Drift-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Drift

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Drift-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Drift in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Drift en klik op Selecteren.
 6. Download de IdP-metadata op de pagina met Google-identiteitsprovidergegevens.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Stel op de pagina Serviceprovidergegevens de Indeling naam-ID in op Persistent.
 9. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Drift.

 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 2: Drift instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log als beheerder in op uw Drift-account.
 2. Navigeer naar Settings (Instellingen) > App Settings (App-instellingen) > Authentication (Verificatie).
 3. Voer bij Set up SSO domains (SSO-domeinen instellen) het domein van uw organisatie in en klik op Add domain (Domein toevoegen).
 4. Klik naast het zojuist toegevoegde domein op Verify (Verifiëren) en kies HTTPS of DNS als verificatiemethode.

  Alle gebruikers die inloggen bij Drift met een e-mailadres in uw domein, worden dan doorgestuurd om in te loggen via Google.

 5. Volg de stappen om de domeinverificatie via HTTPS of DNS te voltooien en klik op Verify Domain (Domein verifiëren).
 6. Ga naar Upload Identity Provider metadata file (Metadatabestand van identiteitsprovider uploaden) en sleep of kies het IdP-metadatabestand dat u in stap 1 hierboven heeft gedownload.

  De velden Identity Provider Entity ID (Entiteits-ID van identiteitsprovider), SAML Redirect Endpoint (SAML-doorstuureindpunt) en Identity Provider Public Key (Openbare sleutel identiteitsprovider) worden automatisch ingevuld.

 7. Klik op Enable SAML (SAML inschakelen).
 8. (Optioneel) Schakel Require signed assertions (Ondertekende asserties vereisen) of SAML request signing (Ondertekenen SAML-verzoek) in als aanvullende beveiligingsfuncties.
Stap 3: De Drift-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Drift.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Drift-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Drift ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Drift.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Drift geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Open https://start.drift.com/login. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw inloggegevens in. 

  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Drift.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?