Liên kết thuộc tính Google Analytics 4 hoặc dự án Firebase với Google Ads

Bài viết này đề cập đến việc liên kết một thuộc tính Google Analytics 4 với tài khoản Google Ads. Thuộc tính Google Analytics 4 được gọi là “Thuộc tính web và ứng dụng” trong giai đoạn thử nghiệm. Các thuộc tính Google Analytics 4 có sẵn cho tất cả tài khoản và hiện được đặt làm mặc định khi bạn tạo thuộc tính mới, cho dù bạn có ý định sử dụng thuộc tính mới cho trang web, ứng dụng hay cả hai hay không.

Thuộc tính Google Analytics 4 khác với thuộc tính Universal Analytics (thế hệ trước của thuộc tính Google Analytics). Tìm hiểu thêm về cách liên kết thuộc tính Universal Analytics với Google Ads.

Nếu có thuộc tính Google Analytics 4 hoặc dự án Firebase, bạn có thể liên kết thuộc tính hoặc dự án đó với tài khoản Google Ads. Sau khi liên kết thuộc tính Google Analytics 4 hoặc dự án Firebase với Google Ads, bạn có thể:

 • Nhập dữ liệu lượt chuyển đổi, đối tượng và sự kiện chuyển đổi trong ứng dụng (ví dụ: các thông số).
 • Xem hiệu quả của các chiến dịch trong việc thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng và hành động trong ứng dụng cho ứng dụng Android và iOS của bạn, cũng như lượt truy cập và hành vi trên trang web cho trang web của bạn.

Trước khi bắt đầu

Hãy sử dụng Tài khoản Google có các quyền sau:

 • Trong Google Ads, Tài khoản Google cần quyền truy cập quản trị đối với tài khoản Google Ads (hoặc tài khoản người quản lý Google Ads). Bạn cũng nên thiết lập tính năng tự động gắn thẻ trong tài khoản Google Ads.
 • Nếu bạn định liên kết với dự án Firebase, Tài khoản Google cần phải là chủ sở hữu của dự án Firebase mà bạn muốn liên kết.
 • Nếu bạn định liên kết với thuộc tính Google Analytics 4, Tài khoản Google cần có quyền "Chỉnh sửa" trong thuộc tính Google Analytics tương ứng.
Khi bạn nâng cấp dự án Firebase lên một thuộc tính Google Analytics 4, các mục liên kết giữa Firebase với Google Ads sẽ tự động chuyển sang thuộc tính Google Analytics 4 mới.

Hủy liên kết thuộc tính khỏi tài khoản Google Ads

Bạn có thể hủy liên kết tài khoản Google Ads khỏi thuộc tính Google Analytics 4 hoặc dự án Firebase bất cứ lúc nào. Để hủy liên kết, bạn cần có quyền truy cập quản trị vào tài khoản Google Ads. Sau khi bạn hủy liên kết:

 • Google Ads và các thuộc tính đã liên kết trước đó sẽ ngừng chia sẻ dữ liệu.
 • Google Ads sẽ ngừng nhập lượt chuyển đổi từ các thuộc tính đã liên kết trước đó và hệ thống sẽ không thêm người dùng mới vào danh sách tiếp thị lại đã kết nối.
 • Bạn vẫn có thể xem dữ liệu được chia sẻ trước đó trong cả Google Ads và Google Analytics hoặc Firebase.

Lưu ý

Nếu tài khoản Google Ads của bạn được quản lý bởi tài khoản người quản lý, bạn sẽ xem được mọi dữ liệu mà tài khoản người quản lý nhập từ Google Analytics hoặc Firebase (theo chỉ định của tài khoản người quản lý). Nếu tài khoản người quản lý hủy liên kết khỏi Google Analytics hoặc Firebase, bạn sẽ không thấy dữ liệu mới nữa nhưng sẽ vẫn thấy dữ liệu được chia sẻ trước đó.

Hướng dẫn

Liên kết một thuộc tính Google Analytics 4 hoặc một dự án Firebase với Google Ads

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Trong mục "Thiết lập", hãy nhấp vào Tài khoản được liên kết.
 4. Trong thẻ “Google Analytics (GA4) và Firebase", hãy nhấp vào Thông tin chi tiết. Nếu bạn có quyền "Chỉnh sửa" đối với các thuộc tính Google Analytics 4 hoặc bạn là chủ sở hữu của các dự án Firebase, thì một bảng hiển thị tất cả các thuộc tính và dự án sẽ xuất hiện.
 5. Tìm một thuộc tính Google Analytics 4 hoặc một dự án Firebase trong bảng, sau đó nhấp vào Liên kết.
  • Để kiểm tra xem ứng dụng nào liên kết với một dự án, hãy nhấp vào mũi tên xuống ở bên trái tên dự án.
 6. Trong cửa sổ xác nhận, hãy nhấp vào Liên kết.
  • (Không bắt buộc) Để chia sẻ đối tượng Google Analytics hoặc thông số lượt chuyển đổi Firebase với Google Ads, hãy nhấp vào nút chuyển bên cạnh “Nhập đối tượng Google Analytics sau khi liên kết (được đề xuất)” trước khi bạn nhấp vào Liên kết. Bạn cũng có thể trực tiếp thay đổi tùy chọn cài đặt này trong Google Analytics bất cứ lúc nào.

Nếu có một hoặc nhiều tài khoản người quản lý cùng quản lý tài khoản Google Ads của bạn, thì cột “Tài khoản” sẽ cho biết tài khoản người quản lý nào liên kết với một thuộc tính Google Analytics 4 hoặc dự án Firebase.

 1. Nếu tài khoản Google Ads đó do nhiều tài khoản người quản lý cùng quản lý (ví dụ: do tài khoản người quản lý và người quản lý phụ quản lý), thì tài khoản người quản lý chính sẽ hiển thị trong cột "Tài khoản".
 2. Nếu một thuộc tính Google Analytics 4 hoặc dự án Firebase chỉ được liên kết với tài khoản Google Ads và không được liên kết với một tài khoản người quản lý, bạn sẽ thấy dấu gạch ngang (“-”) trong cột "Tài khoản".

Hủy liên kết một thuộc tính Google Analytics 4 hoặc dự án Firebase khỏi Google Ads

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Trong mục "Thiết lập", hãy nhấp vào Tài khoản được liên kết.
 4. Trong thẻ “Google Analytics (GA4) và Firebase", hãy nhấp vào Thông tin chi tiết.
 5. Tìm thuộc tính Google Analytics 4 hoặc dự án Firebase trong bảng, sau đó nhấp vào Hủy liên kết.
 6. Nhấp vào Hủy liên kết một lần nữa để xác nhận.

Bạn gặp sự cố?

Khắc phục sự cố khi liên kết

Nếu bạn cần trợ giúp thêm về Google Analytics trong Google Ads, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố