price [cena]: Definice

 

Pomocí atributu price [cena] můžete uživatele informovat, kolik vaše produkty stojí. Tento údaj se uživatelům zobrazuje ve vašich reklamách.

How price might appear in your ad

Použití

Povinné pro všechny produkty

Pokud je v rámci informací o ceně důležitá rovněž cena za jednotku, zvažte také možnost zadat atribut unit_pricing_measure [míra_jednotkové_ceny]unit_pricing_base_measure [základní_míra_jednotkové_ceny].

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte. 

Typ Číslo a měna (podle ISO 4217)
Opakované pole Ne
Hodnota Schema.org
(Co to je?)
Offer.priceSpecification, Type: priceSpecification
 
Formát souboru Příklad záznamu
Textové zdroje 150.00 CZK
Zdroje XML 150.00 CZK


Informace o formátu pro rozhraní API najdete v části Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat a maximální výkon vašich reklam.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je třeba splnit, aby se mohly zobrazovat reklamy na vaše produkty. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center. 

 • Ověřte, že cena uvedená v produktových datech splňuje požadavky na vstupní stránky. Více o požadavcích na vstupní stránky reklam v Nákupech.
  • Zadejte částku a měnu shodnou s cenou na vstupní stránce. Prostudujte si požadavky na měnu pro danou zemi prodeje.
  • Uveďte cenu v měně země prodeje viditelně na vstupní stránce. 
  • Neměňte cenu produktu na vstupní stránce podle polohy uživatele. Zajistěte, aby mohli uživatelé zakoupit produkt online za uvedenou cenu bez ohledu na jejich poloze. 
  • Jasně uveďte varianty a ceny na vstupní stránce. 
  • Uveďte zadaný produkt a cenu viditelně na vstupní stránce. Pokud máte na vstupní stránce více variant, zajistěte nejvýraznější umístění zadaného produktu a odpovídající ceny.
  • Účtujte uvedenou cenu všem uživatelům v zemi prodeje. Ověřte si, že každý uživatel v zemi prodeje může produkt zakoupit za uvedenou cenu, aniž by musel platit členství. Nacenění podle regionu či členské ceny nejsou podporovány.
  • V nastavení pro doručení uveďte případnou minimální hodnotu objednávky. Podívejte se, jak minimální hodnotu objednávky do nastavení dopravy zadat.
 • Nezadávejte produkty, jejichž cena se neustále mění, jako v případě aukce či ceny vycházející z aktuálního směnného kurzu. Zadané produkty je nutné prodávat za pevnou cenu.
 • Do ceny nezahrnujte náklady na dopravu. Namísto toho použijte doručovací služby Merchant Center nebo atribut shipping [doprava] ve zdroji.
 • Náklady spojené s exportem nebo dovozem do ceny nezahrnujte. Místo toho na svých stránkách jasně uveďte odpovídající poplatky. Další informace o exportních poplatcích
 • Zadávejte cenu větší než 0. Pouze mobilní telefony nebo tablety, které jsou prodávány s měsíčním splátkovým kalendářem a/nebo tarifem, mohou mít cenu 0, pokud není účtována žádná platba předem. Tato možnost se nevztahuje na Latinskou Ameriku, kde je celková cena produktu v ceně zahrnuta. Další informace o požadavcích na propagaci bezdrátových produktů a služeb
 • Za desetinnou čárkou neuvádějte více než dvě číslice. Pokud uvedete více než dvě číslice, dojde k automatickému zaokrouhlení na nejbližší podporovanou hodnotu. Například hodnota 1,234 bude zaokrouhlena na 1,02 a 29,8999 na 29,90.

 • Při zadávání údajů o ceně postupujte v souladu s místními právními předpisy. 

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat. 

 • Zadejte cenu, která může být uvedena v měně země prodeje (podle normy ISO 4217). Například namísto 10.012 CZK uveďte 10.01 CZK. Nemůže-li být cena v měně země prodeje vyjádřena, provedeme takové zaokrouhlení, které toto vyjádření umožní. 
 • Povolte automatické aktualizace položek pro atribut price [cena]. Automatické aktualizace položek využívají mikrodata Schema.org na vstupní stránce v zájmu poskytování aktuálních dat. Mějte na paměti, že tyto aktualizace proběhnou jen tehdy, když Google prochází vaši vstupní stránku, takže budete muset nadále pravidelně odesílat svá produktová data. Další informace o automatické aktualizaci položek.
 • Použijte převod měny ke snadnému cílení na zemi používající jinou měnu, než jaká je uvedena na vaší vstupní stránce a v produktových datech. Pokud používáte převod měny, musí cena uvedená na vstupní stránce odpovídat ceně v produktových datech. Převedená cena se zobrazí v reklamě, ale nemusí se ukazovat na vstupní stránce. Více o převodu měny.

Další pravidla

Každou část si důkladně prostudujte a zkontrolujte, zda se uvedené požadavky nevztahují na vaši zemi nebo produkt. Pokud se na vás požadavky vztahují a vy je nedodržíte, váš produkt zamítneme. Na stránce Diagnostika v účtu Merchant Center vám v takovém případě zobrazíme upozornění.

Obchodníci zaměření na prodej business-to-business (B2B)

 • Zadejte cenu včetně DPH, je-li to zemí prodeje vyžadováno. Obchodníci B2B mohou využívat Nákupy Google, pokud je však třeba do ceny zahrnout DPH, je nutné ověřit, že se stejná cena včetně DPH zobrazuje na vstupní stránce. Další informace o inzerci B2B. 

Minimální hodnota objednávky

Balíčky a zvýhodněná balení vytvořená obchodníkem 

Hromadně prodávané produkty

 • Uveďte cenu minimálního počtu produktů, které uživatel musí zakoupit. Nezadávejte cenu pouze 1 produktu, pokud uživatel nemůže zakoupit jen 1 produkt. Pokud například prodáváte pera a uživatel musí v rámci jedné objednávky zakoupit nejméně 50 per, uveďte cenu 50 per.

Vzorky produktů

Pokud inzerované zboží prodáváte pouze ve větším balení, ale zároveň lidem umožňujete koupit si vzorek jednotlivě, můžete místo hromadného množství inzerovat vzorek. V takovém případě odešlete ve zdroji cenu vzorku a na začátek názvu vložte výraz vzorek.

Produkty s dohodou o minimální inzerované ceně

 • Zadejte hodnotu minimální inzerované ceny (MAP) do atributu price [cena] v datech o produktu, pokud prodáváte produkt za nižší cenu, než umožňují dohody s třetími stranami.
 • Uveďte minimální inzerovanou cenu na vstupní stránce produktu. Vysvětlujícím textem na stránce produktu můžete sdělit, že při placení účtujete nižší cenu. Je například možné přidat poznámku ve stylu „Přidat na kartu a zobrazit konečnou cenu“ a zobrazit přeškrtnutou nebo šedou hodnotu MAP. Minimální inzerovaná cena v datech o produktu musí být uvedená na vstupní stránce. Další informace o požadavcích na vstupní stránky.
 • Pokud používáte na webu poznámky mikrodat, uveďte minimální inzerovanou cenu i v nich. 

Mobilní telefon nebo tablet se splátkovým kalendářem nebo předplatným

 • Uveďte cenu jako celkovou výši první platby (včetně aktivačních poplatků a akontace). Cena může být 0, pokud je cena vašeho mobilního telefonu nebo tabletu spojena se splátkami nebo předplatným. To platí pouze v případě, že je v zemi prodeje povolen pro mobilní zařízení prodej na splátky nebo předplatné. Tato možnost se nevztahuje na Latinskou Ameriku, kde cena není první platbou, ale jedná se vždy o celkovou cenu produktu. Další informace o požadavcích na propagaci bezdrátových produktů a služeb

Daň: Kanada a Spojené státy

Daně: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Česko, Dánsko, Filipíny, Francie, Chile, Hongkong, Indonésie, Irsko, Itálie, Izrael, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kolumbie, Malajsie, Mexiko, Německo, Nový Zéland, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Saúdská Arábie, Singapur, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, Vietnam 

Daně: Japonsko

 • Nepoužívejte atribut tax [daň].
 • Zahrňte pouze daň z přidané hodnoty (DPH) přičtením k atributu price [cena].
 • Uveďte daň na své vstupní stránce jedním ze tří způsobů:
  • Uveďte celkovou cenu včetně jakékoli DPH.
  • Uveďte čistou cenu bez DPH a vysvětlete, že uvedená cena nezahrnuje daně.
  • Uveďte čistou cenu bez DPH a DPH uveďte zvlášť.

Podrobnější informace o požadavcích na vstupní stránky naleznete zde.

Předplatné softwaru

 • Uveďte cenu předplatného softwaru za jeho celkovou dobu, minimálně 1 rok. Pokud 12měsíční předplatné zahrnuje dotovaná či bezplatná období, započítejte je do celkové ceny. Stojí-li první rok předplatné více (nebo méně) než roky následující, uveďte cenu předplatného za první rok. Případně můžete namísto toho uvést cenu předplatného na více let. Přečtěte si více informací o zadávání předplatného softwaru.

Vývoz a mezinárodní obchod

 • Viditelně uveďte na webu, jestli se na zboží vztahují poplatky související s dovozem. Například můžete uvést informace, ve kterých na tyto náklady své zákazníky upozorníte ještě před tím, než si vaše zboží závazně objednají. Neodesílejte náklady související s importem či exportem v rámci atributu daň nebo cena. Další informace o postupu při mezinárodní dopravě
 • Zjistěte, u kterých zemí musíte splnit požadavky na cenu a daně. Pokud chcete inzerovat v jiné měně, než používá země prodeje, musíte dodržovat požadavky na cenu a daně země, jejíž měnu chcete využít.

 

Příklady

Varianty

Dodáváte-li zboží ve více barvách nebo velikostech, můžete u jednotlivých variant nastavit ceny samostatně. Například:

An example of ads without placeholder images

Produkt Tričko Google
title [název] Tričko Google, zelené, S
price [cena] 109.90 CZK
color [barva] zelená
size [velikost] s
id [id] 9876-S-GRN
item_group_id [id_skupiny] 9876

 

Produkt Tričko Google
title [název] Tričko Google, modré, S
price [cena] 89.90 CZK
color [barva] modrá
size [velikost] s
id [id] 9876-S-BLU
item_group_id [id_skupiny] 9876

 

Produkt Tričko Google
title [název] Tričko Google, žluté, S
price [cena] 105.00 CZK
color [barva] žlutá
size [velikost] s
id [id] 9876-S-YELLOW
item_group_id [id_skupiny] 9876

Telefon nebo tablet se smlouvou

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Produkt Google Nexus 6
title [název] Google Nexus 6, 32 GB, barva půlnoční modrá, se smlouvou
price [cena] 0.00 CZK
google_product_category [kategorie_produktu_google] Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony
is_bundle [je_balíček] ano

 

Multipacky a balení vymezená výrobcem

Produkt 3 trika Google
title [název] Tričko Google, balení 3 kusů, zelené, S
price [cena] 415.00 CZK
brand [značka] Google
gtin [gtin] 121314151617
multipack [multipack] 3

 

An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag
Produkt Digitální zrcadlovka Google 25,3 MP a příslušenství
title [název] Digitální zrcadlovka Google 25 3 MP + 35mm objektiv + modrá brašna
price [cena] 4325.00 CZK
brand [značka] Google
gtin [gtin] 123456789011
is_bundle [je_balíček] ano

Produkty s požadavkem na minimální hodnotu objednávky

Pokud vyžadujete minimální hodnotu objednávky, uveďte ji v nastavení dopravy. Jestliže například vyžadujete, aby zákazník na vašem webu nakoupil alespoň za 500 Kč, v nastavení dopravy uveďte odpovídající minimální hodnotu objednávky. Podívejte se, jak minimální hodnotu objednávky do nastavení dopravy zadat.
An illustration of a jug of milk with GTIN visible
Produkt Organické plnotučné mléko
title [název] Organické plnotučné mléko – 1 l
price [cena] 35.00 CZK
google_product_category [kategorie_produktu_google] Jídlo, pití a tabák > Nápoje
Nastavení dopravy Minimální hodnota objednávky: 300 CZK

 

Hromadně prodávané produkty

An illustration of a screw
Produkt Šrouby s plochou hlavou
title [název] Šrouby do plechu s plochou hlavou (balení 1000 ks)
price [cena] 75.00 CZK

Jednotková cena

Produkt Parfém
title [název] Parfém – 30 ml
price [cena] 439.50 CZK
unit_pricing_measure [míra_jednotkové_ceny] 30 ml
unit_pricing_base_measure [základní_míra_jednotkové_ceny] 100 ml

Předplatné softwaru

Produkt Bezpečnostní software Google, základní edice (roční předplatné)
title [název] Bezpečnostní software Google, základní edice (roční předplatné)
price [cena] 299.00 CZK
google_product_category [kategorie_produktu_google] Software > Počítačový software > Antivirový a bezpečnostní software
brand [značka] Google
mpn [mpn] 123GOOGLE432
gtin [gtin] 1234567890123
shipping [doprava] 0.00 CZK 
image_link [url_obrázku] http://www.example.cz/obrazek1.jpg
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?