Duo-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Duo®

Stap 1: Configuratiegegevens ophalen bij Duo
 1. Log in bij Duo met uw beheerdersaccount.
 2. Klik in het linkernavigatievenster op Administrators (Beheerders). Klik vervolgens op Admin Login Settings (Inloginstellingen voor beheerders).
 3. Ga naar het gedeelte Metadata for Configuring with Custom Identity Provider (Metadata voor configuratie bij aangepaste identiteitsprovider) en kopieer deze twee waarden en sla ze op:
  • Entity ID (Entiteits-ID) of Issuer ID (Uitgever-ID)
  • Assertion consumer service URL (ACS-URL) of single sign-on URL (Single sign-on-URL)

Laat het browservenster met Duo open. U keert hier in stap 3 weer terug om de SAML-configuratie te voltooien nadat u de gegevens uit de Google-beheerdersconsole heeft opgehaald in de volgende stap.

Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op Toevoegen Toevoegen.
 4. Zoek Duo in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de standaardwaarden in de velden Entiteits-ID en ACS-URL door de overeenkomende waarden die u in stap 1 bij Duo heeft gekopieerd.
 9. Klik op Voltooien.
Stap 3: Duo instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Ga terug naar het browservenster met de inloginstellingen voor beheerders van Duo.
 2. Kies in het gedeelte Authentication with SAML (Verificatie met SAML) de juiste verificatieoptie voor uw organisatie.
 3. Kies in SAML Identity Provider Settings (Instellingen SAML-identiteitsprovider) de volgende gegevens of voer deze in:
  • Identity provider (Identiteitsprovider): Custom Identity Provider (Aangepaste identiteitsprovider)
  • Configuration method (Configuratiemethode): Manual Entry (handmatige invoer)
  • Entity ID or issuer ID (Entiteits-ID of uitgever-ID): de Entiteits-ID die u in stap 2 bij Google heeft gekopieerd.
  • Assertion consumer service URL or single sign-on URL (ACS-URL of Single sign-on-URL): de SSO-URL die u in stap 2 heeft gekopieerd.
  • Certificate (Certificaat): het certificaat dat u heeft gedownload in stap 2. 
 4. Kies de volgende instellingen onder Advanced SAML options (Geavanceerde SAML-opties):
  • SHA-1 signatures (SHA-1-ondertekeningen): laat dit vakje leeg.
  • Signed elements (Ondertekende elementen): selecteer Only responses must be signed (Alleen reacties moeten worden ondertekend).
 5. Klik op Save (Opslaan).
Stap 4: De Duo-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Duo.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw Duo-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

Opmerking: Voordat u SSO voor Duo kunt verifiëren, moet u de SSO-inlog-URL van uw organisatie opvragen bij het Duo-ondersteuningsteam.

 1. Ga in een nieuw browservenster naar de Duo-inlog-URL van uw organisatie.
 2. Klik op Single Sign On.
 3. Voer het e-mailadres in waarmee u kunt inloggen en klik op Continue to Identity Provider (Doorgaan naar identiteitsprovider). Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 4. Voer uw inloggegevens voor Google in.

  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Duo.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?