Łączenie Google Ads z usługą Aplikacje + internet w Google Analytics lub z Firebase

Usługa Aplikacje + internet w Google Analytics występuje obecnie w wersji beta. Więcej informacji

Z tego artykułu dowiesz się, jak połączyć konto Google Ads z usługą Aplikacje + internet w Google Analytics lub z projektem Firebase. Po połączeniu konta Google Ads z usługą Aplikacje + internet w Google Analytics lub z projektem Firebase możesz:

 • importować konwersje, listy odbiorców i dane o zdarzeniach konwersji (np. parametry);
 • obserwować, jak kampanie reklamowe przyczyniają się do wzrostu liczby instalacji aplikacji na Androida i iOS oraz wykonywanych w niej działań, a także do zwiększania liczby wizyt w Twojej witrynie i podejmowanych w niej czynności.

Zanim zaczniesz

Użyj konta Google, które ma takie uprawnienia:

 • Konto Google używane w Google Ads musi mieć dostęp administracyjny do konta Google Ads (lub do konta menedżera Google Ads). Na tym samym koncie Google Ads, skonfiguruj też automatyczne tagowanie.
 • Jeśli tworzysz połączenie z projektem Firebase, konto Google musi być właścicielem projektu Firebase, który chcesz połączyć.
 • Jeśli tworzysz połączenie z usługą Aplikacje + internet w Google Analytics, konto Google musi mieć uprawnienia do edycji w odpowiedniej usłudze w Google Analytics.

Uwaga: po uaktualnieniu projektu Firebase do usługi Aplikacje + internet w Google Analytics utworzone przez Ciebie połączenia Firebase z Google Ads zostaną automatycznie przeniesione do nowej usługi Aplikacje + internet w Google Analytics.

Odłączanie Google Ads od usługi Aplikacje + internet w Google Analytics lub od Firebase

Swoje konto Google Ads możesz w każdej chwili odłączyć od usługi Aplikacje + internet w Google Analytics lub od projektu Firebase. Aby odłączyć usługę Aplikacje + internet w Google Analytics lub projekt Firebase, musisz mieć dostęp administracyjny do konta Google Ads. Gdy już odłączysz konto Google Ads:

 • Google Ads i połączone wcześniej usługi przestaną udostępniać sobie dane.
 • Google Ads przestanie importować konwersje z połączonych wcześniej usług, a nowi użytkownicy nie będą już dodawani do połączonych list remarketingowych.
 • Nadal będziesz widzieć udostępnione wcześniej dane zarówno w Google Ads, jak i w usłudze Aplikacje + internet w Google Analytics lub w Firebase.

Pamiętaj

Jeśli Twoje konto Google Ads jest zarządzane przez konto menedżera, będziesz mieć dostęp (zgodnie z ustawieniami konta menedżera) do wszystkich danych importowanych przez konto menedżera z usługi Aplikacje + internet w Google Analytics lub z Firebase. Jeśli konto menedżera zostanie odłączone od usługi Aplikacje + internet w Google Analytics lub od Firebase, nowe dane nie będą dostępne, ale nadal będą widoczne udostępnione wcześniej dane.

Instrukcje

Łączenie Google Ads z usługą Aplikacje + internet w Google Analytics lub z projektem Firebase

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta, a potem kliknij Połączone konta.
 3. Na karcie „Usługa Aplikacje + internet w Google Analytics i Firebase” kliknij Szczegóły. Jeśli masz uprawnienia do edycji usług Aplikacje + internet w Google Analytics lub jesteś właścicielem projektów Firebase, pojawi się tabela ze wszystkimi dostępnymi usługami Aplikacje + internet w Google Analytics i projektami Firebase.
 4. Odszukaj w tabeli odpowiednią usługę Aplikacje + internet w Google Analytics lub odpowiedni projekt Firebase, a potem kliknij Połącz. Jeśli chcesz sprawdzić, jakie aplikacje są powiązane z projektem, kliknij strzałkę w dół po lewej stronie nazwy projektu.
 5. W oknie potwierdzenia kliknij Połącz.
  • (Opcjonalnie) Aby udostępniać w Google Ads listy odbiorców z Google Analytics lub parametry konwersji z Firebase, zanim klikniesz Połącz, kliknij przełącznik obok opcji „Importuj grupy odbiorców z Google Analytics po połączeniu (zalecane)”. Pamiętaj, że jeśli nie chcesz już udostępniać list odbiorców z Google Analytics, musisz odłączyć konto Google Ads od usługi Aplikacje + internet w Google Analytics lub od projektu Firebase. To ustawienie możesz też w każdej chwili zmienić bezpośrednio w Google Analytics.

Jeśli Twoim kontem Google Ads zarządza co najmniej jedno konto menedżera, w kolumnie „Konta” możesz zobaczyć, które konta menedżera są połączone z usługą Aplikacje + internet w Google Analytics lub z projektem Firebase.

 1. Jeśli kontem Google Ads zarządza wiele kont menedżera (np. podrzędne konto menedżera i konto menedżera), w kolumnie „Konta” będzie wyświetlane główne konto menedżera.
 2. Jeśli usługi Aplikacje + internet w Google Analytics lub projekty Firebase są połączone z Twoim kontem Google Ads, ale nie z kontem menedżera, w kolumnie „Konta” będzie wyświetlany znak minusa („-”).

Odłączanie Google Ads od usługi Aplikacje + internet w Google Analytics lub od projektu Firebase

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta, a potem kliknij Połączone konta.
 3. Na karcie „Usługa Aplikacje + internet w Google Analytics i Firebase” kliknij Szczegóły.
 4. Odszukaj w tabeli usługę Aplikacje + internet w Google Analytics lub projekt Firebase, a potem kliknij Odłącz.
 5. Ponownie kliknij Odłącz, by potwierdzić tę czynność.
Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy dotyczącej korzystania z Google Analytics w Google Ads, skontaktuj się z nami.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem