iMeet Central-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor iMeet Central

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de iMeet Central®-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op Toevoegen Toevoegen.
 4. Zoek iMeet Central in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL. Vervang {your-domain} door de naam van uw iMeet Central-subdomein.
 9. Klik op Volgende.
 10. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
   
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
  username Algemene informatie Primair e-mailadres
  firstname Algemene informatie Voornaam
  lastname Algemene informatie Achternaam
  email Algemene informatie Primair e-mailadres
 11. Klik op Voltooien.
Stap 2: iMeet Central instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij iMeet Central met uw beheerdersaccount.
 3. Ga naar Company Setup (Bedrijfsinstallatie) > Advanced (Geavanceerd) > Single Sign-On (Single sign-on).
 4. (Optioneel) Vink het vakje aan voor Automatically create new users (Automatisch nieuwe gebruikers maken) om gebruikers te maken via Just-in-Time-levering. Kies de rol van de gebruikers.
 5. Kies Issuer Public Cert (Openbaar certificaat uitgever) in het dropdownmenu en plak de inhoud van het certificaat dat u in stap 1 heeft gedownload in het veld.
 6. Plak in het veld Issuer URL (URL uitgever) de SSO-URL die u hierboven in stap 1 heeft gekopieerd.
 7. Kies First/Last Name Attribute (Kenmerk voor-/achternaam) in het dropdownmenu. Voer in het bovenste veld 'firstname' en in het onderste veld 'lastname' in.
 8. Kies Email and Username (E-mailadres en gebruikersnaam) in het dropdownmenu en voer het e-mailadres en de gebruikersnaam in de betreffende velden in. (Als het veld Username niet beschikbaar is, selecteert u Email.)
 9. Vink het vakje aan voor Enable SAMLv2 Single Sign On (Single sign-on via SAMLv2 inschakelen).
Stap 3: De iMeet Central-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer iMeet Central.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw iMeet Central-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{uw_domein}.imeetcentral.com/saml2-assertion.php (vervang {uw_domein} door uw iMeet Central-subdomein) en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar iMeet Central.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?