AgileApps-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor AgileApps Cloud

Opmerking: Voordat u SSO instelt, moet u een AgileApps Cloud-domein hebben. Het domein van uw bedrijf kan bijvoorbeeld uwbedrijf.agileappscloud.com zijn. Als je geen AgileApps-domein heeft, neemt u contact op met AgileApps-support om er een in te stellen.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 3. Voer AgileApps Cloud in het zoekveld in.
 4. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van AgileApps en klik op Selecteren.
 5. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 6. Klik op Doorgaan.
 7. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {uw-domein} door uw AgileApps-domeinnaam.
 8. Klik op Doorgaan.
 9. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende AgileApps-kenmerken:
   
  Google-directorykenmerk AgileApps-kenmerk
  Basic Information > Primary Email (Algemene informatie > Primaire e-mailadres) email (e-mailadres)
  Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) fname (voornaam)
  Basic Information > Last Name (Algemene informatie > Achternaam) lname (achternaam)
 10. Klik op Voltooien.
Stap 2: AgileApps Cloud instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log als beheerder in op het AgileApps-account van uw organisatie.
 3. Klik rechtsboven op het instellingenicoon en selecteer Account Management (Accountbeheer).
 4. Klik op Single Sign-On Settings (Instellingen voor Single sign-on).
 5. Klik op de knop Edit (Bewerken).
 6. Voer de waarden in de invoervelden in, zoals hieronder beschreven:
  • Sign-On Using (Inloggen via): SAML
  • SAML Version (SAML-versie) 2.0
  • Issuer (Uitgever): de entiteits-ID die u heeft gekopieerd in stap 1
  • SAML Third party authentication URL (Verificatie-URL voor SAML van derden): de SSO-URL die u in stap 1 heeft gekopieerd
  • SAML Request Issuer URL (URL uitgever SAML-aanvraag): https://{uw-domein}, waarbij {uw-domein} uw AgileApps-domein is.
  • User Id Type (Type gebruikers-ID): Platform User Id (ID van platformgebruiker)
  • User Id Location (Locatie gebruikers-ID): Attribute (kenmerk)
  • Attribute for User ID (Kenmerk voor gebruikers-ID): email (e-mailadres)
  • Create Users (Gebruikers maken): aangevinkt
  • Attribute for First Name (Kenmerk voornaam): fname (voornaam)
  • Attribute for Last Name (Kenmerk achternaam): lname (achternaam)
  • Attribute for Email (Kenmerk e-mailadres): email (e-mailadres)
  • Default User Type (Standaard gebruikerstype): Platform User (Platformgebruiker)
  • Default Team, Access Profile, Application, Role (Standaardteam, -toegangsprofiel, -app, -rol): selecteer de standaarden voor nieuwe gebruikers
  • Issuer Certificate (Certificaat uitgever): Upload het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1
 7. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De AgileApps Cloud-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Selecteer AgileApps Cloud.
 3. Klik op Gebruikerstoegang.
 4. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 5. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 6. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw AgileApps Cloud-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

AgileApps ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modussen:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Selecteer AgileApps.
 3. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt AgileApps geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Ga in een nieuw browservenster naar de inlogpagina van AgileApps en log in op uw account. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar AgileApps Cloud en ingelogd.

Opmerking: Als het gebruikersaccount dat is geverifieerd door Google niet bestaat in AgileApps, maakt het systeem voor Just-in-Time-levering automatisch een nieuwe gebruiker.Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?