Povezivanje Google Analytics 4 entiteta ili Firebase projekta s Google Adsom

U ovom se članku opisuje povezivanje Google Analytics 4 entiteta s Google Ads računom. Google Analytics 4 entiteti bili su poznati kao "entiteti Aplikacija i web" tijekom beta razdoblja. Google Analytics 4 entiteti dostupni su za sve račune, a sada su zadani prilikom izrade novog entiteta, bez obzira na to planirate li entitet koristiti za web-lokaciju, aplikaciju ili oboje.

Google Analytics 4 entiteti razlikuju se od Universal Analytics entiteta (prethodna generacija Google Analyticsa). Saznajte više o povezivanju Universal Analytics entiteta s Google Adsom.

Ako imate Google Analytics 4 entitet ili Firebase projekt, entitet ili projekt možete povezati s Google Ads računom. Nakon što povežete Google Analytics 4 entitet ili Firebase projekt s Google Adsom, možete učiniti sljedeće:

 • Uvoziti konverzije, publike i podatke o događajima aplikacijskih konverzija (na primjer parametre).
 • Pogledati kako oglasne kampanje potiču instalacije aplikacija i radnje u aplikacijama za Android i iOS aplikacije te ponašanje na vašoj web-lokaciji.

Prije nego što započnete

Upotrijebite Google račun sa sljedećim dopuštenjima:

 • U Google Adsu Google račun treba administrativni pristup Google Ads računu (ili Google Ads računu upravitelja). Trebali biste postaviti i automatsko označavanje na Google Ads računu.
 • Ako ga povezujete s Firebase projektom, Google račun mora biti vlasnik Firebase projekta koji želite povezati.
 • Ako ga povezujete s Google Analytics 4 entitetom, Google račun treba dopuštenje za uređivanje na odgovarajućem Google Analytics entitetu.
Kada Firebase projekt nadogradite na Google Analytics 4 entitet, vaše Firebase veze s Google Adsom automatski migriraju na novi Google Analytics 4 entitet.

Prekidanje veze entiteta s Google Ads računom

Vezu Google Ads računa i Google Analytics entiteta ili Firebase projekta možete u bilo kojem trenutku prekinuti. Da biste prekinuli vezu, potreban vam je administrativni pristup Google Ads računu. Nakon što prekinete vezu:

 • Google Ads i prethodno povezani entiteti prestat će dijeliti podatke.
 • Google Ads prestat će uvoziti konverzije iz prethodno povezanih entiteta, a novi korisnici neće se dodavati na povezane popise za remarketing.
 • I dalje ćete moći vidjeti prethodno podijeljene podatke u Google Adsu i Google Analyticsu ili Firebaseu.

Napomena

Ako vašim Google Ads računom upravlja račun upravitelja, svi podaci koje račun upravitelja uvozi iz Google Analyticsa ili Firebasea bit će vam dostupni (kao što je navedeno na računu upravitelja). Ako se veza računa upravitelja s Google Analyticsom ili Firebaseom prekine, novi podaci neće biti dostupni, no i dalje ćete vidjeti prethodno podijeljene podatke.

Upute

Povezivanje Google Analytics 4 entiteta ili Firebase projekta s Google Adsom

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | alati [ikona] u gornjem desnom kutu računa.
 3. U odjeljku "Postavljanje" kliknite Povezani računi.
 4. Na kartici "Google Analytics (GA4) i Firebase" kliknite Pojedinosti. Ako Google Analytics 4 entitetu imate pristup za uređivanje ili ste vlasnik Firebase projekata, pojavit će se tablica koja prikazuje sve dostupne entitete i projekte.
 5. Pronađite Google Analytics 4 entitet ili Firebase projekt u tablici, a zatim kliknite Poveži.
  • Da biste provjerili koje su aplikacije povezane s projektom, kliknite strelicu prema dolje koja se nalazi lijevo od naziva projekta.
 6. U prozoru za potvrdu kliknite Poveži.
  • (Neobavezno) Da biste dijelili Google Analytics publike ili Firebase parametre konverzije s Google Adsom, kliknite prekidač pored opcije "Uvoz Google Analytics publika nakon povezivanja (preporučeno)" prije nego što kliknete PovežiTu postavku možete promijeniti u bilo kojem trenutku izravno u Google Analyticsu.

Ako vašim Google Ads računom upravlja jedan ili više računa upravitelja, stupac "Računi" prikazuje koji su računi upravitelja povezani s Google Analytics 4 entitetom ili Firebase projektom.

 1. Ako Google Ads računom upravlja više računa upravitelja (na primjer, račun podupravitelja i račun upravitelja), glavni račun upravitelja prikazat će se u stupcu "Računi".
 2. Ako je Google Analytics 4 entitet ili Firebase projekt povezan s vašim Google Ads računom, a nije povezan s računom upravitelja, u stupcu "Računi" vidjet ćete crticu (“-”).

Prekidanje veze Google Analytics 4 entiteta ili Firebase projekta s Google Adsom

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | alati [ikona] u gornjem desnom kutu računa.
 3. U odjeljku "Postavljanje" kliknite Povezani računi.
 4. Na kartici "Google Analytics (GA4) i Firebase" kliknite Pojedinosti.
 5. Pronađite Google Analytics 4 entitet ili Firebase projekt u tablici, a zatim kliknite Prekini vezu.
 6. Za potvrdu ponovno kliknite Prekini vezu.

Imate li poteškoća?

Rješavanje problema s povezivanjem

Ako vam je potrebna dodatna pomoć za Google Analytics u Google Adsu, kontaktirajte nas.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false