Automox-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun gegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Automox

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Automox-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IDP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen "".
 4. Zoek Automox in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IDP-gegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  2. Kopieer de Entiteits-ID en sla deze op.
  3. Download het certificaat.

Laat de beheerdersconsole open staan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd bij Automox, gaat u door in de configuratiewizard.

Stap 2: Automox instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw browsertabblad.
 2. Log in bij Automox met uw beheerdersaccount.
 3. Ga naar Settings (Instellingen) and then Security (Beveiliging).
 4. Klik in het gedeelte SAML op Enable (Inschakelen).
 5. Kopieer op het scherm Setup SAML (SAML instellen) de Automox ACS URL (Automox ACS-URL) en Automox Entity ID (Automox Entiteits-ID). U heeft deze weer nodig wanneer u in stap 3 teruggaat naar de beheerdersconsole om de SSO-installatie te voltooien.
 6. Voer de volgende gegevens in de invoervelden onder Setup SAML (SAML instellen) in:
  • Entity ID (Entiteits-ID): de entiteits-ID die u in stap 1 heeft gekopieerd.
  • x509: de inhoud van het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1.
  • Login URL (Inlog-URL): de SSO-URL die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 7. (Optioneel) Vink het vakje aan voor Provision New Users (Nieuwe gebruikers registreren) om automatisch een nieuw Automox-account te laten maken wanneer geautoriseerde gebruikers proberen in te loggen.
 8. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De SSO-configuratie voltooien in de beheerdersconsole
 1. Ga terug naar het browsertabblad met de beheerdersconsole.
 2. Klik in de SSO-configuratiewizard op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 3. Klik op Volgende.
 4. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de standaardwaarden van de velden ACS-URL en Entiteits-ID door de ACS-URL en Entiteits-ID die u in stap 2 bij Automox heeft gekopieerd.
 5. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Automox-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Automox.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Automox-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Ga naar uw Automox-instantie. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw gegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Automox.


Google, G Suite en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?