Prepojenie vlastníctva v službe Google Analytics 4 alebo projektu na platforme Firebase s účtom Google Ads

Tento článok sa týka prepojenia vlastníctva v službe Google Analytics 4 s účtom Google Ads. Vlastníctva v službe Google Analytics 4 boli počas testovania beta verzie známe ako vlastníctva typu aplikácia a web. Vlastníctva v službe Google Analytics 4 sú dostupné pre všetky účty a teraz sú pri vytváraní nového vlastníctva predvolené, či už ho plánujete použiť pre web, aplikáciu, alebo oboje.

Vlastníctva v službe Google Analytics 4 sa líšia od vlastníctiev v službe Universal Analytics (minulá generácia služby Google Analytics). Prečítajte si viac o prepojení vlastníctiev v službe Universal Analytics so službou Google Ads.

Ak máte vlastníctvo v službe Google Analytics 4 alebo projekt na platforme Firebase, môžete ho prepojiť s účtom Google Ads.Po prepojení vlastníctva v službe Google Analytics 4 alebo projektu na platforme Firebase s účtom Google Ads môžete:

 • importovať konverzie, publiká a údaje konverzných udalostí aplikácií (napríklad parametre);
 • kontrolovať, ako vám kampane prinášajú inštalácie vašich aplikácií pre Android a iOS a akcie v týchto aplikáciách, ako aj návštevy a správanie na vašom webe.

Skôr než začnete

Použite účet Google s nasledujúcimi povoleniami:

 • V službe Google Ads musí mať účet Google prístup pre správcu k účtu Google Ads (alebo účtu správcu Google Ads). Mali by ste tiež nastaviť automatické značkovanie v účte Google Ads.
 • Ak prepájate projekt na platforme Firebase, účet Google musí byť vlastníkom projektu na platforme Firebase, ktorý chcete prepojiť.
 • Ak prepájate vlastníctvo v službe Google Analytics 4, účet Google musí mať povolenia na úpravy pre príslušné vlastníctvo v službe Google Analytics.
Pri inovácii projektu na platforme Firebase na vlastníctvo v službe Google Analytics 4 sa prepojenia platformy Firebase s účtom Google Ads automaticky migrujú do nového vlastníctva v službe Google Analytics 4.

Odpojenie vlastníctiev od účtu Google Ads

Účet Google Ads môžete od vlastníctva v službe Google Analytics 4 alebo od projektu na platforme Firebase kedykoľvek odpojiť. Na odpojenie budete potrebovať prístup pre správcu k účtu Google Ads. Po odpojení:

 • Google Ads a predtým prepojené vlastníctva prestanú zdieľať údaje;
 • Google Ads prestane importovať konverzie z predtým prepojených vlastníctiev a do pripojených remarketingových zoznamov sa už nebudú pridávať noví používatelia;
 • aj naďalej si budete môcť prezerať predtým zdieľané údaje v účtoch Google Ads a Google Analytics alebo na platforme Firebase.

Pripomenutie

Ak je váš účet Google Ads spravovaný účtom správcu, budete mať k dispozícii všetky údaje, ktoré účet správcu importuje z účtu Google Analytics alebo Firebase (ako je určené účtom správcu). Ak sa účet správcu odpojí od vlastníctva v službe Google Analytics alebo od platformy Firebase, nové údaje nebudú dostupné. Budú sa vám však naďalej zobrazovať predtým zdieľané údaje.

Pokyny

Prepojenie vlastníctva v službe Google Analytics 4 alebo projektu na platforme Firebase s účtom Google Ads

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na Prepojené účty.
 4. Na karte Google Analytics (GA4) a Firebase kliknite na Podrobnosti. Ak máte prístup na úpravy k vlastníctvam v službe Google Analytics 4 alebo ste vlastníkom projektov na platforme Firebase, zobrazí sa tabuľka so všetkými dostupnými vlastníctvami a projektmi.
 5. Nájdite v tabuľke vlastníctvo v službe Google Analytics 4 alebo projekt na platforme Firebase a kliknite na Prepojiť.
  • Ak chcete skontrolovať, ktoré aplikácie sú prepojené s projektom, kliknite na šípku nadol vľavo od názvu projektu.
 6. V potvrdzujúcom okne kliknite na Prepojiť.
  • (Nepovinné) Ak chcete s účtom Google Ads zdieľať publiká v službe Google Analytics alebo parametre konverzií na platforme Firebase, pred kliknutím na Prepojiť kliknite na prepínač vedľa položky Importovať publiká služby Google Analytics po prepojení (odporúča sa).Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť priamo v službe Google Analytics.

Ak je váš účet Google Ads spravovaný jedným alebo viacerými účtami správcu, stĺpec Účty obsahuje informácie o tom, ktoré z vašich účtov správcu sú prepojené s vlastníctvom v službe Google Analytics 4 alebo projektom na platforme Firebase.

 1. Ak je účet Google Ads spravovaný viacerými účtami správcu (napríklad účtom podsprávcu a účtom správcu), v stĺpci Účty sa zobrazí hlavný účet správcu.
 2. Ak je vlastníctvo v službe Google Analytics 4 alebo projekt na platforme Firebase prepojený s vaším účtom Google Ads a nie je prepojený s účtom správcu, v stĺpci Účty sa zobrazí spojovník (–).

Odpojenie vlastníctva v službe Google Analytics 4 alebo projektu na platforme Firebase od služby Google Ads

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na Prepojené účty.
 4. Na karte Google Analytics (GA4) a Firebase kliknite na Podrobnosti.
 5. Nájdite v tabuľke vlastníctvo v službe Google Analytics 4 alebo projekt na platforme Firebase a potom kliknite na Odpojiť.
 6. Potvrďte opätovným kliknutím na Odpojiť.

Máte problémy?

Oprava problému s prepojením

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s prepojením účtov Google Analytics a Google Ads, kontaktujte nás.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false