Liên kết Google Ads với thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics hoặc Firebase

Thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tìm hiểu thêm

Bài viết này mô tả cách liên kết tài khoản Google Ads của bạn với thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase. Sau khi liên kết tài khoản Google Ads của mình với thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase, bạn có thể thực hiện những việc sau:

 • Nhập dữ liệu lượt chuyển đổi, đối tượng và sự kiện chuyển đổi trong ứng dụng (ví dụ: thông số).
 • Xem hiệu quả của các chiến dịch trong việc thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng và hành động trong ứng dụng cho ứng dụng Android và iOS của bạn, cũng như lượt truy cập và hành vi trên trang web cho trang web của bạn.

Trước khi bắt đầu

Hãy sử dụng Tài khoản Google có các quyền sau:

 • Trong Google Ads, Tài khoản Google cần quyền truy cập quản trị đối với tài khoản Google Ads (hoặc tài khoản người quản lý Google Ads). Bạn cũng nên thiết lập tính năng tự động gắn thẻ trong tài khoản Google Ads.
 • Nếu bạn liên kết với dự án Firebase, thì Tài khoản Google cần phải là chủ sở hữu của dự án Firebase mà bạn muốn liên kết.
 • Nếu bạn liên kết với Thuộc tính web và ứng dụng Google Analytics, thì Tài khoản Google cần quyền "Chỉnh sửa" trong thuộc tính Google Analytics tương ứng.

Lưu ý: Khi bạn nâng cấp dự án Firebase lên một Thuộc tính web và ứng dụng Google Analytics, các mục liên kết giữa Firebase với Google Ads sẽ tự động chuyển sang Thuộc tính web và ứng dụng Google Analytics mới.

Giới thiệu về việc hủy liên kết Google Ads khỏi Thuộc tính web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase

Bạn có thể hủy liên kết tài khoản Google Ads khỏi Thuộc tính web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase bất cứ lúc nào. Để hủy liên kết Thuộc tính web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase, bạn cần có quyền truy cập quản trị đối với tài khoản Google Ads. Khi bạn hủy liên kết, những điều sau sẽ xảy ra:

 • Google Ads và các thuộc tính đã liên kết trước đó sẽ ngừng chia sẻ dữ liệu.
 • Google Ads sẽ ngừng nhập lượt chuyển đổi từ các thuộc tính đã liên kết trước đó và hệ thống sẽ không thêm người dùng mới vào danh sách tiếp thị lại được kết nối.
 • Bạn vẫn có thể xem dữ liệu được chia sẻ trước đó trong cả Google Ads cũng như thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics hoặc Firebase.

Lưu ý

Nếu tài khoản Google Ads của bạn được quản lý bằng tài khoản người quản lý, thì mọi dữ liệu mà tài khoản người quản lý nhập từ thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics hoặc Firebase sẽ được cung cấp cho bạn (theo quy định của tài khoản người quản lý). Nếu tài khoản người quản lý hủy liên kết khỏi thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics hoặc Firebase, thì bạn sẽ không thấy dữ liệu mới nữa nhưng vẫn sẽ thấy dữ liệu được chia sẻ trước đó

Hướng dẫn

Liên kết Google Ads với Thuộc tính web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản, sau đó chọn mục Tài khoản được liên kết.
 3. Trong thẻ “Web và ứng dụng Google Analytics và Firebase", hãy nhấp vào mục Chi tiết. Nếu bạn có quyền "Chỉnh sửa" với các thuộc tính web và ứng dụng Google Analytics hoặc bạn là chủ sở hữu của các dự án Firebase, thì một bảng hiển thị tất cả các Thuộc tính web và ứng dụng Google Analytics hiện có và dự án Firebase sẽ xuất hiện.
 4. Tìm một Thuộc tính web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase trong bảng, sau đó nhấp vào mục Liên kết. Nếu bạn muốn kiểm tra ứng dụng nào được liên kết với dự án, hãy nhấp vào mũi tên xuống ở bên trái tên dự án.
 5. Trong cửa sổ xác nhận, hãy nhấp vào mục Liên kết.
  • (Không bắt buộc) Để chia sẻ đối tượng Google Analytics hoặc thông số lượt chuyển đổi Firebase với Google Ads, hãy nhấp vào nút bên cạnh “Nhập đối tượng Google Analytics sau khi liên kết (đề xuất)” trước khi bạn nhấp vào mục Liên kết. Xin hãy nhớ rằng bạn cần phải hủy liên kết tài khoản Google Ads khỏi Thuộc tính web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase nếu bạn không muốn chia sẻ đối tượng Google Analytics nữa. Bạn cũng có thể trực tiếp thay đổi tùy chọn cài đặt này trong Google Analytics.

Nếu tài khoản Google Ads của bạn do một hoặc nhiều tài khoản người quản lý quản lý, thì cột “Tài khoản” sẽ cho thấy tài khoản người quản lý liên kết với Thuộc tính web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase.

 1. Nếu tài khoản Google Ads đó do nhiều tài khoản người quản lý quản lý (ví dụ: do tài khoản người quản lý và người quản lý phụ quản lý), thì tài khoản người quản lý chính sẽ hiển thị trong cột "Tài khoản".
 2. Nếu Thuộc tính web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase được liên kết với tài khoản Google Ads và không được liên kết với tài khoản người quản lý, thì bạn sẽ thấy dấu gạch ngang (“-”) trong cột "Tài khoản".

Hủy liên kết Google Ads khỏi Thuộc tính web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản, sau đó chọn mục Tài khoản được liên kết.
 3. Trong thẻ “Web và ứng dụng Google Analytics và Firebase", hãy nhấp vào mục Chi tiết.
 4. Tìm thuộc tính web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase trong bảng, sau đó nhấp vào mục Hủy liên kết.
 5. Nhấp vào mục Hủy liên kết một lần nữa để xác nhận.
Nếu bạn cần trợ giúp thêm về Google Analytics trong Google Ads, thì hãy liên hệ với chúng tôi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố