbetalingen (Australië)

Het betalingsplan bevat de productkosten voor 12 maanden plus de kosten van het abonnement voor 12 maanden.

Productgegevens voor een nachtblauwe Google Pixel XL-telefoon voor een prijs van 1250.00 EUR
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Google Pixel XL - 32 GB - nachtblauw (met abonnement van 12 maanden en 12 termijnbetalingen)

Prijs [price]

1250 EUR

Google-productcategorie [google_product_category]

Elektronica > Communicatie > Telefonie > Mobiele telefoons

Bekijk voor meer voorbeelden de praktische tips voor advertenties voor draadloze producten en services.

Door de verkoper gedefinieerde multipacks en bundels

Productgegevens voor 3 groene Google-T-shirts in een multipack voor een prijs van 41.50 EUR
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Google T-shirt, 3 stuks, groen, maat S

Prijs [price]

41.50 EUR

Merk [brand]

Google

GTIN [gtin]

121314151617

Multipack [multipack]

3
An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag
Productgegevens voor een digitale SLR-camera van Google met 25,3 MP en een 35mm-lens voor 432,50 EUR, inclusief een blauwe cameratas van 10,99 EUR
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Digitale SLR-camera van Google met 25,3 MP + 35mm-lens + blauwe cameratas

Prijs [price]

432.50 EUR

Merk [brand]

Google

GTIN [gtin]

123456789011

Pakket [is_bundle]

yes

Producten met een minimale bestelwaarde

A carton of goat milk
Als u een minimale bestelwaarde hanteert, stelt u deze bij uw verzendinstellingen in. Als u bijvoorbeeld vereist dat klanten voor minimaal 30 EUR aan producten moeten bestellen op uw website, voegt u deze minimale bestelwaarde toe aan uw verzendinstellingen. Meer informatie over het toevoegen van een minimale bestelwaarde

Producten die in bulk worden verkocht

An illustration of a screw
Productgegevens voor een pakket van 1000 schroeven met platte kop, voor een prijs van 7,50 EUR
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Metalen schroeven met platte kop (pakket van 1000)

Prijs [price]

7.50 EUR

 

Voor sommige producten die in bulk worden verkocht, moet een klant mogelijk een minimale bestelwaarde betalen om de aankoop te voltooien. Bijvoorbeeld: U verkoopt koffiecapsules die 2 EUR per stuk kosten en per 10 zijn verpakt. De gewenste minimale bestelwaarde is 5 verpakkingen. De minimale bestelwaarde wordt berekend in Merchant Center op basis van de prijs in plaats van het aantal. U moet dus de prijs voor 5 verpakkingen (100 EUR) opgeven als minimale bestelwaarde in plaats van het aantal verpakkingen.

U geeft de productgegevens als volgt op de juiste manier op:

Koffiecapsules in bulk verkocht

Productgegevens voor 5 verpakkingen koffiecapsules voor een prijs van 20 EUR per verpakking en een minimale bestelwaarde van 100 EUR.
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Koffiecapsules (5 verpakkingen van 10 capsules)
Prijs [price] 20.00 EUR (1 verpakking)

Eenheidsprijs hoeveelheid
[unit_pricing_measure]

10 ct (optioneel)
Eenheidsprijs basishoeveelheid
[unit_pricing_base_measure]
1 ct (optioneel)

Verzendinstellingen

Minimale bestelwaarde: 100.00 EUR

Prijs per eenheid

Productgegevens voor een parfum van 30 ml voor een prijs van 43.95 EUR
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Parfum, 30 ml

Prijs [price]

43.95 EUR

Eenheidsprijs hoeveelheid [unit_pricing_measure]

30 ml

Eenheidsprijs basishoeveelheid [unit_pricing_base_measure]

100 ml

Software-abonnement

Productgegevens voor een jaarabonnement op Google Security Software Basic Edition voor 29.90 EUR
Kenmerk Waarde

Titel [title]

Google Security Software Basic Edition (1-jarig abonnement)

Prijs [price]

29.90 EUR

Google-productcategorie [google_product_category]

Software > Computer Software > Antivirus & Security Software

Merk [brand]

Google

mpn [mpn]

123GOOGLE432

GTIN [gtin]

1234567890123

Verzending [shipping]

0.00 EUR

Afbeeldingslink [image_link]

https://www.example.com/image1.jpg
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

true
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
71525
false