Boomi-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun gegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Boomi

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Boomi®-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IDP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op Toevoegen Toevoegen.
 4. Zoek Boomi in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IDP-gegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  2. Download het certificaat.

Laat de beheerdersconsole open staan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd bij Boomi, gaat u door in de configuratiewizard.

Stap 2: Boomi instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw browsertabblad.
 2. Log in bij Boomi met uw beheerdersaccount.
 3. Kies Setup (Installatie) in het accountmenu en klik op het tabblad SSO Options (SSO-opties).
 4. Vink het vakje aan voor Enable SAML Single Sign-on (SAML Single sign-on inschakelen).
 5. Klik op Import (Importeren).

  Het venster 'Import Certificate Wizard' (Wizard certificaatimport) wordt geopend.

 6. Klik op Browse (Bladeren) en selecteer het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1 hierboven.

  Nadat de certificaatgegevens zijn geïmporteerd, worden deze weergegeven in het veld Identity Provider Certificate (Certificaat identiteitsprovider).

 7. Klik op Finish (Voltooien).
 8. Voer in het veld Identity Provider Login URL (Inlog-URL identiteitsprovider) de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 9. (Optioneel) Als u het kenmerkelement FEDERATION_ID niet als federatie-ID wilt gebruiken, selecteert u in het veld Federation ID Location (Locatie federatie-ID) de optie Federation ID is in NameID element of the Subject (Federatie-ID staat in het element NameID van het onderwerp).
 10. Kopieer de account-ID van de AtomSphere Login URL (Inlog-URL AtomSphere) en sla deze op. De account-ID staat in het gedeelte {uniqueid-provided-by-sp} van de URL, zoals:

  https://platform.boomi.com/sso/{uniqueid-provided-by-sp}/saml

 11. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De SSO-configuratie voltooien in de beheerdersconsole
 1. Ga terug naar het browsertabblad met de beheerdersconsole.
 2. Klik in de SSO-configuratiewizard op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 3. Klik op Volgende.
 4. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de standaard ACS-URL en Entiteits-ID en vervang {uniqueid-provided-by-sp} door de account-ID die u in stap 2 bij Boomi heeft gekopieerd.
 5. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Boomi-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Boomi.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Boomi-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Ga naar uw Boomi-instantie. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw gegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Boomi.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?