Cena [price]

Pomocí atributu cena [price] můžete uživatele informovat, kolik vaše produkty stojí. Tento údaj se uživatelům zobrazuje.

How price might appear in your ad

Použití

Povinné pro všechny produkty

Pokud je v rámci informací o ceně důležitá rovněž cena za jednotku, zvažte také možnost zadat atribut míra jednotkové ceny [unit_pricing_measure]základní míra jednotkové ceny [unit_pricing_base_measure].

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte.

Podrobné informace o tom, kdy a jak odesílat hodnoty v angličtině, najdete v informacích o odesílání produktových dat

Typ Číslo a měna (podle ISO 4217)
Opakované pole Ne
Hodnota Schema.org
(Co to je?)
Offer.priceSpecification, Type: PriceSpecification
Formát souboru Příklad
Textové zdroje 150.00 CZK
Zdroje XML <g:price>150.00 CZK</g:price>
Pokud chcete formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na rozhraní Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je nutné splnit, aby se váš produkt zobrazil. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

 • Ujistěte se, že cena ve vašich produktových datech splňuje požadavky na vstupní stránky i na platby. Podrobnější informace o požadavcích na vstupní stránky naleznete zde.
  • Zadejte částku a měnu shodnou s cenou na vstupní stránce i na stránkách dokončení nákupu. Více informací o požadavcích na měnu pro cílovou zemi.
  • Pokud u pokladny účtujete další poplatky, které nejsou zahrnuty do ceny produktu, nezapomeňte tyto poplatky zahrnout v Merchant Center jejich zkombinováním s příslušnými náklady na dopravu buď prostřednictvím atributu doprava [shipping], nebo použijte doručovací služby Merchant Center.
  • Cenu viditelně uveďte v měně cílové země na vstupní stránce i na stránkách placení.
  • Neměňte cenu produktu na vstupní stránce podle polohy uživatele. Zajistěte, aby mohli uživatelé zakoupit produkt online za uvedenou cenu bez ohledu na jejich poloze.
  • Jasně uveďte varianty a ceny na vstupní stránce.
  • Uveďte zadaný produkt a cenu viditelně na vstupní stránce. Pokud máte na vstupní stránce více variant, zajistěte nejvýraznější umístění zadaného produktu a odpovídající ceny.
  • Pokud ve vaší cílové zemi není k dispozici regionální cena, účtujte všem místním uživatelům uvedenou cenu. Další informace o regionální dostupnosti a cenách
  • Ověřte si, že každý uživatel v cílové zemi může produkt zakoupit za uvedenou cenu, aniž by musel platit členství. Členské ceny jsou v reklamách a záznamech povoleny, pouze pokud jsou splněny následující podmínky:
   • Registrace je bez dalších poplatků a členství je dostupné všem bez omezení.
   • Proces registrace je jednoduchý a lze ho provést na vstupní stránce nebo při placení.
   • Snížená členská cena je jasně uvedena na vstupní stránce.
  • V nastavení pro doručení uveďte případnou minimální hodnotu objednávky. Podívejte se, jak minimální hodnotu objednávky do nastavení dopravy zadat.
 • Nezadávejte produkty, jejichž cena se neustále mění, jako v případě aukce či ceny vycházející z aktuálního směnného kurzu.
 • Udržujte ceny aktuální. Pokud se cena změní, zadejte nejnovější hodnotu ceny.
 • Do ceny nezahrnujte náklady na dopravu. Namísto toho použijte doručovací služby Merchant Center nebo atribut doprava [shipping] ve zdroji.
 • Náklady spojené s exportem nebo dovozem do ceny nezahrnujte. Místo toho na svých stránkách jasně uveďte odpovídající poplatky. Další informace o exportních poplatcích.
 • Zadávejte cenu větší než 0. Pouze mobilní telefony nebo tablety, které jsou prodávány s měsíčním splátkovým kalendářem nebo tarifem, mohou mít cenu 0, pokud není možnost platby předem. Tato možnost se nevztahuje na Latinskou Ameriku, kde je celková cena produktu v ceně zahrnuta. Další informace o požadavcích na propagaci bezdrátových produktů a služeb.
 • Za desetinnou čárkou neuvádějte více než dvě číslice. Pokud uvedete více než dvě číslice, dojde k automatickému zaokrouhlení na nejbližší podporovanou hodnotu. Například hodnota 10.234 bude zaokrouhlena na 10.23 a 298.999 na 299.00.
 • Do ceny u mobilních zařízení a tabletů prodávaných v USA nezahrnujte aktivační poplatky na bezdrátové tarify. U reklam v Nákupech a u neplacených záznamů v USA nejsou předplatná bezdrátových služeb povolena.
 • Při zadávání údajů o ceně postupujte v souladu s místními právními předpisy.

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat.

 • Zadejte cenu, která může být uvedena v měně cílové země (podle normy ISO 4217). Například namísto 10.0012 CZK uveďte 10.01 CZK. Pokud nemůže být cena uvedena v měně cílové země, provedeme takové zaokrouhlení, které toto vyjádření umožní.
 • Povolte automatické aktualizace položek pro atribut cena. Automatické aktualizace položek využívají mikrodata Schema.org na vstupní stránce v zájmu poskytování aktuálních dat. Mějte na paměti, že tyto aktualizace proběhnou jen tehdy, když Google prochází vaši vstupní stránku, takže budete muset nadále pravidelně odesílat svá produktová data. Další informace o automatické aktualizaci položek.
 • Zvýrazněte akce, které propagují vaše zboží. Použitím atributu cena v akci [sale_price] zákazníkům sdělíte, kolik váš produkt stojí během akce. V období, které si nastavíte, bude v reklamách jako aktuální cena zobrazena cena v akci. Pokud původní cena i cena v akci splní určité požadavky, může se původní cena zobrazit vedle akční ceny, aby lidé mohli vidět rozdíl.
 • Použijte převod měny ke snadnému cílení na zemi používající jinou měnu, než jaká je uvedena na vašich webových stránkách a v produktových datech. Pokud používáte převod měny, ceny na vstupní stránce, na stránkách dokončení nákupu i v produktových datech se musí shodovat. Převedená cena se zobrazí v reklamě nebo v neplaceném záznamu, ale nemusí se ukazovat na vstupní stránce ani u pokladny. Podívejte se na další informace o převodu měn.

Další pravidla

Každou část si důkladně prostudujte a zkontrolujte, zda se uvedené požadavky nevztahují na vaši zemi nebo produkt. V případě, že nesplníte požadavky, které pro vás platí, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

Obchodníci zaměření na prodej business-to-business (B2B)

 • Pokud je to vyžadováno cílovou zemí, zadejte cenu včetně DPH. Obchodníci B2B mohou využívat reklamy v Nákupech, neplacené záznamy a další funkce, pokud je však třeba do ceny zahrnout DPH, je nutné ověřit, že se stejná cena včetně DPH zobrazuje na vstupní stránce i u pokladny. Další informace o inzerci B2B.

Minimální hodnota objednávky

Balíčky a zvýhodněná balení vytvořená obchodníkem

Hromadně prodávané produkty

 • Uveďte cenu minimálního počtu produktů, které uživatel musí zakoupit. Nezadávejte cenu za jeden produkt, pokud uživatel nemůže jen jeden produkt zakoupit. Pokud například prodáváte pera a uživatel musí v rámci jedné objednávky zakoupit nejméně 50 per, uveďte cenu 50 per.

Poznámka: Pokud pro úspěšné dokončení nákupu vyžadujete minimální celkový počet produktů (násobek stejného produktu nebo kombinaci různých produktů), uveďte celkový minimální počet produktů jako minimální hodnotu objednávky.

Vzorky produktů

Pokud zobrazované zboží prodáváte pouze ve větším balení, ale zároveň lidem umožňujete koupit si vzorek jednotlivě, můžete místo hromadného množství zobrazovat vzorek. V takovém případě odešlete ve zdroji cenu vzorku a na začátek názvu vložte výraz vzorek.

Produkty s dohodou o minimální inzerované ceně

 • Zadejte hodnotu minimální inzerované ceny (MAP) do atributu price [cena] v datech o produktu, pokud prodáváte produkt za nižší cenu, než umožňují dohody s třetími stranami.
 • Uveďte minimální inzerovanou cenu na vstupní stránce produktu. Vysvětlujícím textem na stránce produktu můžete sdělit, že při placení účtujete nižší cenu. Je například možné přidat poznámku ve stylu „Přidat na kartu a zobrazit konečnou cenu“ a zobrazit přeškrtnutou nebo šedou hodnotu MAP. Minimální inzerovaná cena v datech o produktu musí být uvedená na vstupní stránce. Další informace o požadavcích na vstupní stránky.
 • Pokud používáte na webu poznámky mikrodat, uveďte minimální inzerovanou cenu i v nich.

Mobilní telefon nebo tablet se splátkovým kalendářem nebo předplatným

 • Uveďte cenu jako celkovou výši první platby (včetně aktivačních poplatků a akontace). Cena může být 0, pokud je cena vašeho mobilního telefonu nebo tabletu spojena se splátkami nebo předplatným. To platí pouze v případě, že je v cílové zemi pro mobilní zařízení povolen prodej na splátky nebo předplatné. Tato možnost se nevztahuje na Latinskou Ameriku, kde cena není první platbou, ale jedná se vždy o celkovou cenu produktu. Další informace o požadavcích na propagaci bezdrátových produktů a služeb.

Mobilní telefon nebo tablet zaplacený předem nebo prodávaný se splátkovým kalendářem a/nebo tarifem: Austrálie

Mobilní telefon nebo tablet zaplacený předem nebo prodávaný se splátkovým kalendářem či tarifem: USA

 • Uveďte cenu jako celkovou výši první platby (včetně akontace). Nezahrnujte aktivační poplatky na bezdrátové tarify. U reklam v Nákupech a u neplacených záznamů v USA nejsou předplatná bezdrátových služeb povolena. Cena může být 0, pokud je cena vašeho mobilního telefonu nebo tabletu spojena se splátkami nebo předplatným.Další informace o požadavcích na propagaci bezdrátových produktů a služeb.

Daň: Kanada a Spojené státy

Daně: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Česko, Dánsko, Filipíny, Francie, Chile, Hongkong, Indie, Indonésie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kolumbie, Malajsie, Mexiko, Německo, Nový Zéland, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Saúdská Arábie, Singapur, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, Vietnam.

Předplatné softwaru

 • Uveďte cenu předplatného softwaru za jeho celkovou dobu, minimálně za jeden rok (12 měsíců). Pokud předplatné zahrnuje dotovaná či bezplatná období, započítejte je do celkové ceny. Stojí-li první rok předplatné více (nebo méně) než roky následující, uveďte cenu předplatného za první rok. Případně můžete namísto toho uvést cenu předplatného na více let. Přečtěte si více informací o zadávání předplatného softwaru.

Předplatné časopisů a novin

 • Uveďte cenu předplatného časopisu nebo novin za jeho celkovou dobu, minimálně za jeden rok (12 měsíců). Pokud předplatné zahrnuje dotovaná či bezplatná období, započítejte je do celkové ceny. Stojí-li první rok předplatné více (nebo méně) než roky následující, uveďte cenu předplatného za první rok. Případně můžete namísto toho uvést cenu předplatného na více let.
 • V podmínkách obnovení a zrušení srozumitelně uveďte, zda se předplácí pevně stanovené období, nebo jestli se předplatné automaticky obnovuje. Popište také možnosti zrušení a vysvětlete, za jakých podmínek se po skončení předplaceného období předplatné znovu obnoví.
 • Nastavte u nákladů na dopravu hodnotu 0 (jsou-li pro cílovou zemi náklady na dopravu vyžadovány). Například 0.00 USD, 0.00 EUR, 0.00 GBP. Náklady na dopravu můžete odeslat prostřednictvím atributu doprava [shipping] nebo prostřednictvím nastavení účtu ve volbách týkajících se dopravy.

Vývoz a mezinárodní obchod

 • Viditelně uveďte na webu, jestli se na zboží vztahují poplatky související s dovozem. Například můžete uvést informace, ve kterých na tyto náklady své zákazníky upozorníte ještě předtím, než si vaše zboží závazně objednají. Neodesílejte náklady související s importem či exportem v rámci atributu daň [tax] nebo cena [price]. Další informace o postupu při mezinárodní dopravě.
 • Zjistěte, u kterých zemí musíte splnit požadavky na cenu a daně. Pokud chcete zobrazit měnu, která není měnou cílové země, musíte dodržovat požadavky na cenu a daně země, jejíž měnu chcete využít.

Příklady

Varianty

Dodáváte-li zboží ve více barvách nebo velikostech, můžete u jednotlivých variant nastavit ceny samostatně. Příklad:

Příklad reklam bez zástupných obrázků

Produktová data pro malé tričko Google s cenou 109.90 CZK
Atribut Hodnota

Název [title]

Tričko Google, zelené, S

Cena [price]

109.90 CZK

Barva [color]

Zelená

Velikost [size]

S

ID [id]

9876-S-GRN

ID skupiny [item_group_id]

9876

 

Produktová data pro malé modré tričko Google s cenou 89.90 CZK
Atribut Hodnota

Název [title]

Tričko Google, modré, S

Cena [price]

89.90 CZK

Barva [color]

Modrá

Velikost [size]

S

ID [id]

9876-S-BLU

ID skupiny [item_group_id]

9876

 

 

Produktová data pro malé žluté tričko Google s cenou 105.00 CZK
Atribut Hodnota

Název [title]

Tričko Google, žluté, S

Cena [price]

105.00 CZK

Barva [color]

Žlutá

Velikost [size]

S

ID [id]

9876-S-YELLOW

ID skupiny [item_group_id]

9876

Telefon nebo tablet se splátkovým kalendářem (USA)

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Produktová data pro tmavě modrý 32GB telefon Google Pixel 3 s cenou 0.00 CZK a 12 měsíčními splátkami
Atribut Hodnota

Název [title]

Google Pixel 3, 32 GB, Midnight Blue, 12 měsíčních splátek

Cena [price]

0.00 CZK

Splátka [installment]

12:29:95 CZK

Kategorie produktu Google [google_product_category]

Elektronika > Komunikace > Telefony > Mobilní telefony

Další příklady naleznete v doporučených postupech při propagaci bezdrátových produktů a služeb.

Telefon nebo tablet se splátkovým kalendářem (Austrálie)

Splátkový kalendář zahrnuje cenu produktu na 12 měsíců a cenu předplatného na 12 měsíců.

Produktová data pro tmavě modrý telefon Google Pixel XL s cenou 12 500.00 CZK
Atribut Hodnota

Název [title]

Google Pixel XL, 32 GB, Midnight Blue (s 12měsíční smlouvou a 12 splátkami)

Cena [price]

12 500 CZK

Kategorie produktu Google [google_product_category]

Elektronika > Komunikace > Telefony > Mobilní telefony

Další příklady naleznete v doporučených postupech při propagaci bezdrátových produktů a služeb.

Multipacky a balení vymezená výrobcem

Produktová data pro multipack tří zelených triček Google s cenou 415.00 CZK
Atribut Hodnota

Název [title]

Tričko Google, balení 3 kusů, zelené, S

Cena [price]

415.00 CZK

Značka [brand]

Google

GTIN [gtin]

121314151617

Multipack [multipack]

3
An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag
Produktová data pro 25,3MP digitální zrcadlovku Google 25,3 Mpx s 35mm objektivem s cenou 4325.00 CZK, včetně modré brašny s cenou 109.90 CZK
Atribut Hodnota

Název [title]

Digitální zrcadlovka Google 25,3MP + 35mm objektiv + modrá brašna

Cena [price]

4325.00 CZK

Značka [brand]

Google

GTIN [gtin]

123456789011

Balíček [is_bundle]

yes

Produkty s požadavkem na minimální hodnotu objednávky

A carton of goat milk
Pokud vyžadujete minimální hodnotu objednávky, uveďte ji v nastavení dopravy. Jestliže například vyžadujete, aby zákazník na vašem webu nakoupil alespoň za 500 Kč, v nastavení dopravy uveďte odpovídající minimální hodnotu objednávky. Podívejte se, jak minimální hodnotu objednávky do nastavení dopravy zadat.

Hromadně prodávané produkty

An illustration of a screw
Produktová data pro balení 1000 ks šroubů do plechu s plochou hlavou s cenou 75.00 CZK
Atribut Hodnota

Název [title]

Šrouby do plechu s plochou hlavou (balení 1000 ks)

Cena [price]

75.00 CZK

 

U některých produktů, které jsou prodávány hromadně, může být k dokončení nákupu vyžadováno, aby zákazník dosáhl minimální hodnoty objednávky (MOV). Pokud například prodáváte kávové kapsle, jejichž cena je 20 CZK za kus a jsou dodávány v balení po 10 kusech, můžete požadovat minimální velikost objednávky obsahující 5 balení. Upozorňujeme, že ve službě Merchant Center se metrika MOV počítá pomocí ceny, proto je nutné uvést celkovou cenu za 5 balení, tedy 1000 CZK, a nikoli počet balení.

Zde je návod, jak produktová data správně odeslat:

Kávové kapsle prodávané ve velkém

Produktová data pro 5 balení kávových kapslí s cenou 200 CZK za jedno balení a MOV ve výši 1000 CZK
Atribut Hodnota

Název [title]

Kávové kapsle (5 balení po 10 kapslích)
Cena [price] 200.00 CZK (1 balení)

Míra jednotkové ceny
[unit_pricing_measure]

10 ks (volitelné)
Základní míra jednotkové ceny
[unit_pricing_base_measure]
1 ks (volitelné)

Nastavení dopravy

Minimální hodnota objednávky: 1000 CZK

Jednotková cena

Produktová data pro 30ml parfém s cenou 439.50 CZK
Atribut Hodnota

Název [title]

Parfém, 30 ml

Cena [price]

439.50 CZK

Míra jednotkové ceny [unit_pricing_measure]

30 ml

Základní míra jednotkové ceny [unit_pricing_base_measure]

100 ml

Předplatné softwaru

Produktová data pro roční předplatné základní edice bezpečnostního softwaru Google s cenou 299.00 CZK
Atribut Hodnota

Název [title]

Bezpečnostní software Google, základní edice (roční předplatné)

Cena [price]

299.00 CZK

Kategorie produktu google [google_product_category]

Software > Počítačový software > Antivirový a bezpečnostní software

Značka [brand]

Google

MPN [mpn]

123GOOGLE432

GTIN [gtin]

1234567890123

Doprava [shipping]

0.00 CZK

URL obrázku [image_link]

https://www.example.com/image1.jpg
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
71525