price [cena]: Definice

Pomocí atributu price [cena] můžete uživatele informovat, kolik vaše produkty stojí. Tento údaj se uživatelům zobrazuje.

How price might appear in your ad

Použití

Povinné pro všechny produkty

Pokud je v rámci informací o ceně důležitá rovněž cena za jednotku, zvažte také možnost zadat atribut unit_pricing_measure [míra_jednotkové_ceny]unit_pricing_base_measure [základní_míra_jednotkové_ceny].

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte.

Podrobné informace o tom, kdy a jak odesílat hodnoty v angličtině, najdete v informacích o odesílání produktových dat

Typ Číslo a měna (podle ISO 4217)
Opakované pole Ne
Hodnota Schema.org
(Co to je?)
Offer.priceSpecification, Type: PriceSpecification
Formát souboru Příklad
Textové zdroje 150,00 CZK
Zdroje XML <g:price>150.00 CZK</g:price>
Chcete-li formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na rozhraní Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je nutné splnit, aby se váš produkt zobrazil. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

 • Ujistěte se, že cena ve vašich produktových datech splňuje požadavky na vstupní stránky i na platby. Podrobnější informace o požadavcích na vstupní stránky naleznete zde.
  • Zadejte částku a měnu shodnou s cenou na vstupní stránce i na stránkách dokončení nákupu. Další informace o požadavcích na měnu pro země prodeje
  • Pokud účtujete další poplatky, ujistěte se, že jsou zahrnuty v souvisejících nákladech. Pokud poplatek souvisí s dopravou (například manipulační poplatek nebo poplatek za dopravu), musí být zahrnut v hodnotě atributu shipping [doprava] a při placení musí být zahrnut v ceně dopravy. Všechny ostatní poplatky, například aktivační poplatky nebo poplatky za službu, musí být zahrnuty do hodnoty atributu price [cena]. Celková cena produktu by měla být zobrazena jak na vstupní stránce, tak i při placení.
  • Cenu viditelně uveďte v měně země prodeje na vstupní stránce i na stránkách placení.
  • Neměňte cenu produktu na vstupní stránce podle polohy uživatele. Zajistěte, aby mohli uživatelé zakoupit produkt online za uvedenou cenu bez ohledu na jejich poloze.
  • Jasně uveďte varianty a ceny na vstupní stránce.
  • Uveďte zadaný produkt a cenu viditelně na vstupní stránce. Pokud máte na vstupní stránce více variant, zajistěte nejvýraznější umístění zadaného produktu a odpovídající ceny.
  • Pokud ve vaší zemi prodeje není k dispozici regionální cena, účtujte všem uživatelům v zemi prodeje uvedenou cenu. Další informace o regionální dostupnosti a cenách
  • Ověřte si, že každý uživatel v zemi prodeje může produkt zakoupit za uvedenou cenu, aniž by musel platit členství. Členské ceny nejsou podporovány.
  • V nastavení pro doručení uveďte případnou minimální hodnotu objednávky. Podívejte se, jak minimální hodnotu objednávky do nastavení dopravy zadat.
 • Nezadávejte produkty, jejichž cena se neustále mění, jako v případě aukce či ceny vycházející z aktuálního směnného kurzu. Pokud se cena zboží často mění, budete nás muset informovat o všech těchto změnách cen, aby se váš produkt mohl zobrazovat.
 • Do ceny nezahrnujte náklady na dopravu. Namísto toho použijte doručovací služby Merchant Center nebo atribut shipping [doprava] ve zdroji.
 • Náklady spojené s exportem nebo dovozem do ceny nezahrnujte. Místo toho na svých stránkách jasně uveďte odpovídající poplatky. Další informace o exportních poplatcích.
 • Zadávejte cenu větší než 0. Pouze mobilní telefony nebo tablety, které jsou prodávány s měsíčním splátkovým kalendářem nebo tarifem, mohou mít cenu 0, pokud není možnost platby předem. Tato možnost se nevztahuje na Latinskou Ameriku, kde je celková cena produktu v ceně zahrnuta. Další informace o požadavcích na propagaci bezdrátových produktů a služeb
 • Za desetinnou čárkou neuvádějte více než dvě číslice. Pokud uvedete více než dvě číslice, dojde k automatickému zaokrouhlení na nejbližší podporovanou hodnotu. Například hodnota 1,0234 bude zaokrouhlena na 1,02 a 29,8999 na 29,90.
 • Do atributu price [cena] u mobilních zařízení a tabletů prodávaných v USA nezahrnujte aktivační poplatky na bezdrátové tarify. U reklam v Nákupech v USA nejsou předplatná bezdrátových služeb povolena.
 • Při zadávání údajů o ceně postupujte v souladu s místními právními předpisy.

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat.

 • Zadejte cenu, která může být uvedena v měně země prodeje (podle normy ISO 4217). Například místo 1,0012 USD uveďte 1,01 USD. Pokud cena nemůže být uvedena v měně země prodeje, provedeme takové zaokrouhlení, které toto vyjádření umožní.
 • Povolte automatické aktualizace položek pro atribut price [cena]. Automatické aktualizace položek využívají mikrodata Schema.org na vstupní stránce v zájmu poskytování aktuálních dat. Mějte na paměti, že tyto aktualizace proběhnou jen tehdy, když Google prochází vaši vstupní stránku, takže budete muset nadále pravidelně odesílat svá produktová data. Další informace o automatické aktualizaci položek
 • Zvýrazněte akce, které propagují vaše zboží. Použitím atributu sale_price [cena_v_akci] uživatelům sdělíte, kolik váš produkt stojí během akce. V období, které si nastavíte, bude v reklamách jako aktuální cena zobrazena cena v akci. Pokud původní cena i cena v akci splní určité požadavky, může se původní cena zobrazit vedle akční ceny, aby lidé mohli vidět rozdíl.
 • Použijte převod měny ke snadnému cílení na zemi používající jinou měnu, než jaká je uvedena na vašich webových stránkách a v produktových datech. Pokud používáte převod měny, ceny na vstupní stránce, na stránkách dokončení nákupu i v produktových datech se musí shodovat. Převedená cena se zobrazí v reklamě nebo v neplaceném záznamu, ale nemusí se ukazovat na vstupní stránce ani u pokladny. Podívejte se na další informace o převodu měn.

Další pravidla

Každou část si důkladně prostudujte a zkontrolujte, zda se uvedené požadavky nevztahují na vaši zemi nebo produkt. V případě, že nesplníte požadavky, které pro vás platí, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

Obchodníci zaměření na prodej business-to-business (B2B)

 • Zadejte cenu včetně DPH, je-li to zemí prodeje vyžadováno. Obchodníci B2B mohou využívat reklamy v Nákupech, neplacené záznamy a další funkce, pokud je však třeba do ceny zahrnout DPH, je nutné ověřit, že se stejná cena včetně DPH zobrazuje na vstupní stránce i u pokladny. Další informace o inzerci B2B.

Minimální hodnota objednávky

Balíčky a zvýhodněná balení vytvořená obchodníkem

Hromadně prodávané produkty

 • Uveďte cenu minimálního počtu produktů, které uživatel musí zakoupit. Nezadávejte cenu za jeden produkt, pokud uživatel nemůže jen jeden produkt zakoupit. Pokud například prodáváte pera a uživatel musí v rámci jedné objednávky zakoupit nejméně 50 per, uveďte cenu 50 per.

Vzorky produktů

Pokud zobrazované zboží prodáváte pouze ve větším balení, ale zároveň lidem umožňujete koupit si vzorek jednotlivě, můžete místo hromadného množství zobrazovat vzorek. V takovém případě odešlete ve zdroji cenu vzorku a na začátek názvu vložte výraz vzorek.

Produkty s dohodou o minimální inzerované ceně

 • Zadejte hodnotu minimální inzerované ceny (MAP) do atributu price [cena] v datech o produktu, pokud prodáváte produkt za nižší cenu, než umožňují dohody s třetími stranami.
 • Uveďte minimální inzerovanou cenu na vstupní stránce produktu. Vysvětlujícím textem na stránce produktu můžete sdělit, že při placení účtujete nižší cenu. Je například možné přidat poznámku ve stylu „Přidat na kartu a zobrazit konečnou cenu“ a zobrazit přeškrtnutou nebo šedou hodnotu MAP. Minimální inzerovaná cena v datech o produktu musí být uvedená na vstupní stránce. Další informace o požadavcích na vstupní stránky.
 • Pokud používáte na webu poznámky mikrodat, uveďte minimální inzerovanou cenu i v nich.

Mobilní telefon nebo tablet se splátkovým kalendářem nebo předplatným

 • Uveďte cenu jako celkovou výši první platby (včetně aktivačních poplatků a akontace). Cena může být 0, pokud je cena vašeho mobilního telefonu nebo tabletu spojena se splátkami nebo předplatným. To platí pouze v případě, že je v zemi prodeje povolen pro mobilní zařízení prodej na splátky nebo předplatné. Tato možnost se nevztahuje na Latinskou Ameriku, kde cena není první platbou, ale jedná se vždy o celkovou cenu produktu. Další informace o požadavcích na propagaci bezdrátových produktů a služeb.

Mobilní telefon nebo tablet zaplacený předem nebo prodávaný se splátkovým kalendářem a/nebo tarifem: Austrálie

Daň: Kanada a Spojené státy

Daně: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Česko, Dánsko, Filipíny, Francie, Chile, Hongkong, Indie, Indonésie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kolumbie, Malajsie, Mexiko, Německo, Nový Zéland, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Saúdská Arábie, Singapur, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, Vietnam

Předplatné softwaru

 • Uveďte cenu předplatného softwaru za jeho celkovou dobu, minimálně za jeden rok (12 měsíců). Pokud předplatné zahrnuje dotovaná či bezplatná období, započítejte je do celkové ceny. Stojí-li první rok předplatné více (nebo méně) než roky následující, uveďte cenu předplatného za první rok. Případně můžete namísto toho uvést cenu předplatného na více let. Přečtěte si více informací o zadávání předplatného softwaru.

Předplatné časopisů a novin

 • Uveďte cenu předplatného časopisu nebo novin za jeho celkovou dobu, minimálně za jeden rok (12 měsíců). Pokud předplatné zahrnuje dotovaná či bezplatná období, započítejte je do celkové ceny. Stojí-li první rok předplatné více (nebo méně) než roky následující, uveďte cenu předplatného za první rok. Případně můžete namísto toho uvést cenu předplatného na více let.
 • V podmínkách obnovení a zrušení srozumitelně uveďte, zda se předplácí pevně stanovené období, nebo jestli se předplatné automaticky obnovuje. Popište také možnosti zrušení a vysvětlete, za jakých podmínek se po skončení předplaceného období předplatné znovu obnoví.
 • Nastavte u nákladů na dopravu hodnotu 0 (jsou-li pro cílovou zemi náklady na dopravu vyžadovány). Například 0,00 USD, 0,00 EUR, 0,00 GBP. Náklady na dopravu můžete odeslat prostřednictvím atributu shipping [doprava] nebo prostřednictvím nastavení účtu ve volbách týkajících se dopravy.

Vývoz a mezinárodní obchod

 • Viditelně uveďte na webu, jestli se na zboží vztahují poplatky související s dovozem. Například můžete na vstupní stránce uvést informace, ve kterých na tyto náklady své zákazníky upozorníte ještě předtím, než si vaše zboží závazně objednají. Neodesílejte náklady související s importem či exportem v rámci atributu tax [daň] nebo price [cena]. Další informace o postupu při mezinárodní dopravě
 • Zjistěte, u kterých zemí musíte splnit požadavky na cenu a daně. Pokud chcete zobrazit měnu, která není měnou země prodeje, musíte dodržovat požadavky na cenu a daně země, jejíž měnu chcete využít.

Příklady

Varianty

Dodáváte-li zboží ve více barvách nebo velikostech, můžete u jednotlivých variant nastavit ceny samostatně. Například:

Příklad reklam bez zástupných obrázků

Produkt Tričko Google
title [název] Tričko Google, zelené, S
price [cena] 109,90 CZK
color [barva] zelená
size [velikost] s
id [id] 9876-S-GRN
item_group_id [id_skupiny] 9876
Produkt Tričko Google
title [název] Tričko Google, modré, S
price [cena] 89,90 CZK
color [barva] modrá
size [velikost] s
id [id] 9876-S-BLU
item_group_id [id_skupiny] 9876
Produkt Tričko Google
title [název] Tričko Google, žluté, S
price [cena] 105,00 CZK
color [barva] žlutá
size [velikost] s
id [id] 9876-S-YELLOW
item_group_id [id_skupiny] 9876

Telefon nebo tablet se splátkovým kalendářem (USA)

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Produkt Google Pixel 3
title [název] Google Pixel 3, 32 GB, Midnight Blue, 12 měsíčních splátek
price [cena] 0,00 CZK
installment [splátka] 12:299,50 CZK
google_product_category [kategorie_produktu_google] Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony

Další příklady naleznete v doporučených postupech při propagaci bezdrátových produktů a služeb.

Telefon nebo tablet se splátkovým kalendářem (Austrálie)

Produkt Google Pixel XL
title [název] Google Pixel XL, 32 GB, Midnight Blue (s 12měsíční smlouvou a 12 splátkami)
price [cena] 1250 AUD (výše splátky po dobu 12 měsíců + náklady na předplatné po dobu 12 měsíců)
google_product_category [kategorie_produktu_google] Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony

Další příklady naleznete v doporučených postupech při propagaci bezdrátových produktů a služeb.

Multipacky a balení vymezená výrobcem

Produkt 3 trika Google
title [název] Triko Google, balení 3 kusů, zelené, S
price [cena] 415,00 CZK
brand [značka] Google
gtin [gtin] 121314151617
multipack [multipack] 3
An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag
Produkt Digitální zrcadlovka Google 25,3 MP a příslušenství
title [název] Digitální zrcadlovka Google 25 3 MP + 35mm objektiv + modrá brašna
price [cena] 4325,00 CZK
brand [značka] Google
gtin [gtin] 123456789011
is_bundle [je_balíček] ano

Produkty s požadavkem na minimální hodnotu objednávky

Pokud vyžadujete minimální hodnotu objednávky, uveďte ji v nastavení dopravy. Jestliže například vyžadujete, aby zákazník na vašem webu nakoupil alespoň za 500 Kč, v nastavení dopravy uveďte odpovídající minimální hodnotu objednávky. Podívejte se, jak minimální hodnotu objednávky do nastavení dopravy zadat.
An illustration of a jug of milk with GTIN and barcode visible and highlighted.
Produkt Organické plnotučné mléko
title [název] Organické plnotučné mléko – 1 l
price [cena] 35,00 CZK
google_product_category [kategorie_produktu_google] Jídlo, pití a tabák > Nápoje
Nastavení dopravy Minimální hodnota objednávky: 300 CZK

Hromadně prodávané produkty

An illustration of a screw
Produkt Šrouby s plochou hlavou
title [název] Šrouby do plechu s plochou hlavou (balení 1000 ks)
price [cena] 75,00 CZK

Jednotková cena

Produkt Parfém
title [název] Parfém – 30 ml
price [cena] 439,50 CZK
unit_pricing_measure [míra_jednotkové_ceny] 30 ml
unit_pricing_base_measure [základní_míra_jednotkové_ceny] 100 ml

Předplatné softwaru

Produkt Bezpečnostní software Google, základní edice (roční předplatné)
title [název] Bezpečnostní software Google, základní edice (roční předplatné)
price [cena] 299,00 CZK
google_product_category [kategorie_produktu_google] Software > Počítačový software > Antivirový a bezpečnostní software
brand [značka] Google
mpn [mpn] 123GOOGLE432
gtin [gtin] 1234567890123
shipping [doprava] 0,00 CZK
image_link [url_obrázku] https://www.example.com/image1.jpg
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
71525
false