Nhóm sản phẩm

Kể từ tháng 7, chiến dịch Mua sắm thông minh sẽ được tự động nâng cấp lên chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất. Hãy tự nâng cấp chiến dịch Mua sắm thông minh trong những tháng tới bằng cách sử dụng công cụ một lượt nhấp mới để khai thác khoảng không quảng cáo và định dạng bổ sung giúp bạn tiếp cận khách hàng mới. Những nhà quảng cáo nâng cấp chiến dịch Mua sắm thông minh lên chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất có giá trị chuyển đổi tăng trung bình 12% với mức lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) tương đương hoặc cao hơn. Tìm hiểu thêm.

Tạo một nhóm sản phẩm để sắp xếp kho hàng của bạn trong Google Merchant Center. Bạn có thể tạo các nhóm sản phẩm trong một Chiến dịch mua sắm bằng cách sử dụng các thuộc tính có trong Google Ads và được lấy từ dữ liệu sản phẩm của bạn. Sau đó, bạn có thể đặt giá thầu cho các nhóm sản phẩm này.

Tìm hiểu cách Quản lý Chiến dịch mua sắm bằng các nhóm sản phẩm

Các tính năng của nhóm sản phẩm trong Chiến dịch mua sắm

[Nhóm sản phẩm] Thay vì từ khóa  
Chiến dịch mua sắm sử dụng các nhóm sản phẩm để xác định mặt hàng nào trong một Quảng cáo mua sắm từ tài khoản Merchant Center của bạn xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm.
 
[Nhóm sản phẩm] bắt đầu  
Theo mặc định, khi bạn tạo một Chiến dịch mua sắm mới, hệ thống sẽ tạo một nhóm sản phẩm cho "Tất cả sản phẩm". Nhóm sản phẩm đó sử dụng giá thầu tối đa cho chi phí mỗi lượt nhấp (CPC tối đa) mặc định mà bạn đã đặt trong quá trình tạo nhóm quảng cáo.
 
[Nhóm sản phẩm] Phân chia  
Bạn có thể chạy Chiến dịch mua sắm chỉ sử dụng nhóm sản phẩm "Tất cả sản phẩm" hoặc chia nhỏ thành nhiều nhóm sản phẩm theo ý muốn bằng cách sử dụng các thuộc tính sản phẩm như danh mục sản phẩm của Google [google_product_category], loại sản phẩm [product_type], thương hiệu [brand], tình trạng [condition], ID [id]nhãn tùy chỉnh 0-4 [custom label 0-4]. Bạn cũng có thể xóa các nhóm sản phẩm nếu cần.
 
[Nhóm sản phẩm] Sản phẩm và tiêu chí lọc  
Mỗi sản phẩm chỉ có thể xuất hiện trong một nhóm sản phẩm có thể đặt giá thầu trên mỗi nhóm quảng cáo. Bạn cũng có thể loại trừ hoàn toàn một sản phẩm khỏi một nhóm sản phẩm bằng cách sử dụng bộ lọc khoảng không quảng cáo.
 
[Nhóm sản phẩm] đặt giá thầu  
Đặt và sửa đổi giá thầu cho từng nhóm sản phẩm (nếu cần), hoặc loại trừ một nhóm sản phẩm khỏi chiến dịch của bạn.
 
[Nhóm sản phẩm] Báo cáo  
Đối với Chiến dịch mua sắm thông minh, các chỉ số báo cáo trên thẻ Nhóm sản phẩm có thể khác với các chỉ số trên thẻ Chiến dịch, thẻ Nhóm quảng cáo hoặc thẻ Quảng cáo. Điều này là do thẻ Nhóm sản phẩm chỉ có thể báo cáo về dữ liệu ở cấp sản phẩm.
  • Ví dụ: khi một Quảng cáo mua sắm hiển thị nhiều sản phẩm tại một vùng quảng cáo riêng lẻ, mỗi sản phẩm sẽ nhận được một lượt hiển thị. Tuy nhiên, chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo hiểu rằng chỉ có một quảng cáo xuất hiện, nên sẽ tính quảng cáo đó là một lượt hiển thị.
 

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
73067