Liên kết Google Ads với Web và ứng dụng Google Analytics hoặc Firebase

Thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tìm hiểu thêm

Bài viết này mô tả cách liên kết và hủy liên kết tài khoản Google Ads của bạn với Web và ứng dụng Google Analytics và Firebase. Sau khi liên kết tài khoản Google Ads của mình với thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase, bạn có thể thực hiện những việc sau:

 • Nhập lượt chuyển đổi, dữ liệu sự kiện chuyển đổi (ví dụ: thông số) và đối tượng.
 • Xem cách các chiến dịch quảng cáo thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng và hành động trong ứng dụng cho ứng dụng Android và iOS của bạn.
 • Nhập danh sách tiếp thị lại và các sự kiện chuyển đổi trên web (chỉ dành cho thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics).

 

Giới thiệu về việc hủy liên kết Google Ads và Web và ứng dụng Google Analytics hoặc Firebase

Bạn có thể hủy liên kết tài khoản Google Ads khỏi Web và ứng dụng Google Analytics hoặc Firebase bất cứ lúc nào. Khi bạn hủy liên kết, những điều sau sẽ xảy ra:

 • Google Ads và các thuộc tính đã liên kết trước đó sẽ ngừng chia sẻ dữ liệu.
 • Google Ads sẽ ngừng nhập lượt chuyển đổi từ các thuộc tính đã liên kết trước đó và hệ thống sẽ không thêm người dùng mới vào danh sách tiếp thị lại được kết nối.
 • Bạn vẫn có thể xem dữ liệu được chia sẻ trước đó trong cả Google Ads và Web và ứng dụng Google Analytics hoặc Firebase.

Bạn có thể hủy liên kết thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics khỏi Google Ads hoặc Google Analytics. Tương tự như vậy, bạn có thể hủy liên kết dự án Firebase của mình khỏi Google Ads hoặc tài khoản Firebase

Lưu ý

Nếu tài khoản của bạn do một tài khoản người quản lý quản lý, thì bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các thuộc tính đã liên kết với tài khoản người quản lý đó. Bạn cũng có thể sử dụng mọi dữ liệu mà tài khoản người quản lý nhập từ Web và ứng dụng Google Analytics hoặc Firebase. Nếu tài khoản người quản lý hủy liên kết khỏi các thuộc tính đó thì tài khoản của bạn cũng sẽ bị hủy liên kết.

Trước khi bắt đầu

Để liên kết Google Ads với thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase, bạn hãy sử dụng tài khoản Google có các quyền sau:

 • Trong Google Ads, Tài khoản Google phải có quyền truy cập quản trị.
 • Nếu bạn đang liên kết với dự án Firebase thì Tài khoản Google của bạn phải là chủ sở hữu của dự án mà bạn muốn liên kết.
 • Nếu bạn đang liên kết với một thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics thì Tài khoản Google của bạn cần có quyền “Chỉnh sửa” trong tài khoản Google Analytics tương ứng.

Bạn cũng cần có các quyền này nếu cần hủy liên kết tài khoản Google Ads.

Lưu ý: Khi bạn nâng cấp dự án Firebase lên một thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics, thì các đường liên kết Firebase của bạn với Google Ads sẽ tự động di chuyển sang thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics mới.

Hướng dẫn

Để liên kết một thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase trong Google Ads, bạn hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản, sau đó chọn Tài khoản được liên kết.
 3. Trong "Google Firebase", hãy nhấp vào Chi tiết. Nếu tài khoản Google của bạn có quyền truy cập "Chỉnh sửa" vào bất kỳ thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics nào hoặc là chủ sở hữu dự án đối với bất kỳ dự án Firebase nào, thì bạn sẽ thấy thuộc tính hay dự án đó trong bảng.
 4. Tìm thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase trong bảng, sau đó nhấp vào Liên kết. Nếu bạn muốn kiểm tra xem ứng dụng nào liên kết với dự án, thì hãy nhấp vào mũi tên xuống ở bên trái tên dự án.

  Lưu ý: Thuộc tính web và ứng dụng Google Analytics xuất hiện dưới dạng dự án Firebase trong bảng và thể hiện bằng các dự án Firebase đã liên kết. Nếu một thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics không có dự án Firebase được liên kết thì thuộc tính này sẽ không xuất hiện trong bảng.
   
 5. Trong cửa sổ xác nhận liên kết xuất hiện tiếp theo, bạn hãy làm như sau:
  • Nếu bạn muốn, hãy bật tùy chọn chia sẻ đối tượng Web và ứng dụng Google Analytics hoặc Firebase bằng tài khoản Google Ads này.
  • Nhấp vào Liên kết để hoàn tất việc liên kết dự án Firebase với tài khoản Google Ads.

Nếu tài khoản Google Ads của bạn do một hoặc nhiều tài khoản người quản lý quản lý, thì cột “Tài khoản” sẽ cho thấy tài khoản người quản lý liên kết với thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase. 

 1. Nếu tài khoản do nhiều tài khoản người quản lý quản lý (ví dụ: một tài khoản người quản lý phụ và một tài khoản người quản lý), thì bạn hãy đặt con trỏ lên dữ liệu để xem tài khoản người quản lý liên kết với dự án.
 2. Nếu một thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase chỉ liên kết với tài khoản của bạn và không liên kết với tài khoản người quản lý, thì bạn sẽ thấy dòng chữ “Tài khoản này” trong cột “Tài khoản”. 

Để hủy liên kết một thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase trong Google Ads, bạn hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản, sau đó chọn Tài khoản được liên kết.
 3. Trong "Google Firebase", hãy nhấp vào Chi tiết.
 4. Tìm dự án trong bảng, sau đó nhấp vào Hủy liên kết.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố