Boomi-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Boomi

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Boomi-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Boomi in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Boomi en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  2. Download het certificaat.

Laat de beheerdersconsole open staan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd bij Boomi, gaat u door in de configuratiewizard.

Stap 2: Boomi instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw browsertabblad.
 2. Log in bij Boomi met uw beheerdersaccount.
 3. Kies Setup (Installatie) in het accountmenu en klik op het tabblad SSO Options (SSO-opties).
 4. Vink het vakje aan voor Enable SAML Single Sign-on (SAML Single sign-on inschakelen).
 5. Klik op Import (Importeren).

  Het venster 'Import Certificate Wizard' (Wizard certificaatimport) wordt geopend.

 6. Klik op Browse (Bladeren) en selecteer het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1 hierboven.

  Nadat de certificaatgegevens zijn geïmporteerd, worden deze weergegeven in het veld Identity Provider Certificate (Certificaat identiteitsprovider).

 7. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Adobe.

 8. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
 9. Voer in het veld Identity Provider Login URL (Inlog-URL identiteitsprovider) de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 10. (Optioneel) Als u het kenmerkelement FEDERATION_ID niet als federatie-ID wilt gebruiken, selecteert u in het veld Federation ID Location (Locatie federatie-ID) de optie Federation ID is in NameID element of the Subject (Federatie-ID staat in het element NameID van het onderwerp).
 11. Kopieer de account-ID van de AtomSphere Login URL (Inlog-URL AtomSphere) en sla deze op. De account-ID staat in het gedeelte {uniqueid-provided-by-sp} van de URL, zoals:

  https://platform.boomi.com/sso/{uniqueid-provided-by-sp}/saml

 12. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De SSO-configuratie voltooien in de Beheerdersconsole
 1. Ga terug naar het browsertabblad met de Beheerdersconsole.
 2. Klik op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens op Doorgaan.
 3. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de standaard ACS-URL en Entiteits-ID en vervang {uniqueid-provided-by-sp} door de account-ID die u in stap 2 bij Boomi heeft gekopieerd.
 4. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Boomi.

 5. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 4: De Boomi-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Boomi.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Boomi-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

Boomi ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modussen:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Boomi.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Boomi geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Ga naar uw Boomi-instantie. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Boomi.

Stap 6: Automatische registratie instellen
Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?