Łączenie usługi Google Analytics 4 lub projektu Firebase z Google Ads

Z tego artykułu dowiesz się, jak połączyć usługę Google Analytics 4 z kontem Google Ads. W okresie testów beta usług Google Analytics 4 nazywaliśmy je „usługami Aplikacje + internet”. Usługi Google Analytics 4 są dostępne na wszystkich kontach. Włączamy je domyślnie podczas tworzenia nowej usługi niezależnie od tego, czy będziesz z niej korzystać w witrynie, w aplikacji, czy w jednym i drugim medium.

Usługi Google Analytics 4 różnią się od usług Universal Analytics (poprzedniej wersji Google Analytics). Więcej informacji o łączeniu usług Universal Analytics z Google Ads

Jeśli masz usługi Google Analytics 4 lub projekty Firebase, możesz je połączyć z kontem Google Ads.Po połączeniu usługi Google Analytics 4 lub projektu Firebase z Google Ads możesz:

 • importować konwersje, listy odbiorców i dane o zdarzeniach konwersji (np. parametry);
 • obserwować, jak kampanie reklamowe przyczyniają się do wzrostu liczby instalacji aplikacji na Androida i iOS oraz wykonywanych w niej działań, a także do zwiększania liczby wizyt w Twojej witrynie i podejmowanych w niej czynności.

Zanim zaczniesz

Użyj konta Google, które ma takie uprawnienia:

 • Konto Google używane w Google Ads musi mieć dostęp administracyjny do konta Google Ads (lub do konta menedżera Google Ads). Na tym samym koncie Google Ads, skonfiguruj też automatyczne tagowanie.
 • Jeśli tworzysz połączenie z projektem Firebase, konto Google musi być właścicielem projektu Firebase, który chcesz połączyć.
 • Jeśli tworzysz połączenie z usługą Google Analytics 4, konto Google musi mieć uprawnienia do edycji w odpowiedniej usłudze w Google Analytics.
Po uaktualnieniu projektu Firebase do usługi Google Analytics 4 utworzone przez Ciebie połączenia Firebase z Google Ads zostaną automatycznie przeniesione do nowej usługi Google Analytics 4.

Odłączanie usług od konta Google Ads

Konto Google Ads możesz w każdej chwili odłączyć od usługi Google Analytics 4 lub projektu Firebase. Musisz jednak mieć dostęp administracyjny do konta Google Ads. Po odłączeniu:

 • Google Ads i połączone wcześniej usługi przestaną udostępniać sobie dane.
 • Google Ads przestanie importować konwersje z połączonych wcześniej usług, a nowi użytkownicy nie będą już dodawani do połączonych list remarketingowych.
 • Nadal będziesz widzieć udostępnione wcześniej dane zarówno w Google Ads, jak i w Google Analytics lub w Firebase.

Pamiętaj

Jeśli Twoje konto Google Ads jest zarządzane przez konto menedżera, będziesz mieć dostęp (zgodnie z ustawieniami konta menedżera) do wszystkich danych importowanych przez konto menedżera z Google Analytics lub Firebase. Jeśli konto menedżera zostanie odłączone od usługi Google Analytics 4 lub od Firebase, nowe dane nie będą dostępne, ale nadal będą widoczne udostępnione wcześniej dane.

Instrukcje

Łączenie usługi Google Analytics 4 lub projektu Firebase z Google Ads

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon].
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Połączone konta.
 4. Na karcie „Google Analytics (GA4) i Firebase” kliknij Szczegóły. Jeśli masz uprawnienia do edycji usług Google Analytics 4 lub jesteś właścicielem projektów Firebase, pojawi się tabela ze wszystkimi dostępnymi usługami i projektami.
 5. Odszukaj w tabeli usługę Google Analytics 4 lub projekt Firebase, a potem kliknij Połącz.
  • Aby sprawdzić, które aplikacje są powiązane z projektem, kliknij strzałkę w dół po lewej stronie nazwy projektu.
 6. W oknie potwierdzenia kliknij Połącz.
  • (Opcjonalnie) Aby udostępniać w Google Ads listy odbiorców z Google Analytics lub parametry konwersji z Firebase, zanim klikniesz Połącz, kliknij przełącznik obok opcji „Importuj grupy odbiorców z Google Analytics po połączeniu (zalecane)”.To ustawienie możesz też w każdej chwili zmienić bezpośrednio w Google Analytics.

Jeśli Twoje konto Google Ads jest zarządzane przez co najmniej 1 konto menedżera, w kolumnie „Konta” możesz zobaczyć, które konta menedżera są połączone z usługą Google Analytics 4 lub projektem Firebase.

 1. Jeśli kontem Google Ads zarządza wiele kont menedżera (np. podrzędne konto menedżera i konto menedżera), w kolumnie „Konta” będzie wyświetlane główne konto menedżera.
 2. Jeśli usługę Google Analytics 4 lub projekt Firebase połączysz ze swoim kontem Google Ads, ale nie z kontem menedżera, w kolumnie „Konta” będzie wyświetlany znak minusa („-”).

Odłączanie usługi Google Analytics 4 lub projektu Firebase od Google Ads

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon].
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Połączone konta.
 4. Na karcie „Google Analytics (GA4) i Firebase” kliknij Szczegóły.
 5. Odszukaj w tabeli odpowiednią usługę Google Analytics 4 lub odpowiedni projekt Firebase, a potem kliknij Odłącz.
 6. Ponownie kliknij Odłącz, by potwierdzić tę czynność.

Coś nie działa?

Rozwiązywanie problemów z łączeniem

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy dotyczącej korzystania z Google Analytics w Google Ads, skontaktuj się z nami.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem