Łączenie Google Ads z usługą Aplikacje + internet w Google Analytics lub z Firebase

Usługa Aplikacje + internet w Google Analytics występuje obecnie w wersji beta. Więcej informacji

Z tego artykułu dowiesz się, jak połączyć konto Google Ads z usługą Aplikacje + internet w Google Analytics lub z Firebase oraz odłączyć je od nich. Po połączeniu konta Google Ads z usługą Aplikacje + internet w Google Analytics lub z Firebase możesz:

 • importować konwersje, dane o zdarzeniach konwersji (np. parametry) i listy odbiorców;
 • obserwować, jak kampanie reklamowe przyczyniają się do wzrostu liczby instalacji aplikacji na Androida i iOS oraz wykonywanych w niej działań;
 • importować listy remarketingowe w witrynie i zdarzenia konwersji w witrynie (tylko w przypadku usług Aplikacje + internet w Google Analytics).

 

Odłączanie Google Ads od usługi Aplikacje + internet w Google Analytics lub od Firebase

Konto Google Ads możesz w każdej chwili odłączyć od usługi Aplikacje + internet w Google Analytics lub od Firebase. Gdy to zrobisz:

 • Google Ads i połączone wcześniej usługi przestaną udostępniać sobie dane.
 • Google Ads przestanie importować konwersje z połączonych wcześniej usług, a nowi użytkownicy nie będą już dodawani do połączonych list remarketingowych.
 • Nadal będziesz widzieć udostępnione wcześniej dane zarówno w Google Ads, jak i w usłudze Aplikacje + internet w Google Analytics lub w Firebase.

Usługę Aplikacje + internet w Google Analytics możesz odłączyć od Google Ads lub od Google Analytics. Możesz też odłączyć projekt Firebase od Google Ads lub od swojego konta Firebase

Pamiętaj

Jeśli do zarządzania Twoim kontem służy konto menedżera, będziesz mieć dostęp do wszystkich usług połączonych z kontem menedżera. Będziesz też mieć dostępne wszystkie dane importowane przez konto menedżera z usługi Aplikacje + internet w Google Analytics lub z Firebase. Jeśli konto menedżera zostanie odłączone od tych usług, Twoje konto także zostanie odłączone.

Zanim zaczniesz

Aby połączyć Google Ads z usługą Aplikacje + internet w Google Analytics lub z projektem Firebase, użyj konta Google, które ma takie uprawnienia:

 • Konto Google używane w Google Ads musi mieć dostęp administracyjny.
 • Jeśli tworzysz połączenie z projektem Firebase, Twoje konto Google musi być właścicielem projektu, który chcesz połączyć.
 • Jeśli tworzysz połączenie z usługą Aplikacje + internet w Google Analytics, Twoje konto Google musi mieć uprawnienia do edycji na odpowiednim koncie Google Analytics.

Uprawnienia te są też wymagane, gdy chcesz odłączyć konto Google Ads.

Uwaga: po uaktualnieniu projektu Firebase do usługi Aplikacje + internet w Google Analytics utworzone przez Ciebie połączenia Firebase z Google Ads zostaną automatycznie przeniesione do nowej usługi Aplikacje + internet w Google Analytics.

Instrukcje

Aby połączyć z Google Ads usługę Aplikacje + internet w Google Analytics lub projekt Firebase:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta, a potem kliknij Połączone konta.
 3. W sekcji „Google Firebase” kliknij Szczegóły. Jeśli Twoje konto Google ma uprawnienia do edycji dowolnej usługi Aplikacje + internet w Google Analytics lub jest właścicielem każdego projektu Firebase, zobaczysz w tabeli wszystkie te usługi lub projekty.
 4. Odszukaj w tabeli usługę Aplikacje + internet w Google Analytics lub projekt Firebase, a potem kliknij Połącz. Jeśli chcesz sprawdzić, jakie aplikacje są powiązane z danym projektem, kliknij strzałkę w dół po lewej stronie jego nazwy.

  Uwaga: usługi Aplikacje + internet w Google Analytics są reprezentowane w tabelach przez połączone z nimi projekty Firebase. Jeśli jakaś usługa Aplikacje + internet w Google Analytics nie ma połączonego projektu Firebase, nie pojawi się w tabeli.
   
 5. W oknie potwierdzenia, które się pojawi:
  • Jeśli chcesz, włącz opcję udostępniania temu kontu Google Ads list odbiorców z usług Aplikacje + internet w Google Analytics lub z Firebase.
  • Kliknij Połącz, by zakończyć łączenie projektu Firebase z kontem Google Ads.

Jeśli Twoje konto Google Ads jest zarządzane przez co najmniej jedno konto menedżera, w kolumnie „Konta” możesz zobaczyć, które konta menedżera są połączone z usługą Aplikacje + internet w Google Analytics lub z projektem Firebase. 

 1. Jeśli kontem zarządza wiele kont menedżera (np. podrzędne konto menedżera i konto menedżera), umieść kursor nad danymi, by zobaczyć, które konta menedżera są połączone z projektem.
 2. Jeśli usługa Aplikacje + internet w Google Analytics lub projekt Firebase jest połączona(y) tylko z Twoim kontem i nie jest połączona(y) z żadnym kontem menedżera, w kolumnie „Konta” zobaczysz wartość „To konto”. 

Aby odłączyć od Google Ads usługę Aplikacje + internet w Google Analytics lub projekt Firebase:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta, a potem kliknij Połączone konta.
 3. W sekcji „Google Firebase” kliknij Szczegóły.
 4. Odszukaj projekt w tabeli, a potem kliknij Odłącz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem