Image Relay-cloud-app

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Image Relay

Stap 1: De ACS-URL en Entiteits-ID van Image Relay ophalen
 1. Log in een nieuw browsertabblad als beheerder in bij Image Relay.
 2. Ga naar Admin (Beheer) and then Account Settings (Accountinstellingen) and then Single Sign On Settings (Single sign-on-instellingen).
 3. Ga naar het gedeelte Image Relay SAML Service Provider Details (SAML-serviceprovidergegevens van Image Relay) en sla de volgende twee URL's op:
  • Metadata URL.
  • Assertion Consumer URL.

Laat dit browservenster open. U keert hier terug om de SAML-configuratie van Image Relay te voltooien nadat u de gegevens van Google heeft opgehaald in stap 2.

Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Image Relay in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Image Relay en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de velden ACS-URL en Entiteits-ID als volgt:
  • Vervang {acs-url-van-sp} door de Assertion Consumer URL die u bij Image Relay heeft gekopieerd in stap 1 hierboven.
  • Vervang {metadata-url-van-sp} door de Metadata URL die u bij Image Relay heeft gekopieerd in stap 1 hierboven.
 9. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Image Relay.

 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 3: Image Relay instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Ga terug naar het browservenster met de SSO-instellingen van Image Relay en scroll omhoog naar SAML Settings (SAML-instellingen).
 2. Voer de volgende waarden in of selecteer deze:
  • Sign In URL (SSO) (Inlog-URL (SSO)): voer de SSO-URL in die u heeft gekopieerd bij Google in stap 2 hierboven.
  • Name Id Format (Indeling naam-ID): urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress.
  • Binding Option (Verbindingsoptie): Redirect Binding (Verbinden via doorsturen).
  • x.509 Certificate: (x.509-certificaat): plak hier het certificaat dat u heeft gedownload in stap 2.
 3. Klik op Save (Opslaan).
Stap 4: De Image Relay-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Image Relay.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Image Relay-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

Image Relay ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Image Relay.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Image Relay geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Open een nieuw browservenster en ga naar https://{uwdomein}.imagerelay.com/library. Vervang {uwdomein} door uw Image Relay-domein.
 2. Klik in het gedeelte 'Employees Log In' (Inloggen voor werknemers) op Log In (Inloggen). Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.

  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Image Relay.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?