Định nghĩa về tính năng chỉnh sửa hàng loạt

Cách chỉnh sửa nhiều nội dung trong tài khoản của bạn cùng một lúc. Việc sử dụng tính năng chỉnh sửa hàng loạt giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách cập nhật đồng thời nhiều mục trong một chiến dịch hoặc nhiều chiến dịch.

Google Ads cung cấp nhiều công cụ và tính năng để giúp bạn thực hiện chỉnh sửa hàng loạt trong tài khoản của mình. Các tùy chọn chỉnh sửa có sẵn sẽ tùy thuộc vào việc bạn sử dụng công cụ hoặc tính năng nào.

Thông thường, bạn có thể chỉnh sửa hàng loạt cho tài khoản của mình bằng cách sử dụng những công cụ hoặc tính năng sau đây:

  • Google Ads: Chọn nhiều mục trong Google Ads và thực hiện thay đổi cho tất cả các mục đó cùng lúc. Hãy tìm hiểu cách Thực hiện thay đổi bằng tính năng chỉnh sửa hàng loạtLưu ý: Nếu đang sử dụng tài khoản người quản lý, bạn có thể chỉnh sửa hàng loạt cho bất kỳ tài khoản nào trong hệ thống phân cấp của tài khoản người quản lý đó.
  • Tải lên hàng loạt: Tải một bảng tính có chứa thông tin chi tiết về các từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo, chiến dịch, nhóm sản phẩm hoặc thông tin thanh toán của bạn. Bạn có thể thực hiện các thay đổi khi đang ngoại tuyến và tải bảng tính lên để áp dụng những thay đổi này cho tài khoản Google Ads của mình. Hãy tìm hiểu cách Thực hiện thay đổi bằng tính năng tải lên hàng loạt.
  • Google Ads Editor: Ứng dụng miễn phí, có thể tải xuống này cho phép bạn quản lý tài khoản Google Ads của mình khi không có mạng. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa hàng loạt cho các chiến dịch, nhóm quảng cáo, từ khóa và thành phần khác, sau đó tải những thay đổi này lên lại Google Ads khi bạn đã sẵn sàng. Hãy tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về Google Ads Editor.
  • API Google Ads (API AdWords): API Google Ads (API AdWords) (giao diện lập trình ứng dụng) cho phép nhà phát triển tạo các ứng dụng tương tác trực tiếp với máy chủ Google Ads. Thông qua các ứng dụng này, nhà quảng cáo và bên thứ ba có thể quản lý các tài khoản Google Ads lớn hoặc phức tạp cũng như tương tác với dữ liệu bên ngoài một cách hiệu quả và sáng tạo hơn.
  • Tập lệnh Google Ads: Các tập lệnh cho phép bạn thực hiện các thay đổi tự động trong tài khoản Google Ads. Khi sử dụng mã JavaScript, bạn có thể trực tiếp thay đổi giá thầu, tạm dừng nhóm quảng cáo và thêm từ khóa bằng các tập lệnh đã viết thay vì thực hiện theo cách thủ công trong tài khoản Google Ads. Hãy tìm hiểu thêm về tập lệnh trong bài viết Dễ dàng thực hiện các thay đổi tự động trong Google Ads.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính