Nhóm sản phẩm

Một cách để tổ chức khoảng không quảng cáo sản phẩm Google Merchant Center trong chiến dịch Mua sắm trong Google Ads. Bạn tạo các nhóm sản phẩm sử dụng thuộc tính thu được từ dữ liệu sản phẩm của bạn, có sẵn trong Google Ads. Sau đó, bạn đặt giá thầu trên các nhóm sản phẩm này.

  • Thay vì từ khóa: Chiến dịch mua sắm sử dụng các nhóm sản phẩm để xác định thời điểm các mục từ tài khoản Merchant Center của bạn xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm trong Quảng cáo mua sắm.
  • Bắt đầu: Khi bạn tạo chiến dịch Mua sắm mới, một nhóm sản phẩm cho "Tất cả sản phẩm" sẽ được tạo theo mặc định sử dụng giá thầu giá tối đa mỗi nhấp chuột (CPC tối đa) mặc định mà bạn đặt trong quá trình tạo nhóm quảng cáo.
  • Chia nhỏ các nhóm quảng cáo: Bạn có thể chạy chiến dịch Mua sắm chỉ sử dụng nhóm sản phẩm "Tất cả sản phẩm" hoặc chia nhỏ chiến dịch này thành nhiều nhóm sản phẩm như bạn muốn sử dụng bất kỳ thuộc tính sản phẩm nào, chẳng hạn như danh mục, loại sản phẩm, thương hiệu, điều kiện, ID mục và nhãn tùy chỉnh. Bạn cũng có thể xóa các nhóm sản phẩm nếu cần.
  • Đặt giá thầu: Đặt và sửa đổi giá thầu cho từng nhóm sản phẩm thường xuyên nếu cần hoặc loại trừ một nhóm sản phẩm khỏi chiến dịch của bạn.
  • Sản phẩm và lọc: Mỗi sản phẩm chỉ có thể xuất hiện trong một nhóm sản phẩm có thể đặt giá thầu trên mỗi nhóm quảng cáo. Bạn cũng có thể loại trừ hoàn toàn một sản phẩm không cho xuất hiện trong một nhóm sản phẩm sử dụng bộ lọc khoảng không quảng cáo.

Cách thiết lập chiến dịch Mua sắm
Tìm hiểu thêm về Google Merchant Center

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố