Łączenie usług: łączenie usługi Google Analytics 4 lub projektu Firebase z Google Ads

Z tego artykułu dowiesz się, jak połączyć usługę Google Analytics 4 z kontem Google Ads. W okresie testów beta usług Google Analytics 4 nazywaliśmy je „usługami Aplikacje + internet”. Usługi Google Analytics 4 są dostępne na wszystkich kontach. Włączamy je domyślnie podczas tworzenia nowej usługi niezależnie od tego, czy będziesz z niej korzystać w witrynie, w aplikacji, czy w jednym i drugim medium.

Usługi Google Analytics 4 różnią się od usług Universal Analytics (poprzedniej wersji Google Analytics). Więcej informacji o łączeniu usług Universal Analytics z Google Ads

Jeśli masz usługi Google Analytics 4 lub projekty Firebase, możesz je połączyć z kontem Google Ads. Po połączeniu usługi Google Analytics 4 lub projektu Firebase z Google Ads możesz:

 • importować konwersje, listy odbiorców i dane o zdarzeniach konwersji (np. parametry);
 • obserwować, jak kampanie reklamowe przyczyniają się do wzrostu liczby instalacji aplikacji na Androida i iOS oraz wykonywanych w niej działań, a także do zwiększania liczby wizyt w Twojej witrynie i podejmowanych w niej czynności.

Zanim zaczniesz

Użyj konta Google, które ma takie uprawnienia:

 • Konto Google używane w Google Ads musi mieć dostęp administracyjny do konta Google Ads (lub do konta menedżera Google Ads). Na tym samym koncie Google Ads, skonfiguruj też automatyczne tagowanie.
 • Jeśli tworzysz połączenie z projektem Firebase, konto Google musi być właścicielem projektu Firebase, który chcesz połączyć.
 • Jeśli tworzysz połączenie z usługą Google Analytics 4, konto Google musi mieć uprawnienia do edycji w odpowiedniej usłudze w Google Analytics.
Po uaktualnieniu projektu Firebase do usługi Google Analytics 4 utworzone przez Ciebie połączenia Firebase z Google Ads zostaną automatycznie przeniesione do nowej usługi Google Analytics 4.

Odłączanie usług od konta Google Ads

Konto Google Ads możesz w każdej chwili odłączyć od usługi Google Analytics 4 lub projektu Firebase. Musisz jednak mieć dostęp administracyjny do konta Google Ads. Po odłączeniu:

 • Google Ads i połączone wcześniej usługi przestaną udostępniać sobie dane.
 • Google Ads przestanie importować konwersje z połączonych wcześniej usług, a nowi użytkownicy nie będą już dodawani do połączonych list remarketingowych.
 • Nadal będziesz widzieć udostępnione wcześniej dane zarówno w Google Ads, jak i w Google Analytics lub w Firebase.

Pamiętaj

Jeśli Twoje konto Google Ads jest zarządzane przez konto menedżera, będziesz mieć dostęp (zgodnie z ustawieniami konta menedżera) do wszystkich danych importowanych przez konto menedżera z Google Analytics lub Firebase. Jeśli konto menedżera zostanie odłączone od Google Analytics lub od Firebase, nowe dane nie będą dostępne, ale nadal będą widoczne udostępnione wcześniej dane.

Instrukcje

Łączenie usługi Google Analytics 4 lub projektu Firebase z Google Ads

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona].
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Połączone konta.
 4. W sekcji „Od Google” odszukaj „Google Analytics (GA4) i Firebase”, a potem kliknij Szczegóły. Jeśli masz uprawnienia do edycji usług Google Analytics 4 lub jesteś właścicielem projektów Firebase, pojawi się tabela ze wszystkimi dostępnymi usługami i projektami.
 5. Odszukaj w tabeli usługę Google Analytics 4 lub projekt Firebase, a potem kliknij Połącz.
  • Aby sprawdzić, które aplikacje są powiązane z projektem, po lewej stronie jego nazwy kliknij strzałkę w dół.
 6. W oknie potwierdzenia kliknij Połącz.
 7. (Opcjonalnie) Aby zaimportować dane witryny z połączonej usługi Google Analytics 4, kliknij Aktywuj w kolumnie „Dane z aplikacji i witryny” (przycisk Aktywuj zwykle jest dostępny po około 5 minutach od połączenia usługi, ale czasem może to nastąpić z kilkugodzinnym opóźnieniem).
  • Ta usługa będzie pokazywać wskaźniki zaangażowania użytkowników w witrynie w kolumnach raportowania Google Analytics na Twoim koncie. Pamiętaj, że musisz dodać kolumny Google Analytics 4 do raportów Google Ads. Różnią się one od danych UA i w selektorze danych są oznaczone jako GA4.
  • W większości przypadków import danych Google Analytics zajmuje mniej niż godzinę, ale w przypadku większych kont może potrwać dłużej. Po zaimportowaniu danych możesz dodać kolumny Google Analytics do raportów Google Ads.
 8. W oknie potwierdzenia kliknij Aktywuj.

Jeśli Twoje konto Google Ads jest zarządzane przez co najmniej 1 konto menedżera, w kolumnie „Konta” możesz zobaczyć, które konta menedżera są połączone z usługą Google Analytics 4 lub projektem Firebase.

 1. Jeśli kontem Google Ads zarządza kilka kont menedżera (np. podrzędne konto menedżera i konto menedżera), w kolumnie „Konta” będzie wyświetlane główne konto menedżera.
 2. Jeśli usługę Google Analytics 4 lub projekt Firebase połączysz ze swoim kontem Google Ads, ale nie z kontem menedżera, w kolumnie „Konta” będzie wyświetlany znak minusa („-”).

Odłączanie usługi Google Analytics 4 lub projektu Firebase od Google Ads

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona].
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Połączone konta.
 4. W sekcji „Twoje połączone konta i usługi” odszukaj „Google Analytics (GA4) i Firebase”, a potem kliknij Zarządzaj i połącz.
 5. Odszukaj w tabeli odpowiednią usługę Google Analytics 4 lub odpowiedni projekt Firebase, a potem kliknij Odłącz.
 6. Ponownie kliknij Odłącz, aby potwierdzić tę czynność.

Coś nie działa?

Rozwiązywanie problemów z łączeniem

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy dotyczącej korzystania z Google Analytics w Google Ads, skontaktuj się z nami.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false
false
false