LinkedIn Learning-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun gegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor LinkedIn Learning

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de LinkedIn Learning®-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IDP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op Toevoegen Toevoegen.
 4. Zoek LinkedIn Learning in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IDP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.

Laat de beheerdersconsole open staan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd bij LinkedIn Learning, gaat u door in de configuratiewizard.

Stap 2: LinkedIn Learning instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij LinkedIn Learning met een account waarvoor de rol 'Enterprise Administrator' (Zakelijke beheerder) is ingeschakeld.
 3. Ga naar Go to Admin (Ga naar beheer) en dan Settings (Instellingen) en dan Global Settings (Algemene instellingen).
 4. Open het gedeelte Single Sign-On (SSO).
 5. Klik op Add a new SSO (Nieuwe SSO toevoegen).
 6. Voer bij SAML: SSO connection name (SAML: SSO-verbindingsnaam) een naam naar keuze in.
 7. Klik onder Configure LinkedIn SSO settings (LinkedIn SSO-instellingen configureren) op Click Here to load and copy individual fields from the form (Klik hier om individuele velden in het formulier te laden en kopiëren).
 8. Kopieer de Entity ID (Entiteits-ID) en Assertion Consumer Service (ACS) URL (ACS-URL) en sla deze op. U heeft deze URL's weer nodig wanneer u teruggaat naar de beheerdersconsole in stap 3 hieronder om de SSO-installatie te voltooien.
 9. Klik onder Configure LinkedIn SSO settings (LinkedIn SSO-instellingen configureren) op de optie om informatie handmatig in te voeren. Voer vervolgens deze informatie in die u hierboven in stap 1 bij Google heeft gekopieerd:
  • Issuer String or Entity ID (Tekenreeks uitgever of Entiteits-ID): Entiteits-ID
  • IdP redirect endpoint (Omleidingseindpunt IDP): SSO-URL
  • X.509 Public certificate: (Openbaar X.509-certificaat): plak hier het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1
  • SAML Subject Identity attribute name (Naam identiteitskenmerk SAML-onderwerp): de naam van uw SSO-identiteitsprovider (kies een naam die voldoet aan de vereisten van uw bedrijf)
 10. Klik op Save (Opslaan).
 11. Klik op de schakelaar Automatically assign licenses (Licenties automatisch toewijzen) om SSO in te schakelen.
Stap 3: De SSO-configuratie voltooien in de beheerdersconsole
 1. Ga terug naar het browsertabblad met de beheerdersconsole.
 2. Klik in de SSO-configuratiewizard op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 3. Klik op Volgende.
 4. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de standaardwaarden van de velden ACS-URL en Entiteits-ID door de ACS-URL en Entiteits-ID die u in stap 2 bij LinkedIn Learning heeft gekopieerd.
 5. Klik op Volgende.
 6. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruikersveld als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
   
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
  firstName Algemene informatie Voornaam
  lastName Algemene informatie Achternaam
  email Algemene informatie Primair e-mailadres
 7. Klik op Voltooien.
Stap 4: De LinkedIn Learning-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer LinkedIn Learning.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw LinkedIn Learning-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

U kunt inloggen op LinkedIn Learning via de beheerdersconsole of via de zakelijke inlogpagina van LinkedIn Learning.

 • Klik in de beheerdersconsole op de App Launcher App Launcher en dan Meer en selecteer LinkedIn Learning.
 • Ga als volgt te werk om in te loggen bij LinkedIn Learning:
  1. Ga naar https://www.linkedin.com/learning/login-ent. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
  2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

  Nadat uw gegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar LinkedIn Learning.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?