[GA4] Prepojenie služieb: prepojenie vlastníctiev v službe Google Analytics 4 s účtom Google Ads

Služba Google Analytics 4 (GA4) nahradila službu Universal Analytics (UA) Od 1. júla 2023 prestali vlastníctva v štandardnej službe Universal Analytics spracúvať údaje. (Vlastníctva v službe Universal Analytics 360 s aktuálnou objednávkou získajú jednorazové predĺženie spracúvania, ktoré sa skončí 1. júla 2024.) Je nevyhnutné, aby ste svoje vlastníctvo v službe Universal Analytics migrovali do služby Google Analytics 4. Ako prejsť na Google Analytics 4

Prepojenie vlastníctva v službe Google Analytics s účtom Google Ads vám umožní lepšie analyzovať aktivitu zákazníkov na webe alebo v aplikácii. Môžete si tak urobiť lepšiu predstavu, aká časť návštevnosti vášho webu alebo aká časť podnikania pochádza zo služby Google Ads, a zlepšiť svoje reklamy a web.

Prepojenie účtov vám umožňuje vykonávať nasledujúce akcie:

Správcovia účtu Google Analytics môžu vlastníctvo v službe Analytics presunúť z jedného účtu Analytics do druhého. Prepojené účty Google Ads budú s vlastníctvom prepojené aj naďalej. Používatelia nového účtu Analytics si po presune vlastníctva budú môcť prezerať údaje z prepojených účtov Google Ads.

Ak máte účet správcu Google Ads, zistite, ako prepojiť účet Google Analytics s účtom správcu.


Skôr než začnete

Ak chcete prepojiť vlastníctvo v službe Google Analytics s účtom Google Ads, váš účet Google musí mať tieto povolenia:

 • Správcovský prístup k účtu Google Ads (alebo účtu správcu Google Ads) a automatické značkovanie v účte Google Ads.
 • Ak prepájate projekt na platforme Firebase, účet Google musí byť vlastníkom projektu na platforme Firebase, ktorý chcete prepojiť.
 • Ak prepájate vlastníctvo v službe Google Analytics 4, účet Google musí mať povolenia na úpravy pre príslušné vlastníctvo v službe Google Analytics.

Pri inovácii projektu na platforme Firebase na vlastníctvo v službe Google Analytics 4 sa prepojenia platformy Firebase s účtom Google Ads automaticky migrujú do nového vlastníctva v službe Google Analytics 4.

Dôležité

Ak je váš účet Google Ads spravovaný účtom správcu, budete mať k dispozícii všetky údaje, ktoré účet správcu importuje zo služby Google Analytics alebo platformy Firebase, ako je určené účtom správcu. Ak sa účet správcu rozpojí od služby Google Analytics alebo platformy Firebase, nové údaje nebudú dostupné. Naďalej však budete môcť nájsť predtým zdieľané údaje.


Pokyny

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.

Prepojenie vlastníctva v službe Google Analytics alebo projektu na platforme Firebase s účtom Google Ads

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Nástroje Tools Icon.
 2. Kliknite na položku Data Manager.
 3. Na stránke Data Manager kliknite na + Prepojiť so službou.
 4. V sekcii Zdroj údajov kliknite na Google Analytics (GA4) & Firebase.
 5. V sekcii Nastavenie prepojenia vyberte vlastníctvo v službe Google Analytics alebo na platforme Firebase.
  • Ak máte prístup na úpravy k vlastníctvam v službe Google Analytics alebo ste vlastníkom projektov na platforme Firebase, vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazí zoznam všetkých dostupných vlastníctiev a projektov.
 6. Nájdite v zozname vlastníctvo v službe Google Analytics alebo projekt na platforme Firebase a kliknite na Ďalej.
 7. (Odporúčané) Pomocou prepínača importujte metriky aplikácie a webu a publiká zo služby Google Analytics.
  • Import metrík aplikácie a webu:
   • Toto vlastníctvo slúži na zobrazovanie metrík interakcií s webom v stĺpcoch reportov v službe Google Analytics vo vašom účte. Upozorňujeme, že stĺpce zo služby Google Analytics 4 budete musieť pridať do reportov v službe Google Ads, pretože sa líšia od metrík v službe Universal Analytics a vo výbere metrík sú označené ako (GA4).
   • Väčšinou sa údaje zo služby Google Analytics importujú do hodiny, ale pri väčších účtoch to môže trvať dlhšie. Po importe údajov môžete pridať stĺpce zo služby Google Analytics do reportov v službe Google Ads.
 8. Skontrolujte svoj výber a kliknite na Prepojiť.

Ak je váš účet Google Ads spravovaný najmenej jedným účtom správcu, stĺpec Účty obsahuje informácie o tom, ktoré z vašich účtov správcu sú prepojené s vlastníctvom v službe Google Analytics 4 alebo projektom na platforme Firebase.

 1. Ak je účet Google Ads spravovaný viacerými účtami správcu (napríklad účtom podsprávcu a účtom správcu), v stĺpci Účty sa zobrazí hlavný účet správcu.
 2. Ak sú vlastníctvo v službe Google Analytics alebo projekt na platforme Firebase prepojené s vaším účtom Google Ads a nie sú prepojené s účtom správcu, v stĺpci Účty sa zobrazí spojovník (–).

Riešenie problémov s prepojením účtov Analytics a Google Ads

Správa vlastníctva v službe Google Analytics alebo projektu na platforme Firebase alebo jeho odpojenie od služby Google Ads

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Nástroje Tools Icon.
 2. Kliknite na položku Data Manager.
 3. V sekcii Prepojené služby nájdite Google Analytics (GA4) a Firebase a kliknite na Spravovať a prepojiť.
 4. Nájdite v tabuľke vlastníctvo v službe Google Analytics alebo projekt na platforme Firebase a potom kliknite na Spravovať.
  1. Importovať metriky aplikácie a webu: túto možnosť zapnite, ak chcete používať metriky aplikácie a webu v službe Google Analytics a získať tak prístup k meraniu interakcií používateľov s vašimi reklamami s väčším zameraním na zákazníkov.
  2. Import publík zo služby Google Analytics: túto možnosť zapnite, ak chcete používať metriky aplikácie a webu v službe Google Analytics a získať tak prístup k meraniu interakcií používateľov s vašimi reklamami s väčším zameraním na zákazníkov.
 5. Vlastníctvo odpojíte kliknutím na Odpojiť.

Stránka Data Manager pre Google Analytics

Po prepojení účtu Google Ads s vlastníctvom v službe Analytics sa na stránke Data Manager týkajúcej sa služby Google Analytics v účte Google Ads môžu zobrazovať nasledujúce podrobnosti: Pripomíname, že zobrazenia, ciele a publiká nájdete len pre vlastníctva v službe Universal Analytics.

 • Zobrazenia: Uvádza sa tu počet prepojených zobrazení v rámci tohto vlastníctva. Pri umiestnení kurzora na údaje uvidíte, koľko zobrazení bolo prepojených a ktoré metriky webu zobrazenia boli importované. Ak má vlastníctvo zobrazenia prepojené s účtami správcu, zobrazia sa aj informácie o tom, koľko zobrazení je prepojených s účtami správcu a koľko ich je prepojených s vaším účtom. Prečítajte si viac o prepojení vlastníctva v službe Google Analytics s účtom správcu Google Ads.
 • Ciele: uvádza sa tu počet cieľov importovaných do prehľadov konverzií pre toto vlastníctvo. Pri umiestnení kurzora na údaje uvidíte, koľko ďalších cieľov môžete importovať, ako aj odkaz na spravovanie konverzných akcií.
 • Publikum: zobrazuje počet remarketingových zoznamov, ktoré boli vytvorené pre toto vlastníctvo. Keď kurzor umiestníte na údaje, uvidíte, ktoré zoznamy boli vytvorené. Zobrazí sa aj odkaz na vytvorenie zoznamov publika.
 • Účty: ak účet spravuje aspoň jeden účet správcu, v stĺpci je uvedené, ktoré účty správcu sú prepojené s daným vlastníctvom.
  • Ak je vlastníctvo prepojené len s vaším účtom a nie je prepojené s účtom správcu, v stĺpci sa zobrazí informácia Tento účet.
  • Ak je účet spravovaný viacerými účtami správcu (napríklad účtom podsprávcu a účtom správcu), umiestnite kurzor na údaje a pozrite sa, ktoré účty správcu sú s vlastníctvom prepojené.
Ak je účet spravovaný účtami správcu, budete môcť zobraziť aj údaje vlastníctiev prepojených s danými účtami správcu.

Súvisiace odkazy

Google Analytics

Prepojenie služieb

Služby Googlu

Google Partners

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka