ลิงก์ Google Analytics กับ Google Ads

การลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics กับบัญชี Google Ads จะช่วยในการวิเคราะห์กิจกรรมของลูกค้าในเว็บไซต์หลังการคลิกโฆษณาหรือการแสดงผล ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์หรือธุรกิจที่มาจาก Google Ads และช่วยปรับปรุงโฆษณาและเว็บไซต์

การลิงก์บัญชีช่วยให้นำเข้าเป้าหมายและธุรกรรมของ Google Analytics ดูข้อมูล Google Analytics ในรายงาน Google Ads และนำเข้ากลุ่มเป้าหมายรีมาร์เก็ตติ้งของ Analytics ได้ โดยจะเห็นข้อมูล Google Ads ในรายงาน Analytics ด้วยหากมีบัญชีดูแลจัดการ โปรดดูวิธีลิงก์ Google Analytics กับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads

ลักษณะการทำงาน

เมื่อลิงก์บัญชี Google Ads กับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณเลือกในระหว่างที่ลิงก์จะดูข้อมูล Google Ads ที่นำเข้าได้

ในทำนองเดียวกัน หากเลือกนำเข้าข้อมูล Analytics (เช่น เป้าหมายและธุรกรรม เมตริก หรือรายการรีมาร์เก็ตติ้ง) มายังบัญชี Google Ads ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google Ads นั้นจะดูข้อมูล Analytics ที่นำเข้าได้คุณจะดูข้อมูลนี้ได้ในคอลัมน์ Conversion ของรายงาน Google Ads 

โปรดทราบว่าเมื่อนำเข้าข้อมูล Analytics (เช่น เป้าหมาย) มาไว้ใน Google Ads แล้ว ข้อมูลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Ads

 

ลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics กับบัญชี Google Ads

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบนของบัญชี ในส่วน "การตั้งค่า" ให้คลิก บัญชีที่ลิงก์
 3. คลิกรายละเอียดใน "Google Analytics" 
 4. คุณจะเห็นรายการพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ที่มีสิทธิ์เข้าถึง คอลัมน์ "สถานะ" จะแสดงว่าพร็อพเพอร์ตี้นั้นๆ ลิงก์กับ Google Ads หรือไม่ (หากไม่เห็นพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ที่นี่ ให้ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ "แก้ไข" พร็อพเพอร์ตี้ดังกล่าว)
 5. ในคอลัมน์ "การดำเนินการ" ให้คลิก "ลิงก์" ติดกับพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณต้องการลิงก์กับ Google Ads คุณลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ได้มากเท่าที่ต้องการ
 6. ตอนนี้คุณจะเห็น 1 ใน 2 หน้าจอตามที่อธิบายด้านล่างนี้
  • ถ้าพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณเลือกมีข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้เดียว คุณจะเห็นชื่อข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้นั้นเพียงชื่อเดียว เลือกนำเข้าเมตริกไซต์เพื่อดูข้อมูล Google Analytics ในรายงาน Google Ads
  • ถ้าพร็อพเพอร์ตี้มีหลายข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ คุณจะเห็นรายการข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์ได้ โดยคุณจะทำสิ่งต่อไปนี้กับพร็อพเพอร์ตี้แต่ละรายการได้
   • ลิงก์: ช่วยให้คุณดูข้อมูลค่าใช้จ่ายและจำนวนคลิกของ Google Ads ใน Analytics และยังช่วยให้เป้าหมายและธุรกรรมของ Analytics พร้อมให้นำเข้ามายัง Google Ads ได้ คุณลิงก์ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ได้มากเท่าที่ต้องการ 
   • นำเข้าเมตริกเว็บไซต์: (แนะนำ) เลือกข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ 1 รายการที่ต้องการใช้นำเข้าเมตริกการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ โดยข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้นี้จะใช้เพื่อแสดงเมตริกการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ในคอลัมน์การรายงาน Google Analytics ของบัญชี โปรดทราบว่าคุณจะต้อง เพิ่มคอลัมน์ Google Analytics ลงในรายงาน Google Ads ส่วนใหญ่แล้วการนำเข้าข้อมูล Google Analytics จะใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง แต่ก็อาจใช้เวลานานกว่านี้หากบัญชีมีขนาดใหญ่ คุณจะเพิ่มคอลัมน์ Google Analytics ลงในรายงาน Google Ads ได้เมื่อระบบนำเข้าข้อมูลแล้ว
 7. คลิกบันทึก

แก้ไขหรือนำพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ที่ลิงก์ออก

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. คลิกรายละเอียดในส่วน "Google Analytics" 
 5. คุณจะเห็นรายการพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ที่มีสิทธิ์เข้าถึง 
  • หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์ หรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ใช้นำเข้าเมตริกเว็บไซต์ ให้คลิก ไอคอนดินสอแก้ไขข้างข้อมูลในคอลัมน์ "ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้" หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว คลิกบันทึก
  • หากต้องการยกเลิกการลิงก์พร็อพเพอร์ตี้กับบัญชี Google Ads ให้คลิกยกเลิกการลิงก์ในคอลัมน์ "การดำเนินการ"

โปรดทราบว่าเมื่อยกเลิกการลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ จะเกิดสิ่งต่อไปนี้

 • ข้อมูลเซสชันของ Google Ads (เช่น คลิก การแสดงผล CPC ฯลฯ) ก่อนที่ยกเลิกการลิงก์จะยังแสดงอยู่ในรายงาน Google Ads แต่เซสชันใหม่ที่เกิดจากคลิกในบัญชี Google Ads หลังจากที่ยกเลิกการลิงก์แล้วจะแสดงเป็น "(not set)" ในรายงาน 
 • ระบบจะปิดรายการรีมาร์เก็ตติ้งที่อิงตามการลิงก์
 • ระบบจะไม่นำเข้าเป้าหมายหรือธุรกรรมจาก Analytics มาไว้ใน Google Ads อีกต่อไป

การย้ายพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics

ผู้ดูแลบัญชี Google Analytics ย้ายพร็อพเพอร์ตี้ Analytics จากบัญชี Analytics หนึ่งไปยังอีกบัญชีได้ โดยบัญชี Google Ads ที่ลิงก์ทั้งหมดจะยังคงลิงก์กับพร็อพเพอร์ตี้ดังกล่าวต่อไป เมื่อย้ายแล้ว ผู้ใช้บัญชี Analytics ใหม่จะดูข้อมูลจากบัญชี Google Ads ที่ลิงก์ได้

เกี่ยวกับหน้าบัญชีที่ลิงก์ของ Google Analytics

หลังจากที่ลิงก์บัญชี Google Ads กับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics แล้ว คุณจะดูรายละเอียดต่อไปนี้ในหน้า "บัญชีที่ลิงก์" ของ Google Analytics ในบัญชี Google Ads ได้

 • ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้: แสดงจำนวนข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์กับพร็อพเพอร์ตี้นี้ เมื่อวางเคอร์เซอร์เหนือข้อมูล คุณจะเห็นรายการข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ได้รับการลิงก์ และรายการเมตริกไซต์ของข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ได้รับการนำเข้า หากพร็อพเพอร์ตี้มีข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ใดๆ ที่ลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการ คุณก็จะเห็นรายละเอียดของจำนวนข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการและจำนวนที่ลิงก์กับบัญชีของคุณด้วยดูข้อมูลเกี่ยวกับการลิงก์ Google Analytics กับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads
 • เป้าหมาย: แสดงจำนวนเป้าหมายที่ได้นำเข้ามายังรายงาน Conversion ของพร็อพเพอร์ตี้นี้ เมื่อวางเคอร์เซอร์เหนือข้อมูล คุณจะเห็นจำนวนเป้าหมายเพิ่มเติมที่นำเข้าได้ รวมทั้งลิงก์สำหรับจัดการการกระทำที่ถือเป็น Conversion
 • กลุ่มเป้าหมาย: แสดงจำนวนรายการรีมาร์เก็ตติ้งที่สร้างให้กับพร็อพเพอร์ตี้นี้ เมื่อวางเมาส์เหนือข้อมูลแล้ว คุณจะเห็นรายการที่สร้างขึ้นและลิงก์สำหรับสร้างรายการกลุ่มเป้าหมาย 
 • บัญชี: หากบัญชีของคุณจัดการโดยบัญชีดูแลจัดการ 1 บัญชีขึ้นไป คอลัมน์นี้จะแสดงบัญชีดูแลจัดการที่ลิงก์กับพร็อพเพอร์ตี้ที่ระบุ 
  • หากพร็อพเพอร์ตี้ลิงก์กับบัญชีของคุณเท่านั้นและไม่ได้ลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการ คุณจะเห็น "บัญชีนี้" ในคอลัมน์ 
  • หากบัญชีจัดการโดยบัญชีดูแลจัดการหลายบัญชี (เช่น โดยผู้จัดการย่อยบัญชีหนึ่งและบัญชีดูแลจัดการ) คุณจะวางเมาส์เหนือข้อมูลเพื่อดูบัญชีดูแลจัดการที่ลิงก์กับพร็อพเพอร์ตี้ได้
หากบัญชีจัดการโดยบัญชีดูแลจัดการใดก็ตาม คุณจะดูข้อมูลของพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการเหล่านั้นได้ 

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: ไอคอนเครื่องหมายถูก แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

อ่านคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Google เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ Google Ads ด้วย Google Analytics

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว