Nhóm sản phẩm

Tất cả quảng cáo xe hiện có của chiến dịch Mua sắm thông minh sẽ được nâng cấp lên chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất muộn nhất vào tháng 9 năm 2023. Nhờ đó, bạn sẽ có thêm khoảng không quảng cáo và định dạng để tiếp cận khách hàng mới. Những tài khoản đã nâng cấp tất cả chiến dịch sẽ không thể tạo chiến dịch Mua sắm thông minh mới nữa. Tìm hiểu cách tạo chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.

Tạo một nhóm sản phẩm để sắp xếp kho hàng của bạn trong Google Merchant Center. Bạn có thể tạo các nhóm sản phẩm trong một Chiến dịch mua sắm bằng cách sử dụng các thuộc tính có trong Google Ads và được lấy từ dữ liệu sản phẩm của bạn. Sau đó, bạn có thể đặt giá thầu cho các nhóm sản phẩm này.

Tìm hiểu cách Quản lý Chiến dịch mua sắm bằng các nhóm sản phẩm

Các tính năng của nhóm sản phẩm trong Chiến dịch mua sắm

[Nhóm sản phẩm] Thay vì từ khóa  
Chiến dịch mua sắm sử dụng các nhóm sản phẩm để xác định mặt hàng nào trong một Quảng cáo mua sắm từ tài khoản Merchant Center của bạn xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm.
 
[Nhóm sản phẩm] bắt đầu  
Theo mặc định, khi bạn tạo một Chiến dịch mua sắm mới, hệ thống sẽ tạo một nhóm sản phẩm cho "Tất cả sản phẩm". Nhóm sản phẩm đó sử dụng giá thầu tối đa cho chi phí mỗi lượt nhấp (CPC tối đa) mặc định mà bạn đã đặt trong quá trình tạo nhóm quảng cáo.
 
[Nhóm sản phẩm] Phân chia  
Bạn có thể chạy Chiến dịch mua sắm chỉ sử dụng nhóm sản phẩm "Tất cả sản phẩm" hoặc chia nhỏ thành nhiều nhóm sản phẩm theo ý muốn bằng cách sử dụng các thuộc tính sản phẩm như danh mục sản phẩm của Google [google_product_category], loại sản phẩm [product_type], thương hiệu [brand], tình trạng [condition], ID [id]nhãn tùy chỉnh 0-4 [custom label 0-4]. Bạn cũng có thể xóa các nhóm sản phẩm nếu cần.
 
[Nhóm sản phẩm] Sản phẩm và tiêu chí lọc  
Mỗi sản phẩm chỉ có thể xuất hiện trong một nhóm sản phẩm có thể đặt giá thầu trên mỗi nhóm quảng cáo. Bạn cũng có thể loại trừ hoàn toàn một sản phẩm khỏi một nhóm sản phẩm bằng cách sử dụng bộ lọc khoảng không quảng cáo.
 
[Nhóm sản phẩm] đặt giá thầu  
Đặt và sửa đổi giá thầu cho từng nhóm sản phẩm (nếu cần), hoặc loại trừ một nhóm sản phẩm khỏi chiến dịch của bạn.
 
[Nhóm sản phẩm] Báo cáo  
Đối với Chiến dịch mua sắm thông minh, các chỉ số báo cáo trên thẻ Nhóm sản phẩm có thể khác với các chỉ số trên thẻ Chiến dịch, thẻ Nhóm quảng cáo hoặc thẻ Quảng cáo. Điều này là do thẻ Nhóm sản phẩm chỉ có thể báo cáo về dữ liệu ở cấp sản phẩm.
  • Ví dụ: khi một Quảng cáo mua sắm hiển thị nhiều sản phẩm tại một vùng quảng cáo riêng lẻ, mỗi sản phẩm sẽ nhận được một lượt hiển thị. Tuy nhiên, chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo hiểu rằng chỉ có một quảng cáo xuất hiện, nên sẽ tính quảng cáo đó là một lượt hiển thị.
 

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính