Brightcove-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Brightcove

Opmerking: Voordat u SSO configureert, moet u contact opnemen met Brightcove-ondersteuning en ze vragen u de volgende waarden voor uw account te geven:

 • SSO Sign-on URL (SSO-inlog-URL)
 • ACS URL (ACS-URL)
 • Audience URI (Publieks-URI)

 

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen "".
 4. Zoek Brightcove in de lijst met apps en klik erop.
 5. Download de IdP-metadata op de pagina met Google IdP-gegevens.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL als volgt:
  1. Vervang de ACS-URL door de ACS-URL die u van Brightcove-ondersteuning heeft gekregen (zie de opmerking hierboven).
  2. Vervang de Entiteits-ID door de Audience URI (Publieks-URI) van Brightcove.
 9. Klik op Voltooien.
Stap 2: Brightcove instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)

Stuur een e-mail naar Brightcove-ondersteuning en vraag ze SSO in te schakelen voor uw account. Voeg de volgende identiteitsprovidergegevens (IdP) toe:

 • Het IdP-metadatabestand dat u in stap 1 heeft gedownload.
 • Het SAML-antwoordveld: saml2:NameID, waarbij 'NameID' het e-mailadres van een gebruiker is.
Stap 3: De Brightcove -app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Brightcove.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Brightcove-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Ga in een nieuw browservenster naar de SSO-inlog-URL van uw Brightcove-account (u heeft deze gekregen van BrightCove, zie de opmerking vóór stap 1 hierboven). Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw inloggegevens in.

  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Brightcove.


Google, Google Workspace en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?