Hootsuite-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Hootsuite

Stap 1: Google IdP-metadata downloaden
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Beveiligingand thenSingle sign-on (SSO) instellen voor SAML-apps.

  U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

 3. Klik in het gedeelte Single sign-on (SSO) instellen op IdP-metadata downloaden.

In de volgende stap stuurt u deze informatie per e-mail naar Hootsuite. Zodra ze hebben gereageerd, gaat u in stap 3 hieronder terug naar de beheerdersconsole om de SSO-configuratie te voltooien.

Stap 2: Hootsuite instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)

Stuur een e-mail naar uw Hootsuite Customer Success Manager of Professional Services Specialist en vraag hem SSO in te schakelen voor uw account. Voeg het IdP-metadatabestand dat u in stap 1 heeft gedownload en de naam en ID van uw Hootsuite-account toe.

Hootsuite CSM of Services stelt SSO in voor uw account en geeft u de volgende gegevens. U heeft deze nodig om de configuratie bij Google te voltooien in stap 3 hieronder:

 • 'IdP Initiated SSO' (Door IdP geïnitieerde SSO) en 'SP Initiated SSO' (Door SP geïnitieerde SSO) (equivalent van ACS-URL's)
 • Entiteits-ID
Stap 3: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen "".
 4. Zoek Hootsuite in de lijst met apps en klik erop.
 5. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 6. Klik op Volgende.
 7. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {acs-url-provided-by-sp} en {entity-id-provided-by-sp} door de waarden die u van Hootsuite-ondersteuning heeft gekregen (zie stap 2 hierboven). Voor de ACS-URL kunt u de 'IdP Initiated SSO' (Door IdP geïnitieerde SSO) of 'SP Initiated SSO' (Door SP geïnitieerde SSO) van Hootsuite gebruiken.
 8. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Hootsuite-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Hootsuite.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Hootsuite-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://hootsuite.com/login?method=sso.
 3. Voer uw inloggegevens in het veld Email in en klik op Single Sign-on. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 4. Voer uw inloggegevens voor Google in.

  Na verificatie wordt u automatisch teruggestuurd naar Hootsuite en ingelogd.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?