การใช้ Google Analytics และ Google Ads ร่วมกัน

การลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics กับบัญชี Google Ads จะช่วยในการวิเคราะห์กิจกรรมของลูกค้าในเว็บไซต์หรือแอป ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงจํานวนการเข้าชมเว็บไซต์หรือธุรกิจที่มาจาก Google Ads และช่วยปรับปรุงโฆษณาและเว็บไซต์ได้

การลิงก์บัญชีช่วยให้คุณทําสิ่งต่อไปนี้ได้

หากคุณมีบัญชีดูแลจัดการ Google Ads ให้ดูวิธีการลิงก์ Google Analytics กับบัญชีดูแลจัดการ

การทำงาน

การย้ายพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics

ผู้ดูแลบัญชี Google Analytics ย้ายพร็อพเพอร์ตี้ Analytics จากบัญชี Analytics หนึ่งไปยังอีกบัญชีได้ โดยบัญชี Google Ads ที่ลิงก์ทั้งหมดจะยังคงลิงก์กับพร็อพเพอร์ตี้ดังกล่าวต่อไป เมื่อย้ายแล้ว ผู้ใช้บัญชี Analytics ใหม่จะดูข้อมูลจากบัญชี Google Ads ที่ลิงก์ได้

เกี่ยวกับหน้า "บัญชีที่ลิงก์" สำหรับ Google Analytics

หลังจากที่ลิงก์บัญชี Google Ads กับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics แล้ว คุณจะดูรายละเอียดต่อไปนี้ในหน้า "บัญชีที่ลิงก์" ของ Google Analytics ในบัญชี Google Ads ได้ โปรดทราบว่าคุณจะดูได้เฉพาะข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics เท่านั้น

  • ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้: แสดงจำนวนข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์กับพร็อพเพอร์ตี้นี้ เมื่อวางเคอร์เซอร์เหนือข้อมูล คุณจะเห็นข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ได้รับการลิงก์ และเมตริกเว็บไซต์ของข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ได้รับการนำเข้า หากพร็อพเพอร์ตี้มีข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ใดๆ ที่ลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการ คุณก็จะเห็นรายละเอียดของจำนวนข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการและจำนวนที่ลิงก์กับบัญชีด้วยดูข้อมูลเกี่ยวกับการลิงก์ Google Analytics กับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads
  • เป้าหมาย: แสดงจำนวนเป้าหมายที่ได้นำเข้ามายังรายงาน Conversion ของพร็อพเพอร์ตี้นี้ เมื่อวางเคอร์เซอร์เหนือข้อมูล คุณจะเห็นจำนวนเป้าหมายเพิ่มเติมที่นำเข้าได้ รวมทั้งลิงก์สำหรับจัดการการกระทำที่ถือเป็น Conversion
  • กลุ่มเป้าหมาย: แสดงจำนวนรายการรีมาร์เก็ตติ้งที่สร้างให้กับพร็อพเพอร์ตี้นี้ เมื่อวางเมาส์เหนือข้อมูลแล้ว คุณจะเห็นรายการที่สร้างขึ้นและลิงก์สำหรับสร้างรายการกลุ่มเป้าหมาย 
  • บัญชี: หากบัญชีได้รับการจัดการโดยบัญชีดูแลจัดการ 1 บัญชีขึ้นไป คอลัมน์นี้จะแสดงบัญชีดูแลจัดการที่ลิงก์กับพร็อพเพอร์ตี้ที่ระบุ 
    • หากพร็อพเพอร์ตี้ลิงก์กับบัญชีเท่านั้น และไม่ได้ลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการ คุณจะเห็น "บัญชีนี้" ในคอลัมน์ 
    • หากบัญชีได้รับการจัดการโดยบัญชีดูแลจัดการหลายบัญชี (เช่น โดยผู้จัดการย่อยและบัญชีดูแลจัดการ) ให้วางเคอร์เซอร์เหนือข้อมูลดังกล่าวเพื่อดูบัญชีดูแลจัดการที่ลิงก์กับพร็อพเพอร์ตี้
หากบัญชีได้รับการจัดการโดยบัญชีดูแลจัดการใดก็ตาม คุณจะดูข้อมูลของพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการเหล่านั้นได้ 

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: ไอคอนเครื่องหมายถูก แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

อ่านคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Google เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ Google Ads ด้วย Google Analytics

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ใช้ Google Analytics เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินธุรกิจ

คุณสามารถลงแคมเปญ Google Ads ให้ได้ผลดีกว่าเดิมได้โดยใช้ Google Analytics ใช้ Google Analytics เพื่อกระตุ้นการกระทําที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณมากที่สุด

ลงชื่อสมัครใช้ฟรี

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false