Đối sánh cụm từ

Cài đặt từ khóa cho phép quảng cáo của bạn chỉ hiển thị khi tìm kiếm của ai đó bao gồm cụm từ chính xác trong từ khóa hoặc biến thể gần đúng của cụm từ chính xác trong từ khóa, với các từ bổ sung trước hoặc sau cụm từ đó. Từ khóa đối sánh cụm từ "chuông xe đạp" có thể làm cho quảng cáo của bạn hiển thị nếu có ai đó tìm kiếm "chuông xe đạp", "mua chuông xe đạp" và "đánh giá chuông xe đạp".

  • Đối sánh cụm từ cho phép từ khóa kích hoạt quảng cáo để chỉ hiển thị khi có ai đó tìm kiếm cụm từ khóa chính xác hoặc các biến thể gần đúng của cụm từ khóa chính xác của bạn cùng với những từ có thể có khác trước hoặc sau cụm từ đó. Các biến thể gần đúng bao gồm lỗi chính tả, dạng số ít và số nhiều, cụm từ viết tắt, biến thể từ gốc (chẳng hạn như sànlàm sàn), chữ viết tắt và dấu.
  • Ví dụ: khi bạn thêm "nuôi mèo con" làm từ khóa đối sánh cụm từ, bạn cho Google Ads biết để cố gắng chỉ hiển thị quảng cáo của bạn khi tìm kiếm của ai đó bao gồm "nuôi mèo con" hoặc các biến thể gần đúng của "nuôi mèo con", chẳng hạn như "cách nuôi mèo con".
  • Đối sánh cụm từ là một trong bốn tùy chọn đối sánh từ khóa giúp kiểm soát từ khóa cần phải đối sánh chặt chẽ như thế nào với cụm từ tìm kiếm của một người để quảng cáo của bạn xuất hiện. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều tùy chọn đối sánh cho từ khóa và đối sánh rộng sẽ được sử dụng theo mặc định nếu bạn không chỉ định tùy chọn đối sánh cụ thể.

Tìm hiểu thêm về tùy chọn đối sánh từ khóa
Xem các bài viết khác

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố